กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 162737 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 156787

ตำแหน่งงานว่างProject Engineer / Site Engineer (วิศวกรไฟฟ้า)

ตำแหน่งงานว่างProject Engineer / Site Engineer (วิศวกรไฟฟ้า)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 27,000

งานประจำ : 18,000 - 27,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
• ควบคุม ตรวจสอบและทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า (ระบบกำลังต่ำ, สูง และไฟฟ้าสื่อสาร)
• ออกแบบ ถอดแบบ ประเมินราคางานระบบ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังและปกรณ์สื่อสาร
• สนับสนุนหน่วยงานขายผลิตภัณฑ์ด้าน Technical
• ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์วิธีการใช้งานกับลูกค้า
• อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156705

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์

งานประจำ : เงินเดือน 12,0000 - 15,0000

งานประจำ : 12,0000 - 15,0000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม
1.ดูแลในเรื่องการชำระเงินของลูกค้า
2.ตรวจสอบและจัดเก็บรายได้ของร้าน
3.ปฏิบัติงานให้ตรงตามมาตรฐานของบริษัท
4.ออกใบกำกับภาษีหรือเอกสารทางภาษีอื่นๆที่บริษัทกำหนด
5.สรุปยอดขายในแต่ละวันส่งสำนักงานใหญ่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 156707

ตำแหน่งงานว่างวิศวะกร คุมงานก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างวิศวะกร คุมงานก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท

งานประจำ : 25,000 - 30,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม
1.ควบคุมการก่อสร้าง ในงานด้านวิศวกรรมในโครงการที่รับมอบหมาย
2.แก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ
3.รายงานผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เกิดปัญหาที่นอกเหนือกรอบอำนาจ
4.จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ และประจำเดือน
5.ติดต่อประสานงาน วางแผน ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามและประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในโครงการที่รับผิดชอบ (วิศวกรโครงการ)
6.วางแผนการทำงานร่วมกับวิศวกรโครงการ
7.ควบคุมงานก่อสร้าง (คนงานรายวัน-ผู้รับเหมารายย่อย)
8.ถอดปริมาณเพื่อสั่งวัสดุเข้าหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 156706

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี - การเงิน

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี - การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 22,000

งานประจำ : 18,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม
1.ตรวจสอบเอกสารก่อนทำเช็คจ่าย
2.เตรียมเช็คจ่าย, Post เช็ค, Due เช็ค
3.จัดทำประมาณการเงินสด
4.จัดทำบันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชี
5.ดูแลการรับ-จ่ายเช็ค
6.คุมยอดคงเหลือบัญชีที่จ่าย
7.ดูแลงานเอกสารการเงิน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 156708

ตำแหน่งงานว่างทนายความ

ตำแหน่งงานว่างทนายความ

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท

งานประจำ : 25,000 - 30,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม
1.ร่าง จัดทำ และตรวจสอบนิติกรรมสัญญา และเอกสารทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
2.เป็นทนายความในการว่าความดำเนินคดีทั้งทางเพ่งและอาญา
3.ประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 156583

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขาย (Sales Executive - ประจำสำนักงานใหญ่ จ.กรุงเทพฯ) * ต้องการด่วน *

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขาย (Sales Executive - ประจำสำนักงานใหญ่ จ.กรุงเทพฯ) * ต้องการด่วน *

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
- รักษาฐานลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ในกรุงเทพฯ
- นำเสนอสินค้าและโปรโมชั่นขายสินค้า
- บริการดูแลลูกค้าหลังการขาย
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการเก็บเงินจากลูกค้า (นอกเขตปริมณฑล)
- ศึกษาเก็บข้อมูลของคู่แข่ง ในการเคลื่อนไหวของตลาด
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 156579

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำคลังสินค้าที่ ลำลูกกา - คลอง 4 จ.ปทุมธานี) * ต้องการด่วน *

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำคลังสินค้าที่ ลำลูกกา - คลอง 4 จ.ปทุมธานี) * ต้องการด่วน *

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
- งานรับเข้า,เบิกจ่าย และบรรจุสินค้า
- งานเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า
- ดูแลความเรียบร้อยในคลังสินค้า
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 156605

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับประกันภัยต่อ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับประกันภัยต่อ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สี่พระยา
- จัดทำข้อมูลเบี้ยประกันภัยและสินไหมรายรับ,รายจ่ายและจัดสรรภัยได้ทันตามกำหนดละรวดเร็วทันต่อการให้บริการต่อแผนกที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 156704

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการลูกค้าและผู้ช่วยครัว (Customer Service Staff and Kitchen Assistant)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการลูกค้าและผู้ช่วยครัว (Customer Service Staff and Kitchen Assistant)

งานประจำ : เงินเดือน 12,0000 - 15,0000

งานประจำ : 12,0000 - 15,0000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม
1.จัดเตรียมอุปกรณ์และดูแลความสะอาดที่ใช้ในการจัดทำ จัดส่ง จัดเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 100%
2.ตรวจเช็ค และทำความสะอาดร้านและอุปกรณ์ต่างๆ
3.ตรวจสอบคุณภาพอาหารให้ได้ตามมาตรฐานก่อนเสิร์ฟให้ลูกค้า
4.ช่วยจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับการประกอกอาหาร
5.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156580

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ติดรถยนต์ (ประจำคลังสินค้าที่ ลำลูกกา - คลอง 4 จ.ปทุมธานี) * ต้องการด่วน *

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ติดรถยนต์ (ประจำคลังสินค้าที่ ลำลูกกา - คลอง 4 จ.ปทุมธานี) * ต้องการด่วน *

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
- จัดเตรียมสินค้าขึ้นรถ
- ติดตามรถส่งของเพื่อจัดส่งสินค้า
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156366

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายตู้เซฟ ประจำ home pro พระราม 2

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายตู้เซฟ ประจำ home pro พระราม 2

งานประจำ : เงินเดือน 13000++ (ตามความสามารถ)

งานประจำ : 13000++ (ตามความสามารถ) กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สี่พระยา
- งานขายตู้เซฟ ประจำโฮมพระราม 2
- เเนะนำสินค้า ขายสินค้า
- จัดสต๊อคดูแลสินค้า
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156421

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
ด้านงานบุคคล -ด้านงานธุรการ-งานเอกสาร-การติดต่อหน่วยงานราชการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 156424

ตำแหน่งงานว่างนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งงานว่างนักวิทยาศาสตร์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
งานด้านการวิเคราะห์ค่าต่างๆ-งานเอกสารด้านระบบคุณภาพ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156426

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
งานระบบไฟฟ้าโรงงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156419

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ GIS&GPS (ประจำ จ.ราชบุรี-จ.กาญจนบุรี)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ GIS&GPS (ประจำ จ.ราชบุรี-จ.กาญจนบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
การสำรวจพื้นที่ การวัดจุดพิกัดพืนที่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156251

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์ ประจำ COCKPIT สาขา โลตัสพระราม3)

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์ ประจำ COCKPIT สาขา โลตัสพระราม3)

งานประจำ : เงินเดือน 11,500 - 17,500

งานประจำ : 11,500 - 17,500 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม
- ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการศูนย์รถยนต์ COCKPIT
- เปลี่ยนยาง
- เปลี่นเบรก
- เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ช่วงล่าง และอื่นๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156287

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์ (ประจำศูนย์ COCKPIT สาขา ห้าง Lotus พัฒนาการ)

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์ (ประจำศูนย์ COCKPIT สาขา ห้าง Lotus พัฒนาการ)

งานประจำ : เงินเดือน 11,500 - 17,500 + Incentive

งานประจำ : 11,500 - 17,500 + Incentive กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม
ให้บริการบำรุงรักษารถยนต์
- เปลี่ยนยาง
- เปลี่ยนเบรค
- เปลี่ยนระบบช่วงล่าง
- เปลี่ยนแบตเตอรี่
- เปลี่ยนโช๊คอัพ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156048

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

งานประจำ : เงินเดือน 13000++ (ตามความสามารถ)

งานประจำ : 13000++ (ตามความสามารถ) กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สี่พระยา
- งานขายตู้เซฟ ประจำโฮมโปรนครปฐม
- เเนะนำสินค้า ขายสินค้า
- จัดสต๊อคดูแลสินค้า
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 155985

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย(ผู้ช่วยผู้จัดการร้านSuperSport)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย(ผู้ช่วยผู้จัดการร้านSuperSport)

งานประจำ : เงินเดือน 1,3000

งานประจำ : 1,3000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
รักงานบริการ สามารถทำงานเข้ากะได้
บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155984

ตำแหน่งงานว่างDirectsale ประจำ Office mate จังหวัดเลย ติดต่อ 0659290484 คุณเอมิ

ตำแหน่งงานว่างDirectsale ประจำ Office mate จังหวัดเลย ติดต่อ 0659290484 คุณเอมิ

งานประจำ : เงินเดือน 12500-15000

งานประจำ : 12500-15000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
✔เจรจาติดต่อเสอนผลิตภัณฑ์สินค้าOffice Mate ให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
✔รายได้(เงินเดือนประจำ12,500-15,000+ค่าน้ำมัน5,000+Incentive+อื่นๆมากมาย
คุณสมบัติ
✔วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในทุกสาขา
✔เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 40 ปี
✔มีทักษะงานออกไปพบลูกค้าองค์กรหรือหน่วยงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
✔มีทักษะในการเจรจาหรือนำเสนอ มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
✔มีใบขับขี่ส่วนบุคคล
โทร 0659290484
ส่งประวัติมาที่ waadulrat@central.co
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา