กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163529 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 160435

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตำแหน่งธุรการ/ประสานงาน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตำแหน่งธุรการ/ประสานงาน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
งานธุรการ ทำเอกสาร ติดต่อประสานงาน เพื่อมาร่วมทีมทำงาน และพร้อมเติบโตไปกับทีม

ทำงาน จันทร์-เสาร์ 8:00-17:00 น.

สินค้าเป็นน้ำดื่มบรรจุขวด แบรนด์สินค้า Ociio (โอซีโอ)
https://www.facebook.com/ociiowater
https://www.instagram.com/ociio/
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160387
No: 160387 ตำแหน่งงานว่างRestaurant Supervisor หัวหน้าร้านอาหาร กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
De Chote

ตำแหน่งงานว่างRestaurant Supervisor หัวหน้าร้านอาหาร

ตำแหน่งงานว่างRestaurant Supervisor หัวหน้าร้านอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในด้านความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องบาร์และการเตรียมพร้อมเพื่อจะให้บริการแก่ลูกค้า
- ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานของบาร์และร้านอาหาร
- ดูแลและวางแผนการทำงานของพนักงาน โดยฝึกสอนงานและแนะนำแนวทางการทำงานแก่พนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบาร์และร้านอาหาร
- รับจองโต๊ะและลงรายละเอียดในสมุดจองให้เรียบร้อยพร้อมทั้งรายงานหัวหน้างานให้รับทราบ
- ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน หากมีอุปกรณ์เสียหาย แตกหักชำรุดต้องแจ้งให้หัวหน้างานทราบทันที
-ต้อนรับลูกค้า เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มตาม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160398
No: 160398 ตำแหน่งงานว่างBarista  กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
De Chote

ตำแหน่งงานว่างBarista

ตำแหน่งงานว่างBarista

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- ดูแลและแนะนำเครื่องดื่ม + อาหารของร้านให้กับลูกค้า
- ชงเครื่องดื่มตามสูตร
- เช็คสต็อก เตรียมวัตถุดิบ
- ดูแล และทำความสะอาดภายในร้านบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- สรุปปิดยอดขายประจำวัน
**ชง และควบคุมรสชาติของกาแฟ และเครื่องดื่มต่างๆ ให้ได้คุณภาพตามสูตรของร้าน
**สั่งซื้อ และควบคุมสต๊อกวัตถุดิบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160385
No: 160385 ตำแหน่งงานว่างRestaurant Manager ผู้จัดการร้านอาหาร กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
De Chote

ตำแหน่งงานว่างRestaurant Manager ผู้จัดการร้านอาหาร

ตำแหน่งงานว่างRestaurant Manager ผู้จัดการร้านอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- ควบคุม ดูแลร้านให้สะอาดได้ตามมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า
- ควบคุม ดูแลการเตรียมอาหารให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการใช้บริการของลูกค้า
- ควบคุม ดูแลจัดเตรียมพนักงานให้พร้อม และเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า
- ควบคุม ดูแลจัดเตรียมอุปกรณ์ และภาชนะให้เพียงพอในการให้บริการลูกค้า
- อบรมพนักงานให้มีความรู้ในการให้บริการลูกค้า
- บริหารงานรวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริษัทตามนโยบายบริษัท
- ประเมินผลการทำงานพนักงาน
- บฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160397
No: 160397 ตำแหน่งงานว่างBartender กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
De Chote

ตำแหน่งงานว่างBartender

ตำแหน่งงานว่างBartender

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- ชงเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ค็อกเทล ม็อกเทล
- คิดสูตรใหม่ ๆ
- บริการให้ลูกค้าประะทับใจ
- ช่วยเหลืองานต่าง ๆ ในร้าน คอยเช็คสินค้า เติมสินค้า
- สามารถทำงานดึกได้
- มีประสบการณ์ในสายงานบาร์เทนเดอร์จะพิจรณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160384
No: 160384 ตำแหน่งงานว่างAccountant กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
De Chote

ตำแหน่งงานว่างAccountant

ตำแหน่งงานว่างAccountant

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- ดูแลยอดขาย จัดทำแผนงาน
- กำหนดกลยุทธ์เพื่อวางแนวทางการทำงานภายในร้าน
- จัดตารางการทำงานของพนักงาน
- แจ้งข่าวสารภายในบริษัทให้กับพนักงานทราบ
- ดูแลการทำงานของพนักงาน ให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัท
- ติดต่อสื่อสารกับแผนกต่างๆ ในการประสานงาน
- รับจองงาน event/งานเลี้ยง ติดต่อลูกค้ากลุ่ม corporate
- ควบคุมต้นทุน ของแผนกเครื่องดื่มและบริการ
- จัดทำสรุป ส่งรายงานยอดขาย ให้กับ manager
- ดูแลให้บริการร่วมกับพนักงาน เน้นกระตุ้นการเพิ่มยอดขายในแต่ละวัน
- อบรมการบริการให้กับพนักงานตามสมควร แล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 160388
No: 160388 ตำแหน่งงานว่างHousekeeping แม่บ้านทำความสะอาด กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
De Chote

ตำแหน่งงานว่างHousekeeping แม่บ้านทำความสะอาด

ตำแหน่งงานว่างHousekeeping แม่บ้านทำความสะอาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- ดูแลความสะอาดของร้านอาหาร ทั้งหน้าต่าง พื้นห้อง ประตู และสถานที่ของร้านอาหาร ให้สะอาดเรียบร้อย
- ดูแลเรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสม่ำเสมอ
- งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160321

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายและบริการลูกค้า(อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท 13)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายและบริการลูกค้า(อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท 13)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
1.ดูแลและควบคุมงานขาย และให้ข้อมูลแก่ลูกค้า
2.จัดทำรายงานการประชุม รายงานปิดการขาย สรุป รายวัน , รายสัปดาห์ , รายเดือน
3.รักษาฐานลูกค้าเก่า ขยายฐานลูกค้าใหม่
4.ให้บริการ/อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาเช่าพื้นที่
5.ดุแลความเรียบร้อยของห้องที่ส่งมอบ / รับคืนห้อง
6.จัดทำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับลุกค้า
7.วิเคราะห์และทำข้อมูลเปรียบเทียบคู่แข่ง , วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนลูกค้า
8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160125

ตำแหน่งงานว่างขับรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างขับรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
จัดส่งสินค้า ตามสถานที่ ที่ได้รับมอบหมาย
ทำงานเวลาส่งของกะกลางคืน 0.00 น.(เที่ยงคืน) - 9.00 น.(เก้าโมงเช้า)
มีสวัสดิการ: ประกันสังคม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159893
No: 159893 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ Online Marketing กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
De Chote

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ Online Marketing

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ Online Marketing

งานประจำ : เงินเดือน 20000-25000

งานประจำ : 20000-25000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
1 วางแผน และดำเนินการงานการตลาดออนไลน์ ผ่านเครื่องมือการตลาดออนไลน์ต่างๆ (Facebook Ad, Google Ad, SEO, Social Network
2. วางแผนและจัดทำ content ใน website และ social media ของบริษัทฯ (Facebook Page, WebSite, Line, @Line)
3. จัดกิจกรรมทางการตลาดให้ลูกค้าได้ทราบและรู้จักแบรนด์
4. รับผิดชอบในการส่งข้อมูลให้กับลูกค้าใน database อย่างมีประสิทธิภาพ
5. งาน Admin อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งาน เป็นไปตามเป้าหมายร่วม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159892
No: 159892 ตำแหน่งงานว่าง Chef กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
De Chote

ตำแหน่งงานว่าง Chef

ตำแหน่งงานว่าง Chef

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
• คิดสูตรอาหาร และออกแบบเมนูใหม่ๆ สำหรับร้านอาหารและงานสำคัญต่างๆ
• วางแผน และคำนวณราคาของแต่ละเมนู คำนวณรายรับรายจ่ายโดยรวม
• ดูแลความสะอาด และความปลอดภัยของอาหาร
• ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพของอาหาร
• วางแผนการปฏิบัติงาน และกำหนดขอบเขตลักษณะโครงสร้างงาน
• ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อที่จะให้บรรลุตามเป้าหมาย
• การจัดการต่างๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159894
No: 159894 ตำแหน่งงานว่างService staff พนักงานบริการ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
De Chote

ตำแหน่งงานว่างService staff พนักงานบริการ

ตำแหน่งงานว่างService staff พนักงานบริการ

งานประจำ : เงินเดือน 12000-18000

งานประจำ : 12000-18000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
แนะนำเมนูอาหารและโปรโมชั่น
รับออเดอร์อาหารและเครื่องดื่ม
เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม
จัดเตรียมและทำความสะอาดโต๊ะอาหาร
บริการลูกค้าที่มาชำระเงิน
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 159891
No: 159891 ตำแหน่งงานว่างCashier แคชเชียร์ประจำร้านอาหาร กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
De Chote

ตำแหน่งงานว่างCashier แคชเชียร์ประจำร้านอาหาร

ตำแหน่งงานว่างCashier แคชเชียร์ประจำร้านอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน 12.000++

งานประจำ : 12.000++ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
รับชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้าทั้งเงินสดและบัตรเครดิต ครวจสอบเงินสดและสลิปบัครเครดิตให้ถูกต้องครบถ้วน
รายงานสรุปยอดขายประจำวัน
รับผิดชอบงานด้านรายรับ-จ่ายเงินให้กับลูกค้า พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นอาหารใหม่ๆและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในการบริการ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158922

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน 80,000 – 120,000 บาท

งานประจำ : 80,000 – 120,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
-บริหารและพัฒนาแผนกการขายและการตลาด (พื้นที่ให้เช่าประกอบด้วย สำนักงานให้เช่า,เช่าพื้นที่,ทรัพย์สินอื่นๆ)
-วางแผน และกำหนดกลยุทธ์การขายและการตลาด
-บริหารจัดการกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโครงการ/ พัฒนาธุรกิจให้มีความหลากหลาย
-บริหารจัดการกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบริษัทฯ วิเคราะห์และจัดทำแผนปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
-ช่วยกำหนด และทบทวนนโยบายเป้าหมายของบริษัทฯทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
-ดำเนินการสร้างระบบงานให้มีมาตรฐาน และนำเทคโนโลยีต่างๆเพื่อมาพัฒนาอ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158582

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ประจำบ้านผู้บริหาร(เพชรเกษม 69)

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ประจำบ้านผู้บริหาร(เพชรเกษม 69)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท

งานประจำ : 20,000 - 25,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
1. งานทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยภายในบ้าน
2. งานทำความสะอาดผ้า ซักผ้า รีดผ้า
3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158571

ตำแหน่งงานว่างแม่ครัว ประจำบ้านผู้บริหาร(เพชรเกษม 69)

ตำแหน่งงานว่างแม่ครัว ประจำบ้านผู้บริหาร(เพชรเกษม 69)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-25,000

งานประจำ : 20,000-25,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
1. งานครัว งานทำอาหารในบ้านผู้บริหาร
2. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158378

ตำแหน่งงานว่างShop Assistant

ตำแหน่งงานว่างShop Assistant

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท

งานประจำ : 18,000 - 20,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
- จัดทำสัญญาเช่า
- เตรียมเอกสารและสรุุปรายงานการประมูลงานราชการ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158393

ตำแหน่งงานว่างEazy Guide(ขายรถยนต์) สุขุมวิท 18

ตำแหน่งงานว่างEazy Guide(ขายรถยนต์) สุขุมวิท 18

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 ไม่รวมคอมมิชชั

งานประจำ : 10,000 ไม่รวมคอมมิชชั กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
- หาลูกค้า ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ให้ความเข้าใจกับลูกค้าที่สนใจ
- ปิดการขายลูกค้า
- ทำรายงานบันทึกยอดขาย สรุปส่งหัวหน้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 158437

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน PDI (มาสด้าสุขุมวิท 65)

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน PDI (มาสด้าสุขุมวิท 65)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000 (ตามวุฒิการศ

งานประจำ : 12,000-15,000 (ตามวุฒิการศ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
- ตรวจเช็คสภาพรถใหม่
- เตรียมอุปกรณ์ภายในรถยนต์ให้สมบูรณ์ก่อนส่งมอบลูกค้า
- วอร์มรถใหม่ในสต๊อค
- จัดเตรียมรถโชว์ รถทดสอบของฝ่ายขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157861

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่
รับผิดชอบควบคุมการผลิตกรอฟิล์มปริ้นซ์ฟิล์ม และตัดฟิล์มใสกันรอย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา