กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 7065 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 131076

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขายแผนกLife Science Research

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขายแผนกLife Science Research

งานประจำ : เงินเดือน ค่าตอบแทน 25,000 - 60,000 บ

งานประจำ : ค่าตอบแทน 25,000 - 60,000 บ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
Job purpose:
Meet or exceed target through effective planning, monitoring, and budgeting.

Key Responsibilities and Accountability:
1. Create and submit the plans
2. Support, monitor, and drive sales according to the plans to achieve the target
3. Visit customers according to the plan to maintain, improve, and build up a new relationship with customers
4. Handle customer order/stock management
5. Ensure to keep up-to-date market information
6. Sales Analysis and report
7. Be knowledg
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131084

ตำแหน่งงานว่างApplication Specialist

ตำแหน่งงานว่างApplication Specialist

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
1. ให้การฝึกอบรมวิธีการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ถูกต้องรวมทั้งการแปลผลให้แก่ Sales Team และลูกค้า
2. จัดเตรียมเอกสารทางวิชาการสนับสนุน Marketing Activities ของ Product Manager
3. ประสานงานกับ Service Engineer และ Sales Team ในการดูแลและแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
4. ติดต่อและประสานงานกับ Principal ในขอบเขตงานของตน
5. ส่งเสริมและสนับสนุน Sales Team ให้ทั้งทีมขายให้ถึง target
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131073

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขายต่างจังหวัด

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขายต่างจังหวัด

งานประจำ : เงินเดือน ค่าตอบแทน 25,000 - 60,000 บ

งานประจำ : ค่าตอบแทน 25,000 - 60,000 บ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
Job purpose:
Meet or exceed target through effective planning, monitoring, and budgeting.

Key Responsibilities and Accountability:
1. Create and submit the plans
2. Support, monitor, and drive sales according to the plans to achieve the target
3. Visit customers according to the plan to maintain, improve, and build up a new relationship with customers
4. Handle customer order/stock management
5. Ensure to keep up-to-date market information
6. Sales Analysis and report
7. Be knowledg
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131082

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ค่าตอบแทน 25,000 - 60,000 บ

งานประจำ : ค่าตอบแทน 25,000 - 60,000 บ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
Job purpose:
Meet or exceed target through effective planning, monitoring, and budgeting.

Key Responsibilities and Accountability:
1. Create and submit the plans
2. Support, monitor, and drive sales according to the plans to achieve the target
3. Visit customers according to the plan to maintain, improve, and build up a new relationship with customers
4. Handle customer order/stock management
5. Ensure to keep up-to-date market information
6. Sales Analysis and report
7. Be knowledg
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131083

ตำแหน่งงานว่างLife Science Sales Manager

ตำแหน่งงานว่างLife Science Sales Manager

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
ดูแลยอดขายและทีมขาย ให้ถึง Target วิเคราะห์งานขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131074

ตำแหน่งงานว่างService Engineer

ตำแหน่งงานว่างService Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ค่าตอบแทน 20,000 - 35,000 บ

งานประจำ : ค่าตอบแทน 20,000 - 35,000 บ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ซ่อมแซมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ชำรุดหรือที่เกิดปัญหาให้แก่ลูกค้า
2. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ลูกค้าที่เผชิญปัญหาการใช้งานจากเครื่องมือทางการแพทย์
3. รับแจ้งปัญหาและความบกพร่องของเครื่องมือทางการแพทย์จากลูกค้า
4. บำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่ลูกค้า
5. รับผิดชอบการติดตั้งและขนย้ายเครื่องมือทางการแพทย์
6. ตรวจเช็คเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่ลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 130349

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขาย-ดูแลลูกค้า

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขาย-ดูแลลูกค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงกันตามความสา

งานประจำ : ตกลงกันตามความสา กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
▪︎ เรียนรู้สินค้าวัสดุก่อสร้าง
▪︎ พัฒนาโอกาสการตลาดกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่
▪︎ นำเสนอและติดตามงานขาย ดูแลความคืบหน้างานลูกค้า
▪︎ จัดทำรายงาน สรุปงาน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130249

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
- บริการรับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุทางโทรศัพท์ ในวันทำงานปกติและวันหยุดราชการ
- ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางโทรศัพท์
- ประสานงาน และโทรศัพท์ แจ้งงานอุบัติเหตุต่อให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุที่อยู่ประจำจุดบริการสาขา สำนักงานรับจ้าง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไปดำเนินการตรวจสอบอุบัติเหตุ ตามสั่งของหัวหน้างาน


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130009

ตำแหน่งงานว่างช่างตัดกระดาษ POLAR 115

ตำแหน่งงานว่างช่างตัดกระดาษ POLAR 115

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
ตัดกระดาษตามจำนวนและขนาดที่ระบุ โดยใช้เครื่อง POLAR 115
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130010

ตำแหน่งงานว่างช่างพิมพ์เครื่องออฟเซ็ท (ตัด 4 ลูกผสม)

ตำแหน่งงานว่างช่างพิมพ์เครื่องออฟเซ็ท (ตัด 4 ลูกผสม)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
สามารถผสมสี พิมพ์งานโดยใช้เครื่องพิมพ์เครื่องออฟเซ็ท (ตัด 4 ลูกผสม) ได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129245

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำจังหวัดลพบุรี สระบุรี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำจังหวัดลพบุรี สระบุรี

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ แบบเรียน และเครื่องใช้ตามสำนักงาน วัสดุทางการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า รับผิดชอบการกำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้าและตลาดประสานงานการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่แผนการขายกำหนดในพื้นที่

**** ปฏิบัต
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129252

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและตามประ

งานประจำ : ตามตกลงและตามประ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
** มีความรู้กฎหมายแรงงาน
- จัดทำเงินเดือน (ระบบ Pay Roll)
- สรรหาพนักงาน
- จัดทำกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
- จัดกิจกรรมภายใน ภายนอก องค์กร
- ประสานงานบุคคลกับฝ่ายต่าง ๆ
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
- งานด้านกฏหมายแรงงานสัมพันธ์

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 129090

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ส่งของ (ปิกอัพ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ส่งของ (ปิกอัพ)

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวมเกิน 15,000

งานประจำ : รายได้รวมเกิน 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
ขับรถปิกอัพ ส่งของในกรุงเทพและปริมลฑล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129093

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design (Artwork)

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design (Artwork)

งานประจำ : เงินเดือน 14,000

งานประจำ : 14,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
ใช้ Illustrator ในการออกแบบ Art Work สำหรับส่งพิมพ์ ตามที่ลูกค้ากำหนด

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129094

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design (Artwork)

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design (Artwork)

งานประจำ : เงินเดือน 14,000

งานประจำ : 14,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
ใช้ Illustrator ในการออกแบบ Art Work สำหรับส่งพิมพ์ ตามที่ลูกค้ากำหนด

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129087

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ส่งของ (ปิกอัพ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ส่งของ (ปิกอัพ)

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวมเกิน 15,000

งานประจำ : รายได้รวมเกิน 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
ขับรถปิกอัพ ส่งของในกรุงเทพและปริมลฑล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129092

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design (Artwork)

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design (Artwork)

งานประจำ : เงินเดือน 14,000

งานประจำ : 14,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
ใช้ Illustrator ในการออกแบบ Art Work สำหรับส่งพิมพ์ ตามที่ลูกค้ากำหนด

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129088

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ส่งของ (ปิกอัพ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ส่งของ (ปิกอัพ)

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวมเกิน 15,000

งานประจำ : รายได้รวมเกิน 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
ขับรถปิกอัพ ส่งของในกรุงเทพและปริมลฑล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 129096

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design (Artwork)

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design (Artwork)

งานประจำ : เงินเดือน 14,000

งานประจำ : 14,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
ใช้ Illustrator ในการออกแบบ Art Work สำหรับส่งพิมพ์ ตามที่ลูกค้ากำหนด

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129086

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ส่งของ (ปิกอัพ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ส่งของ (ปิกอัพ)

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวมเกิน 15,000

งานประจำ : รายได้รวมเกิน 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
ขับรถปิกอัพ ส่งของในกรุงเทพและปริมลฑล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา