กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5856 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 120310

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าและชุมชน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าและชุมชน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000

งานประจำ : 15,000-18,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
1) ประสานงานลูกค้าในการตรวจรับห้อง และดูแลการโอนกรรมสิทธิ์
2) ดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังโอนกรรมสิทธิ์
3) จัดการเรื่องร้องเรียน และงานซ่อมแซมที่อยู่ในประกันและนอกประกัน
4) ดูแลงานด้านเอกสาร และสภาพพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ
5) คิดวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเกี่ยวกับ Real Estate นำเสนอผู้บังคับบัญชา
6) จัดทำรายงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
7) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120306

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำอาคาร ( สาขาลาดพร้าว-วังหิน )

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำอาคาร ( สาขาลาดพร้าว-วังหิน )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
1) รับผิดชอบตรวจเช็คระบบภายในอาคาร
2) ดูแลรับผิดชอบความเรียบร้อยภายในอาคาร
3) งานซ่อมบำรุงระบบที่ชำรุดภายในอาคาร
4) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120308

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกอาวุโส ( BD อสังหาริมทรัพย์ )

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกอาวุโส ( BD อสังหาริมทรัพย์ )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
1) ติดตามข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค หรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ในการหาโอกาสพัฒนาหรือช่องว่างทางการตลาดนำเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ และขยายโครงการให้แก่บริษัท
2) ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นทั้งทางด้านกฎหมาย การตลาด การเงิน และเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจวัดคุณภาพและความสำเร็จของโครงการอย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลงานผู้ที่เกี่ยวข้องและวัดระดับประสิทธิภาพ ผลส
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120305

ตำแหน่งงานว่างพนักงานดูแลความสะอาด (ด่วน!!)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานดูแลความสะอาด (ด่วน!!)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 12,000

งานประจำ : 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
1) ดูแลรักษาความสะอาด เก็บขยะภายในโครงการ
2) ทำความสะอาดจุดทิ้งขยะ
3) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 120311

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด ( พร้อมเริ่มงานทันที )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด ( พร้อมเริ่มงานทันที )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
1) จัดกิจกรรมการตลาดตามสาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
2) ออกบูธประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตามสาขาของบริษัท
3) สนับสนุน ส่งเสริมการขายตามสาขา ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
4) วางแผน และจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมการตลาดของบริษัทและคู่แข่ง
5) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 120309

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (จบ นิติฯ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (จบ นิติฯ)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000

งานประจำ : 15,000-18,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
1) จัดการงานธุรการในฝ่าย เปิด PR
2) ทำรายงานการขายทรัพย์
3) ประเมินราคาทรัพย์ ราคาค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
4) ทำรายงานการขายทรัพย์
5) ทำรายงานการตรวจสอบที่ดิน
6) ติดต่อประสานงานลูกค้า ธนาคาร สำนักงานที่ดิน หน่วยงานภายในองค์กร และภายนอกองค์กร
7) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้
เลขที่ประกาศ : 120304

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เงินเดือน ( โปรแกรม B-Plus )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เงินเดือน ( โปรแกรม B-Plus )

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 30,000

งานประจำ : 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
- ตรวจสอบและบันทึกประวัติเข้าระบบ B-Plus และหรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบ บันทึก และสรุปข้อมูลเงินได้ เงินหัก พนักงาน
- คำนวณค่าตอบแทนประจำเดือนของพนักงานแต่ละประเภท
- สรุปรายงานประกอบการจ่ายเงินเดือนประจำเดือน
- ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และยื่นภาษี (ภงด.1, ภงด.1ก)
- จัดทำและสรุปรายงานการเงินของสวัสดิการกองทุนสำรองฯ เงินกู้ ฯลฯ
- ออกหนังสือรับรองการทำงาน รับรองเงินเดือน เอกสารผ่านงาน และเอกสารอื่นๆ
- มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน,ประกันสังคม
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 120307

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำอาคาร ( สาขาลาดปลาเค้า )

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำอาคาร ( สาขาลาดปลาเค้า )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
1) รับผิดชอบตรวจเช็คระบบภายในอาคาร
2) ดูแลรับผิดชอบความเรียบร้อยภายในอาคาร
3) งานซ่อมบำรุงระบบที่ชำรุดภายในอาคาร
4) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 120282

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
ดูแลและจัดการเรื่องการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ในโรงงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 120081

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเย็บผ้า (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเย็บผ้า (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
เย็บผ้า ทำโป๊ะ โคมไฟ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 119981

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำ สำโรง ใกล้ BTS

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำ สำโรง ใกล้ BTS

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
- ดูแลงานฝ่ายบุคคลทั้งหมด
- เงินเดือน ,ประกันสังคม , สรรหา , กฏระเบียบ , งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 119836

ตำแหน่งงานว่างจัดซื้อ -ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างจัดซื้อ -ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
ติดต่อประสานงาน,ขอใบเสนอราคา,ออก PO,ต่อรองราคา,ทำเอกสาร,คีย์ข้อมูล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 119837

ตำแหน่งงานว่างจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
ติดต่อประสานงาน,ขอใบเสนอราคา,ออก PO,ต่อรองราคา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119799

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เงินเดือน ( โปรแกรม B-Plus ) Beans&Brown

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เงินเดือน ( โปรแกรม B-Plus ) Beans&Brown

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 30,000

งานประจำ : 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
- ตรวจสอบและบันทึกประวัติเข้าระบบ B-Plus และหรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบ บันทึก และสรุปข้อมูลเงินได้ เงินหัก พนักงาน
- คำนวณค่าตอบแทนประจำเดือนของพนักงานแต่ละประเภท
- สรุปรายงานประกอบการจ่ายเงินเดือนประจำเดือน
- ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และยื่นภาษี (ภงด.1, ภงด.1ก)
- จัดทำและสรุปรายงานการเงินของสวัสดิการกองทุนสำรองฯ เงินกู้ ฯลฯ
- ออกหนังสือรับรองการทำงาน รับรองเงินเดือน เอกสารผ่านงาน และเอกสารอื่นๆ
- มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน,ประกันสังคม
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119838

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
โฟร์แมนประจำไซต์งาน,ควบคุมหน้าไซด์งาน ,ประสานงานช่าง ,ดูแบบ ,ควบคุมวัสดุ,สั่งวัสดุ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119839

ตำแหน่งงานว่างธุรการ/บัญชี

ตำแหน่งงานว่างธุรการ/บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
บันทึกต้นทุน ,เคลียร์เอกสาร Inv ,ทำภาษีซื้อ+ภาษีขาย ,ทำใบสำคัญจ่าย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118820

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายสื่อโฆษณา

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายสื่อโฆษณา

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-23000

งานประจำ : 18,000-23000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
- แนะนำโครงการให้กับรัฐและเอกชน
- ขยายตลาดสู่กลุ่มลูกค้าใหม่
- ประสานงาน, ติดตามงาน, แก้ปัญหาให้กับลูกค้า


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119052

ตำแหน่งงานว่างSale ขนม ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างSale ขนม ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
1.ออกพบลูกค้าตามแผนงานของบริษัท
2.เปิดตลาดใหม่ๆพร้อมกับกระจายสินค้าให้เป็นที่รู้จัก
3.เช็คสินค้าตามที่ต่างๆและดูตลาด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 119396

ตำแหน่งงานว่างQC Supervisor

ตำแหน่งงานว่างQC Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
- การจัดการควบคุมและติดตามการตรวจสอบสินค้า
- ก่ารจัดการการตรวจสอบและวิเคราะห์จุลินทรีย์และเคมี
- กำกับ ดูแล ควบคุมการทำงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา
- จัดทำเอกสารห้องปฎิบัติการ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ
- ทำการทดลองเพื่อทบทวนและพิสูจน์กระบวนการวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการ เพื่อความน่าเชื่อถือของห้องปฎิบัติการ และ
การพัฒนากระบวนการทดสอบที่ดียิ้งขึ้น
- วางแผนการทดสอบให้ถูกต้อง มีการทดสอบเพียงพอ
- ควบคุมดูแลงานทดสอบทางจุลชีววิทยา/เคมี เพื่อให้ผลการทดสอบมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
- ติดตา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119400

ตำแหน่งงานว่างMarketing Support หรือ ประสานงานการตลาด

ตำแหน่งงานว่างMarketing Support หรือ ประสานงานการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
*Support งานฝ่ายการตลาด ติดต่อประสานงานอย่างเข้าใจทั้งกับบุคคลภายนอกและภายในองค์กร
*วิเคราะห์ข้อมูลและตัวเลขได้ เพื่อนำมาวางแผนงานตลาด
*มีความสนใจรอบรู้ ติดตามข่าวสาร สามารถหาข้อมูลการตลาดได้หลากหลายทั้งออฟไลน์และออนไน์
*ทำงานด้านเอกสารได้อย่างหลากหลายและมีความละเอียดรอบคอบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา