กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 15 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 095064

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงานModerntrade

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงานModerntrade

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 บาท ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
- ติดตามเอกสารต่างๆ งานธุรการทั่วไป
- เปิด PO / คีย์ SO เข้าระบบ/ เปิดบิลงานโมเดริน์เทรด
- ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ และทำสรุปรายงานประจำเดือน
- ประสานงานกับฝ่ายผลิต จัดส่ง และทีมงาน เพื่อให้ได้เป้าหมายที่กำหนด
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 095048

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
1. ดูแล และอำนวยความสะดวกทุกอย่างต่อผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างราบรื่น และเรียบร้อย
2. ทำ Present Power Point
3. จด Short Note, Short hand ได้
4. ทำข้อสรุปการประชุม, ตามงาน, ประสานงานทั้งในองค์กรและภายนอก
5. โต้ตอบจดหมาย, E-mail กับต่างประเทศ และหน่วยงานราชการ
6. Sourcing สินค้า และบริการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
7. ประสานและบริหารงานต่างๆ แทนผู้บังคับบัญชา
8. ช่วยทำเอกสาร Import & Export
9. อื่นๆ ตามที่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 094938

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินระหว่างฟ้องคดี จนถึงมีหมายบังคับคดี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินระหว่างฟ้องคดี จนถึงมีหมายบังคับคดี

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน 9300 + % ค่า

งานประจำ : เงินเดือน 9300 + % ค่า กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ติดตามคอนเฟิร์มยอดจ่ายหนี้ของลูกค้าในแต่ล่ะเดือนในส่วนของงานเรียกร้องประกันภัยรถยนต์ /แนะนำแก้ปัญหาทางโทรศัพท์และชี้แจงรายละเอียดในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับงานจนเสร็จสิ้นกระบวนการตามที่บริษัทกำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094999

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี การเงิน(ประจำที่สาขาบ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี การเงิน(ประจำที่สาขาบ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ดูแลงานในระบบบัญชี ภาษีซื้อ-ขาย จัดทำบัญชีรับ-จ่าย จัดเก็บเอกสารทางด้านบัญชีทั้งระบบได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094940

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินหลังบังคับคดี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินหลังบังคับคดี

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน 9300 + % ค่า

งานประจำ : เงินเดือน 9300 + % ค่า กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ติดตามคอนเฟิร์มยอดจ่ายหนี้ของลูกค้าในแต่ล่ะเดือนในส่วนของงานเรียกร้องประกันภัยรถยนต์ /แนะนำแก้ปัญหาทางโทรศัพท์และชี้แจงรายละเอียดในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับงานจนเสร็จสิ้นกระบวนการตามที่บริษัทกำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094997

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี/ภาษี/สต๊อกสินค้า(ประจำที่บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี/ภาษี/สต๊อกสินค้า(ประจำที่บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ดูแลงานในระบบบัญชี เกี่ยวกับสต๊อกสินค้าและออกบิลใบกับกับภาษี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 094767

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี การเงิน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ดูแลงานในระบบบัญชี ภาษีซื้อ-ขาย จัดทำบัญชีรับ-จ่าย จัดเก็บเอกสารทางด้านบัญชีทั้งระบบได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ดูแลงานเกี่ยวกับบัญชีสต๊อกสินค้าได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094647

ตำแหน่งงานว่างSales Executive

ตำแหน่งงานว่างSales Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
นำเสนอขายสินค้าและดูแลลูกค้ากลุ่มโรงแรมและโรงพยาบาล รวมถึงรักษาฐานลูกค้าเดิมของบริษัทฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094254

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 บาท ขึ้นไป

งานประจำ : 13,000 บาท ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
- ช่วยดูแลงานในระบบบัญชี ทำบัญชีดูแลบัญชีให้บริษัทฯ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093826

ตำแหน่งงานว่างCivil Engineer (Chiang Mai)

ตำแหน่งงานว่างCivil Engineer (Chiang Mai)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
ดูแลเวบ,เพท
แจ้งโปรโมชั่นกับลูกค้า
เชียร์ขายโปรโมชั่น
ส่งเสริมโปรโมชั่น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093546

ตำแหน่งงานว่างImport-Export Officer (สัมภาษณ์ทราบผลทันที)

ตำแหน่งงานว่างImport-Export Officer (สัมภาษณ์ทราบผลทันที)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
1. นำเข้าสินค้า ส่งออกสินค้า
2. มีทักษะในการใช้ Computer เช่น Word, Excel, Power Point
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
4. ดูแลเอกสารด้าน Shipping
5. ตอบโต้ E-mail กับลูกค้า (ภาษาอังกฤษ)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093541

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาท

งานประจำ : 12,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
- ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบสนับสนุนให้พร้อมในการผลิตและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
- รวมถึงสอนการใช้เครื่องจักรอย่างถูกวิธี ซ่อม/ สร้างปรับปรุง รวมถึงงานช่างทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 093057

ตำแหน่งงานว่างProject Sale (ทีมติดตั้ง)

ตำแหน่งงานว่างProject Sale (ทีมติดตั้ง)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาท

งานประจำ : 12,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
- ออกหน้างานติดตั้งระบบน้ำให้ลูกค้า
- เจรจาขายสินค้า และให้ข้อมูลสินค้าให้กับลูกค้า
- แก้ไขปัญหาหน้างานให้กับลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093048

ตำแหน่งงานว่างAdmin ทีมแต่งตั้ง

ตำแหน่งงานว่างAdmin ทีมแต่งตั้ง

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาท

งานประจำ : 12,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
- จัดทำเอกสารและเบิกของตามงานให้กับทีมติดตั้ง
- จัดคิวงานและพูดคุยขอข้อมูลลูกค้าสำหรับการนัดพบ / ติดตั้ง
- ตอบปัญหาเบื้องต้นกับลูกค้าได้ / และสามารถให้ข้อมูลตัวสินค้ากับลูกค้าได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092750

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบุคคลและธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบุคคลและธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 17000-20000

งานประจำ : 17000-20000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
จัดทำเอกสารระบบโรงงาน งานบุคคลและงานต่างด้าว
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091766

ตำแหน่งงานว่างLeader (หัวหน้างานผลิต)สาขามหาชัย

ตำแหน่งงานว่างLeader (หัวหน้างานผลิต)สาขามหาชัย

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 -14,500 บาท

งานประจำ : 12,000 -14,500 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
1. ควบคุมการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ตามที่เป้าหมายที่กำหนด
2.จัดทำสรุปกำลังคน, แผนงานการผลิต,ค่าของได้,ของเสีย
3.กรณีเครื่องจักรหยุดไม่ปฎิบัติงานต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการปรับแก้ไข
4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090860

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร

งานราชการ : เงินเดือน -

งานราชการ : - กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
1. ดูแล และอำนวยความสะดวกทุกอย่างต่อผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างราบรื่น และเรียบร้อย
2. ทำ Present Power Point
3. จด Short Note, Short hand ได้
4. ทำข้อสรุปการประชุม, ตามงาน, ประสานงานทั้งในองค์กรและภายนอก
5. โต้ตอบจดหมาย, E-mail กับต่างประเทศ และหน่วยงานราชการ
6. Sourcing สินค้า และบริการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
7. ประสานและบริหารงานต่างๆ แทนผู้บังคับบัญชา
8. ช่วยทำเอกสาร Import & Export
9. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090702

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 10000-15000

งานประจำ : 10000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
ธุรการบัญชีทั่วไป คีย์ข้อมูล เปิดใบกำกับภาษีขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 090147

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายกรุงเทพ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายกรุงเทพ

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ตกลง

งานประจำ : แล้วแต่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
พบลูกค้า เสนอสินค้า รับออเดอร์ เก็บบัญชี แก้ไขปัญหา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090138

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามนโยบายบริษัท

งานประจำ : ตามนโยบายบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
ลงรายการในโปรแกรมบัญชี พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง จัดเก็บเอกสาร ทำภงด 1,3,53 และภพ30
สรุปค่าใช้จ่าย และทำสต๊อค
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา