กรุงเทพมหานครเขตบึงกุ่มหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตบึงกุ่ม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรุงเทพมหานครเขตบึงกุ่มหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตบึงกุ่ม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 061635

เจ้าหน้าบัญชีตรวจสอบ

เจ้าหน้าบัญชีตรวจสอบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
1.รับผิดชอบงานตรวจสอบการทำงานของฝ่ายต่างๆ
- ตรวจการนับสต๊อก,ตรวจสอบการจ่ายค่าแรง
- ตรวจสอบบัญชีลูกนี้,ตรวจเงินสดย่อยและเงินทดลองจ่าย
2.จัดทำสรุปรายงานการตรวจสอบ
3.งานอื่นๆที่ได้รัับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061636

Customer Relation Officer (ลูกค้าสัมพันธ์)ด่วน!

Customer Relation Officer (ลูกค้าสัมพันธ์)ด่วน!

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000

งานประจำ : 15,000-18,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
-เข้าบริษัท สัปดาห์ละ2 วัน
- ดูแลลูกค้าเก่าของบริษัท
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับบริษัท
- ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า
- ประสานงานด้านข้อมูลระหว่างลูกค้ากับบริษัท
-เข้าออฟฟิศสัปดาห์ละ2วัน เพื่อมารับแผนงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061626

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน(ด่วน!)

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน(ด่วน!)

งานประจำ : เงินเดือน 10000-15000

งานประจำ : 10000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
ดูแลรับผิดชอบงานเรื่องเอกสารของฝ่ายทั้งหมด
ดูแลและจัดทำแบบฟอร์มเอหสารต่างๆพร้อมจัดเก็บและอัพเดทให้เป็นปัจจุบัน
ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายเครื่องใช้สำนักงานประจำแผนก
ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061627

เลขานุการผู้บริหาร ด่วน มีสัมภาษณ์ทุกวัน

เลขานุการผู้บริหาร ด่วน มีสัมภาษณ์ทุกวัน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
-ทำการนัดหมายและจัดตารางการนัดหมายให้ผู้บริหาร
- ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก หรือทางอินเตอร์เน็ต
- ตรวจเช็คเอกสารทุกประเภทก่อนนำส่งเข้าเสนอเซ็นต์อนุมัติ
- ดูแลรับผิดชอบจัดแฟ้มเอกสาร จัดการประชุม เตรียมเอกสารในการประชุมของผู้บังคับบัญชา ทั้งประจำสัปดาห์และไตรมาส
- สรุปการตามงานตาม Action Plan ประจำเดือน
- ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- ดูแลเอกสารที่เป็นส่วนตัวและที่สำคัญแก่ผู้บังคับบัญชา
- และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061628

เจ้าหน้าที่การตลาดและการขาย โซน ระยอง

เจ้าหน้าที่การตลาดและการขาย โซน ระยอง

งานประจำ : เงินเดือน 16,500++

งานประจำ : 16,500++ กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
วางแผนด้านการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูล
ประสานงาน ดูแล รักษาฐานลูกค้า
รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061629

เจ้าหน้าที่สรรหา(พนักงานทำความสะอาด) ด่วน!

เจ้าหน้าที่สรรหา(พนักงานทำความสะอาด) ด่วน!

งานประจำ : เงินเดือน 10000-15000

งานประจำ : 10000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
-คิดกลยุทธ์การสรรหาพนักงานทำความสะอาดลงตามหน่วยงาน
-วางแผนการลงพื้นที่ให้กับทีมสรรหา
-ควบคุมดูแลพนักงานในฝ่ายสรรหา
-งานอื่นๆที่รับมอบหมาย
เวลาทำงาน 8.00 น. - 17.00 น. จันทร์ - เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)หยุดวันอาทิตย์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061630

เจ้าหน้าที่การตลาดและการขาย (ประจำพื้นที่กรุงเทพฯ)

เจ้าหน้าที่การตลาดและการขาย (ประจำพื้นที่กรุงเทพฯ)

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 17,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
- วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนด้านการตลาด
- ประสานงาน ดูแลและรักษาฐานลูกค้า
- รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เวลาทำงาน 8.00 น. - 17.00 น. จันทร์ - เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)หยุดวันอาทิตย์


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061631

เลขานุการผู้บริหาร

เลขานุการผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
-ตรวจสอบงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาด
-ทำการนัดหมายจัดตารางการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชา
-สรุปการตามงานตามAction Plan
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061632

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
1.จัดวางบิลงานทุกประเภท
2.บันทึกใบแจ้งหนี้
4.สรุปรายงานยอดหนี้ที่จัดเก็บได้และยอดหนี้คงค้างประจำเดือน
5.และงานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061633

Supervisor Cleaning

Supervisor Cleaning

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัท
ประสานงานแรงงานสัมพันธ์
จัดทำรายงานและสรุปส่งผู้บังคับบัญชา
อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
เวลาทำงาน 8.00 น. - 17.00 น. จันทร์ - เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)หยุดวันอาทิตย์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061634

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ด่วน)

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000+

งานประจำ : 15,000+ กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
-ตรวจสอบคุณภาพงานให้ได้ตามมาตรฐาน การวางAction plan ในการเข้าตรวจคุณภาพงาน นัดหมายลูกค้าก่อนเข้าตรวจคุณภาพงาน
เก็บเอกสารใบลงเวลา เอกสารบริษัท และประสานงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061618

บัญชีตรวจสอบ

บัญชีตรวจสอบ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000+

งานประจำ : 15,000+ กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
-ตรวจเชค เอกสารใบต้นทุนหน่วยงาน
-บันทึกข้อมูล ต้นทุนหน่วยงานทั้งค่าแรง,น้ำยา และอุปกรณ์
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061619

พนักงานขายต่างจังหวัด

พนักงานขายต่างจังหวัด

งานประจำ : เงินเดือน 15,000+

งานประจำ : 15,000+ กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
-วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนด้านการตลาด
-ประสานงานและดูแลฐานลูกค้า
-รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
-ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061620

ธุรการบุคคล

ธุรการบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
-ติดต่อแจ้งเข้าออก ประกันสังคม
-ติดต่องานต่างด้าว
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061621

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วน!!!!

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วน!!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
-รับผิดชอบงานด้านจัดซื้ออุปกรณ์วัตถุดิบเพื่อนำไปฬช้ในการดำเนินงานรวมถึงเครื่องใช้สำนักงาน
-ออกสำรวจหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ให้เหมาะกับงาน
-จัทำเอกสารใบสั่งซื้อ ให้สอดคล้องกับใบขอเสนอซื้อและนโยบายขององค์กร
-ค้นหาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่
-เจราจาต่อรองราคาและเงื่อนใขการขายกับผู้ขายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
-จัดหานวัตกรรมใหม่ๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061622

ผู้จัดการฝ่าย อบรมและประเมินผล

ผู้จัดการฝ่าย อบรมและประเมินผล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
1. กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านอบรม
2. ควบคุมและประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานในฝ่าย
3. พัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอนให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน
4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
เวลาทำงาน 8.00 น. - 17.00 น. จันทร์ - เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)หยุดวันอาทิตย์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061623

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล สรรหา ด่วน มีสัมภาษณ์ทุกวัน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล สรรหา ด่วน มีสัมภาษณ์ทุกวัน

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ตกลง

งานประจำ : แล้วแต่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
-สรรหาพนักงาน
-บันทึกข้อมูลขาดลามาสาย
-สรุปรายงานพนักงานเข้า-ออก
-ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
-งานด้านอื่นๆในฝ่ายบุคคล
เวลาทำงาน 8.00 น. - 17.00 น. จันทร์ - เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)หยุดวันอาทิตย์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061624

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด่วน มีสัมภาษณ์ทุกวัน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด่วน มีสัมภาษณ์ทุกวัน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
-ควบคุมการทำงานของพนักงานในฝ่ายให้เป็นตาทแผนงาน
-ควบคุมดูแลงานด้านสรรหา
-สรุปข้อมูลสถิติขาด-ลา-มาสาย
-ควบคุมและตรวจสอบขอมูลการทำงานของพนักงาน
-สรุปลและตรวจสอบKPI
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
เวลาทำงาน 8.00 น. - 17.00 น. จันทร์ - เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)หยุดวันอาทิตย์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061625

พนักงานขาย (sale) โซน จ.อยุธยา - ปทุมธานี ( ด่วน)

พนักงานขาย (sale) โซน จ.อยุธยา - ปทุมธานี ( ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
- ติดต่อเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอบริการทำความสะอาด
- ออกพบลูกค้าใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าและรักษาฐาน ลูกค้าเดิม
- ติดตามดูแลลูกค้าในระหว่างการดำเดินการ
- เจรจาต่อรองสัญญา
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- มีค่าน้ำมันให้เดือนละ 5,000 บาท / เดือน และ ซิิมโทรศัพท์
- ทำงาน 8.00 - 17.00 น
- จันทร์ - เสาร์ หยุดวันอาทิตย์
เวลาทำงาน 8.00 น. - 17.00 น. จันทร์ - เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)หยุดวันอาทิตย์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061610

Site Manager แม่บ้าน (โซน สมุทรปราการ , เกษตร, ศรีราชา) ติดต่อ 063-197-5001 คุณอร่อย

Site Manager แม่บ้าน (โซน สมุทรปราการ , เกษตร, ศรีราชา) ติดต่อ 063-197-5001 คุณอร่อย

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
มีความรู้และทักษะของงานแม่บ้านอย่างดี
สามารถบริหารจัดการงานและคนได้
แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา