กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164223 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 110993

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงานภายในแผนกโลจิสจิกส์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงานภายในแผนกโลจิสจิกส์

งานประจำ : เงินเดือน ตามบริษัทพิจารณา

งานประจำ : ตามบริษัทพิจารณา กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
ประสานงานด้านเอกสารภายในแผนกโลจิสติกส์

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118248

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำ สนง.ใหญ่ สีลม กทม.)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำ สนง.ใหญ่ สีลม กทม.)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์หรื

งานประจำ : ตามประสบการณ์หรื กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
-ลงรายการบัญชี และตรวจสอบเอกสารทางบัญชี
-สามารถวิเคราะห์รายการทางบัญชีได้
-จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
-จัดเก็บเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้องเข้าแฟ้มตามระบบ
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131931

ตำแหน่งงานว่างSale Support (สนับสนุนฝ่ายขายและการตลาด) ; ประจำสำนักงานใหญ่ สีลม กทม.

ตำแหน่งงานว่างSale Support (สนับสนุนฝ่ายขายและการตลาด) ; ประจำสำนักงานใหญ่ สีลม กทม.

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
-ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าและภายในบริษัท
-จัดการเอกสารเกี่ยวกับการขาย
-งานอื่นๆที่ได้มอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135873

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน การผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน การผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 25,000-35,000

งานประจำ : 25,000-35,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
- ร่วมกำหนดนโยบายการดำเนินงาน และวางแผนกลยุทธในการจัดการโรงงานกับฝ่ายบริหาร
- บริหารโรงงาน คนงาน และวางระบบให้สามารถผลิตสินค้าตามมาตราฐานที่ได้กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ดูแลบริหาร สต๊อกวัตถุดิบ ควบคุมต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหาร
- ควบคุมบริหารงานบุคลากร ให้สอดคล้องกับปริมาณงาน
- ทำงานต่างๆตามได้รับมอบหมายหางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145388

ตำแหน่งงานว่างApplication Specialist (R&D)/Technical Sales - Food Ingredients : ประจำสำนักงานใหญ่ สีลม กทม.

ตำแหน่งงานว่างApplication Specialist (R&D)/Technical Sales - Food Ingredients : ประจำสำนักงานใหญ่ สีลม กทม.

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
- Work closely with customers via many market segment (eg. beverage, food, confectionery, bakery, etc.) and develop new product applications that effectively demonstrate opportunities for company functional sugar ingredients
- Apply sugar functional ingredients in applications and select the most favorite one to propose customers
- Taste and evaluate existing sugar functional ingredients, including dosage, related to customer’s target
- Prepare application samples, product recipes and present
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150599

ตำแหน่งงานว่างNutrition Delegate Specialist 1 position

ตำแหน่งงานว่างNutrition Delegate Specialist 1 position

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
- ให้ข้อมูลความรู้และประสบการณ์ด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร
- นำเสนอสินค้าตามกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
- ติดตามการให้บริการก่อนและหลังการจำหน่ายสินค้า
- ติดต่อประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายในช่องทางต่างๆ
- สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงข้อมูลยอดขายประจำเดือน
- จัดทำสรุปและ Update รายงานข้อมูลสินค้าคู่แข่งรวมถึงสือการขายและการโฆษณาของสินค้าตามกลุ่มเป้าหมาย
- ให้คำแนะนำข้อมูลพร้อมแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 151013

ตำแหน่งงานว่างChief Engineer

ตำแหน่งงานว่างChief Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์ และ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
- ควบคุมดูแลระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาคาร ประเภทโรงแรมขนาดใหญ่
- ซ่อมบำรุงรักษาอาคารโรงแรม ให้สามารถใช้งานได้ และอยู่ในสภาพดี
- มีใบประกอบวิชาชีพ จป.
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152949

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำอาคาร (อาคาร เอส แอนด์ เอ ถนนสีลม)

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำอาคาร (อาคาร เอส แอนด์ เอ ถนนสีลม)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
-ดูแลซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า/ระบบน้ำประปา/ระบบสาธารณูปโภค/ระบบเครื่องปรับอากาศ /Fire Alarm/Preventive
Maintenance
-ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน
-ตรวจเช็คและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่า
-ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคารตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อความ
ปลอดภัยของอาคาร
- งานดูแลอาคารสำนักงานทุกระบบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153114

ตำแหน่งงานว่างAssistant Marketing

ตำแหน่งงานว่างAssistant Marketing

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
- ร่วมวางแผนและปฏิบัติกับผู้จัดการการตลาด
- ทำงานร่วมกับฝ่ายขาย ออกตลาด และหาช่องทางในการทำกิจกรรมการตลาด
- ประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม
- ให้ข้อมูล จัดการพรีเซ็นต์ และตอบข้อซักถามลูกค้าด้านต่างๆ ในประเทศ
- ออกงานกิจกรรมต่างๆ
- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ อันสัมพันธ์กับหน้าที่หลัก ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- คิดและสร้างสรรค์แผนการตลาด / แผนงาน / กิจกรรม / โปรโมชั่น
- ส่งเสริมกิจกรรมและรับผิดชอบในการวางแผนและพ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155244

ตำแหน่งงานว่างMarketing Executive (ประจำสำนักงานใหญ่ สีลม กทม.)

ตำแหน่งงานว่างMarketing Executive (ประจำสำนักงานใหญ่ สีลม กทม.)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
-ประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม
-คิดและสร้างสรรค์แผนการตลาด / แผนงาน / กิจกรรม / โปรโมชั่น
-สำรวจข้อมูลของกลุ่มสินค้าที่มีวางขายอยู่ในตลาด ศึกษาด้านพฤติกรรม แนวโน้มและความต้องการของผู้บริโภค รวมไปถึงโอกาสต่างๆ ที่มีในตลาด
-วิเคราะห์วางแผนร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย
-พัฒนาการใช้การสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์เพื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรม CRM ในช่องท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155436

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ (ประจำคลังสินค้าที่ ลำลูกกา - คลอง 4 จ.ปทุมธานี)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ (ประจำคลังสินค้าที่ ลำลูกกา - คลอง 4 จ.ปทุมธานี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
- ตรวจสอบสินค้า และเช็คของที่จัดส่ง
- ขับรถส่งสินค้าตามเส้นทางที่กำหนดในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล
- ดูแลบำรุงรักษารถ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156583

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขาย (Sales Executive - ประจำสำนักงานใหญ่ จ.กรุงเทพฯ) * ต้องการด่วน *

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขาย (Sales Executive - ประจำสำนักงานใหญ่ จ.กรุงเทพฯ) * ต้องการด่วน *

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
- รักษาฐานลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ในกรุงเทพฯ
- นำเสนอสินค้าและโปรโมชั่นขายสินค้า
- บริการดูแลลูกค้าหลังการขาย
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการเก็บเงินจากลูกค้า (นอกเขตปริมณฑล)
- ศึกษาเก็บข้อมูลของคู่แข่ง ในการเคลื่อนไหวของตลาด
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 158865

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
- คีย์ข้อมูลเข้าระบบ
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159613

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน ประจำสาขาสระบุรี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน ประจำสาขาสระบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
- ประสานงานต่างๆภายในสาขา
- ดูแลการเบิกจ่ายภายในสาขา
- ลงบัญชีสาขา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160205

ตำแหน่งงานว่างfinancial controller

ตำแหน่งงานว่างfinancial controller

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์ และ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด และ รายได้ ทุกแผนก ของโรงแรม
ดูแลต้นทุนทั้งหมด (เช่น ห้องพัก อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ) ของโรงแรม
ดูแลควบคุม stock
โรงแรมใช้ระบบบัญชี commanche
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161263

ตำแหน่งงานว่างช่างรักษาพัฒนา

ตำแหน่งงานว่างช่างรักษาพัฒนา

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000

งานประจำ : 15,000-20,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
- ดูแลรับผิดชอบตรวจเช็คสภาพรถยนต์ของบริษัทฯ
- รู้เส้นทางใน กทม. เป็นอย่างดี
- สามารถขับรถออกพื้นที่ ตจว. ได้
- ผ่านประสบการณ์ขับรถผู้บริหารมาก่อน
- บุคลิกภาพดี
- ทำงาน จ-ส หยุด อา
- สามารถมีบุคคลค้ำประกันในการทำงานได้

รายละเอียดรายได้ : (เงินเดือน 15,000 + OT เหมาจ่าย + ค่าดูแลรถ + เบี้ยเลี้ยงกรณีออก พท.ต่างจังหวัด)

สําหรับตําแหน่งงานนี้สนใจสมัครกรุณาติดต่อวัน จ - ศ เวลา 09.30 - 18.00น.

ติดต่อสอบถาม โทร,ไลน์
- 082-486-4810 คุณรินทร์ Line : hrtg12
- 063-373-1754 คุณกิ๊ก Line :
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161465

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินไหมทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินไหมทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
- ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินค่าสินไหม
- งาน non-Moter (PA, ประกันภัยทางทะเล)


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161469

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บ.

งานประจำ : 18,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
1. แนะนำผลิตภัณฑ์ประกันของบริษัทฯ และลงพื้นที่เพื่อเสนอการขาย
2. ทำรายงานยอดขาย
3. วางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย
4. รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 161620

ตำแหน่งงานว่างAirfreight export customer services ประจำออฟฟิตสุวรรณภูมิ (Freezone)

ตำแหน่งงานว่างAirfreight export customer services ประจำออฟฟิตสุวรรณภูมิ (Freezone)

งานประจำ : เงินเดือน ตามบริษัทพิจารณา

งานประจำ : ตามบริษัทพิจารณา กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
ประสานงานลูกค้าภายในประเทศ,สายการบิน และ Agentต่างประเทศ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162155

ตำแหน่งงานว่างเสมียนคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเสมียนคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
ดูแลระบบการผลิต-การวางแผน-การหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน ฯลฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา