กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164223 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 125906

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขายและการตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขายและการตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติก

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 + ประสบการณ์

งานประจำ : 15,000 + ประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- ดูแลงานส่วนงานขายบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอาง
- คิด ออกแบบการขายและโปรดักส์ใหม่ๆ
- หาข้อมูลการตลาด เพื่อส่งเสริมการขาย
- ดูแล Website และ up to date และตอบคำถามลูกค้า
- ประสานงานฝ่ายผลิต และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อประสานงานการซื้อ/ขายของจากประเทศจีน, ถ้าจำเป็น
- ดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 159891
No: 159891 ตำแหน่งงานว่างCashier แคชเชียร์ประจำร้านอาหาร กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
De Chote

ตำแหน่งงานว่างCashier แคชเชียร์ประจำร้านอาหาร

ตำแหน่งงานว่างCashier แคชเชียร์ประจำร้านอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน 12.000++

งานประจำ : 12.000++ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
รับชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้าทั้งเงินสดและบัตรเครดิต ครวจสอบเงินสดและสลิปบัครเครดิตให้ถูกต้องครบถ้วน
รายงานสรุปยอดขายประจำวัน
รับผิดชอบงานด้านรายรับ-จ่ายเงินให้กับลูกค้า พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นอาหารใหม่ๆและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในการบริการ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 159892
No: 159892 ตำแหน่งงานว่าง Chef กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
De Chote

ตำแหน่งงานว่าง Chef

ตำแหน่งงานว่าง Chef

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
• คิดสูตรอาหาร และออกแบบเมนูใหม่ๆ สำหรับร้านอาหารและงานสำคัญต่างๆ
• วางแผน และคำนวณราคาของแต่ละเมนู คำนวณรายรับรายจ่ายโดยรวม
• ดูแลความสะอาด และความปลอดภัยของอาหาร
• ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพของอาหาร
• วางแผนการปฏิบัติงาน และกำหนดขอบเขตลักษณะโครงสร้างงาน
• ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อที่จะให้บรรลุตามเป้าหมาย
• การจัดการต่างๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 159893
No: 159893 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ Online Marketing กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
De Chote

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ Online Marketing

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ Online Marketing

งานประจำ : เงินเดือน 20000-25000

งานประจำ : 20000-25000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
1 วางแผน และดำเนินการงานการตลาดออนไลน์ ผ่านเครื่องมือการตลาดออนไลน์ต่างๆ (Facebook Ad, Google Ad, SEO, Social Network
2. วางแผนและจัดทำ content ใน website และ social media ของบริษัทฯ (Facebook Page, WebSite, Line, @Line)
3. จัดกิจกรรมทางการตลาดให้ลูกค้าได้ทราบและรู้จักแบรนด์
4. รับผิดชอบในการส่งข้อมูลให้กับลูกค้าใน database อย่างมีประสิทธิภาพ
5. งาน Admin อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งาน เป็นไปตามเป้าหมายร่วม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 159894
No: 159894 ตำแหน่งงานว่างService staff พนักงานบริการ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
De Chote

ตำแหน่งงานว่างService staff พนักงานบริการ

ตำแหน่งงานว่างService staff พนักงานบริการ

งานประจำ : เงินเดือน 12000-18000

งานประจำ : 12000-18000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
แนะนำเมนูอาหารและโปรโมชั่น
รับออเดอร์อาหารและเครื่องดื่ม
เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม
จัดเตรียมและทำความสะอาดโต๊ะอาหาร
บริการลูกค้าที่มาชำระเงิน
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 160384
No: 160384 ตำแหน่งงานว่างAccountant กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
De Chote

ตำแหน่งงานว่างAccountant

ตำแหน่งงานว่างAccountant

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- ดูแลยอดขาย จัดทำแผนงาน
- กำหนดกลยุทธ์เพื่อวางแนวทางการทำงานภายในร้าน
- จัดตารางการทำงานของพนักงาน
- แจ้งข่าวสารภายในบริษัทให้กับพนักงานทราบ
- ดูแลการทำงานของพนักงาน ให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัท
- ติดต่อสื่อสารกับแผนกต่างๆ ในการประสานงาน
- รับจองงาน event/งานเลี้ยง ติดต่อลูกค้ากลุ่ม corporate
- ควบคุมต้นทุน ของแผนกเครื่องดื่มและบริการ
- จัดทำสรุป ส่งรายงานยอดขาย ให้กับ manager
- ดูแลให้บริการร่วมกับพนักงาน เน้นกระตุ้นการเพิ่มยอดขายในแต่ละวัน
- อบรมการบริการให้กับพนักงานตามสมควร แล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 160385
No: 160385 ตำแหน่งงานว่างRestaurant Manager ผู้จัดการร้านอาหาร กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
De Chote

ตำแหน่งงานว่างRestaurant Manager ผู้จัดการร้านอาหาร

ตำแหน่งงานว่างRestaurant Manager ผู้จัดการร้านอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- ควบคุม ดูแลร้านให้สะอาดได้ตามมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า
- ควบคุม ดูแลการเตรียมอาหารให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการใช้บริการของลูกค้า
- ควบคุม ดูแลจัดเตรียมพนักงานให้พร้อม และเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า
- ควบคุม ดูแลจัดเตรียมอุปกรณ์ และภาชนะให้เพียงพอในการให้บริการลูกค้า
- อบรมพนักงานให้มีความรู้ในการให้บริการลูกค้า
- บริหารงานรวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริษัทตามนโยบายบริษัท
- ประเมินผลการทำงานพนักงาน
- บฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 160387
No: 160387 ตำแหน่งงานว่างRestaurant Supervisor หัวหน้าร้านอาหาร กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
De Chote

ตำแหน่งงานว่างRestaurant Supervisor หัวหน้าร้านอาหาร

ตำแหน่งงานว่างRestaurant Supervisor หัวหน้าร้านอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในด้านความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องบาร์และการเตรียมพร้อมเพื่อจะให้บริการแก่ลูกค้า
- ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานของบาร์และร้านอาหาร
- ดูแลและวางแผนการทำงานของพนักงาน โดยฝึกสอนงานและแนะนำแนวทางการทำงานแก่พนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบาร์และร้านอาหาร
- รับจองโต๊ะและลงรายละเอียดในสมุดจองให้เรียบร้อยพร้อมทั้งรายงานหัวหน้างานให้รับทราบ
- ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน หากมีอุปกรณ์เสียหาย แตกหักชำรุดต้องแจ้งให้หัวหน้างานทราบทันที
-ต้อนรับลูกค้า เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มตาม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 160388
No: 160388 ตำแหน่งงานว่างHousekeeping แม่บ้านทำความสะอาด กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
De Chote

ตำแหน่งงานว่างHousekeeping แม่บ้านทำความสะอาด

ตำแหน่งงานว่างHousekeeping แม่บ้านทำความสะอาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- ดูแลความสะอาดของร้านอาหาร ทั้งหน้าต่าง พื้นห้อง ประตู และสถานที่ของร้านอาหาร ให้สะอาดเรียบร้อย
- ดูแลเรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสม่ำเสมอ
- งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 160397
No: 160397 ตำแหน่งงานว่างBartender กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
De Chote

ตำแหน่งงานว่างBartender

ตำแหน่งงานว่างBartender

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- ชงเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ค็อกเทล ม็อกเทล
- คิดสูตรใหม่ ๆ
- บริการให้ลูกค้าประะทับใจ
- ช่วยเหลืองานต่าง ๆ ในร้าน คอยเช็คสินค้า เติมสินค้า
- สามารถทำงานดึกได้
- มีประสบการณ์ในสายงานบาร์เทนเดอร์จะพิจรณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 160398
No: 160398 ตำแหน่งงานว่างBarista  กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
De Chote

ตำแหน่งงานว่างBarista

ตำแหน่งงานว่างBarista

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- ดูแลและแนะนำเครื่องดื่ม + อาหารของร้านให้กับลูกค้า
- ชงเครื่องดื่มตามสูตร
- เช็คสต็อก เตรียมวัตถุดิบ
- ดูแล และทำความสะอาดภายในร้านบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- สรุปปิดยอดขายประจำวัน
**ชง และควบคุมรสชาติของกาแฟ และเครื่องดื่มต่างๆ ให้ได้คุณภาพตามสูตรของร้าน
**สั่งซื้อ และควบคุมสต๊อกวัตถุดิบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 160729
No: 160729 ตำแหน่งงานว่างFood Runner คนส่งอาหาร กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
De Chote

ตำแหน่งงานว่างFood Runner คนส่งอาหาร

ตำแหน่งงานว่างFood Runner คนส่งอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- นำอาหารและเครื่องดื่มไปเสิร์ฟ
- เก็บจานเมื่อลูกค้าทานเสร็จ
- ตรวจสอบภาพลักษณ์อาหารให้ได้ตามมาตรฐาน ที่ร้านกำหมด
- จัดเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการตกแต่งอาหารก่อนเสิร์ฟ
- เก็บจานเมื่อลูกค้าทานเสร็จแล้วออกจากโต๊ะลูกค้าเมื่อพบ
- ทำความสะอาดเตชั่นและพื้นที่ๆรับผิดชอบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 160730
No: 160730 ตำแหน่งงานว่างHostess พนักงานต้อนรับ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
De Chote

ตำแหน่งงานว่างHostess พนักงานต้อนรับ

ตำแหน่งงานว่างHostess พนักงานต้อนรับ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการภายในร้าน
- นำลูกค้าไปนั่งยังโต๊ะที่เหมาะสม
- ตอบคำถามลูกค้าทางโทรศัพท์ได้อย่างเหมาะสม
- แจ้งนโยบายการจองโต๊ะอาหารให้ลูกค้าทราบทุกครั้ง
- ควบคุม ดูแล และจัดสรรการจองโต๊ะให้เหมาะสมและถูกต้องตามนโยบายของบริษัท
- ดูแลการบริการลูกค้าภายในร้าน ในระบบ มาถึงก่อน ได้รับการบริการก่อน
- กล่าวของคุณลูกค้าทุกครั้งที่ใช้มาบริการกับทางร้าน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 160731
No: 160731 ตำแหน่งงานว่างwaitress พนักงานเสิร์ฟ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
De Chote

ตำแหน่งงานว่างwaitress พนักงานเสิร์ฟ

ตำแหน่งงานว่างwaitress พนักงานเสิร์ฟ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ
ตามตำแหน่งงาน เช่น พนักงานเสิร์ฟ ผู้ช่วยกุ๊ก ต้อนรับ
หรือหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 160732
No: 160732 ตำแหน่งงานว่างwaiter บริกร กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
De Chote

ตำแหน่งงานว่างwaiter บริกร

ตำแหน่งงานว่างwaiter บริกร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- ตกแต่งหรือจัดแจงห้องอาหารให้ดูดี และสะดวกสบาย
- จัดวางโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะ
- รับจองโต๊ะจากลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาจอง
- ต้อนรับลูกค้า
- รับออเดอร์ หรือคำสั่งเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้า
- นำอาหารและเครื่องดื่มไปเสิร์ฟ
- เก็บโต๊ะเมื่อลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จแล้ว
- กล่าวขอคุณเมื่อแขกจะกลับ หรือส่งแขก
- ทำความสะอาดห้องอาหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 102517

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

งานประจำ : เงินเดือน 8,000 บ.

งานประจำ : 8,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
ช่วยงานนักวิจัยและพัฒนาาผลิตภัฑ์ในห้องแลป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109693

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนแบบดราฟ, interior

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนแบบดราฟ, interior

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+คอมมิชั

งานประจำ : เงินเดือน+คอมมิชั กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
1.เสนอขายสินค้าให้กับร้านค้าทั่วไป(ร้านขายเครื่องสำอาง,ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว,ร้านขายยา) หรือ ตามนโยบายบริษัท
2.แนะนำข้อมูลสินค้า/บริการกับลูกค้า walk in
3.รายงานผลประจำวัน/ประจำเดือน
4.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
5.รับผิดชอบดูแลลูกค้าในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ,ปริมณฑล,และต่างจังหวัด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109694

ตำแหน่งงานว่างCMD_เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครืองสำอาง

ตำแหน่งงานว่างCMD_เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครืองสำอาง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้สอดคลองกับความต้องการของลูกค้า
2.ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ การผลิตสินค้า
3.รายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้นในส่วนงานวิจัยต่อผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 109695

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายวางแผนการผลิต

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายวางแผนการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
1. บันทึก/ตรวจสอบรายการวัตถุดิบและกำลังการผลิตเบื้องต้น
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำเอกสารรายงานแก่หัวหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109696

ตำแหน่งงานว่างCMF - เจ้าหน้าที่วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (R&D)

ตำแหน่งงานว่างCMF - เจ้าหน้าที่วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (R&D)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- วิจัย และพัฒนาอาหารเสริมให้ตรงตาม Concept ที่ลูกค้าต้องการ
- ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
- เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- หาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนสูตรอาหารเสริมที่ต้องการวิจัย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา