กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 95867 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 149934

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 331 บาท/วัน

งานประจำ : 331 บาท/วัน กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
ผลิตสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149270

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
สรรหา คัดเลือก บรรจุ และประเมินผล
จัดทำสวัสดิการ ประกันสังคม ภาษี
จัดทำรายงานสรุป การลา ของพนักงาน
อบรม พัฒนา อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149251

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการบัญชี ประสานงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการบัญชี ประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 13000-17000

งานประจำ : 13000-17000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
1. งานธุรการบัญชี จัดการเอกสารต่างๆด้านบัญชี เช่น ออกใบเสร็จ ใบตรวจสต็อค ใบหักณ.ที่จ่าย จัดเก็บบิลค่าใช้จ่าย และจัดการเอกสารอื่นๆทางด้านบัญชี
2. ประสานงานขาย เป็นแอดมิน เว็ปไซต์ เพจเฟสบุ๊ก และ ไลน์ ตอบคำถามลูกค้า ช่วยประสานงานขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149082

ตำแหน่งงานว่างMarketing Online

ตำแหน่งงานว่างMarketing Online

งานประจำ : เงินเดือน 16,000 บาท

งานประจำ : 16,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
- ทำงานกะกลางคืน
- เข้างาน 21.00 น. - 06.00 น. ได้ (สามทุ่ม - หกโมงเช้า) ได้
- มีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนจัดส่งสินค้า
- เช็ดสต๊อค รับเข้า - จ่ายออก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148321

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-16,000 บาท(หากมีประ

งานประจำ : 12,000-16,000 บาท(หากมีประ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี
ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่ายให้กับองค์กร
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน
ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148322

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายIT

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายIT

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-16,000 บาท(หากมีประ

งานประจำ : 13,000-16,000 บาท(หากมีประ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
คุณสมบัติผู้สมัคร it รายละเอียดงาน
- ดูแลและบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ขององค์กร
- จัดทำและดูแลระบบการควบคุมทรัพย์สินด้าน IT ขององค์กร
- จัดทำรายงานและเอกสารด้านระบบงานและเทคนิคต่าง ๆ
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 25 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 148125

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าทีฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล (Training Officer)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าทีฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล (Training Officer)

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
- เขียนหลักสูตรโครงการฝึกอบรมและดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผน
- จัดเตรียมเอกสารและเครื่องมือที่ใช้สำหรับการฝึกอบรม
- จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม
- ประสานงานการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147434

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร QS ระบบไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร QS ระบบไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
ประเมินราคาในงานโครงการ ระบบไฟฟ้า
คิดงานเพิ่ม-งานลด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147241

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร QS ระบบเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร QS ระบบเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
ประเมินราคาในงานโครงการ ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล
คิดงานเพิ่ม-งานลด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147243

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรจัดซื้อ ระบบไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรจัดซื้อ ระบบไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146991
No: 146991 ตำแหน่งงานว่างSocial Media Coordinator กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
Apg media Plus

ตำแหน่งงานว่างSocial Media Coordinator

ตำแหน่งงานว่างSocial Media Coordinator

งานประจำ : เงินเดือน 14000++(คอมมิชชั่น)

งานประจำ : 14000++(คอมมิชชั่น) กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
1. เลือกและแต่งรูปภาพ(แต่งภาพได้หลายไสตล์)-วีดีโอสั้นๆ เพื่อนำลงโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆ
2.อัพเดทข้อมูลที่เที่ยวที่กินใหม่ๆ
3.ให้ข้อมูลที่พักของทางบริษัท์กับลูกค้าในช่องทางสือสารต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146492

ตำแหน่งงานว่างช่างกระเบื้อง

ตำแหน่งงานว่างช่างกระเบื้อง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกัน

งานประจำ : ตามตกลงกัน กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
งานปูกระเบื้อง งานก่อสร้าง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 146417

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายขาย/Salesman

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายขาย/Salesman

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-16,000 บาท(หากมีประ

งานประจำ : 14,000-16,000 บาท(หากมีประ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า วางแผนการขาย บริหารทีมขายเพื่อพิชิตเป้าการขาย และดัชนีชี้วัดอื่นๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด พัฒนาทีมขายให้มีความรู้ที่ถูกต้อง มีทักษะการขาย เจรจาต่อรอง เสริมสร้างทักษะของทีมในด้านการนำเสนอ/ส่งมอบสินค้า การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146493

ตำแหน่งงานว่างประสานงานฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างประสานงานฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
งานรับโทรศัพท์ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า คีย์ข้อมูลสินค้าลงในโปรแกรมหน้าเว็ปไซด์ ทำใบเสนอราคา ทำ po ตามสินค้า จัดทำเอกสารภายในบริษัทฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146499

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ทำความสะอาด

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ทำความสะอาด

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป หรือตาม

งานประจำ : 12,000 ขึ้นไป หรือตาม กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
งานเดินสายไฟ สายแลน สายโทรศัพท์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด งานระบบเน็ตเวิร์ค
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146491

ตำแหน่งงานว่างช่างเหล็ก

ตำแหน่งงานว่างช่างเหล็ก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกัน

งานประจำ : ตามตกลงกัน กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
งานก่อสร้าง งานเหล็ก งานโครงหลังคา งานเชื่อมเหล็ก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146484

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Training & Support) *** ด่วน***

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Training & Support) *** ด่วน***

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท (ตามความ

งานประจำ : 12,000 - 15,000 บาท (ตามความ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
-แนะนำวิธีการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า ให้กับลูกค้า
-แนะนำการใช้งานและแก้ปัญหาโปรแกรมของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้าให้กับลูกค้า
-บริการทางโทรศัพท์และหน้างานลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146416

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน 17,000-18,000 บาท (หากมีประ

งานประจำ : 17,000-18,000 บาท (หากมีประ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
ออกแบบงาน/อุปกรณ์จักรกลต่างๆ
วางแผนและควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้ และการซ่อม กำหนดแบบของเครื่องจักร คำนวณต้นทุน และวิธีการผลิต
ออกแบบ และคำนวณทางคณิตศาสตร์ และจัดทำรายการแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ ก่อสร้าง
วางแผนเกี่ยวกับวิธีการผลิตและควบคุมงานด้านเทคนิคการผลิต
ควบคุมการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการซ่อมอุปกรณ์จักรกล
ทดสอบอุปกรณ์จักรกลเกี่ยวกับ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพและความถูกต้องตรงตามรายละเอียดที่กำหนดไว้
อาจชำนาญในการออกแบบหรือการวางแผน หรือการควบคุมงานทางวิศวกรรมเครื่องกล ช
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 146490

ตำแหน่งงานว่างช่างปูน, ช่างก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างช่างปูน, ช่างก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกัน

งานประจำ : ตามตกลงกัน กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
งานปูน งานเทพื้น งานก่อ งานฉาบ งานก่อสร้าง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145374

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานประจำ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
-ปิดงบได้
-ทำภาษ๊ซื้อ-ขายได้

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา