กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 76860 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 140171

ตำแหน่งงานว่างSales สัตว์น้ำ

ตำแหน่งงานว่างSales สัตว์น้ำ

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1.มีประสบการณ์การขาย
2.นำเสนิสินค้าออกสู่ตลาด ในแต่ละจังหวัด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 140166

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1. ร่วมวางแผนการผลิตและจัดการด้านอุปกรณ์ วัตถุดิบ บุคลากร และสถานที่
2. ควบคุมและดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามแผน
3. ตรวจสอบ ดูแล กระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับระบบ
4. ใฝ่เรียนรู้ มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติบวก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 140158

ตำแหน่งงานว่างKey Account Representative Vaccine

ตำแหน่งงานว่างKey Account Representative Vaccine

งานประจำ : เงินเดือน 25000+ขึ้นอยู่กับประ

งานประจำ : 25000+ขึ้นอยู่กับประ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1.วางแผนการขายในช่องทางและลูกค้าที่รับผิดชอบ
2.สร้างยอดขายและขยายช่องทางจัดจำหน่ายให้ได้ตามเป้าหมาย
3.กำนดกิจการส่งเสริมการขายติดตามแก้ไขปัญหาและบริการหลังการขาย
4.รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการขาย การตลาด จัดทำรายงาน
5.สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 140155

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่กราฟฟิก

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่กราฟฟิก

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
- วางแผนและออกแบบสื่อโฆษณา วางแผนการออกแบบที่หน่วยงานได้รับมอบหมายเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ แล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
- คิด Concept ของการออกสื่อประเภทต่างๆ และให้ความเห็นเพื่อควบคุมดูแล งบประมาณในการจัดทำ
- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบงานกราฟฟิค (โปสเตอร์, โปรโมชั่น, เมนู, แพคเกจจิ้ง, และสื่อต่างๆ) ลงสื่อสิ่งพิมพ์ และออนไลน์ (Facebook, Instagram,Twitter,Tiktok) หรือตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
- พัฒนา Content ให้มีคุณภาพในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 140143

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design/กราฟฟิค ดีไซน์

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design/กราฟฟิค ดีไซน์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
-โพส/เสนอขายสินค้าของบริษัทตามช่องทางออนไลน์
- ตอบคำถามและคอนเฟิร์มออเดอร์
- เล่น Social Mediaได้ ( Fb, line, IG, whatApp )
- ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับสินค้าให้กับลูกค้า
- จัดทำ Content บทความการสื่อสาร ทางตลาดออนไลน์
- ให้ข้อมูลสินค้า โปรโมชั่นต่างๆ และให้คำแนะนำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 140165

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการแลป Micro Senior

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการแลป Micro Senior

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1.ควบคุมดูแลการทดสอบทั้งหมดภายในห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา
2.ควบคุมดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา
3.ดูแลงานเอกสารและการบันทึกเพื่อให้การทดสอบมีความถูกต้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 140168

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย(Food Science)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย(Food Science)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1.รับมอบหมายงาน ศึกษา ทดลอง ค้นคว้าจากผู้บังคับบัญชา แล้วรายงานผลที่ได้ตอบกลับผู้บังคับบัญชา
2.ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนด้านข้อมูลและปฎิบัติกับฝ่ายที่ร้องขอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิจัย
3.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิจัยเช่น GMP
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 140169

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา(เภสัชศาตร์)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา(เภสัชศาตร์)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1.พัฒนาสินค้าใหม่ตามความต้องการของลูกค้า ฝ่ายการตลาด
2.ปรับปรุงสินค้าเดิมที่มีปัญหาหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
3.จัดทำ Specification ของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
4.จัดทำ Specification ของสินค้าสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับกฎหมายไทย และต่างประเทศ
5.จัดทำเอกสารในระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง เข่น Fami-QS GMP ISO 9001
6.จัดทำ Stability ของสินค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 140162

ตำแหน่งงานว่างKey Account Representative Feedmill

ตำแหน่งงานว่างKey Account Representative Feedmill

งานประจำ : เงินเดือน 25000+ขึ้นอยู่กับประ

งานประจำ : 25000+ขึ้นอยู่กับประ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1.มีประสบการณ์ ด้านวัคซีน อาหารเสริมสำหรับสัตว์ เศรษฐกิจ (สุกร ไก่ โค กระบือ)
2.มีประสบการณ์ขายกับ Integrarted farm
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 140172

ตำแหน่งงานว่างนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร(R&D Food)

ตำแหน่งงานว่างนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร(R&D Food)

งานประจำ : เงินเดือน 35,000

งานประจำ : 35,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1. วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ ตามความต้องการของลูกค้าและนโยบายบริษัท
2. ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพ กระบวนการผลิต หรือวัตถุดิบ
3. พิจารณาคัดเลือกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะ และออกเอกสารมาตรฐาน Specification
4. วางแผนและทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์
5. ทำ Sensory test หรือประเมินความพึงพอใจของสูตรผลิตภัณฑ์
6. ควบคุมการผลิตสูตรใหม่ในครั้งแรก ร่วมกับฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ
7. จัดทำรายงานการทดลองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 140173

ตำแหน่งงานว่างRD Microbiology (จุลชีววิทยา)

ตำแหน่งงานว่างRD Microbiology (จุลชีววิทยา)

งานประจำ : เงินเดือน 25000+ขึ้นอยู่กับประ

งานประจำ : 25000+ขึ้นอยู่กับประ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1.ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อวางแผนการทดลอง
2.ทำการทดลอง เขียนรายงาน และสรุปผลการทดลอง
3.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
4.การเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ การเก็บเกี่ยวเชื้อจุลินทรีย์และเมทาบอไลน์
5.การผลิตชีวภัณฑ์ สามารถทำงานเดี่ยวและทีมได้
6.ควบคุมดูแลจัดการเครื่องมือและปฎิบัติการในห้องปฎิบัติการ
7.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 140164

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1.วางแผนการตลาดออนไลน์ระยะสั้น และปฎิบัติตามแผน
2.ดูแลโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของบริษัทและแบรนด์
3.ดูแลช่องทางการจัดจำหน่ายทางออนไลน์ของบริษัท
4.ทำสื่อและแคมเปญทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง
5.ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 140163

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท ทำเอกสารงานขาย พิมพ์ใบเสนอราคา ติดตามเรื่องส่งมอบงาน ประสานงานฝ่ายผลิตและโฟร์แมน ประชุมงานกับลูกค้า ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในโครงการ ทำรายงานสรุปการขาย วิเคราะห์การขาย งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 140156

ตำแหน่งงานว่างนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&Dเคมี)

ตำแหน่งงานว่างนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&Dเคมี)

งานประจำ : เงินเดือน 35,000

งานประจำ : 35,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1. ดูแลงานวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบสำหรับเครื่องสำอางและอาหารเสริม
2. ดูแลงานวิจัย เกี่ยวกับสารสกัดทางธรรมชาติ/ทำการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุและแก้ไขคุณภาพงานได้
4. ดูแลปรับปรุงพัฒนา กระบวนการวิจัยพัฒนาและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริม
5. สรุปรายงานผลการทดลอง จัดเก็บเอกสารและไฟล์อย่างเป็นระบบ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 140170

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้น 18000

งานประจำ : เริ่มต้น 18000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
-หาลูกค้าใหม่ ดูแลฐานลูกค้ารายเก่า นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
-วางแผนร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาสูตร และผลิตภัณฑ์ หรือแบรนด์ของลูกค้าที่ต้องการความพิเศษ
-ติดต่อกกับลูกค้าที่สนใจทำงานร่วมกับบริษัท
-ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในบริษัทและภายนอก
-ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้า
-ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าของบริษัท
-สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
-รับผิดชอบงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 140160

ตำแหน่งงานว่างบัญชีต้นทุน

ตำแหน่งงานว่างบัญชีต้นทุน

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1.คำนวนต้นทุนเสนอผู้บริหาร
2.ดูแลระบบต้นทุนของบริษัททั้งระบบ
3.ควบคุมการนับสินค้าของโรงงานและการทำงานในระบบMac-Sของโรงงาน
4.สรุปมูลค่าสินค้าคงเหลือทุกเดือน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 140157

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน(Cosmetics)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน(Cosmetics)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1. ควบคุมดูแลระบบการผลิตสินค้าในโรงงาน(ผลิตเครื่องสำอาง) ตั้งแต่การรับเข้าของวัตถุดิบการผลิตจนถึง การส่งมอบให้
ฝ่ายคลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด
2. วางแผนและตรวจสอบรายงานการผลิตสรุป ผลจัดทำสถิติ ทำแผนดำเนินการรองรับเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
3. รับมอบนโยบายรวมทั้งเป้าหมายของบริษัท กระจายสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการผลิต
กำหนดวิธีการป้องกัน
5. ประสานงานกับหน่วยงานภายในอื่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 140161

ตำแหน่งงานว่างKey Account Manager ฝ่ายต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างKey Account Manager ฝ่ายต่างประเทศ

งานต่างประเทศ : เงินเดือน 25000+ขึ้นอยู่กับประ

งานต่างประเทศ : 25000+ขึ้นอยู่กับประ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1.วางแผนการขาย การตลาด ต่างประเทศ/ในประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
2.สร้างยอดขายและขยายช่องทางจัดจำหน่ายให้ได้ตามเป้าหมาย
3.กำหนดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ติดตาม แก้ไขปัญหา และบริการหลังการขาย
4.รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการขาย การตลาด จัดทำรายงาน
5.สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า เพื่อให้ได้ความพึงพอใจสูงสุดทั้งสองฝ่าย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 140167

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(แลป QC อวุโส)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(แลป QC อวุโส)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1.รับคำสั่งและนโยบายจากผู้บังคับบัญชามาปฎิบติ
2.ปฎิบัติงานวิเคาระห์ทางจุลชีววิทยาตามที่ได้รับมอบหมาย
3.วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทดสอบวิเคราห์เชื้อ
4.ศึกษาค้นคว้างานทดลองและปฎิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย
5.ดูแลตรวจสอบอาหารที่ใช้ในการทดสอบและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฎิบัติงาน
6.จัดเก็บและรวบรวมเอกสารผลการตรวจวิเคราห์เชื้อและทำงานให้สอดคล้องกับระบบ ISO/IEC17025
7.ติดต่อประสานงานหน่วยต่างๆและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
8.ปฎิบัติตามกฎระเบียบบริษัทและทำงานให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001:2015
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 140159

ตำแหน่งงานว่างproduct development staff

ตำแหน่งงานว่างproduct development staff

งานประจำ : เงินเดือน 25000+ขึ้นอยู่กับประ

งานประจำ : 25000+ขึ้นอยู่กับประ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1.วิจัยตลาดผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์เกษตร/พืช/เคมีเกษตร
2.ศึกษาเปรียบเทียบสินค้า ชีวภัณฑ์เกษตร/เคมีเกษตร ของสินค้าในท้องตลาด
3.พัฒนาสินค้าของบริษัท
4.จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งนำเสนอสินค้าได้
5.ทำแผนการตลาดเบื้องต้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา