jobin4.com กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 035856

งานประจำ 10,000

เขตประเวศ ประเวศ

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

ส่งสินค้าตาม Shop และสถานที่ต่างๆ

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 023999

งานนอกเวลา ตามข้อตกลง

เขตประเวศ ประเวศ

พนักงานขาย(ประจำอยู่หมู่บ้านนักกีฬา กรุงเทพกรีฑา) ด่วนมาก

พนักงานขาย(ประจำอยู่หมู่บ้านนักกีฬา กรุงเทพกรีฑา) ด่วนมาก

เสนอขายสินค้าประเภทตู้ห้องเย็น,ตู้แห้งและอะไหล่เกี่ยวกับตู้บรรทุกสินค้าห้องเย็น
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 027469

งานประจำ 15000-30000

เขตประเวศ หนองบอน

Sales Executive (IT Business)

Sales Executive (IT Business)

- นำเสนอขาย Software ให้กับลูกค้า โดยการเก็บข้อมูลความต้องการจากลูกค้าเบื้องต้น เพื่อนำข้อมูลความต้องการของลูกค้ามาประสานกับฝ่ายโปรแกรมเมอร์ในการออกแบบ Software
- นำเสนอขาย hardware รับข้อมูลความต้องการจากลูกค้ามาประสานงานกับฝ่ายเทคนิค
- บริการหลังการขายดูแลให้คำแนะนำกับลูกค้าและดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- ดูแลลูกค้าเก่า และเปิดตลาดลูกค้าใหม่

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027467

งานประจำ 12000-18000

เขตประเวศ หนองบอน

พนักงานขายซอฟแวร์ (Software Sales)

พนักงานขายซอฟแวร์ (Software Sales)

- ติดต่อพบลูกค้าตามเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
- รับผิดชอบยอดขายสินค้า Host Website, Host E-Mail ดูแลลูกค้าทาง website และช่องทาง Online อื่นๆ
- หาช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลาย
- เพิ่มความต้องการของลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- เพิ่มโอกาสและช่องทางในการสร้างยอดขายผ่านทาง website และ social network ต่างๆ
- กำหนดกลยุทธ์การตลาด Website วางแผนและจัดทำ Promotion Website
- ประสานงานออกแบบหน้า Web ดูแลเนื้อหาบนเว็บไซต์บริษั

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027470

งานประจำ N/A

เขตประเวศ หนองบอน

IT Support (ด่วนสัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที)

IT Support (ด่วนสัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที)

- ติดตั้ง ดูแลรักษาและแก้ไขปัญหา Hardware, Software, Printer, Mail, Network, Wireless และโปรแกรมต่างๆ
- ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบกล้องวงจรปิดและระบบโทรศัพท์ตู้สาขา (PABX)
- จัดทำและแก้ปัญหาด้าน Network เช่น Firewall, Router, Switch, Wireless, VLANหางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027471

งานประจำ 8000-15000

เขตประเวศ หนองบอน

Tele Sale (IT) สัมภาษณ์ทราบผลทันที

Tele Sale (IT) สัมภาษณ์ทราบผลทันที

-ให้คำแนะนำ/นำเสนอ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบซอฟแวร์ ฮาร์ตแวร์ และการให้บริการ IT Outsource โดยติดต่อจากรายชื่อหรือกลุ่มลูกค้าที่ทางบริษัทให้
- หาฐานข้อมูลลูกค้าใหม่ เจาะกลุ่มตลาดที่มีความต้องการผลิตภัณท์ของบริษัท
- หารายชื่อและฐานข้อมูลลูกค้าเพิ่ม เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทลูกค้า ผู้มีอำนาจตัดสินใจ ให้ได้มากที่สุด
- โทรนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยบริษัทไม่มีการจำกัดกลุ่มลูกค้า และไม่มีการแบ่งเขตขาย สามารถนำเสนอขายได้ทุกช่องทางการขาย
- จัดทำรายงาน และสรุปผลฐานข้อมูลลูกค้า และสรุปรา

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027472
เลขที่ประกาศ : 027473

งานประจำ N/A

เขตประเวศ หนองบอน

System Engineer

System Engineer

• ดำเนินการปฏิบัติงานต่างๆ ตามแผนงาน ที่ได้รับมอบหมาย
• ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานของ Sub ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
• ทำการปรับปรุง และพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบยิ่งขึ้น
• ตรวจสอบและคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่ทางแผนกรับผิดชอบที่ส่งคืนกลับมาจากลูกค้าพร้อมทำรายงาน
• รับกำหนดแผนการติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์
• จัดเตรียมข้อมูลการติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์
• นัดหมายการดำเนินการติดตั้งกับทางลูกค้า
• ดำเนินการติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027474

งานประจำ N/A

เขตประเวศ หนองบอน

JAVA Programmer

JAVA Programmer

- Develop program with Java Technology.
Use OOP concepts and UML diagrams based on company standards.
- Build and deploy application.
- Work mostly independently within task guidelines established by management.
- Perform work based on defined process and provide feedback on process improvements as appropriate.
- Co-operate with team leader in estimation effort, developing plan/schedule and performing tasks according to the plan.

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027475

งานประจำ N/A

เขตประเวศ หนองบอน

Helpdesk Support

Helpdesk Support

Remote support to solve user problem
- Performs call support (Helpdesk)
- Monitoring, supporting and tracking assigned incident or request
- Update Inventory/Asset
- Performs other job-related duties as assigned.

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027468

งานประจำ NA

เขตประเวศ หนองบอน

Recruitment Consultant / Welcome non-experience

Recruitment Consultant / Welcome non-experience

Welcome for all non-experience candidates
Our teams are specialists in Information Technology, Human Resource ,Supply Chain, Logistics, Procurement, Manufacturing, Tools & Industrial Equipment, Healthcare, Property & Construction, , and Finance & Accounting
As a young team, there is enough space here for you to come in and set up your own practice, truly make a difference to people's lives and businesses, and your own too.
We provide a structured sales skills and m

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027476

งานประจำ 15,000 บ.

เขตประเวศ หนองบอน

เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Executive)

เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Executive)

1. บันทึกบัญชีในระบบบัญชีเจ้าหนี้ บันทึกค่าใช้จ่าย รวมถึงรายการภาษีที่เกี่ยวข้องตามนโยบายบัญชีของบริษัทฯ และมาตรฐานบัญชีการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนตามจริงและดำเนินการตามกระบวนการทางบัญชีที่ถูกต้อง
2. รวบรวมข้อมูลเรื่องรายการจ่ายหนี้ทั้งหมดที่ถึงกำหนด รวมถึงค่าใช้จ่ายของสำนักงานและค่าบริการต่างๆ ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อสนับสนุนการจ่ายเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันภายในเวลาที่กำหนด
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรองความถูกต

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030877

ฝึกงาน 0 บ.

เขตประเวศ หนองบอน

รับนักศึกษาฝึกงาน หลายตำแหน่ง

รับนักศึกษาฝึกงาน หลายตำแหน่ง

ทางบริษัทได้เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาด้านการศึกษา และการฝึกประสบการณ์จริง ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่การทำงานจริง อีกทั้งสามารถนำข้อมูลอ้างอิงพัฒนาการ ในการสมัครงานในสถานประกอบการต่างๆ
โดยส่วนบริษัทเปิดรับนักศึกษาดังต่อไปนี้

1.ด้านการตลาด
2.ด้าน IT Computer
3.ด้านการบัญชี
******ทางบริษัท เปิดรับนักศึกษาตลอดปีการศึกษา******

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033235

งานประจำ N/A

เขตประเวศ หนองบอน

Programmer / Developer

Programmer / Developer

Job Description
We are looking for Senior Python Software Engineers to join our growing team. We offer great salaries, great people and opportunity for advancement. We are looking for people with a passion, willing to work hard, and be leaders.

Responsibilities
• Develop, maintain, and enhance Python projects
• Work on large international projects
• Communicate and collaborate with team members from all departments.
• Solve problems, research technologies, come up with ideas and solutio

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035097

งานประจำ ์N/A

เขตประเวศ หนองบอน

พนักงานส่งสินค้า

พนักงานส่งสินค้า

- จัดส่งสินค้าอุปกรณ์ไอที
- รับเช็ควางบิล
- สรุปค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ำมันรถที่ใช้ประจำเดือน

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034905

งานประจำ ตามตกลง

เขตประเวศ หนองบอน

พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์

พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์

-ควบคุมงานโครงการทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น จำนวน 99 ยูนิต
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006536

งานประจำ ตามโครงสร้าง / ตามตกลง

เขตประเวศ หนองบอน

เจ้าหน้าที่บัญชี **ด่วน !! สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ก.พ.61

เจ้าหน้าที่บัญชี **ด่วน !! สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ก.พ.61

1.ทำเอกสารงานขายให้ถูกต้อง ครบถ้วน ได้แก่ Invoice , ใบ Pick List ,ใบวางบิล ,ใบเสร็จรับเงิน ,ใบลด-เพิ่มหนี้
2.จัดเตรียมเอกสารวางบิลให้ทันตามรอบหรือตามกำหนด
3.ร่วมตรวจนับ Stock ประจำเดือน
4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006538

งานประจำ ตามโครงสร้าง / ตามตกลง

เขตประเวศ หนองบอน

ธุรการ ต่างประเทศ **ด่วน !! สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ก.พ.61

ธุรการ ต่างประเทศ **ด่วน !! สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ก.พ.61

1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า (ลูกค้าในกลุ่มอาเซี่ยน)
2. ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขายต่างประเทศ เช่น Quotation และ Shipping document
3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์ก่อน (ติดตามงาน)
4.สรุปรายงานประจำเดือน ไตรมาส และประจำปี

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006539

งานประจำ ตามประสบการณ์

เขตประเวศ หนองบอน

Telesale

Telesale

1.ต่อต่อประสานงาน/จัดการคำสั่งซื้อจากลูกค้า (ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้ารายใหม่)
2.ติดตามรับผิดชอบเอกสารก่อนและหลังการขาย
3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006541

งานประจำ ตามโครงสร้าง / ตามตกลง (ตำแหน่งนี้จะมีค่าเดินทาง)

เขตประเวศ หนองบอน

พนักงาน PC หน่วยวิ่ง (ในห้างฯ บุญถาวร กทม.และปริมณฑล)

พนักงาน PC หน่วยวิ่ง (ในห้างฯ บุญถาวร กทม.และปริมณฑล)

1.ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท จำพวกอุปกรณ์ฟิตติ้งส์ ได้แก่ ก็อกน้ำ สายฉีดชำระ ฝักบัวประเภทต่างๆ สะดืออ่าง ชั้นวางของในห้องน้ำ เป็นต้น ยี่ห้อ Hang
2.รายได้รวมมาจาก เงินเดือนประจำ + OT. + ค่าคอมมิชชั่น + เบี้ยขยัน (1,000 บาท)

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา