กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 7065 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 130827

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ It Support

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ It Support

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
1.ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง Hardware และ Software
2.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานของหน่วยงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130961

ตำแหน่งงานว่างpc ประจำ Dohome สาขาเพชรเกษม (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างpc ประจำ Dohome สาขาเพชรเกษม (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
นำเสนอขายสินค้า Band the sun
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130331

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design (ถ่ายรูป, ตกแต่งรูป, ถ่ายวีดีโอและตัดต่อได้)

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design (ถ่ายรูป, ตกแต่งรูป, ถ่ายวีดีโอและตัดต่อได้)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
1.สำรวจและสรุปความพึงพอใจของผู้มารับบริการ/ผู้ป่วย OPD
2.สรุปผลความพึงพอใจของผู้ป่วย IPD
3.จัดการเอกสาร/ควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
4.จัดทำเอกสารโรเนียวเพื่อส่งต่อฝ่ายจัดซื้อ-สต็อก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130323

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ผู้ป่วย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ผู้ป่วย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
1. รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะการติดต่อโดยตรงของผู้มารับบริการ
2. รวบรวมข้อร้องเรียนเพื่อนำส่งให่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาและติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนสิ้นสุดกระบวนการ
3. กำกับดูแลการรับ-ส่งเอกสารต่างๆของศูนย์เหมาจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129557

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (phone collector)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (phone collector)

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา

งานประจำ : ตามวุฒิการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ คลองขวาง
โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า ให้ชำระค่างวด และแนะนำลูกค้าในกรณีมีปัญหาในการชำระค่างวด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129673

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางด้วน
- บรรจุแพ็คสินค้า


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 129423

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
1.เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยเพื่อเข้ารักษาพยาบาล
2.ดูแลความสะอาดของรถนั่งและเปลนอนให้สะอาดและพร้อมใช้งานเสมอ
3.รับสายโทรศัพท์และจ่ายงานด้วยความสุภาพ
4.ปฎบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งคัด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129756

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงินบัญชี ด่วน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงินบัญชี ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000+เบี้ยขยัน

งานประจำ : 13,000-15,000+เบี้ยขยัน กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
- ลงรายการบันทึกบัญชี
- ดูแลเอกสารทางบัญชี
- วางบิล รับเช็ค
- งานอื่นตามที่ได้รับหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129755

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป+สวัสดิกา

งานประจำ : 9,000 ขึ้นไป+สวัสดิกา กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
- ส่งสินค้าตามร้านลูกค้า เขตกทม. ปริมณฑลและศูนย์
ขนส่งต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129676

ตำแหน่งงานว่างผุ้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างผุ้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางด้วน
- มีความรู้ด้าน PLC
- มีความรู้ด้านการออกแบบเครื่องจักรและไลน์ผลิต
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129696

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางด้วน
- ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
- จัดเรียงของสำเร็จ เพื่อส่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ และของสำเร็จ
- รับผิดชอบการรับ จัดเก็บ ตรวจนับ จ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนงานของฝ่ายผลิต
- ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ต้องปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงนโยบายอื่นๆของบริษัทฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129693

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า วัตถุดิบ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า วัตถุดิบ

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามตกลง

งานนอกเวลา : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางด้วน
- ควบคุมดูแลบุคคลากรภายใต้การบังคับบัญชา คือ หัวหน้าแผนกเจ้าหน้าที่และพนักงาน
- ควบคุมดูแลการรับเข้าสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน
- ควบคุมดูแลการเบิก สินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนตามใบเบิก
- ควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้า และจัดเรียงสินค้าตามสถานที่ให้เรียบร้อย
- ดูแล ความเรียบร้อยและจัดเก็บสินค้าของทุกคลังสินค้าให้อยู่ในสภาพดี สะอาด พร้อมส่ง
- ควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดบนพื้นฐานต้นทุนที่เหมาะสม
- ปฏิบัติภารกิจอื่นๆตามที่ผู้บัญชามอบหมาน
- ต้องปฏิบัติตามนโยาบายคุณภา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 129271

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแพ็คสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแพ็คสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 8,500-9,000

งานประจำ : 8,500-9,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ คลองขวาง
แพ๊คสินค้าลงกล่อง เพื่อจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ทำงาน จ-ส
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128673

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับออเดอร์และประสานงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับออเดอร์และประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
ทำหน้าที่ขาย รับออเดอร์คำสั่งซื้อเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน ประสานงานส่วนการจัดออเดอร์
รับโทรศัพท์ ตอบคำถามลูกค้าทางไลน์, โทรศัพท์ อื่น ๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128261

ตำแหน่งงานว่างแม่ครัว

ตำแหน่งงานว่างแม่ครัว

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน - ขึ้นอยู่ก

งานประจำ : รายวัน - ขึ้นอยู่ก กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
- วางแผนและจัดเตรียมวัตถุดิบ สำหรับอาหาร 3มื้อ/วัน ภายใต้งบประมาณที่กำหนดให้
- ดูแลรักษาความสะอาดภายในห้องครัวและอุปกรณ์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128328

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขาย(หน้าร้าน/ทางโทรศัพท์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขาย(หน้าร้าน/ทางโทรศัพท์)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
- แนะนำและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าหน้าร้านและทางโทรศัพท์
- รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าทางโทรศัพท์, FAX
- เปิดบิลส่งของ/ใบกำกับภาษี ผ่านโปรแกรมexpress
- จัดเก็บ เรียบเรียงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย
- ทำรายงานสรุปยอดขายสินค้าประจำปี
- ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128259

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
- ดูแลจัดการและจัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่นทำใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบวางบิล
- ตรวจสอบและติดตามการจ่ายเงินของลูกค้า
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128287

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
- จัดเตรียมสินค้าก่อนจัดส่ง
- ติดรถส่งของไปกับรถของบริษัท
- นำส่ง จัดเรียงสินค้าใ้ห้กับลูกค้า
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 128113

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสต๊อก ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสต๊อก ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 - 11,000

งานประจำ : 9,000 - 11,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
- จัดสินค้าตามใบสั่ง
- เบิก - จ่ายสินค้า
- เช็คสต็อกสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127600

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
1.ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและงานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ควบคุมป้องกัน และการฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้ป่วย
2.คีย์ข้อมูลสิทธิการรักษาผู้ป่วยตามระเบียบของ สปสช.

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 25 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา