กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163529 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 160502

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี รับ-จ่าย (Accounting AP-AR) **ประจำสำนักงานใหญ่ อัมรินทร์ พลาซ่า BTS ชิดลม ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.**

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี รับ-จ่าย (Accounting AP-AR) **ประจำสำนักงานใหญ่ อัมรินทร์ พลาซ่า BTS ชิดลม ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.**

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท + เบี้ยขย

งานประจำ : 20,000 - 30,000 บาท + เบี้ยขย กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1. ตรวจสอบเอกสาร Daily Sale และเอกสารแนบ
2. บันทึกรายการขายลงในโปรงแกรมบัญชี Auto Flight
3. กระทบยอดรายรับทั้งหมด ของทุกสาขา พร้อมสรุปรายงานประจำเดือน
4. ตรวจสอบเอกสารจ่าย และบันทึกบัญชีออกเอกสารเพื่อทำจ่าย
5. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160412

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประจำคลินิก (ราชเทวีคลินิก สาขาเชียงราย)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประจำคลินิก (ราชเทวีคลินิก สาขาเชียงราย)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 +++

งานประจำ : 11,000 +++ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
- บริการลูกค้าในด้านการจัดทำ/ค้นหาประวัติลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่
- การให้คำแนะนำลูกค้าในการตรวจรักษา การใช้ผลิตภัณฑ์และการทำ Treatment
- รับชำระเงินและจ่ายยาตามแพทย์สั่ง
- ทำหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ในห้องหัตถการ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160136

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประจำอาคารสำนักงาน (ราชดำริ,บางนา)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประจำอาคารสำนักงาน (ราชดำริ,บางนา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความรู้และประ

งานประจำ : ตามความรู้และประ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
-วางแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
-ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาฯ
-วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ
-ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159977

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค ประจำหน่วยงาน (วังน้อย/หนองแค)

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค ประจำหน่วยงาน (วังน้อย/หนองแค)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความรู้และประ

งานประจำ : ตามความรู้และประ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ,ระบบไฟฟ้า,และอื่นๆ

หมายเหตุ : สัมภาษณ์งาน Stock Yard Thai Obayashi วังน้อย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159976

ตำแหน่งงานว่างธุรการงานค่าจ้างและสวัสดิการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการงานค่าจ้างและสวัสดิการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1. งานบันทึกเวลาทำงาน (มีรุ่นพี่สอนงาน)
- ดึงข้อมูลบันทึกเวลาเข้าทำงาน (จากเครื่อง) พนักงานตามหน่วยงาน
- ตรวจสอบข้อมูลการทำงานล่วงเวลาจากบันทึกการทำงาน (Work Report)
- ประสานงานเรื่องเอกสารกับหน่วยงานก่อสร้าง
- สรุป Time Attendance ของพนักงานทุกหน่วยงาน

2. งานคำนวนและจ่ายค่าจ้าง (มีรุ่นพี่สอนงาน)
- ประมวลผลข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมสำเร็จรูป)
- ตรวจสอบผลการคำนวณ และประมวลผลจากระบบคอมพิวเตอร์
- สรุปรายงานการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน เสนอผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159973

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประจำอาคาร (พระราม3)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประจำอาคาร (พระราม3)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
- ประสานงาน หน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- เช็ควันทำ (Work Report) และเวลาทำงานของพนักงาน ช่างเทคนิค
- รับใบแจ้งซ่อม
- จัดทำสต๊อกวัสดุ
- ทำรายงานต่างๆ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 159974

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการอาคารสำนักงาน (ราชดำริ)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการอาคารสำนักงาน (ราชดำริ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความรู้และประ

งานประจำ : ตามความรู้และประ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1. จัดการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร
2. จัดให้มีแผนการป้องกันภัยทุกชนิด
3. อำนวยความสะดวกให้แก่ร้านค้า, ผู้เช่า และ ผู้เข้ารับบริการที่มาติดต่อ
4. กำกับดูแลผู้รับเหมาเข้าปฏิบัติงานเงื่อนไข TOR
5. ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง เสนอและรับนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับอาคารสูงสุด
6. จัดหาและนำเสนอผู้รับเหมาให้ผู้ว่าจ้างรวมทั้งควบคุมงานให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง
7. ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายอาคาร
8. ให้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159975

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมระบบเสียง AV (ย่านสาทร)

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมระบบเสียง AV (ย่านสาทร)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
- ควบคุมและประสานงานการเปิด-ปิดระบบ AV (แสง สี เสียง) ให้กับผู้ที่มาใช้บริการในพื้นที่ห้องประชุม และงานนันทนาการ
- ตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159630

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้าอะไหล่**ด่วน** (ประจำสาขาธัญบุรี)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้าอะไหล่**ด่วน** (ประจำสาขาธัญบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000

งานประจำ : 10,000-12,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน รองเมือง
ควบคุมดูแลสต๊อคสินค้า ,การเบิกจ่าย และแพ๊คสินค้า, ขับรถส่งสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159561

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางการตลาด (Marketing Data Analyst )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางการตลาด (Marketing Data Analyst )

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท/เดือน

งานประจำ : 15,000 - 17,000 บาท/เดือน กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1.มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมู (Data Analysis และการตลาดแบบ CRM
2.จัดการฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Database ) และใช้เครื่องมือทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูที่เป็นประโยชน์ทางการตลาด
3.เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการตลาด (Marketing Research)
4.ดูแลฐานข้อมูลลูกค้าในระบบ Loyalty Program
5.จัดทำรายงานทางการตลาดประจำเดือนที่เกี่ยวข้อง เพื่องนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
6.สามารถวางแผนงาน จัดการงานให้เป็นไปตามกำหนด
7.สามารถติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกได้
8.สามารถทำง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159615

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน-ทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน-ทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน รองเมือง
ทำความสะอาดบ้าน-หน้าร้าน
แพ็คของ
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159511

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน รองเมือง
1. ออกบิล , ใบกำกับภาษี
2. รับโทรศัพท์ลูกค้า
3. ตรวจนับสินค้า และจัดสินค้าเข้าชั้นวาง
4. จัดสินค้าให้ลูกค้า
5. ประสานงานทั่วไป และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 159434

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 บาท ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
ทำบัญชีทางด้าน Freight Forwarding

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159257

ตำแหน่งงานว่างDemi Chef **ประจำ Absolute Fit Food ชิดลม รายได้ดี**

ตำแหน่งงานว่างDemi Chef **ประจำ Absolute Fit Food ชิดลม รายได้ดี**

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท + ค่าอาหาร 2,700

งานประจำ : 15,000 บาท + ค่าอาหาร 2,700 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1. จัดเตรียมวัตถุดิบ สำหรับทำอาหาร
2. จัดอาหารลงกล่องเตรียมส่งลูกค้า
3. ดูแลความเรียบร้อยภายในครัว
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. เวลาทำงาน 04.00 – 13.00 น.

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158987

ตำแหน่งงานว่างพยาบาล Part Time (ห้าง The Promenade มีนบุรี ติดห้างแฟชั่นไอส์แลนด์)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาล Part Time (ห้าง The Promenade มีนบุรี ติดห้างแฟชั่นไอส์แลนด์)

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 1,200-1,800 บาท ตาม

งานประจำ : วันละ 1,200-1,800 บาท ตาม กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
ให้การพยาบาลดูแลผู้รับบริบาล ตามแผนการรักษาของเเพทย์

#รายละเอียดเพิ่มเติม#

1.ให้การพยาบาล
2.ผสมยา เปิดเส้น
3.หัตถการตามคำสั่งเเพทย์(เช่น myers cocktail, Megadoses เป็นต้น)
4.ดูแลผู้รับบริการ
5.ลงบันทึกการให้การพยาบาล
6.ติดตามอาการภายหลังการทำหัตถการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158910

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
งานระบบบัญชีทั้งหมดของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158782

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการคลินิก (ราชเทวี คลินิก) สาขาเชียงใหม่

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการคลินิก (ราชเทวี คลินิก) สาขาเชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน 13000 - 18000 +ค่าตำแหน่ง+ค

งานประจำ : 13000 - 18000 +ค่าตำแหน่ง+ค กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
- รับผิดชอบการควบคุมและดูแลการบริหารงานภายในคลินิก
- บริหารยอดขายตามเป้าที่บริษัทกำหนด
- บริหารทีมงานและค่าใข้จ่ายภายในสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถทำงาน 6 วัน / สัปดาห์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158747

ตำแหน่งงานว่างSale Representative

ตำแหน่งงานว่างSale Representative

งานประจำ : เงินเดือน 14000-35000+commision

งานประจำ : 14000-35000+commision กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน รองเมือง
- นำเสนอสินค้าและบริการของทางบริษัท
- จัดทำใบเสนอราคา ใบสั่งผลิตสินค้า ใบส่งสินค้า
- ติดตามสถานะ ตรวจสอบ ประสานงานกับฝ่ายผลิต
- ดูแลและให้บริการหลังการขาย
- จัดทำรายงานการขายประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 158459

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ ฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ ฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1.รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อวัตถุดิบ
2.ติดต่อซัพพลายเออร์ สอบราคาเทียบราคาตามใบขอซื้อ
3.จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อและกำหนดเวลาของเข้า/จัดส่งให้ทันกำหนดที่ผู้ขอซื้อแจ้ง
4.ดูแลการรับ/เบิกวัตถุดิบ เช็คยอดและสรุปประจำเดือน
5.จัดทำเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158233

ตำแหน่งงานว่างForwarding Manager

ตำแหน่งงานว่างForwarding Manager

งานประจำ : เงินเดือน Negotiable

งานประจำ : Negotiable กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1 Control Import / Export shipment for customer.
2 Problem solving analytical thinking.
3 Control Subcontractor.
4 Supporting / Operation 5’S activities.
5 Take Corrective actions or Kaizen actions against all non-conformances and customer claims or complaints.
6 Other duties as commanded by the superior.

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา