กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 86693 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 144406

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ QC (ประจำฟาร์มโคนมดัชมิลล์ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ QC (ประจำฟาร์มโคนมดัชมิลล์ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางพลัด
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบที่รับเข้า และจัดส่งให้ทางโรงงาน / ตรวจความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ในระบบ / ตรวจประกันคุณภาพสินค้า สำหรับการส่งน้ำนมดิบออกขาย (COA)
- ตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานที่ทางบริษัทฯ กำหนด
- ตรวจประเมิน 5 ส และ GMP ภายในของบริษัทฯ และเป็นผู้รับการตรวจประเมิน 5ส และ GMP จากหน่วยงานภายนอก
- ออกแผนการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการทำงาน
- เสนอแนวทางแก้ไข และมีส่วนร่วมในการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้านคุณภาพเกิดขึ้น
- สรุปผลการปฏิบัติงาน ผลคุณภาพ ให้ผู้บังค
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 144218

ตำแหน่งงานว่างKey Account / Sale ดูแลช่องทางออนไลน์ Market Place (JD.COM)

ตำแหน่งงานว่างKey Account / Sale ดูแลช่องทางออนไลน์ Market Place (JD.COM)

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 - 22,000 (แล้วแต่ควา

งานประจำ : 17,000 - 22,000 (แล้วแต่ควา กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางพลัด
ชอบทำงานขาย ไม่กลัวเป้าหมายยอดขาย เป็นคนชอบเรียนรู้ อยากพัฒนาตัวเอง เป็นคนอยากก้าวหน้าได้ดีลงานกับบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ระดับโลกอย่างJD.COM
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 144049

ตำแหน่งงานว่างBusiness Solution (SAP B1)

ตำแหน่งงานว่างBusiness Solution (SAP B1)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางพลัด
- ดูแลงาน ใน line เป่าขวด
- จัดการและวางแผนการผลิตขวด, รายงานผล, เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง
- จัดการและวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143925

ตำแหน่งงานว่างPART-TIME/นักศึกษาฝึกงาน (ช่างภาพ)

ตำแหน่งงานว่างPART-TIME/นักศึกษาฝึกงาน (ช่างภาพ)

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 350 บาท

งานประจำ : วันละ 350 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางบำหรุ
1. ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
2. ไดคัทและตกแต่งรูปถ่ายผลิตภัณฑ์
3. จัดวางรูปให้เหมาะสมกับองค์ประกอบภาพ
4. สามารถช่วยเหลืองานในทีมได้
5. รับผิดชอบงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. สามารถรับเงินเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143683

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้าส่วนกลางสำนักงาน

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้าส่วนกลางสำนักงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางบำหรุ
ช่วยงานหัวหน้าส่วนกลางสำนังาน
1.ด้านบุคคล
2.ด้านธุรการ
3.ด้านบัญชี-การเงิน
4.ด้านการตรวจสอบภายใน
5.ด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143383

ตำแหน่งงานว่างจนท.คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างจนท.คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-13,000

งานประจำ : 9,000-13,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางบำหรุ
เบิก-จ่าย สินค้า ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ , ตรวจสอบและบริหารสินค้าคงคลัง, ทำรายงานการเบิก-จ่าย สรุปทุกเดือน , วิ่งซื้ออะไหล่บางชนิด ดูแลเครื่องมือช่างให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 143382

ตำแหน่งงานว่างกรรมกรยกของ

ตำแหน่งงานว่างกรรมกรยกของ

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บาท

งานประจำ : 9,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางบำหรุ
1.จัดของ ยกของ
2.แบก หาม
3.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143302

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ประจำที่บางพลัด

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ประจำที่บางพลัด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ
- ทำความสะอาดออฟฟิต
- ทำความสะอาดห้องน้ำออฟฟิต
- เปลี่ยนผ้าเช็ดมือ เช็ดกระจก
- เก็บขยะ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143076

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาพิษณุโลก ด่วนมาก !!!

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาพิษณุโลก ด่วนมาก !!!

งานประจำ : เงินเดือน 21,000-27,000

งานประจำ : 21,000-27,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางพลัด
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142676
เลขที่ประกาศ : 142679
เลขที่ประกาศ : 142466

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ประจำสำนักงานกลาง

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ประจำสำนักงานกลาง

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ
- ทำความสะอาดออฟฟิต
- ทำความสะอาดห้องน้ำออฟฟิต
- เปลี่ยนผ้าเช็ดมือ เช็ดกระจก
- เก็บขยะ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 142347

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ CLMV และ อาเซี่ยน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ CLMV และ อาเซี่ยน

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+คอมมิชช

งานประจำ : เงินเดือน+คอมมิชช กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางพลัด
นำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้ากับประเทศอาเซี่ยน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142346

ตำแหน่งงานว่างเซลส์ จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ CLMV และ อาเซี่ยน

ตำแหน่งงานว่างเซลส์ จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ CLMV และ อาเซี่ยน

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+คอมมิชช

งานประจำ : เงินเดือน+คอมมิชช กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางพลัด
หาลูกค้า จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ CLMV และ อาเซี่ยน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142136
เลขที่ประกาศ : 142013

ตำแหน่งงานว่างการตลาด

ตำแหน่งงานว่างการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ
- สร้างเนื้อหาสินค้าที่ขายบน Website Platform E-Commerce ของบริษัทฯ และ Marketplace อื่น ๆ เช่น LAZADA, SHOPEE, JD CENTRAL และ SOCIAL MEDIA
- สามารถวางแผนกำหนดทิศทางงานด้าน Social Media เช่น Facebook, Line OA
- ค้นหาช่องทางใหม่ๆ ในโลกออนไลน์ตลอดเวลา
- ประสานงานร่วมกับทีม Graphic Design และทีม Brand เพื่อให้ได้ภาพตามที่ต้องการ
- ประสานงานร่วมกับทีม เพื่อสร้างเนื้อหาที่ผลักดัน และส่งเสริมยอดขาย
- และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติผู้สมัคร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141841
เลขที่ประกาศ : 141023

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ
- ขับรถรับส่งให้ผู้บริหารตามสถานที่ต่างๆ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
**คนในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครปฐม เท่านั้น**
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 140724
เลขที่ประกาศ : 140603

ตำแหน่งงานว่างOperation Finance Trainee ด่วน !!!

ตำแหน่งงานว่างOperation Finance Trainee ด่วน !!!

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางพลัด
- รับผิดชอบเรื่องการเงิน, ใบกำกับภาษี, บิลเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจำศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ
- รับผิดชอบงานธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ
- รับผิดชอบการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำวัน และทำการบันทึกลงในระบบ
- ตรวจนับบิลการขายสินค้าของพนักงานขายหน่วยรถเงินสด / สาวดัชมิลล์ ในแต่ละวัน
- ตรวจสอบความถูกต้อง การเบิก-จ่ายสินค้าของพนักงานหน่วยรถเงินสด / สาวดัชมิลล์ ในแต่ละวัน
- ปิดรายงานการขายสินค้าประจำศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ ในแต่ละวัน
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา