กรุงเทพมหานครเขตบางซื่อหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตบางซื่อ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรุงเทพมหานครเขตบางซื่อหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตบางซื่อ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 006911

เลขานุการ (ภาษาอังกฤษ)

เลขานุการ (ภาษาอังกฤษ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์

งานประจำ : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
จัดตารางนัดหมายการประชุมและงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
เตรียมข้อมูลการประชุมและสรุปรายงานการประชุม


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006912

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (วางระบบบัญชี)

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (วางระบบบัญชี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์

งานประจำ : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
วางระบบบัญชีการเงินและจัดทำคู่มือปฎิบัติงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006913

ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์

งานประจำ : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
-งานด้านตรวจสอบภายใน
-วางแผนงานและดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
-สรุปรายงานพร้อมนำเสนอ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006914

ล่ามและประสานภาษาจีน

ล่ามและประสานภาษาจีน

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์

งานต่างประเทศ : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
-แปลบทความ รายงาน ข้อความ ภาษาจีนเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาไทยเป็นภาษจีน
-ตอนรับแขกที่มาจากประเทศจีน
-ประสานงานระหว่างไทย-จีน
-ประชุมและสรุปรายงาน (การประชุมมีทั้งภาษาไทย,จีน)
-สามารถสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้ดี
-สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้ (จีน)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006917

เจ้าหน้าที่วิชาการฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่วิชาการฝึกอบรม

งานประจำ : เงินเดือน 16000 - 18000

งานประจำ : 16000 - 18000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
1.พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ดูแลประสานงาน จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006918

Programmer

Programmer

งานประจำ : เงินเดือน xx,xxx

งานประจำ : xx,xxx กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
-เขียนโปรแกรมด้วยภาษา php หรือ Joomla
-จัดทำเว็บไซต์ที่ได้รับมอบหมาย
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006920

พนักงานบัญชีประจำสำนักงานบัญชี (ปิดงบได้)

พนักงานบัญชีประจำสำนักงานบัญชี (ปิดงบได้)

งานประจำ : เงินเดือน xx,xxx

งานประจำ : xx,xxx กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
จัดทำบัญชี ภาษี ให้กับลูกค้า รวมถึงการปิดงบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006921

คีย์ข้อมูล (Part time)

คีย์ข้อมูล (Part time)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

วันทำงาน
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) เวลา 08.30-16.30 น.
(สามารถทำงานได้ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2560 ถึง พฤษภาคม2561))
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006923

หัวหน้างานบัญชี(สำนักงานบัญชี)

หัวหน้างานบัญชี(สำนักงานบัญชี)

งานประจำ : เงินเดือน xx,xxx

งานประจำ : xx,xxx กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
หน้าที่หลัก
1.ติดต่อลูกค้าขอรับเอกสารหลักฐานทางบัญชี
2.บันทึกรายการบัญชีในใบสำคัญรับ-จ่าย
3.บันทึกรายการบัญชีในใบสำคัญซื้อ-ขาย
4.บันทึกรายการบัญชีในใบสำคัญทั่วไป

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006924

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน xx,xxx

งานประจำ : xx,xxx กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่พนักงานในองค์กร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006925

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส (Senior)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส (Senior)

งานประจำ : เงินเดือน xx,xxx

งานประจำ : xx,xxx กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006926

Senior Auditor

Senior Auditor

งานประจำ : เงินเดือน xx,xxx

งานประจำ : xx,xxx กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
ตรวจสอบบัญชีลูกค้า, ตรวจสอบงบการเงิน
กลุ่มลูกค้า SME
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006927

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน xx,xxx

งานประจำ : xx,xxx กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
ตรวจสอบบัญชีให้ลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 048852

พนักงาน Part-time

พนักงาน Part-time

งานนอกเวลา : เงินเดือน 350 บ.

งานนอกเวลา : 350 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
คีย์ข้อมูล
ประสานงานทั่วไป
ตอนรับ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 048853

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์

งานประจำ : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 050600

เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้บริหาร(รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้บริหาร(รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น)

งานประจำ : เงินเดือน xx,xxx

งานประจำ : xx,xxx กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร
ติดตามผู้บริหารไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 056798

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ (ประจำสาขาพระราม 7)

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ (ประจำสาขาพระราม 7)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
ออกใบเสร็จรับเงิน
รับเงินสดจากลูกค้า
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือตามคำสั่ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 056799

CRE ลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายขาย สาขารัชดา

CRE ลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายขาย สาขารัชดา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
รับผิดชอบงานรับโทรศัพท์ รับเรื่องร้องเรียน และสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า ติดต่อลูกค้าประกันภัย เพื่อต่ออายุประกันภัยครบปี จัดทำเอกสารงานฝ่ายขาย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 056800

เจ้าหน้าที่ IT

เจ้าหน้าที่ IT

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
ดูงานด้าน IT บริษัทฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 056802

ช่างเทคนิค (รถยนต์) ประจำศูนย์บริการมาสด้าพระราม7 ด่วน !!!

ช่างเทคนิค (รถยนต์) ประจำศูนย์บริการมาสด้าพระราม7 ด่วน !!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
เช็คระยะ ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ รถยนต์ มาสด้า ตามมาตรฐานบริษัทฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา