กรุงเทพมหานครเขตภาษีเจริญหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตภาษีเจริญ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรุงเทพมหานครเขตภาษีเจริญหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตภาษีเจริญ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 010086

พนักงานจัดเก็บข้อมูลคลังสินค้า

พนักงานจัดเก็บข้อมูลคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางแวก
คีย์สต็อกการ์ด, บันทึกข้อมูลลงในสต็อกการ์ด, อืนๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010087

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางแวก
ขายเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010089

วิศวกรขาย / Sale Engineer

วิศวกรขาย / Sale Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางแวก
ขายเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057061

ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็คทรอนิกส์

ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็คทรอนิกส์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางแวก
รับผิดชอบงานติดตั้ง งานซ่อม และงานบำรุงรักษาเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015763

พนักงานฝ่ายนำเข้า & สต็อคสินค้า

พนักงานฝ่ายนำเข้า & สต็อคสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางแวก
ประสานงานกับ shipping
ดูแลสต็อคสินค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060532

ช่างยนต์

ช่างยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
ประจำคลังสินค้า ประเภทเครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน มีหน้าที่ตรวจสินค้าเข้า
เบิกสินค้าออก จัดเตรียมสินค้าในสโตร์
ทำงานจันทร์ - เสาร์ 8.30น. - 17.30น.
หยุดทุกวันอาทิตย์

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059787

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบกาณ์และโ

งานประจำ : ตามประสบกาณ์และโ กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางจาก
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้ปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
3.รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
4.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059659

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
1.ตรวจสอบเอกสารด้านรับ-จ่าย บันทึกบัญชี ทำรายละเอียดประกอบการเงิน จัดทำรายงานภาษี
2.ตรวจสอบใบกำกับภาษี ใบสั่งซื้อ ใบสำคัญจ่าย ตั้งหนี้ และจัดทำรายละเอียดประกอบงบ ฯ
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059603

พยาบาลวิชาชีพ OPD (Full Time)

พยาบาลวิชาชีพ OPD (Full Time)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
1.ประจำจุดคัดกรอกผู้ป่วย วัด T,P,R,BP ประเมินผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.ซักประวัติอาการผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาล ด้วยความละเอียดรอบคอบ และบันทึกลงใน OPD Card
3.ดูแล Flow ผู้ป่วยไปตรวจที่ห้องตรวจอย่างถูกต้องเหมาะสม ควบคุมระยะการรอคอยของผู้ป่วยอยู่ในมาตรฐานของโรงพยาบาล
4.มีความรู้เรื่องโรค อาการเฉพาะโรค ในสาขาอายุรกรรม,ศัลยกรรม,สูตินารีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม
5.ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและรุนแรงทันท่วงที
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001025

Sale Engineer

Sale Engineer

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
- นำเสนอขายสินค้าของบริษัทในโรงงานอุตสาหกรรม
- บริการหลังการขาย แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
- รักษายอดขายตามที่บริษัทกำหนด
- มีความรู้ในเรื่องอะไหล่เครื่องมือช่าง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001026

พนักงานทั่วไป(ฝ่ายผลิต) ด่วน

พนักงานทั่วไป(ฝ่ายผลิต) ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ+เบี้ยขยัน+โอที

งานประจำ : ค่าแรงขั้นต่ำ+เบี้ยขยัน+โอที กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
- ปฎฺิบัติงานในฝ่ายผลิต
- ถ้ามีความรู้ในด้านการกลึง เชื่อม หรือซ่อมเครื่องจักรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001027

พนักงานขับรถส่งของ ด่วนมาก!!!!!

พนักงานขับรถส่งของ ด่วนมาก!!!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง+สวัสดิการ

งานประจำ : ตามตกลง+สวัสดิการ กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
- ขับรถส่งสินค้าตามร้านลูกค้า เขตกทม. - ปริมณฑลและศูนย์ขนส่งต่างๆ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001030

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-13,000 + เบี้ยขยัน+ค่าคอมมิชชั้น

งานประจำ : 10,000-13,000 + เบี้ยขยัน+ค่าคอมมิชชั้น กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
- นำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์
- รักษายอดขายตามที่บริษัทฯกำหนด
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019896

พยาบาลวิชาชีพผู้สูงอายุ

พยาบาลวิชาชีพผู้สูงอายุ

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 30,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางแวก
1. ทำหัตถการ
2. งานเอกสาร Nurse note
3. ควบคุมการทำงาน PN , NA
4. งานคุณภาพของโรงพยาบาลฯ
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019897

นักกิจกรรมบำบัด

นักกิจกรรมบำบัด

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000

งานประจำ : 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางแวก
1. วางแผนการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ป่วยในของโรงพยาบาลฯ
2. จัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นสมรรถภาพให้ผู้ป่วย
3. ติดตามและประเมินผลการรักษา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019898

แม่บ้าน

แม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางแวก
1. ทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. รดน้ำต้นไม้ ดูแลสวน
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019899

เจ้าหน้าที่บริบาล

เจ้าหน้าที่บริบาล

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-16,000

งานประจำ : 10,000-16,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางแวก
1. ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยและดูแลอย่างใกล้ชิด
2. เช็ดตัวผู้ป่วย พาผู้ป่วยเข้าห้องน้ำ
3. เตรียมอุปกรณ์การแพทย์
4. ต้อนรับแขกหรือผู้มาติดต่อโรงพยาบาล
5. ให้การช่วยเหลือพยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019901

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน 28,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 28,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางแวก
1. ทำหัตถการ
2. งานเอกสาร Nurse note
3. ควบคุมการทำงาน PN , NA
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019902

แม่ครัว

แม่ครัว

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางแวก
1. ประกอบอาหารไทย อาหารว่าง
2. จัดเตรียมอาหารเสิร์ฟให้ผู้เข้าพักในโรงพยาบาล ทั้งอาหารหลักและอาหารว่าง
3. ดูแลตรวจเช็ควัตถุดิบในการปรุงอาหาร
4. ดูแลความเรียบร้อยภายในครัว
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032185

หน้าเขียง

หน้าเขียง

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 - 11,000

งานประจำ : 9,000 - 11,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
- จัดสินค้าตามใบสั่ง
- เบิก - จ่ายสินค้า
- เช็คสต็อกสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา