กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164223 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 117370

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ บริษัท น้ำปลาร้า

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ บริษัท น้ำปลาร้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
-มีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย วางแผนการขายน้ำปลาร้า ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ
-.คัดสรรมาตรฐานสินค้า พัฒนาสินค้า
-มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
-รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนประจำเดือน
-สามารถจัดกิจกรรม และมีแนวความคิด เพื่อส่งเสริมงานขาย
-ออกตลาดเพื่อสร้างแบนด์ของบริษัท ขยายฐานลูกค้าทางการตลาดและรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 03/12/2562

เลขที่ประกาศ : 117501

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย และจัดส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย และจัดส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 12000-22000

งานประจำ : 12000-22000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
ขายสินค้า ตอบคำถามลูกค้า จัดส่ง ทำ QC ประสานงานสต็อค ให้บริการหลังการขายที่บ้านลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 03/12/2562

เลขที่ประกาศ : 116820

ตำแหน่งงานว่างธุรการสนาม ประจำหน่วยงานก่อสร้าง เจียไต๋ กาญฯ.

ตำแหน่งงานว่างธุรการสนาม ประจำหน่วยงานก่อสร้าง เจียไต๋ กาญฯ.

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- จัดทำรายงานการประชุม
- ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงาน
- ดูแลสวัสดิการต่าง ๆของบริษัท, ประสานงานโครงการ
- ติดตามเอกสารต่าง ๆของลูกค้า
- ติดต่อประสานงานระหว่างไซท์งานกับสำนักงานใหญ่
- ดูแลงานธุรการและงานเอกสารของไซท์งานก่อสร้าง
- บันทึก วัสดุ ค่าแรง เครื่องมือ เครื่องจักร
- จัดทำเอกสารสั่งซื้อ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 01/12/2562

เลขที่ประกาศ : 116444

ตำแหน่งงานว่างfood science

ตำแหน่งงานว่างfood science

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-17,000

งานประจำ : 15,000-17,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
1) ควบคุม วางแผนการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน
2) ตรวจสอบวัตถุดิบ ดูแลเก็บรักษาวัตถุดิบ
3) ทำเอกสาร gmp/halal/haccp ฯลฯ
4) ตรวจ วิเคราะห์ พัฒนาผลิตภัณฑ์

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 01/12/2562

เลขที่ประกาศ : 116642

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 25000+

งานประจำ : 25000+ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่
ติดต่อประสานงานกับลูกค้า วางแผนการขาย เสนอราคาสินค้า *รับเพศหญิง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 01/12/2562

เลขที่ประกาศ : 115702

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 35,000-40,000

งานประจำ : 35,000-40,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
1 ปิดรบการเงิน
2 วางแผนภาษีได้
3 วิเคราะห์งบการเงิน
4 เซ็นต์งบการเงิน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/11/2562
เลขที่ประกาศ : 115495

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้าและธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้าและธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 18,000

งานประจำ : 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- จัดทำใบส่งสินค้าให้ลูกค้า (ตัด DO)
- สรุปยอดการสั่งซื้อจากไปรษณีย์ประจำวัน / จัดทำใบส่งสินค้าให้ลูกค้าไปรษณีย์ (ตัด DO)
- จัดทำ Production สินค้า FG เพื่อขาย
- การโอนย้ายสินค้าต่างๆ เช่น โอนไปคลังลูกค้า โอนคืนจากคลังลูกค้า
- จัดทำการใบเบิกสินค้าต่างๆ เช่น ตัวอย่าง เบิกสวัสดิการ (ตัด DO / ตัด Issue)
- การทำงานในระบบ SAP ในส่วนคลังสินค้า-FG
- จัดทำป้ายติดลังส่งลูกค้า
- จัดทำใบ Repack สินค้า
- ช่วยตรวจรับงาน FG ที่รับจากภายนอก รับเข้า/รับคืน
- ช่วยตรวจสินค้าที่รับเข้าคลัง
- ช่วยตรว
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/11/2562

เลขที่ประกาศ : 114678

ตำแหน่งงานว่างสมุห์บัญชี สัญญาจ้าง 3เดือน (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างสมุห์บัญชี สัญญาจ้าง 3เดือน (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ไม่เกิน 20,000 บาท

งานประจำ : ไม่เกิน 20,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
ปิดงบการเงินได้ มีความรู้ด้านบัญชีทุกระบบ เคยผ่านโปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26/11/2562

เลขที่ประกาศ : 114676

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขายฝึกหัด (Sales Engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขายฝึกหัด (Sales Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
ขาย ดูแล ให้คำแนะนำด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับโรงงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26/11/2562

เลขที่ประกาศ : 114675

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขาย(Sales Engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขาย(Sales Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
ขาย ดูแล ให้คำแนะนำด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับโรงงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26/11/2562

เลขที่ประกาศ : 114677

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการประสานงาน (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการประสานงาน (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ ทางด้านการตลาด งานขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26/11/2562

เลขที่ประกาศ : 112880

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่
1.งานสต็อก
- รับสินค้า,สั่งสินค้า,หาสินค้าซัพพลายเออร์,เปิด PO,ทำ Inventory
2.ธุรการช่าง
- จัดแผนงานช่าง,ทำรายงาน,ประสานงาน,พัฒนาทีมงาน


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24/11/2562
เลขที่ประกาศ : 111282

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย ศูนย์มหาชัย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย ศูนย์มหาชัย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
-งานขายไส้กรอกอีสาน
-เน้นการกระจายสินค้า
-สร้างภาพพจน์ที่ดีลูกค้า และต่อแบรนด์บริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 112397
No: 112397 ตำแหน่งงานว่างSALES & ADMIN (FACEBOOK, INSTAGRAM, LINE@, EMAIL) กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่
TYP GARMENT

ตำแหน่งงานว่างSALES & ADMIN (FACEBOOK, INSTAGRAM, LINE@, EMAIL)

ตำแหน่งงานว่างSALES & ADMIN (FACEBOOK, INSTAGRAM, LINE@, EMAIL)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป + ค่าค

งานประจำ : 10,000 บาทขึ้นไป + ค่าค กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่
1. มีศิลปะในการพูด การขาย
2. ตอบลูกค้าผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆเช่น LINE@, FACEBOOK , INSTAGRAM , EMAIL
3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวแฟชั่นเสื้อผ้าและการสกรีนเสื้อผ้าให้กับลูกค้าได้
พร้อมทั้งต้องปิดการขายได้ (ทางบริษัทจะมีการจัดอบรมให้)
4. ดูแลเกี่ยวกับเอกสารการขายทั้งหมด
5. ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 112396
No: 112396 ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับ (ประจำสาขา สนามบินสุวรรณภูมิ)  กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่
TYP GARMENT

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับ (ประจำสาขา สนามบินสุวรรณภูมิ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับ (ประจำสาขา สนามบินสุวรรณภูมิ)

งานประจำ : เงินเดือน 10000 บาท ขึ้นไป + ค่าค

งานประจำ : 10000 บาท ขึ้นไป + ค่าค กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่
1. ใช้ Social Media ในการติดต่องาน (Facebook,Line@,Email)
2. ติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายผลิตเป็นหลัก รวมถึงฝ่ายต่างๆหากจำเป็น
3. ใช้ โปรแกรม Microsoft ได้
4. ทำใบเสนอราคา และ ใบสั่งผลิต ผ่านโปรแกรมออนไลน์ได้ (มีการฝึกสอนก่อนทำงานจริง)
5. หาก ใช้โปรแกรม Adobe ต่างๆได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีศิลปะการพูด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 111556

ตำแหน่งงานว่างCMI - เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างCMI - เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- ประสานงาน และรับเรื่องระหว่างลูกค้า-ฝ่ายโรงงาน-ฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
- ติดตามสถานะงานของลูกค้า และทำหน้าที่แทนฝ่ายขาย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายเข้าใจ และปฏิบัติตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
-จัดทำรายงาน และเอกสารเกี่ยวกับการขาย สรุปรายงานการขาย รวมถึงจัดทำเอกสาร และรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดเก็บเอกสารของฝ่ายขาย และทำงานสนับสนุนงานขาย และการตลาด
- ช่วยดูแล รับผิดชอบงานภายในฝ่าย ตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานกลับทันทีเมื่อเกิดปัญหา
- วางแผนกาารจัดส่งไ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 110113

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่
ทำความสะอาดออฟฟิต
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 107686

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้านเจียงลูกชิ้นปลา ด่วนประจำหลายสาขาใกล้บ้านคุณ

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้านเจียงลูกชิ้นปลา ด่วนประจำหลายสาขาใกล้บ้านคุณ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
1.ช่วยผู้จัดการร้านดูแลความเรียบร้อยต่างๆภายในสาขา
2.ช่วยบริหารจัดการเรื่งต่างๆภานในสาขา
3.บริหารยอดขายของสาขาที่ประจำ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12/10/2562
เลขที่ประกาศ : 107690

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุุคคล /เจ้าหน้าที่เงินเดือน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุุคคล /เจ้าหน้าที่เงินเดือน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- จัดทำเงินเดือน พนักงานรายวัน พนักงานรายเดือน พนักงานสัญญาจ้าง
- จัดทำสลิปเงินเดือนพนักงาน
- ทำภาษีเงินเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.1, ภงด.1ก, ภงด.3 50ทวิ
- ทำประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก นำส่งเงินสมทบประกันสังคม ให้ถูกต้อง
- สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ในแต่ละสาขา
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 107687

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการเขต

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการเขต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานประจำ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
-บริหารจัดการบุคลากรตามสาขา
-บริหารยอดขายของสาขา
-บริหารจัดการทีมผู้จัดการตามสาขา
-บริหารต้นทุนของแต่ละสาขา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12/10/2562

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา