กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร


เลขที่ประกาศ : 087074

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คำนวณราคา

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คำนวณราคา

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 - 16,000 บาท

งานประจำ : 14,000 - 16,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
1.ตรวจสอบใบขอราคาจากพนักงานขาย
1.1 เช็คข้อมูลใบขอราคาค่าเช่า ยี่ห้อ รุ่น รถ ราคา สีรถ อุปกรณ์ตกแต่ง พร้อมราคาส่วนลด
1.2 คำนวณราคาค่าซ่อมบำรุง
1.3 เช็คเบี้ยประกัน และ ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการจด
ทะเบียน
2.จัดทำคำนวณราคาในโปรแกรม
2.1 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดลงในโปรแกรมการคำนวณ
ราคา
2.2 จัดส่งข้อมูลราคาค่าเช่าให้กับพนักงานขาย
3.จัดทำเอกสารชุดแจ้งส่งมอบ พร้อมทั้งสรุปรายงานการขอราคา
3.1 รวบรวมข้อมูลเช่าเพื่อจัดทำเอกสารชุดแจ้งส่งมอบ
3.2 จัดทำรายงานการขอใบเสนอราคา


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086876

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เคลมประกัน ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เคลมประกัน ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท (ขึ้นอยู

งานประจำ : 15,000 - 17,000 บาท (ขึ้นอยู กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086874

ตำแหน่งงานว่างWeb Programmer

ตำแหน่งงานว่างWeb Programmer

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-30,000 บาท

งานประจำ : 20,000-30,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
บริหารจัดการด้าน software, พัฒนาโปรแกรมหรือแก้ไขปัญหางานโปรแกรมที่ใช้ในการทำงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086875

ตำแหน่งงานว่างRental Service Officer (เจ้าหน้าที่รับจองรถ) ประจำสาขาภูเก็ต

ตำแหน่งงานว่างRental Service Officer (เจ้าหน้าที่รับจองรถ) ประจำสาขาภูเก็ต

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-16,000

งานประจำ : 10,000-16,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
ดูแลให้บริการลูกค้าผู้มาติดต่อในการเช่ารถ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086334

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง / ตามประสบ

งานประจำ : ตามตกลง / ตามประสบ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- คีย์ข้อมูลและทำงานธุรการทางด้านบัญชี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085910

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า (บางนา) BIZCAR RENTAL

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า (บางนา) BIZCAR RENTAL

งานราชการ : เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท

งานราชการ : 10,000 - 15,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
เพิ่มยอดขายลูกค้าใหม่,รักษาฐานลูกค้าเก่า ทั้งส่วนงานราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทตั้งไว้

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086141

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- ติดต่อประสานงานลูกค้า Supplier ออกเอกสารใบส่งของ วางบิล รับเช็ค คีย์ข้อมูลเอกสารรายรับ - รายจ่าย ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทำรายละเอียดบัญชี บันทึกบัญชี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085909

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (BIZ Car Rental)สำนักงานใหญ่

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (BIZ Car Rental)สำนักงานใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000

งานประจำ : 15,000-18,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานรวมถึงอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ
รับโทรศัพท์ประสานงานให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ
เปิดใบ P/O เพื่อสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้
จัดเก็บเอกสารสำนักงาน
เบิกอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085149

ตำแหน่งงานว่างพนังงานขับรถผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างพนังงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน 9000-15000

งานประจำ : 9000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
ขับรถรับรองผู้บริหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085775
No: 085775 ตำแหน่งงานว่างแคลชเชียร์ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
mukugroup

ตำแหน่งงานว่างแคลชเชียร์

ตำแหน่งงานว่างแคลชเชียร์

งานประจำ : เงินเดือน 12000++

งานประจำ : 12000++ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
รับออเดอร์
ดูแลยอดเงินรายวัน
ปิดยอดรายวัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085911

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทะเบียนและประกันภัยรถเช่า ( สัญญาจ้าง ) Temp

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทะเบียนและประกันภัยรถเช่า ( สัญญาจ้าง ) Temp

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท

งานประจำ : 13,000 - 15,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
-จัดส่งเอกสารที่สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ให้กับลูกค้า อาทิ สำเนาเล่มทะเบียน, สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
-จัดหาที่เก็บเอกสารสำคัญเกี่ยวกับรถยนต์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการทำงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์ ต่างๆในการปฏิบัติงาน รวมถึงรถยนต์ที่ดูแล

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085162

ตำแหน่งงานว่างช่างทั่วไป,ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ตำแหน่งงานว่างช่างทั่วไป,ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 14,000

งานประจำ : 11,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
- ออกให้บริการซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องปั๊มลมตามโรงงาน
- ซ่อมซ่อมเครื่องปั๊มลมที่บริษัทแล้วส่งคืนลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085148

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
งานแม่บ้าน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086127

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้น 12,000 ฿ ขึ้น

งานประจำ : เริ่มต้น 12,000 ฿ ขึ้น กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
บัญชีพื้นฐาน
1. ทำภาษีซื้อ/ขาย
2. ลงบัญชีรายได้ / ค่าใช้จ่าย
3. ทำเอกสารวางบิล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085908

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาด้านบริการ(อาวุโส)Mazdaสุขุมวิท 65

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาด้านบริการ(อาวุโส)Mazdaสุขุมวิท 65

งานประจำ : เงินเดือน 30,000-50,000 (ตามประสบการ

งานประจำ : 30,000-50,000 (ตามประสบการ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท
- แจ้งข่าวสารข้อมูลต่างๆแก่ลูกค้า
- รับเรื่องแจ้งเข้าซ่อม
- ตรวจรับรถ หาข้อบกพร่อง วิเคราะห์ปัญหาอย่างละเอียดและเที่ยงตรง
- ประเมินราคาอะไหล่-ค่าแรง ตามนโยบายบริษัท
- ตรวจสอบบักทึกความเคลื่อนไหวของประวัติลูกค้าและรายชื่อลูกค้าให้ Update เสมอ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085778
No: 085778 ตำแหน่งงานว่างแคลชเชีย กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
mukugroup

ตำแหน่งงานว่างแคลชเชีย

ตำแหน่งงานว่างแคลชเชีย

งานประจำ : เงินเดือน 12000++

งานประจำ : 12000++ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
ดูแลรับออเดอร์ลูกค้า
เคลียเงินหลังปิดร้าน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083782

เจ้าหน้าที่งานเคลมประกัน

เจ้าหน้าที่งานเคลมประกัน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท

งานประจำ : 15,000 - 18,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
-รวบรวมเอกสารและติดต่อประสานงานเคลมกับบริษัท Ford
-จัดทำเอกสารรายงาน ติดตามหนี้จากงานเคลม


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083309

พนักงานขายเครดิตอุตสาหกรรม(กทม.)

พนักงานขายเครดิตอุตสาหกรรม(กทม.)

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000

งานประจำ : 15000-20000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
ขายสินค้าให้โรงงานอุตสาหกรรม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083542

พนักงานบัญชีสต๊อค

พนักงานบัญชีสต๊อค

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่
ดูแลจัดการ บัญชีลูกหนี้ /บัญชีสต็อก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083149

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 12,000

งานประจำ : 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
1. รับจดหมายใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี และบิลเงินสดจากศูนย์บริการ
2. เก็บข้อมูลเอกสารสัญญา บันทึกข้อมูลงานแจ้งซ่อมรถเช่าทุกบริษัทในเครือ
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา