กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร


เลขที่ประกาศ : 087201

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลผู้ชายประจำฟาร์มสุกร หมูทองฟาร์ม จ.ราชบุรี

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลผู้ชายประจำฟาร์มสุกร หมูทองฟาร์ม จ.ราชบุรี

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้น 13,000 บ. ผ่าน

งานประจำ : เริ่มต้น 13,000 บ. ผ่าน กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
ดูแลประสิทธิภาพการผลิตรวมถีงคนงานในฟาร์มสุกร และอื่นๆตามมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 087372

ตำแหน่งงานว่างMessenger ประจำสำนักงาน

ตำแหน่งงานว่างMessenger ประจำสำนักงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
รับ ส่งเอกสารพัสดุ ประจำสำนักงาน ติดต่อราชการ สำนักงานเขต หรืออื่นๆ ตามมอบหมาย (หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 087382

ตำแหน่งงานว่างช่างแอร์

ตำแหน่งงานว่างช่างแอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
ทำงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนำวิธีการทดสอบ ไฟฟ้า วิชาการที่เกี่ยวข้องกันมาใช้ในการผลิตการ ก่อสร้าง การติดตั้ง การทดสอบ การใช้ และการบำรุงรักษา การพัฒนา การแก้ไข เปลี่ยนแปลง การซ่อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ และ ส่วนประกอบต่างๆทำงานติดตั้ง ซ่อมบำรุง ควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร เขียนแบบติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 087174

ตำแหน่งงานว่างWeb Master

ตำแหน่งงานว่างWeb Master

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
Provide technical assistance to update company's new website
Maintain company's website which is Content Management System
Design graphics and web pages and html e-mail templates to send to customers
keep up with web trends and technologies

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 087046

ตำแหน่งงานว่างProject Engineer

ตำแหน่งงานว่างProject Engineer

งานประจำ : เงินเดือน 30000-50000

งานประจำ : 30000-50000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
•การออกแบบโรงงานอาหารสำหรับการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวและการผลิตเครื่องปรุงรส
•การออกแบบกระบวนการผลิตและเค้าโครง
•ผู้จัดการการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร
•วางแผนกิจกรรมไคเซ็น
•การวางแผนและควบคุมการลงทุน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087106

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการโครงการ ประจำไซต์งานที่องครักษ์ จ.นครนายก

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการโครงการ ประจำไซต์งานที่องครักษ์ จ.นครนายก

งานประจำ : เงินเดือน 10000-20,000

งานประจำ : 10000-20,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
• เตรียมจัดทำ powerpoint ให้กับวิศวกร
• จัดพิมพ์เอกสารและรายงานต่างๆ ของโครงการฯ
• จัดเก็บเอกสารต่างๆ
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
** ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านเลขานุการบริษัทก่อสร้าง พิจารณาเป็นพิเศษ**

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086755

ตำแหน่งงานว่างProduction Supervisor (หัวหน้าฝ่ายผลิต)

ตำแหน่งงานว่างProduction Supervisor (หัวหน้าฝ่ายผลิต)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-25,000

งานประจำ : 18,000-25,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
•การผลิตเครื่องปรุง
•ควบคุมและเป็นผู้นำการผลิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการผลิต
•ร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ GMP, HACCP, ISO9001, ISO14001, ISO2200, TIS & OHSAS18001
•ปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
•ผู้เล่นทีมที่ทำงานร่วมกันที่มีความสามารถในการทำงานข้ามวัฒนธรรมเป็นสิ่งจำเป็น
•การมอบหมายงานพิเศษใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086671

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จ้ดการร้านประจำสาขา

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จ้ดการร้านประจำสาขา

งานประจำ : เงินเดือน 18000-25000

งานประจำ : 18000-25000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
-ดูแลรับผิดชอบงานด้านคุณภาพ และมาตรฐานการบริการ
-สามารถดูแลภาพรวมของงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเกิด
ความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด
-บริหารยอดขาย ได้ตามเป้าหมาย
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086341

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนแบบ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000

งานประจำ : 15,000-20,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
เขียนแบบAsbuilt drawing Shopdrawing สำหรับงาน fiber optic และงาน DATA Center
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086343

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบริหารโครงการ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบริหารโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
1. ติดตาม ครวจสอบ เอกสารรายงานสรุปการเปลี่ยนแปลง แก้ไขแบบก่อสร้าง/แผนงานก่อสร้าง ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง เพื่อดำเนินการตามแผน
2. ติดตามผลการใช้วัสดุก่อสร้างให้ตรงตามแบบและรายการก่อสร้าง
3. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ป้องกันแนวโน้มของปัญหาที่ส่อเค้าว่าจะเกิด โดยไม่ต้องรอให้เกิดแล้วเข้าไปแก้ไข
4. วางแผนการรับจ่ายเงินของโครงการ ควบคุมและตรวจสอบแผน รวมทั้งแก้ปัญหาเมื่องานไม่เป็นตามแผน
5. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086670

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถรับส่ง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถรับส่ง

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
ขับรถรับส่งพนักงานตามพื้นที่กำหนด
มีทักษะในการประสานงานได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086019

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตัดต่อ (Editor)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตัดต่อ (Editor)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000

งานประจำ : 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
ตัดต่อภาพ แก้ไขภาพและเสียง รายการแนะนำสินค้าเพื่อทำ VDO Online

ใช้ Program : Final Cut pro, Premier Pro ,Photoshop , Illastrator ได้เป็นอย่างดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086148

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ (จังหวัดอ่างทอง)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ (จังหวัดอ่างทอง)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
- ออกบิล, ทำบัญชี, งานเอกสารและธุรการต่างๆ
- ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อผ่านออฟฟิศ
- โทรติดต่อและให้ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
- ดูแลประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ
- ลงบันทึกรายรับ-รายจ่าย, สินค้าคงเหลือ, วัตถุดิบ ผ่าน โปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้ Computer
- ดูแลจัดการงานด้านเอกสาร ๆ ต่างภายในออฟฟิศ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086270

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์

งานราชการ : เงินเดือน 15,000-20,000

งานราชการ : 15,000-20,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
- โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ที่สำนักที่ดิน
- ประสานการโอนกรรมสิทธิ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ที่ดิน
- จัดเตรียมและตรวจเอกสารที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์
- ดำเนินการจดจำนองและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการขอติดตั้งมิตเตอร์ ไฟฟ้า ประปา และติดตามสถานะการติดตั้งให้กับลูกค้า
- ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์และเงินมัดจำการใช้ไฟฟ้า ประปา ให้กับลูกค้า
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086016

ตำแหน่งงานว่างAREA MANAGER (ผู้จัดการเขต)

ตำแหน่งงานว่างAREA MANAGER (ผู้จัดการเขต)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-25,000

งานประจำ : 20,000-25,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
- บริหารยอดขายของแต่ละสาขาที่รับผิดชอบ
- ตรวจสอบเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานที่บริษัทกำหนด
- ตรวจสอบคุณภาพวัถุดิบในการสั่งสินค้า จัดเก็บสินค้า รวมไปถึงการจัดเก็บแบบ FIFO
- ตรวจสอบการทำงานและการบริการของแต่ละสาขา
- วิเคราะห์ยอดขายของสาขาและหาแนวทางการเพิ่มยอดขายร่วมกับสาขา
- สรุปรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบความเคลื่อนไหวของสาขาที่รับผิดชอบ
- จัดอบรมทีมงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพตามนโยบาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086161

ตำแหน่งงานว่างธุรการ-เลขานุการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ-เลขานุการ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000

งานประจำ : 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
- ออกบิล, ทำบัญชี, งานเอกสารและธุรการต่างๆ
- ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อผ่านออฟฟิศ
- โทรติดต่อและให้ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
- ดูแลประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ
- ลงบันทึกรายรับ-รายจ่าย, สินค้าคงเหลือ, วัตถุดิบ ผ่าน โปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้ Computer
- ดูแลจัดการงานด้านเอกสาร ๆ ต่างภายในออฟฟิศ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086163

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายและส่งเสริมการขาย (ภาคกลาง )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายและส่งเสริมการขาย (ภาคกลาง )

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000

งานประจำ : 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
1. ดูแลเทคแคร์และบริการลูกค้าตามหน้าที่
2. ลงพื้นที่กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า
3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพิ่มยอดการขาย
4. นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้มีความเข้าใจและสั่งซื้อได้
5. บริการให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านเกษตรแก่ลูกค้าทั้งทางโทรศัพท์และถึงแปลงเกษตร
6. ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้แก่เกษตรกร
7. จัดทำ Email Marketing เพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซด์องค์กร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086015

ตำแหน่งงานว่างInterior Design (ออกแบบภายใน) เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี

ตำแหน่งงานว่างInterior Design (ออกแบบภายใน) เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
- ออกแบบตกแต่งภายในร้านค้าในห้างสรรพสินค้า
- ออกแบบบู๊ทงาน Event
- สามารถเขียนและอ่านงานระบบภายในร้าน
- สามารถใช้โปรแกรม 3D / SketchUp/ AutoCAD ได้เป็นอย่างดี
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ถ้ามีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085232

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายอาคาร

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายอาคาร

งานประจำ : เงินเดือน 25000 - 30000

งานประจำ : 25000 - 30000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
1.ประชุมกับ ฝ่ายขาย,ฝ่ายก่อสร้างอาคารของบริษัท และช่าง ผุ้รับเหมาโครงการ เพื่อให้
เพื่อให้ได้รับทราบถึงปัญหา และความคืบหน้าในงานต่างๆ
2.ให้คำปรึกษา แนะนำกับทีมงานในการปฏิบัติงาน ในแต่ละส่วน และการติดตามงาน
Defecf เจ้าของร่วม /ลูกบ้าน
3.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย เกี่ยวกับรายละเอียดห้องชุด/บ้านที่จะโอน
4.จัดทำงบประมาณ และสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี
(ครั้งแรก) ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เสนอให้กับผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
5.จัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086162

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายและส่งเสริมการขาย (ภาคตะวันออก)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายและส่งเสริมการขาย (ภาคตะวันออก)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000

งานประจำ : 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
1. ดูแลเทคแคร์และบริการลูกค้าตามหน้าที่
2. ลงพื้นที่กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า
3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพิ่มยอดการขาย
4. นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้มีความเข้าใจและสั่งซื้อได้
5. บริการให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านเกษตรแก่ลูกค้าทั้งทางโทรศัพท์และถึงแปลงเกษตร
6. ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้แก่เกษตรกร
7. จัดทำ Email Marketing เพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซด์องค์กร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา