กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร


เลขที่ประกาศ : 086232

ตำแหน่งงานว่างวิศวรกร โครงการ

ตำแหน่งงานว่างวิศวรกร โครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางจาก
ควบคุมงานก่อสร้าง ประสานงานกับเจ้าของโครงการ ประสานงานกับผู้รับเหมา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085254

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป ตามป

งานประจำ : 12,000 บาทขึ้นไป ตามป กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางแวก
1. สรรหา คัดเลือก นัดสัมภาษณ์พนักงาน
2. จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
3. จัดทำเอกสารด้านงานบุคคล
4. ติดต่อประสานงานฝ่ายต่าง ๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085954

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการวอร์ด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการวอร์ด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
1.คีย์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย
2.ตรวจสอบเอกสารผู้ป่วยให้ครบถ้วน และดูแลเอกสารอื่น ๆ ในแผนก
3.ตรวจสอบ-เบิกจ่าย เวชภัณฑ์, อุปกรณ์สำนักงานในแผนก
4.บันทึกและจัดทำรายการบัญชีรับใหม่-จำหน่าย และสถิติผู้ป่วยในแผนก
5.ประสานงานระหว่างหน่วยงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086192

ตำแหน่งงานว่าง พนักงานรับ – ส่ง เอกสาร (Messenger)

ตำแหน่งงานว่าง พนักงานรับ – ส่ง เอกสาร (Messenger)

งานประจำ : เงินเดือน 300-500 (รายวัน)

งานประจำ : 300-500 (รายวัน) กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ
1. ขับรถจักรยานยนต์จัดส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
2. รับของ - ส่งของ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084352

นักกายภาพบำบัด Part time

นักกายภาพบำบัด Part time

งานประจำ : เงินเดือน 1000 บาท/วัน

งานประจำ : 1000 บาท/วัน กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางแวก
1. ทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยใน รพ. ตามอาการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084113

เจ้าหน้าที่ธุรการงานผ้า

เจ้าหน้าที่ธุรการงานผ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือ

งานประจำ : ตามโครงสร้างหรือ กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางแวก
1.จัดทำเอกสา่ร เบิก-จ่าย อุปกรณ์ , วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ของโรงพยาบาลและคอนโดผู้สูงอายุ
2.จัดทำข้อมูลคลังผ้า การเบิก - จ่ายผ้าตาม Ward
3.เช็คผ้าที่ใช้แล้วจาก Ward จัดทำข้อมูลและจัดส่งทาง Supplier
4.รับผ้าที่ส่งกับทาง Supplier เข้าคลังผ้า และทำการจ่ายผ้าตาม Ward
5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082750

นักกายภาพบำบัด

นักกายภาพบำบัด

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000 (ไม่รวมสวัส

งานประจำ : 15,000 - 20,000 (ไม่รวมสวัส กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางแวก
1. ประเมินอาการผู้ป่วยและวางโปรแกรมการรักษาร่วมกับทีมกายภาพบำบัด
2. ให้การรักษาผู้ป่วยด้านกายภาพบำบัดตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. ติดตามและประเมินผลการรักษา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082203

Sale

Sale

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางจาก
- เสนอสินค้าและสร้างยอดขายให้ทางบริษัท
- พบลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่
- จัดทำรายงานการขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082039

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (IT) ด่วนมาก !

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (IT) ด่วนมาก !

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 16,000

งานประจำ : 13,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
1.ดูแลคอมพิวเตอร์บริษัทฯ
2.ดูแลปรับปรุงเว็ปไซค์ของบริษัทฯ
3.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082040

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 13,000

งานประจำ : 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
ดูแลระะบบงานไฟฟ้า,งานอิเล็กทรอนิกส์,เครื่องโรงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082038

เจ้าหน้าที่การตลาดภายในประเทศ

เจ้าหน้าที่การตลาดภายในประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000

งานประจำ : 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
- หาลูกค้าใหม่
- จัดทำข้อมูลลูกค้า
- นำสินค้าตัวอย่างไปให้ทดลองขาย
- เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย
- เสนอขายสินค้า
- ติดตามการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081644

รองหัวหน้าแผนกซ่อมบริการเทคนิค

รองหัวหน้าแผนกซ่อมบริการเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป + เบี้ยขย

งานประจำ : 9,000 ขึ้นไป + เบี้ยขย กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
ให้บริการและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าด้านงานซ่อม ปฏิบัติงานในแผนกช่าง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081403

GRAPHIC ART

GRAPHIC ART

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไปหรือต

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไปหรือต กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางด้วน
- ทำแบบงานพิมพ์ เช่น นามบัตร ตรายาง ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ซองจดหมาย ซองเอกสาร การ์ดแต่งงาน การ์ดงานบวช การ์ดงานศพ โบรชัวร์ แผ่นพับ โปสเตอร์ สติกเกอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ทุกชนิด

- ใช้เครื่อง MAC ได้


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081645

พนักงานรีแพ็ค(บรรจุสินค้า) ด่วน

พนักงานรีแพ็ค(บรรจุสินค้า) ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ขั้นตำ่+เบี

งานประจำ : รายได้ขั้นตำ่+เบี กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
ทำงานในแผนกซ่อมบริการ
บรรจุหีบห่อ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080277

ครูสอนศิลปะสำหรับผู้สูงวัย (Part Time)

ครูสอนศิลปะสำหรับผู้สูงวัย (Part Time)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือ

งานประจำ : ตามโครงสร้างหรือ กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางแวก
จัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัยทางด้านงานศิลปะ ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถจากประสบการณ์ที่มี และเป็นการพบปะกลุ่มผู้สูงวัยด้วยกัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079698

พยาบาลวิชาชีพ ICU (Full Time / Part Time)

พยาบาลวิชาชีพ ICU (Full Time / Part Time)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
1.กำหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยวิกฤตแต่ละระบบ
2.วิเคราะห์สถานการณ์ผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อวางแผนดูแลอย่างต่อเนื่อง
3.ให้ข้อมูลอย่างน้อยวันละครั้งเพื่อลดวิกฤตกังวล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079651

ช่างสีงานไม้

ช่างสีงานไม้

งานประจำ : เงินเดือน 12000-18000(ตามประสบการณ

งานประจำ : 12000-18000(ตามประสบการณ กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ
พ่นป้ายอะคริลิค
ทำสีเฟอร์นิเจอร์
เก็บรายละเอียดงาน
เช็ดทำความสะอาดสิ่งค้า

รับเด็กฝึกงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079652

ช่างทำป้ายกล่องไฟ (อะคริลิค)

ช่างทำป้ายกล่องไฟ (อะคริลิค)

งานประจำ : เงินเดือน 10000-18000

งานประจำ : 10000-18000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ
ทำป้ายอะคริลิค
พับอะคริลิค
ขัดอะคริลิค
เชือมอะคริลิค
ตัดอะคริลิค
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079650

ช่างสีเฟอร์นิเจอร์

ช่างสีเฟอร์นิเจอร์

งานประจำ : เงินเดือน 9000-15000(ตามประสบการณ

งานประจำ : 9000-15000(ตามประสบการณ กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ
พ่นป้ายอะคริลิค
ทำสีเฟอร์นิเจอร์
เก็บรายละเอียดงาน
เช็ดทำความสะอาดสิ่งค้า
รับเด็กฝึกงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079701

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ NA

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ NA

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
1.ใช้ความรู้และทักษะในการให้การพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้นได้ รวมทั้งทำงานร่วมกับทีมพยาบาล
2.จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ , เวชภัณฑ์ และสถานที่ สิ่งแวดล้อมต่างๆ
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก In charge
4.ดูแลอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับผู้ป่วยตามความเหมาะสม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา