กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 15 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 095336

ตำแหน่งงานว่างPart-time-Graphic Designer / Artist

ตำแหน่งงานว่างPart-time-Graphic Designer / Artist

งานนอกเวลา : เงินเดือน Negotiation / ตกลงกัน

งานนอกเวลา : Negotiation / ตกลงกัน กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่
งานด้านออกแบบป้ายโฆษณา / ฺBanner / ถ่ายรูปสินค้า / การตกแต่งรูปภาพ / รูปถ่าย
หากสามารถมาทำงานที่บริษัทได้จะดีมาก ส่วนวัน และเวลาทำงาน สามารถตกลงกันอีกครั้ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 095202

ตำแหน่งงานว่างงานอาคาร (MRT พระราม9)

ตำแหน่งงานว่างงานอาคาร (MRT พระราม9)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ปทุมวัน
· ตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อทำการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ศูนย์การค้าให้พร้อมใช้งาน

· สามารถรับงานเเจ้งซ่อม ลงมือปฏิบัติในากรซ่อมเเซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ได้

· ควบคุมผู้รับเหมาในการตกแต่งหรือซ่อมแซมอาคาร ให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎระเบียบของบริษัท เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในขณะทำงาน

· ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนดและถูกต้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 095201

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แผนกรักษาความสะอาด (MRT พระราม9)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แผนกรักษาความสะอาด (MRT พระราม9)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ปทุมวัน
· ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของบริษัท Sub Contract ให้เป็นไปตามสัญญา

· ดูแลการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดของศูนย์การค้า

· ดูแลงานสวนและต้นไม้ประดับ

· ดูแลการจัดการขยะของศูนย์การค้า

· ดูแลการจัดส่งจดหมายของร้านค้าภายในศูนย์

· ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 095200

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แผนกรักษาความปลอดภัย (MRT พระราม9)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แผนกรักษาความปลอดภัย (MRT พระราม9)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ปทุมวัน
· ควบคุมดูเเลการทำงานรักษาความปลอดภัยของ Sub Contract

· จัดการและการอำนวยการ แก้ไขจราจรของศูนย์การค้า

· จัดทำรายการตรวจเช็ค อุปกรณ์ในพื้นที่ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและฝึกซ้อมความชำนาญเฉพาะด้าน

· ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 094246

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา เอ็มโพเรียม (BTS พร้อมพงษ์)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา เอ็มโพเรียม (BTS พร้อมพงษ์)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่
รายละเอียดของตำแหน่งงาน
- ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดของโรงภาพยนตร์
- ร่วมวางแผนและประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา เพื่อส่งเสริมการขาย และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในพื้นที่
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมาย โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยตรงขององค์กร

อย่าลืมชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094049

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ร้านค้าสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ร้านค้าสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 Up

งานประจำ : 15,000 Up กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ปทุมวัน
จัดทำสัญญาระยะสั้น (Temporary Shop)
ติดตามเอกสารจากร้านค้าและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทำเอกสารตามขั้นตอนกระบวนการทำงานต่างๆพร้อมทั้งรวบรวมและจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่
จัดเก็บข้อมูลร้านค้าเพื่อนำส่งผู้บังคับบัญชา
ดูแลความเป็นระเบียบของร้านค้าภายในศูนย์การค้า / Shop Visit และจัดทำ Customer Profile
ติดตามหนี้ค้างชำระของร้านค้า
ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำงานต่างๆ
จัดทำบัตรพนักงานร้านค้า
ขายพื้นที่ชั่วคราว และพื้นที่ Non-Productive

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 094064

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า/ปรับอากาศ/สุขาภิบาล (MRT พระราม9)

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า/ปรับอากาศ/สุขาภิบาล (MRT พระราม9)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ปทุมวัน
· ปฏิบัติตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ/ ไฟฟ้า/ ประปาสุขาภิบาล

· บริการรับแจ้งซ่อมระบบให้แก่ลูกค้า/ร้านค้า พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย

· คีย์ใบงานปิด Job Order ทุกวัน

· ตรวจสอบอุปกรณ์ อะไหล่ ภายในสต๊อค ของแผนกทุกวัน

· ตรวจงานระบบฯในร้านค้า/ผู้เช่า ทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตกแต่ง/ปรับปรุงร้านใหม่

· บันทึกข้อมูลการบริการน้ำเย็นและไอเย็น จดมิเตอร์ประปา/แก๊ส ประจำเดือน

· สนับสนุนพนักงานเข้าฝึกอบรมพัฒนาความรู้ตามนโยบายบริษัทฯ

· ปฎิบั
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094108

ตำแหน่งงานว่างCost Controller ประจำสาขา โบว์ลิ่ง เซ็นทรัล พัทยา บีช

ตำแหน่งงานว่างCost Controller ประจำสาขา โบว์ลิ่ง เซ็นทรัล พัทยา บีช

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่
- สั่งซื้อสินค้าสำหรับขายประจำวัน ตรวจรับสินค้าจากผู้ส่งสินค้า และตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี ใบเสร็จต่าง ๆ
- ตรวจนับสินค้าคงเหลือประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการทำรายงาน และสำหรับสั่งสินค้าประจำสัปดาห์
- จัดส่งรายงานการรับสินค้าหลังจากการตรวจนับ
- ทำราคาของงาน function ทุกอย่างในแต่ละเดือน

ช่องทางในการสมัครงาน
• Inbox facebook : Recruitment SF Corporation
• Line : 086-3223430
• Email : recruitment@sfcinemacity.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เบอร์ 086-3223430 , 091-7780211
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094018

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แผนกป้องกันการสูญเสีย-ประจำ MRT พระราม9

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แผนกป้องกันการสูญเสีย-ประจำ MRT พระราม9

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ปทุมวัน
- ควบคุมดูแลการทำงานรักษาความปลอดภัยของ Sub contract
- จัดการและอำนวยการด้านความปลอดภัยของอาคาร
- งานธุรการต่างๆ ในแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093924

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ (ราชดำริ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ (ราชดำริ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความรู้และประ

งานประจำ : ตามความรู้และประ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
ด้านบัญชีจ่าย 1 อัตรา
1.) ตรวจเช็คเอกสารการเบิกจ่ายจากหน่วยงาน
2.) ทำเอกสารนำส่งภาษี ภงด.1, 3, 53 และ ภพ.30
3. ทำเอกสารจ่ายเช็คประจำเดือน
4.) กระทบยอดค้างจ่าย
5.) จัดเก็บเอกสาร และบันทึกบัญชีประจำเดือน
6.) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
7.) ร่วมกันปิดงบเดือน / ไตรมาส / และประจำปี

ด้านบัญชีรับ 1 อัตรา
1.) ทำเอกสารการแจ้งหนีค่าบริการ ติดตามการรับเช็ค
2.) จัดทำรายงานลูกหนี้ค้างรับ
3.) กระทบยอดค้างรับ
4.) ร่วมกันปิดงบเดือน / ไตรมาส / และประจำปี
5.) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093921

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการคลินิก (ราชเทวี คลินิก) สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการคลินิก (ราชเทวี คลินิก) สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่า

งานประจำ : ตามโครงสร้าง + ค่า กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
รับผิดชอบในการควบคุมและดูแลการบริหารงานภายในคลินิก
สนับสนุนการทำงานของราชเทวีคลินิกในสาขาที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
วางแผนและบริหารยอดขายของสาขาตามเป้าที่บริษัทกำหนด
ควบคุมระบบการเงิน / บัญชี / ค่าใช้จ่ายภายในคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093922

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการคลินิก ราชเทวีคลินิก สาขา เซ็นทรัล บางนา

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการคลินิก ราชเทวีคลินิก สาขา เซ็นทรัล บางนา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประส

งานประจำ : ตามโครงสร้าง+ประส กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
บริหารจัดการภายในคลินิกความงาม
บริหารทีม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 093689

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยดีไซเนอร์

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยดีไซเนอร์

งานประจำ : เงินเดือน 17,000

งานประจำ : 17,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
-ออกแบบเสื้อผ้า
-งานจิปาถะอื่นๆ ตามมอบหมาย เช่น แอดมิน แพ็คของ ส่งของ
- ทำเอกสารออฟฟิศต่างๆ


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093455

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร Thai Obayashi (วุฒากาศ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร Thai Obayashi (วุฒากาศ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
- รับผู้บริหารคนไทย (วุฒากาศ) เวลาประมาณ 6.00 น. (ถึงที่ทำงานก่อน 8.00 น.)
- นายปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ราชดำริ มีออกตรวจตามไซท์งานก่อสร้าง กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เลิกงานประมาณ 19.00-21.00 น.
- รายได้อื่นๆ : ค่าแท็กซี่ ค่าทาง ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน และค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าที่พัก (กรณี ตจว.)
- สวัสดิการ : เครื่องแบบ ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสประจำปี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093352

ตำแหน่งงานว่างMarketing Manager

ตำแหน่งงานว่างMarketing Manager

งานนอกเวลา : เงินเดือน Negotiation

งานนอกเวลา : Negotiation กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่
1 Advertising / PR / Marketing promotion
2 Marketing planning
3 Products Management

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093195

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา เซ็นทรัล สุราษฏร์ธานี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา เซ็นทรัล สุราษฏร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่
- ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
- วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์
- ประสานงานกับช่างเทคนิคประจำสาขาในการซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 086-3223430 , 091-7780211 และ 097-1051716

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ
https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093137

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแคชเชียร์ สาขาสยามสแควร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแคชเชียร์ สาขาสยามสแควร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน รองเมือง
- เช็คบิล-ทอนเงิน
- แนะนำรายการต่างๆ
- สรุปรายงานยอดขาย
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092865

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (ภาคอีสาน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (ภาคอีสาน)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน รองเมือง
- รับผิดชอบด้านการขายสินค้า (ยางและกะทะล้อ)
- สนับสนุนและปฏิบัติตามแผนการขายและแผนการตลาด
- แสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ
- สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 092864

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (ภาคเหนือ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (ภาคเหนือ)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน รองเมือง
- รับผิดชอบด้านการขายสินค้า (ยางและกะทะล้อ)
- สนับสนุนและปฏิบัติตามแผนการขายและแผนการตลาด
- แสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ
- สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092645

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการเขต (ราชเทวี คลินิก) เขตภาคอิสาน+ตะวันออก

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการเขต (ราชเทวี คลินิก) เขตภาคอิสาน+ตะวันออก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
รับผิดชอบต่อการบริหารทีมงานราชคลินิกในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขของสาขา
สามารถกำหนดกลยุทธ์ทั้งแนวรุกและรับของธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กระตุ้นทีมงานให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานและสร้าง Team work ที่แข็งแรง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา