กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 162745 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 154894

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน (Finance)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน (Finance)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วังบูรพาภิรมย์
1. ดูแลเงินสดย่อย (Petty cash) ทำไฟล์สรุปการรับ-จ่ายเงินหน้างาน
2. ดูแล Statement รายเดือน
3. ตรวจสอบเอกสารลูกค้า
4. เช็ครายการรับ-จ่ายเงินเบื้องต้น
5. ดูแลการรับเงินค่าโปรแกรม
6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154131

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร สำราญราษฎร์
- ขับรถส่งของตามที่บริษัทกำหนด
- ทำงานที่โรงงานแถวพระราม 2 ซอยเทียนทะเล 19
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154130

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ IT Support

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ IT Support

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร สำราญราษฎร์
ดูแลรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์และระบบทางคอมพิวเตอร์ตามที่บริษัทกำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153270

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บ้านพานถม
วิเคราะห์ และวางแผนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
รับนโยบายมาจัดทำแผนกลยุทธ
และลงมือปฏิบัติตามนโยบายหลักของบริษัท ดังนี้

-การบริหารค่าตอบแทน
-การบริหารสวัสดิการ
-การบริหารระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
-การบริหารแผนการพัฒนาบุคคลากรร่วมกับ HRD
-ศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในนโยบายและกระบวนการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงแก้ไข
รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปโดยรูปแบบเดียวกันทั้งองค์กร
-บริหารแผนงานในการสรรหาบุคคลากร
-สรรหา คัดเลือก ผู้สมัครงานให
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153271

ตำแหน่งงานว่างBranch Support (เจ้าหน้าที่ประสานงานสาขา)

ตำแหน่งงานว่างBranch Support (เจ้าหน้าที่ประสานงานสาขา)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บ้านพานถม
- ประสานงานระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่เกี่ยวกับปัญหาหรือการดำเนินการต่างๆ
- จัดทำเอกสารต่างเกี่ยวกับสาขากับพื้นที่เช่า
- ออกแบบจัดทำประกาศบางอย่างที่ใช้ในสาขา
- ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือสาขาต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152361

ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการกลุ่มปฐมวัย

ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการกลุ่มปฐมวัย

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร สำราญราษฎร์
เขียนหนังสือ/เขียนตำรา/เขียนแบบฝึกหัด/ทำแผนการสอน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 151664
เลขที่ประกาศ : 151075

ตำแหน่งงานว่างFreelance แปลภาษา

ตำแหน่งงานว่างFreelance แปลภาษา

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร สำราญราษฎร์
- แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
- รับงานกลับไปทำที่บ้าน
- ราคาตามชิ้นงาน
- มีการทดสอบแต่ถ้าผ่านการสอบ TOEIC,TOEFL หรือ IELTS ผ่านเกณฑ์ ไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องทดสอบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150851

ตำแหน่งงานว่างบาริสต้า (สาขา เสาชิงช้า)

ตำแหน่งงานว่างบาริสต้า (สาขา เสาชิงช้า)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บ้านพานถม
- ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของผู้ช่วยบาริสต้า
- มอบหมายงานแก่ผู้ช่วยบาริสต้า
- ชงเครื่องดื่มร้อน, เย็น ตามสูตรมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า
- ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับเครื่องดื่มต่างๆ แก่ลูกค้า
- ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของบริเวณจุดเตรียมและจำหน่ายเครื่องดื่ม
- ตรวจสอบสต๊อกวัตถุดิบประเภทเครื่องดื่ม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150848

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Part time (สาขา ผ่านฟ้า)

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Part time (สาขา ผ่านฟ้า)

งานประจำ : เงินเดือน 360 บาทต่อวัน

งานประจำ : 360 บาทต่อวัน กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บ้านพานถม
- ต้อนรับลูกค้า, จัดคิว, ให้ความช่วยเหลือ
- ชงเครื่องดื่มร้อน, เย็น ตามสูตรมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า
- ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับเครื่องดื่มต่างๆ
- ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของบริเวณจุดเตรียมและจำหน่ายเครื่องดื่ม
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150887

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยบาริสต้า (สาขา เสาชิงช้า)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยบาริสต้า (สาขา เสาชิงช้า)

งานประจำ : เงินเดือน 10,500 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 10,500 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บ้านพานถม
- ชงเครื่องดื่มร้อน, เย็น ตามสูตรมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า
- ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับเครื่องดื่มต่างๆ
- ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของบริเวณจุดเตรียมและจำหน่ายเครื่องดื่ม
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากบาริสต้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150884

ตำแหน่งงานว่างพนักงานล้างจาน (สาขา เสาชิงช้า)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานล้างจาน (สาขา เสาชิงช้า)

งานประจำ : เงินเดือน 10,500 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 10,500 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บ้านพานถม
- ล้างทำความสะอาดจาน ชาม และอุปกรณ์ในครัว
- ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ภายในครัว
- เก็บจานที่ลูกค้าทานเสร็จแล้ว
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากกุ๊ก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 150850

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Part time (สาขา เสาชิงช้า)

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Part time (สาขา เสาชิงช้า)

งานประจำ : เงินเดือน 360 บาทต่อวัน

งานประจำ : 360 บาทต่อวัน กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บ้านพานถม
- ต้อนรับลูกค้า, จัดคิว, ให้ความช่วยเหลือ
- ชงเครื่องดื่มร้อน, เย็น ตามสูตรมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า
- ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับเครื่องดื่มต่างๆ
- ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของบริเวณจุดเตรียมและจำหน่ายเครื่องดื่ม
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150847

ตำแหน่งงานว่างพนักงานล้างจาน (สาขา ผ่านฟ้า)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานล้างจาน (สาขา ผ่านฟ้า)

งานประจำ : เงินเดือน 10,500 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 10,500 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บ้านพานถม
- ล้างทำความสะอาดจาน ชาม และอุปกรณ์ในครัว
- ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ภายในครัว
- เก็บจานที่ลูกค้าทานเสร็จแล้ว
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากกุ๊ก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149977

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การขายออนไลน์ (มืออาชีพ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การขายออนไลน์ (มืออาชีพ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วังบูรพาภิรมย์
ดูแลระบบธุรกิจทองรูปพรรณ ทางออนไลน์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149896

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเสิร์ฟ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเสิร์ฟ

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บาท + service charge

งานประจำ : 9,000 บาท + service charge กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บวรนิเวศ
รับออเดอร์ คอยดูแล บริการลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147737

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์ (สาขา ลาซาล อเวนิว)

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์ (สาขา ลาซาล อเวนิว)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บ้านพานถม
- รับออเดอร์จากลูกค้า
- แจ้งออเดอร์กับแผนกครัวหรือบาริสต้า
- รับเงิน/ทอนเงินให้ลูกค้า
- แนะนำเมนูอาหารและเครื่องดื่มแก่ลูกค้า
- ตรวจสอบความถูกต้องของออเดอร์
- ดูแลเรื่องเงิน และความเรียบร้อยบริเวณเค้าท์เตอร์แคชเชียร์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147761

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ (สาขา เดอะไนน์ พระราม 9)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ (สาขา เดอะไนน์ พระราม 9)

งานประจำ : เงินเดือน 23,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 23,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บ้านพานถม
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
- บริหารจัดการร้านค้า ดูแลลูกค้า ทีมงานและดำเนินการเบื้องต้นทั้งหมดในร้าน
- บริหารดูแลสต๊อกวัตถุดิบและสินค้าให้เพียงพอต่อการขาย
- บริหารภาพรวมการดำเนินงานของร้านค้า
- บริหารยอดขายและการตลาดของร้านค้าได้
- วางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 147736

ตำแหน่งงานว่างกุ๊ก (สาขา ลาซาล อเวนิว)

ตำแหน่งงานว่างกุ๊ก (สาขา ลาซาล อเวนิว)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บ้านพานถม
- ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกครัวทั้งหมด
- มอบหมายงานแก่พนักงานแผนกครัว
- จัดเตรียมวัตถุดิบในการทำอาหารให้เหมาะสม
- ปรุงอาหารให้เป็นไปตามสูตรและมาตรฐานที่กำหนด
- ตรวจสอบสต๊อกวัตถุดิบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147738

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการ (สาขา ลาซาล อเวนิว)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการ (สาขา ลาซาล อเวนิว)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 18,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บ้านพานถม
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
- บริหารจัดการร้านค้า ดูแลลูกค้า ทีมงานและดำเนินการเบื้องต้นทั้งหมดในร้าน
- บริหารดูแลสต๊อกวัตถุดิบและสินค้าให้เพียงพอต่อการขาย
- บริหารภาพรวมการดำเนินงานของร้านค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา