กรุงเทพมหานครเขตบางแคหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรุงเทพมหานครเขตบางแคหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 060846

พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 ตำแหน่ง (ด่วนมาก!!)

พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 ตำแหน่ง (ด่วนมาก!!)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000.- บาท ขึ้นไป + สวั

งานประจำ : 12,000.- บาท ขึ้นไป + สวั กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
1. ขับรถ และอำนวยความสะดวกในการรับ-ส่งผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแลความสะอาดของรถทั้งภายใน และภายนอก ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
3. ดูแลสมรรถภาพของเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060847

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
- ปฏิบัติงานช่าง ตามโครงการต่างๆของบริษัท
- ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบอาคารต่างๆ
- ให้บริการลูกค้า
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060848

วิศวกรจัดซื้อ ระบบเครื่องกล *(ยินดีรับเด็กจบใหม่ พร้อมสอนงานให้)

วิศวกรจัดซื้อ ระบบเครื่องกล *(ยินดีรับเด็กจบใหม่ พร้อมสอนงานให้)

งานประจำ : เงินเดือน สามารถต่อรองได้

งานประจำ : สามารถต่อรองได้ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ และประสานงานซัพพลายเออร์เกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อการติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร ในงานด้านเครื่องกล เช่น ระบบปรับอากาศ สุขาภิบาลและดับเพลิง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060849

เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานระบบ ไฟฟ้า/ปรับอากาศ/สุขาภิบาล **ด่วน**

เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานระบบ ไฟฟ้า/ปรับอากาศ/สุขาภิบาล **ด่วน**

งานราชการ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานราชการ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
เขียนแบบงานระบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD ได้อย่างน้อย 1 ระบบ
- ระบบปรับอากาศ (AC)
- ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (SN&FP)
- ระบบไฟฟ้า (EE)

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060850

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
1.รายละเอียดงานทางด้านบัญชี ลูกหนี้-เจ้าหนี้
2.บัญชีทั้วไป จัดทำรายละเอียดการชำระหนี้-จ่ายชำระหนี้
3.บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องประสานงานภายในแและภายนอก
4.งานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060851

วิศวกรสนามระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (SE-SN)

วิศวกรสนามระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (SE-SN)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
บริหารจัดการงานติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ในงานก่อสร้างอาคารสูง
ประสานงานกับโฟร์แมน ถึงแผนงานต่างๆ
จ่ายงาน และควบคุมการทำงานของโฟร์แมน และผู้รับเหมา
ตรวจหน้างาน เพื่อประเมินความคืบหน้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060852

วิศวกรโครงการระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (PE-SN)

วิศวกรโครงการระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (PE-SN)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
บริหารจัดการงานติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ในงานก่อสร้างอาคารสูง
ประสานงานกับวิศวกรสนาม ถึงแผนงานต่างๆ
จ่ายงาน และควบคุมการทำงานของทีมวิศวกร โฟร์แมน และผู้รับเหมา
ตรวจหน้างาน เพื่อประเมินความคืบหน้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060853

โฟร์แมนระบบไฟฟ้า (FM-EE)

โฟร์แมนระบบไฟฟ้า (FM-EE)

งานราชการ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานราชการ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
ควบคุมงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ในงานก่อสร้างอาคารสูง
ประสานงานกับวิศวกร ถึงแผนงานต่างๆ
จ่ายงาน และควบคุมการทำงานผู้รับเหมา
ตรวจหน้างาน เพื่อประเมินความคืบหน้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060854

วิศวกรสนามระบบไฟฟ้า (SE-EE)

วิศวกรสนามระบบไฟฟ้า (SE-EE)

งานราชการ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานราชการ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
บริหารจัดการงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ในงานก่อสร้างอาคารสูง
ประสานงานกับโฟร์แมน ถึงแผนงานต่างๆ
จ่ายงาน และควบคุมการทำงานของโฟร์แมน และผู้รับเหมา
ตรวจหน้างาน เพื่อประเมินความคืบหน้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060855

วิศวกรโครงการระบบไฟฟ้า (PE-EE)

วิศวกรโครงการระบบไฟฟ้า (PE-EE)

งานราชการ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานราชการ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
บริหารจัดการงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ในงานก่อสร้างอาคารสูง
ประสานงานกับวิศวกรสนาม ถึงแผนงานต่างๆ
จ่ายงาน และควบคุมการทำงานของทีมวิศวกร โฟร์แมน และผู้รับเหมา
ตรวจหน้างาน เพื่อประเมินความคืบหน้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060856

โฟร์แมนระบบปรับอากาศ (FM-AC)

โฟร์แมนระบบปรับอากาศ (FM-AC)

งานราชการ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานราชการ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
ควบคุมงานติดตั้งงานระบบปรับอากาศ ในงานก่อสร้างอาคารสูง
ประสานงานกับวิศวกร ถึงแผนงานต่างๆ
จ่ายงาน และควบคุมการทำงานผู้รับเหมา
ตรวจหน้างาน เพื่อประเมินความคืบหน้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060857

วิศวกรสนาม ระบบปรับอากาศ (SE-AC) ด่วนที่สุด!

วิศวกรสนาม ระบบปรับอากาศ (SE-AC) ด่วนที่สุด!

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
บริหารจัดการงานติดตั้งงานระบบปรับอากาศ ในงานก่อสร้างอาคารสูง
ติดตั้งงาน Chiller
ประสานงานกับโฟร์แมน ถึงแผนงานต่างๆ
จ่ายงาน และควบคุมการทำงานของโฟร์แมน และผู้รับเหมา
ตรวจหน้างาน เพื่อประเมินความคืบหน้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060858

วิศวกรโครงการระบบปรับอากาศ (PE-AC)

วิศวกรโครงการระบบปรับอากาศ (PE-AC)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
บริหารจัดการงานติดตั้งงานระบบปรับอากาศ ในงานก่อสร้างอาคารสูง
มีประสบการณ์ติดตั้งงาน Chiller
ประสานงานกับวิศวกรสนาม ถึงแผนงานต่างๆ
จ่ายงาน และควบคุมการทำงานของทีมวิศวกร โฟร์แมน และผู้รับเหมา
ตรวจหน้างาน เพื่อประเมินความคืบหน้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060989

แม่บ้านประจำออฟฟิศ

แม่บ้านประจำออฟฟิศ

งานประจำ : เงินเดือน ตาามโครงสร้างบริ

งานประจำ : ตาามโครงสร้างบริ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
ทำความสะอาดออฟฟิศ
ปัด กวาด เช็ด ถู
ทำความสะอาดห้องน้ำ
ทิ้งขยะ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060523

พนักงานทำเบเกอรี่และช่วยงานร้านอาหาร

พนักงานทำเบเกอรี่และช่วยงานร้านอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
ทำเบเกอรี่ และแต่งหน้าเค้ก หรือจัดขนมทีลูกค้าสั่ง สามารถทำขนมได้หลากหลาย ช่วยเหลืองานด้านอื่นได้ด้วย เช่น ชงน้ำ หรือช่วยงานบริการทั่วไป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060524

International Sales

International Sales

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
ทำงานเอกสารทั่วไป ทำงานตามคำสั่งหัวหน้างาน คอยประสานงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060525

พนักงานขายคอร์สเรียน สาขาเพชรเกษม69หรือบางบอน3

พนักงานขายคอร์สเรียน สาขาเพชรเกษม69หรือบางบอน3

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
ออกบูท แจกใบปลิว และปิดการขาย แนะนำคอร์สเรียนที่เหมาะสมให้ลูกค้า โทรหาลูกค้าทั้งใหม่และเก่าเพื่อเสนอโปโมชั่นหรือขายคอร์ส บริหารจัดการงานด้านงานขายได้ ออกใบเสร็จ สรุปยอด ฯลฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060099

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
ออกบิลใบเสร็จ , ใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า
รับชำระราคาสินค้าให้ถูกต้อง
ดูแลการเก็บเงินลูกค้า รักษาเงินสด
สรุปบิลขายประจำวัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060098

ธุรการ ประสานงานขาย

ธุรการ ประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
-จัดคิวการผลิต เพื่อให้สินค้าออกมาได้ทัน ตามเวลาและจำนวนที่ต้องการ
-จัดคิวการรับของ ของคลังสินค้า และระบุเวลาในการแจ้งให้ส่งของ
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และติดตามงานให้จบได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059484

หัวหน้าช่าง

หัวหน้าช่าง

งานประจำ : เงินเดือน 9000-18000

งานประจำ : 9000-18000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่
ควบคุมดูแลการติดตั้งระบบไฟ และงานซ่อมบำรุง ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ควบคุมดูแลคุณภาพของงาน ดูแลทีมช่างให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา