กรุงเทพมหานครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรุงเทพมหานครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 061444

IT Support (ด่วนที่สุด) !!!!!

IT Support (ด่วนที่สุด) !!!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
-ดูแลแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในองค์กรเมื่อได้รับแจ้งจาก USER
-ติดตั้งอุปกรณ์ Software , Hardware อัพเดทให้เป็นปัจจุบัน
-เบิกจ่าย Stock IT อัพเดทให้เป็นปัจจุบัน
-จัดทำ Report ที่ได้รับมอบหมาย
-และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057428

พนักงานขายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ World camera สาขาพาราไดซ์ พาร์ค

พนักงานขายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ World camera สาขาพาราไดซ์ พาร์ค

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้ากล้องดิจิตอล Compact, กล้อง DSLR ได้, มีความสามารถมีทักษะและมีความชำนาญการขายสินค้า, เลนส์ อุปกรณ์การถ่ายภาพ ฯลฯ
• ดูแลหน้าร้านในทุกเรื่อง ขายและบริการลูกค้า
• ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า
• จัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057764

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
-มีความรู้ความเข้าใจเรื่องต้นทุนซื้อต้นทุนขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059083

พนักงานขายกล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ สาขา เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

พนักงานขายกล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ สาขา เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง + รายได

งานประจำ : ตามข้อตกลง + รายได กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
-แนะนำเชียร์ขายสินค้ากล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ
-ให้คำแนะนำลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์
-จัดทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายต่างๆ
-มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้โดรน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059089

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Manager )

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Manager )

งานประจำ : เงินเดือน 45,000-50,000

งานประจำ : 45,000-50,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
1.บริหารจัดการระบบ Server 2012R2,VMWare,Data Center, Backup Data Center,Filewall Fortigate 100D,มีความรู้และเข้าใจของระบบ IP SEC,VPN,E-mail ภายในทั้งหมดให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
2.มีความรู้เรื่องระบบ Dynamic AX2012/LS Retail/ E-Document
3.บริหารจัดการทีม IT
4.วิเคราะห์งาน ที่ได้รับมอบหมายให้ชัดเจนและกำหนดขั้นตอนการทำงานหาแนวทางการป้องกันและพัฒนาที่ยังยืน
6.วางแผนการทำงานประจำ วิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาที่เกิดบ่อยและกำหนดแนวทางป้องกัน
7.ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายของฝ่าย
8.นำเสอนงานพัฒ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 054006

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
1. ทำเช็คจ่ายค่าสินค้าและค่าใช้จ่าย
2.โอนเงินAdvanceและจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งเติมเงินเข้าบัญชี
3. ดูแลการตัดค่าใช้จ่ายตัดผ่านบัญชี และแจ้งเติมเงินเข้าบัญชี
4. ปริ้นสเตรทเม้นท์รายวันทุกธนาคาร
5. ตัดค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่ฝ่ายค่าใช้จ่ายวางบิล
6. ทำ Bank Reconciliation
7. การทำยืนยันยอดเจ้าหนี้คงค้าง
8. สรุปทะเบียนจ่ายเช็คค่าใช้จ่ายส่งสำนักงานบัญชี
9. สรุปยอดการขายประกันกล้อง Warranty
10.ดูแลเรื่องการจ่ายเช็คให้พอกับยอดเงินในบัญชี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059084

พนักงานขายกล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ สาขา เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

พนักงานขายกล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ สาขา เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนประจำ + ค

งานประจำ : เงินเดือนประจำ + ค กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
-แนะนำเชียร์ขายสินค้ากล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ
-ให้คำแนะนำลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์
-จัดทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายต่างๆ
-มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้โดรน จะพิจารณาเป็นพิเศษ


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059085

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาธุรกิจ

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาธุรกิจ

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
-หาข้อมูลของสินค้าที่จะนำเข้า - ส่งออก
-เก็บเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งออกทุกครั้ง
-บันทึกต้นทุน/ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
-ประสานงานกับ Shipping/Forwarder หรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก และสถานบันเทิงการเงิน
-จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการขออนุญาตต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059087

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ด่วนมาก)

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน 45,000-50,000

งานประจำ : 45,000-50,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
1.กำหนดเป้าหมายงานและวางกลยุทธ์การตลาด ทั้งระบบ และจัดกิจกรรมทางการตลาด
2.ออกตลาดเยี่ยมลูกค้าสำรวจตลาดเก็บข้อมูลการตลาดเพื่อนำมาวางกลยุทธ์
3.จัดทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดและรักษาฐานยอดขายไม่ให้ตกและเพื่อเป็นการโฆษณาตัวสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
4.มีความเชี่ยวชาญด้านตลาด Oline Marketing
5.งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคัญบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060376

Sale Engineer ห้องเย็น

Sale Engineer ห้องเย็น

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-18,000

งานประจำ : 12,000-18,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดโสมนัส
งานขายสินค้าและให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับตัวสินค้าให้กับลูกค้า สินค้าเกี่ยวกับเครื่องเย็น ห้องเย็น ตู้แช่ ออกแบบให้คำปรึกษากับลูกค้า กลุ่มลูกค้าเซเว่น โลตัส บิ๊กซี และอื่นๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060368

sale (ประจำอุบลราชธานี)

sale (ประจำอุบลราชธานี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดโสมนัส
รับผิดชอบในการขาย อะไหล่อุปกรณ์ระบบปรับอากาศให้กับลูกค้าประเภทดีลเลอร์ ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา
เดินทาง ตจว ดูแลลูกค้า อุบล,ยโสธร,มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, ร้อยเอ็ด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060369

service เครื่องฟอก(ช่างบริการ)

service เครื่องฟอก(ช่างบริการ)

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000

งานประจำ : 10000-12000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดโสมนัส
ตรวจเช็คดูแลเครื่องฟอกอากาศให้ลูกค้านอกสถานที่ เปลี่ยนไส้กรองและแนะนำการใช้งาน/ดูแลรักษาให้ลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060370

ช่างเทคนิคไฟฟ้า

ช่างเทคนิคไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 9000 up

งานประจำ : 9000 up กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดโสมนัส
ประสานงานSale ดูแบบแปลนบ้าน ไฟฟ้า
เปลี่ยนลูกย่อยในตู้control ไฟฟ้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060371

ฝึกงานฝ่ายบุคคล ช่วงมิ.ย.62-ธ.ค.62

ฝึกงานฝ่ายบุคคล ช่วงมิ.ย.62-ธ.ค.62

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดโสมนัส
รับผิดชอบงานด้านเอกสารประกันสังคม
เอกสารใบลาคืนพนักงาน
ประสานงานเรื่องโทรศัพท์กับDTAC
ทำบัตรพนักงานใหม่
ทำบอร์ดความรู้และบอร์ดวันเกิดทำสไลด์แนะนำพนักงานใหม่
จัดทำเอกสารเบิกค่าเที่ยวรอและเอกสารเงินค้ำประกัน
เป็นต้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060372

พนักงานติดรถส่งสินค้า (ประจำศาลายา)

พนักงานติดรถส่งสินค้า (ประจำศาลายา)

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+ค่าเที่

งานประจำ : เงินเดือน+ค่าเที่ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดโสมนัส
ส่งสินค้าให้กับลูกค้า และตรวจเช็คความเรียบร้อยของสินค้าก่อนนำส่งลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060373

ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-13,000

งานประจำ : 10,000-13,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดโสมนัส
รับผิดชอบการติดตั้งลูกย่อยในตู้คอนโทรล อ่านแบบไฟฟ้า การตรวจสอบคุณภาพตู้ก่อนการจัดส่งให้ลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060374

Sales ขายอุปกรณ์ไฟฟ้ายี่ห้อ Siemens และ osram

Sales ขายอุปกรณ์ไฟฟ้ายี่ห้อ Siemens และ osram

งานประจำ : เงินเดือน 15000-18000

งานประจำ : 15000-18000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดโสมนัส
รับผิดชอบงานขายอุปกรณ์ไฟฟ้ายี่ห้อ Siemens และ Osram กลุ่มลูกค้า Dearler ต่างจังหวัด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060375

Sale Project

Sale Project

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-16,000

งานประจำ : 10,000-16,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดโสมนัส
รับผิดชอบงานขายสินค้า อะไหล่ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้า กลุ่มลูกค้า ประเภทผู้รับเหมา โครงการ อาคารสูง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060362

Receptionist

Receptionist

ฝึกงาน : เงินเดือน วันละ200-300

ฝึกงาน : วันละ200-300 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดโสมนัส
ประสานงานเปิดบิล ช่วยดูงานเอกสารใช้โปรแกรม MS.Office ได้คล่อง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060363

ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี

ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดโสมนัส
ติดต่อประสานงานกับสำนักงานบัญชี ปิดงบบัญชีการเงิน ทำภาษี บัญชีต้นทุน ติดต่อประสานงานกับห้างที่อยู่ในความดูแลของบริษัท ดูแลตรวจงานของแผนกบัญชีทั้งระบบ จัดและมอบหมายงานให้ลูกน้อง ตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา