กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร


เลขที่ประกาศ : 085921

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำอาคาร (พร้อมเริ่มงานทันที)

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำอาคาร (พร้อมเริ่มงานทันที)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประส

งานประจำ : ตามโครงสร้าง+ประส กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ตรวจสอบระบบประปา และสุขภัณฑ์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ตรวจสอบระบบเตือนภัยต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ ภายในอาคาร
- จัดทำตารางซ่อมแซมอุปกรณ์
- ติดตามแก้ไขซ่อมแซมงานช่างตามใบแจ้งซ่อม
- จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่างและตรวจสอบสต็อกโดยสม่ำเสมอ
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085676

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
- รวบรวมข้อมูล รายละเอียดต่างๆ รวมถึงประวัติของผู้เอาประกันภัยและพิจารณารับประกันภัยด้านรถยนต์ รวมถึงคำนวณและกำหนดอัตราดอกเบี้ยฯ ที่เหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อเสนอให้กับผู้เอาประกัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085922

ตำแหน่งงานว่างMarketing (Business Development)

ตำแหน่งงานว่างMarketing (Business Development)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประส

งานประจำ : ตามโครงสร้าง+ประส กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
- รับผิดชอบงานด้านBusiness Development ของบริษัท อาทิ (Intranet, Leave Online, eRecruite, Knowledge Base Management (KM), ePayment, eSurvey, Holiday Calendar หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบภายในให้สะดวก ประหยัด และรวดเร็ว
- ร่วม Create Project พัฒนาต่าง ๆ
- ประสานงานกับหน่วยการที่ใช้งานโปรแกรมและผู้จัดทำในการพัฒนาระบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085891

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาจากประสบก

งานประจำ : พิจารณาจากประสบก กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
งานด้านสรรหาว่าจ้างและอัตราพล
งานประเมินผลทดลองงานและประจำปี
งานด้านคิดเงินเดือน โอที คอมมิชั่น เบี้ยเลี้ยงต่างๆ
งานด้านภาษี ภงดใ1 ภงด.1ก 91 ทวิ50 และประกันสังคม
ดูแลเอกสารทะเบียนประวัติพนักงาน สถิติขาด ลามาสาย
งานด้านการอบรมพัฒนาพนักงานในองค์กรและสวัสดิการต่างๆของพนักงาน และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
ดูแลพนักงานให้ปฎิบัติงานตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง
งานดูแลสต็อก การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085890

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี พระราม 7

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี พระราม 7

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
1.รับผิดชอบงานด้านบัญชีเจ้าหนี้/ ลูกหนี้ บัญชีทั่วไป
2.จัดทำรายงานเอกสารภาษีซื้อ /ขาย
3.ภงด.1 ภงด.3 และภงด.53 พร้อมนำส่ง
4.เตรียมเอกสาร ประกอบ และปิดงบการเงิน
5.ทำรายงานทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง
6.กระทบยอดเงินฝากเงินฝากธนาคาร และกระทบยอดบัญชีอื่นที่ อย่างน้อย 2 ปี

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084164

พนักงานอะไหล่

พนักงานอะไหล่

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-25,000

งานประจำ : 20,000-25,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
-ดูแล ติดตามงานในทีม
-contact กับ supplier ต่างประเทศ
-ต่อรองราคา
-ดำเนินการเกี่ยวกับประสานงานกับชิปปิ้ง ในประเทศ
-เอกสารในการนำเข้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084165

ช่างทำสีและช่างประกอบโคมไฟ

ช่างทำสีและช่างประกอบโคมไฟ

งานประจำ : เงินเดือน ไม่เกิน 13,000(ตามตกล

งานประจำ : ไม่เกิน 13,000(ตามตกล กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
รับผิดชอบงานทำสีโคม,และสามารถประกอบโคมไฟได้ด้วย (สะดวกออกนอกพื้นที่ด้วย)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083784

นักวิชาการหนังสือเรียน กลุ่มสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ **ด่วน**

นักวิชาการหนังสือเรียน กลุ่มสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ **ด่วน**

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551( ฉบับปรับปรุง 2560)
-ตรวจกิจกรรม แบบฝึกหัด ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
-ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
-ประสานงานติดต่อนักเขียนจากสถาบันการศึกษาด้านอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
-ประสานงานกับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
-ติดต่ออสรรหาผู้เขียน ผู้ตรวจ และบรรณาธิการ
-ติดต่อวิทยากร เพื่ออบรมครูปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083785

นักวิชาการหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย **ด่วนมาก**

นักวิชาการหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย **ด่วนมาก**

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551(ฉบับปรับปรุง 2560)
-เขียนกินกรรมระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
-ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
-ประสานงานติดต่อนักเขียนจากสถาบันการศึกษาด้านอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
-ประสานงานกับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
-ติดต่อสรรหาผู้เขียน ผู้ตรวจ และบรรณาธิการ
-ติดต่อวิทยากร เพื่ออบรมครูปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083783

นักวิชาการหนังสือเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา **ด่วนมาก**

นักวิชาการหนังสือเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา **ด่วนมาก**

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551(ฉบับปรับปรุง 2560)
-เขียนกิจกรรมระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
-ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
-ประสานงานติดต่อนักเขียนจากสถาบันการศึกษาด้านอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
-ประสานงานกับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
-ติดต่ออสรรหาผู้เขียน ผู้ตรวจ และบรรณาธิการ
-ติดต่อวิทยากร เพื่ออบรมครูปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082756

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ / โปรแกรมเมอร์

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ / โปรแกรมเมอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
- วางแผน พัฒนา โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในองค์กรเพื่อตอบสนอง Business Unit
- พัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ / โปรแกรมขององค์กร( PHP, JAVA, Postgresql data )
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082711

เจ้าหน้าที่อะไหล่ ( ปฏิบัติงานที่พระราม7 ) ด่วน!!

เจ้าหน้าที่อะไหล่ ( ปฏิบัติงานที่พระราม7 ) ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
-ดูแลการสั่งสินค้า และลงรับสินค้า เข้า และออก
-ตรวจนับสินค้า
-จัดทำรายงานบัญชีใให้ตรงกับรายการสินค้า
-จัดทำรายงานบัญชีสต๊อคคงเหลือ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082709

Operator

Operator

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
1. รับ และโอนโทรศัพท์ให้แก่ผู้โทรติดต่อเข้ามา
2. รับแจ้งข้อมูลเบื้องต้น ให้ข้อมูลเบื้องต้น และประสานผู้เกี่ยวข้อง
3. ให้ข้อมูลรถยนต์ แก่ลูกค้าทางInternet
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082710

แคชเชียร์

แคชเชียร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง และป

งานประจำ : ตามโครงสร้าง และป กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
1.รับชำระเงินสด บัตรเครดิต ลูกค้า
2.จัดทำบิล ในการเก็บเงินดูแลการเงิน ศูนย์บริการ
3.บันทึกข้อมูลการควบคุมบิลเข้าระบบประจำวัน
4.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081595

เจ้าหน้าที่ทะเบียน ( สัญญาจัาง 6 เดือน )

เจ้าหน้าที่ทะเบียน ( สัญญาจัาง 6 เดือน )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
รับจดทะเบียน ติดตามงาน ส่งเอกสาร เปลี่ยนป้ายทะเบียน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081596

พนักงานขับรถผู้บริหาร และส่วนกลาง

พนักงานขับรถผู้บริหาร และส่วนกลาง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
ขับรถยนต์ส่วนกลาง และขับรถผู้บริหารเป็นครั้งคราว ดูแลรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081210

เจ้าหน้าที่ธุรการ สาขาภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ธุรการ สาขาภูเก็ต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้งบริษั

งานประจำ : ตามโครงสร้งบริษั กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
- รับผิดชอบงานด้านธุรการต่างๆ ส่งเอกสารที่ไปรษณีย์
- ติดต่อและประสานงานต่างๆ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081594

โฟร์แมนไฟฟ้า

โฟร์แมนไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
จดเล่มทะเบียนรถให้รถใหม่
รับจดทะเบียน ติดตามงาน ส่งเอกสาร เปลี่ยนป้ายทะเบียน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080182

Network Engineer / System Engineer

Network Engineer / System Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประส

งานประจำ : ตามโครงสร้าง+ประส กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
1.ดูแลระบบเครือข่าย เช่น Cisco Switch , Router ให้สามารถใช้งานได้ปกติ
2.ดูแลรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่อข่าย
3.ติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย เช่น Switch WirelessAP Router ให้สามารถใช้งานได้ปกติ
4.ตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่ายและบันทึกการทำงานรวมถึงสรุปผลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน
5.ดูแลเครื่องเซิฟเวอร์ทั้ง Virtual Machine และ Physical ให้สามารถใช้งานได้ปกติ
6.ดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องเซิฟเวอร์
7.ติดตั้งและตั้งค่าเครื่องเซิฟเวอร์ทั้ง Virtual Machine และ Physicalให้สามารถใช้งานได้ปกติ
8
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080082

PC/พนักงานขายประจำบูทบุญถาวร สาขาอุดร

PC/พนักงานขายประจำบูทบุญถาวร สาขาอุดร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
- รับผิดชอบการขายและบริการหน้าร้าน
- ให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- ดูแลฐานลูกค้าเดิมและขยายกลุ่มลูกค้าใหม่
- บริหารการขายให้เป็นไปตาเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและรายงานตรงต่อบริษัท
- ทำรายงานสรุป
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา