กรุงเทพมหานครเขตปทุมวันหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตปทุมวัน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรุงเทพมหานครเขตปทุมวันหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตปทุมวัน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 030086

ช่างเทคนิค ประจำสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

ช่างเทคนิค ประจำสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
-ดูแลในส่วนงานวิศวกรรมอาคารและงานซ่อมบำรุง ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกดูแลอาคาร
-ดูแลการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ของระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบสื่อสารและระบบวิศวกรรมเครื่องกล
-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031575

พนักงานขับรถผู้บริหาร Thai Obayashi บางบัวทอง (หมู่บ้านชัยพฤกษ์)

พนักงานขับรถผู้บริหาร Thai Obayashi บางบัวทอง (หมู่บ้านชัยพฤกษ์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามมาตรฐานบริษัทฯ

งานประจำ : ตามมาตรฐานบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
เป็นบริษัทในเครือ Thai Obayashi Corp กำลังขยายงานก่อสร้างอย่างรวดเร็ว มีความจำเป็นต้องรับพนักงานขับรถจำนวนมาเพื่อบริการให้ผู้บริหารชาวไทย

ลักษณะงานโดยสังเขปมีดังนี้
- ขับรถรับส่งผู้บริหารคนไทย
- รับผู้บริหารคนไทย ส่ง สำนักงานใหญ่ (ราชดำริ) ตรวจงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพ, ปริมณฑล และนิคมอุตสาหกรรม
- นายเลิกงานโดยประมาณ 20.00 - 22.00 น.
- ทำงานเสาร์เว้นเสาร์
- มีค่าทาง, ค่าแท๊กซี่, ค่าล่วงเวลา, เบี้ยขยัน, ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก
- สวัสดิการ : เครื่องแบบ, ประกันฯกลุ่ม, กองทุนส
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 050564

ช่างเทคนิคประจำอาคาร - ITMX (ปากเกร็ด)

ช่างเทคนิคประจำอาคาร - ITMX (ปากเกร็ด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสงการณ์

งานประจำ : ตามประสงการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
เดินเครื่อง และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า, ระบบไฟสำรอง, ระบบโทรศัพท์ และอื่น ๆ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055186

พนักงานขับรถผู้บริหาร Thai Obayashi (ปากเกร็ด)

พนักงานขับรถผู้บริหาร Thai Obayashi (ปากเกร็ด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามมาตรฐานของบริ

งานประจำ : ตามมาตรฐานของบริ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
รับส่งผู้บริหารคนไทย ลักษณะการทำงาน
- บ้านผู้บริหารอยู่ปากเกร็ด นนทบุรี ออกจากบ้าน 05.30 น.
- รับผู้บริหารคนไทย ปฏิบัติงาน สำนักกงานใหญ่(ราชดำริ) และตรวจงานตามหน่วยงานต่างๆ ในเขตปริมณฑล และนิคมอุตสาหกรรม เช่น บางปู, บางกระดี, เกตเวย์, และฉะเชิงเทรา เป็นต้น
- นายเลิกงานโดยประมาณ 19.00 - 22.00 น.
- นายทำงานเสาร์เว้นเสาร์
- มีค่าทาง, ค่าแท๊กซี่, ค่าล่วงเวลา, เบี้ยขยัน และค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าที่พัก (ตจว.)
- สวัสดิการ : เครื่องแบบ, ประกันชีวิตกลุ่ม, ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, และโ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055403

Graphic Design (Artwork)

Graphic Design (Artwork)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสงการณ์

งานประจำ : ตามประสงการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1. ปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/ เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด
2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) ผู้รับเหมา (เจ้าของผลิตภัณฑ์) งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา
3. ตรวจสอบ ตรวจเช็ค และบำรุงรักษางานระบบอาคารตามตารางที่กำหนด (Daily Check)
4. ตรวจสอบปลการจดบันทึกการปฏิบัติงานช่างอาคารประจำวัน (Log Book)
5. รับผิดชอบการเดินเครื่องงานระบบของช่างอาคาร
6. ประสานงานผู้รับเหมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานระบบต่างๆ ในอาคารให้ปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยของอาคารและขอบเขตงาน
7. จดบันทึกข้อมูล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055404

Safety Officer (แจ้งวัฒนะ)

Safety Officer (แจ้งวัฒนะ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย และกำหนดมาตรการป้องกัน
3. ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงาน
4. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานในโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในโครงการ
5. แนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
6. แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
7. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061204

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกส่งเสริมการตลาดสาขา(Commercialize)/เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกส่งเสริมการตลาดสาขา(Commercialize)/เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ปทุมวัน
1.วางแผนการขายพิ้นที่ Promotion, Convention Hall, Onsite Media ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2.วางแผนการขายงาน Casual Leasing Thematic รูปแบบใหม่
3.วางแผนกลยุทธ์ในการหารายได้ให้แก่สาขา
4.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าตาม Category ต่างๆ ในการลงพื้นที่โปรโมชั่น
5.ตรวจรูปแบบการจัดงานด้านงานขายให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์การค้า
6.ควบคุมและคำนวณรายได้ประจำเดือน ให้รายได้เป็นไปตามเป้าหมาย
7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงและผู้บริหารท่านอื่นในสายงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012598

พนักงานบริการลูกค้า (Customer Service)

พนักงานบริการลูกค้า (Customer Service)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ปทุมวัน
- บริการลูกค้าประจำเคาน์เตอร์
- รับชำระค่าบริการ บัตรเครดิต
- แนะนำรายการส่งเสริมการขายให้ลูกค้า
- จัดทำเอกสาร VAT REFUND ให้กับลูกค้า
- ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 040164

PART-TIME พนักงานขาย

PART-TIME พนักงานขาย

งานนอกเวลา : เงินเดือน วันละ 325.-บาทไม่รวมโอที

งานนอกเวลา : วันละ 325.-บาทไม่รวมโอที กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ปทุมวัน
ประจำพื้นที่ขาย แผนก เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าบุรุษ จัดรายการ จัดเตรียมพื้นที่ขาย ส่งเสริมการขายให้ลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 052385

คลังสินค้าปวช-ปวส(เพศชายอายุไม่เกิน 30 ปี)

คลังสินค้าปวช-ปวส(เพศชายอายุไม่เกิน 30 ปี)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000-13,200 หรือตามประสบการณ์

งานประจำ : 11,000-13,200 หรือตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่
จัดหนังสือตามออร์เดอร์/แพ็คสินค้า
คีย์ข้อมูลสรุปสินค้าประจำวัน
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055490

จัดเรียงสินค้า

จัดเรียงสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ค่าจ้างต่ำกว่าปร

งานประจำ : ค่าจ้างต่ำกว่าปร กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ปทุมวัน
จัดเรียงสินค้า, ให้คำแนะนำสินค้ากับลูกค้า และบริการลูกค้า
ดูแลและจัดเรียงสต๊อกสินค้า
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 056507

พนักงานจัดเรียงสินค้า FOOD MARKET

พนักงานจัดเรียงสินค้า FOOD MARKET

งานประจำ : เงินเดือน ม.3 ,ม.6 และ ปวช 11,100.- ปร

งานประจำ : ม.3 ,ม.6 และ ปวช 11,100.- ปร กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ปทุมวัน
จัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ , ติดป้ายราคา ,
จัดเรียงสินค้าในตู้โชว์
บริการลูกค้าหน้าร้าน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057490

Tour Operation

Tour Operation

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลงกับบริ

งานประจำ : ตามข้อตกลงกับบริ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
จัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
ประสานงานลูกค้าและหัวหน้างาน
ส่งลูกค้าที่สนามบินเมื่อมีโปรแกรมทัวร์ออกต่างประเทศ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057491

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลงกับบริ

งานประจำ : ตามข้อตกลงกับบริ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
ทำงานฝ่ายบัญชี การเงิน และภาษีอากรทั่วไป
ปิดยอดกรุ๊ปทัวร์
รายรับ-รายจ่าย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057492

พนักงาน Ticketing & Reservation Officer

พนักงาน Ticketing & Reservation Officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลงกับทาง

งานประจำ : ตามข้อตกลงกับทาง กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
ดูแลเรื่องการจอง - ขายตั๋วเครื่องบิน และ แพคเก็จทัวร์ จองโรงแรม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059365

พนักงานธุรการการเงิน

พนักงานธุรการการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน รองเมือง
1. รวบรวมบิลเพื่อจัดทำการวางบิลให้กับลูกค้า
2. ดูแลและจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นต้น
3. จัดเตรียม จัดเก็บ รวบรวมเอกสารทางการเงิน
4. ติดต่อประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งบุคคลภายในและภายนอก
5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059366

พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน รองเมือง
- รับโทรศัพท์ , รับ-ส่งอีเมลล์
- ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทและลูกค้า
- ดูแลจัดการเอกสารเข้าและเอกสารออก
- จัดทำรายงาน หรือจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ
- งานธุรการทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061081

พนักงานบริการลูกค้า Part Time ประจำสาขา โคลีเซี่ยม สุราษฎร์ธานี

พนักงานบริการลูกค้า Part Time ประจำสาขา โคลีเซี่ยม สุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่
- จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์
- จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
- ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าภายในบริเวณโรงภาพยนตร์
- ตรวจเช็คความเรียบร้อยของโรงภาพยนตร์ให้พร้อมสำหรับการบริการลูกค้า

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061028

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry & Coordinator)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry & Coordinator)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
งานธุรการทั่วไป / งานคีย์ข้อมูลและทำรายงานโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก (ประจำสำนักงานใหญ่ สาขากรุงเทพฯ)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061002

พนักงานตัดต่อภาพ/GRAPHICS EDITOR (สาขาเชียงใหม่)

พนักงานตัดต่อภาพ/GRAPHICS EDITOR (สาขาเชียงใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000

งานประจำ : 10,000-12,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
ลักษณะงานเป็นการตัดต่อภาพ (GRAPHICS EDITOR) ด้วยโปรแกรม Photoshop
โดยพนักงานทุกท่านจะได้รับการสอนฝึกอบรมงานให้ฟรี ก่อนจะเริ่มทำงานจริง
การพิจารณาบรรจุจ้างเป็นพนักงานประจำตามผลงาน และพฤติกรรมในช่วงทดลองงาน
** ภายในระยะเวลา 30 วัน **

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา