กรุงเทพมหานครเขตมีนบุรีหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตมีนบุรี หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรุงเทพมหานครเขตมีนบุรีหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตมีนบุรี หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 061576

สโตร์(ศาลายา)

สโตร์(ศาลายา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ
1.พนักงานรับสินค้า-ตรวจนับและตรวจสอบสินค้าจากผู้มาส่ง-ตรวจสอบเอกสารรับสินค้า
2.จัดเก็บสินค้าเข้าพื้นที่จัดเก็บและดูแลบริเวณจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
3.ตรวจนับสินค้าคงเหลือ
4.หน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5.สามารถบันทึกลงรับสินค้าในระบบได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061577

พนักงานขายสินค้าหน้าร้านและจัดเรียงสินค้า(ศาลายา)

พนักงานขายสินค้าหน้าร้านและจัดเรียงสินค้า(ศาลายา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ
ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการ สามารถให้คำแนะนำสินค้าลูกค้าได้ ประสานงานระหว่างลูกค้ากับแคชเชียร์ได้ เติมสินค้าและสามารถทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061578

พนักงานขับรถส่งสินค้า

พนักงานขับรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 11,000++

งานประจำ : 11,000++ กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ
-ส่งสินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
-ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061579

พนักงานแพ็คสินค้า

พนักงานแพ็คสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ
แพ็คสินค้าเพื่อจำหน่าย
ทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061580

สโตร์(พหล)

สโตร์(พหล)

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ
-รับผิดชอบการตรวจรับสินค้า
-ดูแลเรื่องการเบิกสินค้า ไปแต่ละสาขา
-จัดเรียงอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่
-เช็คสต็อกสินค้าคงเหลือ
-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061581

จัดเรียงสินค้า(ร่มเกล้า)

จัดเรียงสินค้า(ร่มเกล้า)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ
จัดเรียงสินค้า,เติมสินค้าตามล็อต่างๆ ในร้าน แนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061582

ผู้ช่วยจัดการร้าน (สาขาพหลโยธิน)

ผู้ช่วยจัดการร้าน (สาขาพหลโยธิน)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000+++

งานประจำ : 15,000+++ กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ
1. หน้าที่หลักก็คือสร้างยอดขาย
2. สนับสนุนและให้คำแนะนำและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงานการขาย
3.สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในสินค้าที่ตนได้ขายไป
4.ติดตามและบริการหลังการขาย
5.ให้ความร่วมมือกับแผนกอื่นของหน่วยงาน เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดส่ง ฝ่ายพัสดุ ฯลฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061583

แคชเชียร์/จัดเรียง (ศาลายา)

แคชเชียร์/จัดเรียง (ศาลายา)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000+++

งานประจำ : 12,000+++ กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ
-ดูแลให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการหาเคาน์เตอร์
-รับเงินจากลูกค้า จัดทำเอกสารใบกำกับภาษีขาย
-ดูแลความเรียบร้อยในร้าน
-รับออเดอร์จากลูกค้า,เช็คสินค้าภายในร้าน
-สามารถติดต่อประสานงานต่างๆ ได้ดี

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061584

แคชเชียร์/จัดเรียง (สาขาพหลโยธิน)

แคชเชียร์/จัดเรียง (สาขาพหลโยธิน)

งานประจำ : เงินเดือน 12000บาท

งานประจำ : 12000บาท กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ
-ดูแลให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการ
-รับเงินจากลูกค้า จัดทำเอกสารใบกำกับภาษีขาย
-รับออเดอร์จากลูกค้า
-สามารถติดต่อประสานงานต่างๆ ได้ดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061572

ผู้ช่วยจัดการร้าน (พหล)

ผู้ช่วยจัดการร้าน (พหล)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ
1. หน้าที่หลักก็คือสร้างยอดขาย
2. สนับสนุนและให้คำแนะนำควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้
3.สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในสินค้าที่ตนได้ขายไป
4.ติดตามและบริการหลังการขาย
5.ดูแลมาตราฐานในการทำงานในร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย
6.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061573

ผู้ช่วยผู้จัดการ(ร่มเกล้า)

ผู้ช่วยผู้จัดการ(ร่มเกล้า)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ
1. หน้าที่หลักก็คือสร้างยอดขาย
2. สนับสนุนและให้คำแนะนำควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้
3.สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในสินค้าที่ตนได้ขายไป
4.ติดตามและบริการหลังการขาย
5.ดูแลมาตราฐานในการทำงานในร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย
6.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061574

พนักงานแพ็คสินค้า

พนักงานแพ็คสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ
จัดแพ็คสินค้าในร้าน,เติมสินค้าในชั้นวางของ,งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061575

แคชเชียร์ (ร่มเกล้า)

แคชเชียร์ (ร่มเกล้า)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ
-ดูแลให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการหาเคาน์เตอร์
-รับเงินจากลูกค้า จัดทำเอกสารใบกำกับภาษีขาย
-ดูแลความเรียบร้อยในร้าน
-รับออเดอร์จากลูกค้า,เช็คสินค้าภายในร้าน
-สามารถติดต่อประสานงานต่างๆ ได้ดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001092

แอดมินดูแลเพจ Facebook / LINE จำนวนมาก ! !

แอดมินดูแลเพจ Facebook / LINE จำนวนมาก ! !

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-17,000 (เงินเดือน+Incentives)

งานประจำ : 14,000-17,000 (เงินเดือน+Incentives) กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
รับออร์เดอร์จากลูกค้าทาง facebook / Line / E-mail สรุปยอดโอนให้ลูกค้า พร้อมตรวจสอบการชำระเงิน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าสอบถามได้ สามารถทำงานที่ออฟฟิศ (กรุงเทพ) ได้ สัมภาษาณ์และทราบผลวันถัดไป สามารถเริ่มทำงานได้ทันที
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001096

แอดมินดูแลเพจ Facebook / LINE ด่วน ! !

แอดมินดูแลเพจ Facebook / LINE ด่วน ! !

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-17,000 (เงินเดือน+Incentives)

งานประจำ : 14,000-17,000 (เงินเดือน+Incentives) กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
รับออร์เดอร์จากลูกค้าทาง facebook / Line / E-mail สรุปยอดโอนให้ลูกค้า พร้อมตรวจสอบการชำระเงิน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าสอบถามได้ สามารถทำงานที่ออฟฟิศ (กรุงเทพ) ได้ สัมภาษาณ์และทราบผลวันถัดไป สามารถเริ่มทำงานได้ทันที
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001097

แอดมินดูแลเพจ Facebook / LINE รับจำนวนมาก ! !

แอดมินดูแลเพจ Facebook / LINE รับจำนวนมาก ! !

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-17,000 (เงินเดือน+Incentives)

งานประจำ : 14,000-17,000 (เงินเดือน+Incentives) กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
รับออร์เดอร์จากลูกค้าทาง facebook / Line / E-mail สรุปยอดโอนให้ลูกค้า พร้อมตรวจสอบการชำระเงิน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าสอบถามได้ สามารถทำงานที่ออฟฟิศ (กรุงเทพ) ได้ สัมภาษาณ์และทราบผลวันถัดไป สามารถเริ่มทำงานได้ทันที
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001204

แอดมินดูแลเพจ Facebook / LINE ด่วน ! !

แอดมินดูแลเพจ Facebook / LINE ด่วน ! !

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-17,000 (เงินเดือน+Incentives)

งานประจำ : 14,000-17,000 (เงินเดือน+Incentives) กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
รับออร์เดอร์จากลูกค้าทาง facebook / Line / E-mail สรุปยอดโอนให้ลูกค้า พร้อมตรวจสอบการชำระเงิน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าสอบถามได้ สามารถทำงานที่ออฟฟิศ (กรุงเทพ) ได้ สัมภาษาณ์และทราบผลวันถัดไป สามารถเริ่มทำงานได้ทันที
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001242

แอดมินดูแลเพจ Facebook / LINE ด่วน ! !

แอดมินดูแลเพจ Facebook / LINE ด่วน ! !

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-17,000 (เงินเดือน+Incentives)

งานประจำ : 14,000-17,000 (เงินเดือน+Incentives) กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
รับออร์เดอร์จากลูกค้าทาง facebook / Line / E-mail สรุปยอดโอนให้ลูกค้า พร้อมตรวจสอบการชำระเงิน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าสอบถามได้ สามารถทำงานที่ออฟฟิศ (กรุงเทพ) ได้ สัมภาษาณ์และทราบผลวันถัดไป สามารถเริ่มทำงานได้ทันที
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001300

แอดมินดูแลแฟนเพจ Facebook / LINE ด่วนมาก !!

แอดมินดูแลแฟนเพจ Facebook / LINE ด่วนมาก !!

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-17,000 (เงินเดือน+Incentives)

งานประจำ : 14,000-17,000 (เงินเดือน+Incentives) กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
รับออร์เดอร์จากลูกค้าทาง facebook / Line / E-mail สรุปยอดโอนให้ลูกค้า พร้อมตรวจสอบการชำระเงิน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าสอบถามได้ สามารถทำงานที่ออฟฟิศ (กรุงเทพ) ได้ สัมภาษาณ์และทราบผลวันถัดไป สามารถเริ่มทำงานได้ทันที
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028579

แอดมินดูแลเพจ Facebook / LINE รับจำนวนมาก ! !

แอดมินดูแลเพจ Facebook / LINE รับจำนวนมาก ! !

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-17,000 (เงินเดือน+Incentives)

งานประจำ : 14,000-17,000 (เงินเดือน+Incentives) กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
รับออร์เดอร์จากลูกค้าทาง facebook / Line / E-mail สรุปยอดโอนให้ลูกค้า พร้อมตรวจสอบการชำระเงิน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าสอบถามได้ สามารถทำงานที่ออฟฟิศ (กรุงเทพ) ได้ สัมภาษาณ์และทราบผลวันถัดไป สามารถเริ่มทำงานได้ทันที
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา