กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 87063 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 144758

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยช่างติดตั้งกระจก อลูมีเนียม

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยช่างติดตั้งกระจก อลูมีเนียม

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 -12,000

งานประจำ : 10,000 -12,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ
ฝึกหัดการติดตั้งกระจกอลูมีเนียม การตัดประตูบานเลื่อน บานสวิง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 144470

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
ให้บริการ ตรวจเช็คตามรอบระยะเวลาและบริการติดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางการแพทย์ ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์(ห้อง LAB) ของโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143786

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 13000 ขึ้นไป

งานประจำ : 13000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ
1. จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ ใบสั่งซื้อ
2. จัดทำเช็ค ออกหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย รับเช็ค วางบิล
3. จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย สรุปยอดรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน
4. จัดทำเอกสาร ภพ.30 , ภงด.3, ภงด53
5. จัดทำและเก็บเอกสารทางบัญชี/ จัดเตรียมเอกสารทางงานบัญชี/ ตรวจสอบการส่งภาษี
6. ประสานงานกับหน่วยงานบัญชีและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
7. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142922

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน วันละ 500 บาท

งานประจำ : รายวัน วันละ 500 บาท กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
1. ขับรถส่งสินค้ากรุงเทพฯและปริมณฑล
2. จัดระเบียบคลังสินค้าและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142516

ตำแหน่งงานว่างธุรการ ประสานงาน

ตำแหน่งงานว่างธุรการ ประสานงาน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-13000

งานประจำ : 10,000-13000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ
จัดทำเอกสาร ใบเสนอราคา รายงาน สรุปงาน
ประสานงานภายใน-ภายนอก องค์กร
ทำงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142100

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถบรรทุก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถบรรทุก

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
ขับรถบรรทุกส่งสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 141949

ตำแหน่งงานว่างนักพัฒนาโปรแกรมภาษา JavaScript

ตำแหน่งงานว่างนักพัฒนาโปรแกรมภาษา JavaScript

งานประจำ : เงินเดือน

งานประจำ : กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมและเว็บไซต์โดยใช้ภาษา JavaScript ทดสอบและแก้ไขปัญหาทางด้านโปรแกรม และทำวีดีโอรวมทั้งเอกสารแนะนำเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบน Node-RED และ SCADA โดยที่งานส่วนใหญ่เป็นงานทางด้าน Internet of Things (IoT) และระบบออโตเมชั่น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141942

ตำแหน่งงานว่างWindows Application Developer

ตำแหน่งงานว่างWindows Application Developer

งานประจำ : เงินเดือน

งานประจำ : กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บน Windows ตามความต้องการของลูกค้า โดยส่วนใหญ่เน้นการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น Remote I/O ต่าง ๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141950

ตำแหน่งงานว่างProject Engineer

ตำแหน่งงานว่างProject Engineer

งานประจำ : เงินเดือน

งานประจำ : กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
เข้าพบลูกค้า นำเสนอระบบ IOT และรับความต้องการระบบจากลูกค้า ออกแบบระบบ IOT และเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับโรงงานและอาคาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141952

ตำแหน่งงานว่างTechnical Support IT

ตำแหน่งงานว่างTechnical Support IT

งานประจำ : เงินเดือน

งานประจำ : กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรีหางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141948

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน

งานประจำ : กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141944

ตำแหน่งงานว่างSales Engineer

ตำแหน่งงานว่างSales Engineer

งานประจำ : เงินเดือน

งานประจำ : กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
ออกแบบและนำเสนองานขาย ระบบ Factory Automation (FA) , PLC, ระบบ SCADA และงานควบคุมอัตโนมัติในกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 141947

ตำแหน่งงานว่างWeb Developer (Front + Back-end)

ตำแหน่งงานว่างWeb Developer (Front + Back-end)

งานประจำ : เงินเดือน

งานประจำ : กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
พัฒนา Web Application ตามความต้องการของลูกค้า โดยส่วนใหญ่เน้นการเชื่อมโยงกับระบบ SCADA และอุปกรณ์ Remote I/O

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141945

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน .

งานประจำ : . กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ ตลอดจนปิดการขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141943

ตำแหน่งงานว่างSCADA System Developer (using SCADA software)

ตำแหน่งงานว่างSCADA System Developer (using SCADA software)

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
ออกแบบและพัฒนาระบบโดยโปรแกรม SCADA
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141459

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เทคนิค(อลูมิเนียม)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เทคนิค(อลูมิเนียม)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
1.ปรับปรุง-ออกแบบ Products ตาม Concepts ชิ้นงานอลูมิเนียมเส้น เผื่อใช้ในการติดตั้ง บานประตู หน้าต่าง
2. สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคแก่ทุกฝ่ายในบริษัท โดยเฉพาะฝ่ายขาย
3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานด้านงานขายและงานด้านเทคนิคสนับสนุนขาย
4.ประสานงานและวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลิตภัณฑ์
5.ประสานงานและนำข้อมูล รูปแบบที่ได้ส่งต่อให้โรงงานผลิต
6.จัดอบรมให้กับทีมงานขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
7.จัดทำกิจกรรม Workshop ให้กับลูกค้ากลุ่มช่าง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140888

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-20,000

งานประจำ : 12,000-20,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ
จัดทำเอกสารงานบัญชี สำคัญรับ สำคัญจ่าย
ออกใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน วางบิล แจ้งหนี้
ยื่นภาษี ภงด. 3 53 ภพ.30 แบบสมทบประกันสังคม
สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140602

ตำแหน่งงานว่างช่างปูน

ตำแหน่งงานว่างช่างปูน

งานประจำ : เงินเดือน 350บาท/วัน

งานประจำ : 350บาท/วัน กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ
1.เทปูน ฉาบปูน ตามหน้าไซส์งานที่ไปติดตั้งประตู
2.ทาสีผนัง
3.ผู้ช่วยช่าง ประกอบ+ติดตั้งประตู
4.งานแย๊ก สกัด ผนังปูน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 140568

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน 13000-15000 ไม่รวม OT

งานประจำ : 13000-15000 ไม่รวม OT กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
1. ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแลรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งานได้เสมอ
2. วิ่งงานเอกสารบางส่วน เช่น เก็บเช็ค เอกสารสำคัญๆ (เอกสารทั่วไป แมสเซนเจอร์ดำเนินการ)
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140529

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

งานประจำ : เงินเดือน 17,000-35,000 บาท

งานประจำ : 17,000-35,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ
สถาปนิก หรือ อินทีเรีย


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา