กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163529 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 160271

ตำแหน่งงานว่างIT Programmer

ตำแหน่งงานว่างIT Programmer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
พัฒนาระบบ ERP Dynamic AX 2012, ITEC และระบบอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ออกแบบฐานข้อมูล และโครงสร้างในการพัฒนาตามที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบข้อมูลและการทำงานของระบบรายงาน ผลการดำเนินงาน ทดสอบการใช้งานระบบและการแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงระบบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159703

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านทำความสะอาด

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านทำความสะอาด

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 บาท

งานประจำ : 14,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์
ดูแลความสะอาดภายส่วนต่างๆ
ดูแลความเรียบร้อยในงานของแม่บ้านที่ได้รับมอบหมาย
เวลาเข้างาน 05.30 น. - 15.30 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159186

ตำแหน่งงานว่างธุรการบริหารงานขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการบริหารงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
จัดทำ ตรวจสอบ ควบคุมเอกสารของผู้จัดการแผนกบริหารงานขาย
ประสานงานฝ่ายงานต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158299

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
ดำเนินการงานด้านตรวจสอบภายใน โดยควบคุมและติดตามผลด้านตรวจสอบภายใน ควบคุมและติดตามผลด้านกระบวนการทำงาน ปรับแก้ระบบเอกสารของบริษัทฯ ปรับแก้ Sop ของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนแนวทางที่บริษัทกำหนดไว้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158147

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บ.

งานประจำ : 20,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองมหานาค
- พนักงานขายประจำบริษัทฯ หา Leads รวมถึงวิ่งงานตามกลุ่มสินค้าและช่องทางที่ได้รับมอบหมาย ในเขตพื้นที่เขต กทม. ปริมณฑลและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
- สร้างยอดขายให้กับบริษัท รวมถึงขยายฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท
- จัดทำรายงานการขายผ่านโปรแกรมงานขายของบริษัท
- เข้าร่วมประชุมตามวาระต่างๆ ที่รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
- ทำงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157888

ตำแหน่งงานว่างAudit Report

ตำแหน่งงานว่างAudit Report

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
ตรวจสอบเอกสารภายในบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 157695

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อออนไลน์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อออนไลน์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
ดำเนินการงานด้านผลิตสื่อออนไลน์
โดยการถ่ายทำวีดีโอแนะนำสินค้าใหม่และถ่ายวีดีโอการใช้งานเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157615

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
ดำเนินการงานด้านการเงิน โดยดำเนินการชำระเงินให้เจ้าหนี้ ดูแลการเบิกเงินทดรองจ่าย ดูแลการเงินสดย่อย เพื่อให้ชำระเงินให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ตกลงเอาไว้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156386

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
1. ตรวจสอบและบันทึกการเบิกจ่ายเงินทดรองจ่ายและเงินสดย่อย
2. ตรวจสอบและบันทึกการซื้อสินค้าและสินทรัพย์
3. ตรวจสอบและบันทึกค่าใช้จ่าย
4. ติดตามการชำระเงินกับเจ้าหนี้

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155997

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Manager )

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Manager )

งานประจำ : เงินเดือน 45,000-50,000

งานประจำ : 45,000-50,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
1.บริหารจัดการระบบ Server 2012R2,VMWare,Data Center, Backup Data Center,Filewall Fortigate 100D,มีความรู้และเข้าใจของระบบ IP SEC,VPN,E-mail ภายในทั้งหมดให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
2.มีความรู้เรื่องระบบ Dynamic AX2012/LS Retail/ E-Document
3.วางแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี
4.บริหารและประสานงานโครงการด้าน IT ทั้งหมด
5.ควบคุมดูแลและบริหารงานด้าน Hardware, Software
6.ควบคุมดูแลและบริหารระบบสื่อสาร
7.บริหารการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านระบบสารสนเทศ
8.ให้คำปรึกษาและสนั
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155498

ตำแหน่งงานว่างFinancial Planning Analyst

ตำแหน่งงานว่างFinancial Planning Analyst

งานประจำ : เงินเดือน Negotiable

งานประจำ : Negotiable กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองมหานาค
Support management planning and reporting. Assist management reporting manager in preparation of management reports and financial analyses. Monitoring and supporting business planning, tracking revenue and expense control, and the product portfolio performance.

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155496

ตำแหน่งงานว่างTreasury Officer

ตำแหน่งงานว่างTreasury Officer

งานประจำ : เงินเดือน Negotiable

งานประจำ : Negotiable กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองมหานาค
Be responsible for day-to-day cash management activities such as daily cash, cheque deposit, transfer and withdraw for all banking activities. Support manager in communicate with banks and financial institutions to trade financial products such as FX spot and forward, ensuring timely settlement of capital funds. Collect data in support preparation of cash flow reports, liquidity movement and balance sheet management.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 155497

ตำแหน่งงานว่างTreasury Manager

ตำแหน่งงานว่างTreasury Manager

งานประจำ : เงินเดือน Negotiable

งานประจำ : Negotiable กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองมหานาค
Be responsible for all activities pertaining to treasury and capital management. Advice financial operation on movement of funds. Support managerial decisions through the preparation of cash flow reports and financial statements. Performed analysis on balance sheet management for the most effective use of capital.

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155500

ตำแหน่งงานว่างQA & QC Leader

ตำแหน่งงานว่างQA & QC Leader

งานประจำ : เงินเดือน Negotiable

งานประจำ : Negotiable กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองมหานาค
รับผิดชอบและดูแลงานในส่วนของการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพสินค้า พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ และจัดทำเอกสารให้ได้ตามข้อกำหนดระบบคุณภาพ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155499

ตำแหน่งงานว่างManagement Reporting Manager

ตำแหน่งงานว่างManagement Reporting Manager

งานประจำ : เงินเดือน Negotiable

งานประจำ : Negotiable กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองมหานาค
Be responsible for all activities pertaining to financial planning and reporting. Support managerial decisions through the preparation of management reports and financial analyses. Monitoring and supporting for business planning development, revenue and pricing model, expense control, pre and post analysis for the product portfolio analysis.

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154377

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา เมกา บางนา

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา เมกา บางนา

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนประจำ + ค

งานประจำ : เงินเดือนประจำ + ค กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
-ดูแลยอดขายของสาขา
-สรุปรายงานการขายประจำเดือนต่างๆ
-บริหารพนักงานและ PC ภายในสาขามีความเป็นผู้นำ
-มีความคิดสร้างสรรคเพิ่มยอดขาย(ตกแต่งร้าน)
-ดูแลสินค้าภายในร้านและบริหารสต๊อกสินค้า
-สามารถสร้าง Sale Forcaste ในสาขาได้

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154378

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนประจำ + ค

งานประจำ : เงินเดือนประจำ + ค กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
-ดูแลยอดขายของสาขา
-สรุปรายงานการขายประจำเดือนต่างๆ
-บริหารพนักงานและ PC ภายในสาขามีความเป็นผู้นำ
-มีความคิดสร้างสรรคเพิ่มยอดขาย(ตกแต่งร้าน)
-ดูแลสินค้าภายในร้านและบริหารสต๊อกสินค้า
-สามารถสร้าง Sale Forcaste ในสาขาได้

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153810

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา เดอะมอลล์ บางแค

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา เดอะมอลล์ บางแค

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนประจำ + ค

งานประจำ : เงินเดือนประจำ + ค กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
-ดูแลยอดขายของสาขา
-สรุปรายงานการขายประจำเดือนต่างๆ
-บริหารพนักงานและ PC ภายในสาขามีความเป็นผู้นำ
-มีความคิดสร้างสรรคเพิ่มยอดขาย(ตกแต่งร้าน)
-ดูแลสินค้าภายในร้านและบริหารสต๊อกสินค้า
-สามารถสร้าง Sale Forcaste ในสาขาได้

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 153788

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน 45,000บาท ขึ้นไป หรือ

งานประจำ : 45,000บาท ขึ้นไป หรือ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์
• กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
• รับผิดชอบควบคุมกระบวนการการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน
• สามารถวางแผน วิเคราะห์ บริหารทรัพยากร บริหารต้นทุน พัฒนากระบวนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ เพิ่ม Productivity
• สามารถวางแผนงานการผลิตได้ตามออเดอร์สินค้า และลดการสูญเสีย ได้เป็นอย่างดี
• สามารถควบคุมต้นทุนในการผลิต สั่งงานและแก้ไขงานได้
• ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหา แ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153545

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแต่งหน้าเค้ก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแต่งหน้าเค้ก

งานประจำ : เงินเดือน 9,9300 + OT + เบี้ยขยัน

งานประจำ : 9,9300 + OT + เบี้ยขยัน กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์
-ต้องหน้าเค้กตามที่กำหนด
-ผลิตเค้กเพื่อจำหน่ายตามสาขา
-หรืองานผลิตอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา