กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 6132 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 108537

ตำแหน่งงานว่างเสมียน

ตำแหน่งงานว่างเสมียน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
คีย์เอกสาร เตรียมเอกสารและประสานงาน บัญชีและบุคคล , เบิกจ่ายเงินสดย่อย ,
ตรวจสอบ ตรวจรับ และ นับจำนวนอุปกรณ์ , ประสานงานและเดินเอกสารแรงงานต่างด้าว
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107904

ตำแหน่งงานว่าง Domestic Logistics Officer

ตำแหน่งงานว่าง Domestic Logistics Officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
จัดหารถร่วมประเมินราคาค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนำเสนอผู้บังคับบัญชา
คำนวนต้นทุนในการขนส่งสินค้า และ หาช่องทางในการลดต้นทุน
บันทึกข้อมูลราคาค่าขนส่งในระบบ Navision ได้อย่างถูกต้อง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109427

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิก ด่วน!!!

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิก ด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
จัดทำไฟล์งานของลูกค้า ปริ้นงาน และออกแบบ (เกี่ยวกับงานพิมพ์ อิงค์เจ็ท)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109580

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยGRAPHIC DESIGN

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยGRAPHIC DESIGN

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
- ใช้โปรแกรม PHOTOSHOP และILLUSTRATOR เป็น
- ดูแลแฟนเพจ (แอดมินเพจ) และWEBSITE ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- ถ้าสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ และออกแบบ MOTIONGRAPHIC ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107903

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า-ธุรการ เพศชาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า-ธุรการ เพศชาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
บันทึกข้อมูลการรับเข้าสินค้า-จ่ายออกสินค้า ในระบบ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเรื่องเอกสาร
จัดเก็บเอกสารข้อมูลต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108538

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงานผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงานผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาแ

งานประจำ : ตามวุฒิการศึกษาแ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
1. จัดเตรียม ประสานและจัดการงานต่าง ๆ ตลอดกระบวนการผลิต
2. ติดตามงานผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน
3. ควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพการปฎิบัติงานจากผู้ใต้บังคับบัญชา
4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 108848

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟ (ด่วน)!!!!!!

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟ (ด่วน)!!!!!!

งานประจำ : เงินเดือน เริ่ม 13000++

งานประจำ : เริ่ม 13000++ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
1.เดินไฟในไซต์งานก่อสร้างได้
2.ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในไซต์งานก่อสร้างได้
3.ต้องเดินทางต่างจังหวัดบ่อยครั้ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108850

ตำแหน่งงานว่างจป. วิชาชีพ (ไซต์งานก่อสร้าง) ด่วนมาก!!!!!!!

ตำแหน่งงานว่างจป. วิชาชีพ (ไซต์งานก่อสร้าง) ด่วนมาก!!!!!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
ดูแลงานด้านความปลอดภัยโครงการก่อสร้างทั้งระบบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107907

ตำแหน่งงานว่างExport Sales Manager

ตำแหน่งงานว่างExport Sales Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
Job Description:
• Generate sales to meet annual sales target.
• Forecast and achieve sales targets for export markets.
• Prospect for potential new clients and turn this into increased business.
• Visit clients and follow up on proposed Export Sale. (Japan, Korea, China, SEA)
• Create and maintain good relationship with both existing and future client.
• Call on and follow up closely with clients, makes offers and proposals to conclude sales for company’s biomass
• Assist and coordinate
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107906

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดหาชีวมวลและไม้ยางพาราแปรรูป

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดหาชีวมวลและไม้ยางพาราแปรรูป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
รับผิดชอบการจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล และการขนส่ง ในพื้นที่ภาคใต้
รับผิดชอบการจัดหาไม้ยางพาราแปรรูปและควบคุมคุณภาพสินค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 105484

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการการตลาดต่างประเทศ ผู้ช่วยผู้จัดการการตลาดต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการการตลาดต่างประเทศ ผู้ช่วยผู้จัดการการตลาดต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามเงื่อนไขที่ตก

งานประจำ : ตามเงื่อนไขที่ตก กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
บริหารจัดการทีมขาย
นำสินค้าลูกค้าต่างประเทศ
การติดต่อสือสาร ภาษาอังกฤษ จีน
งานด้านเอกสารต่างประเทศ
ความรู้สามารถการนำเข้า.ส่งออกได้ดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103556

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายอาหารเสริมสุขภาพ ( PC ) ประจำร้านยาบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายอาหารเสริมสุขภาพ ( PC ) ประจำร้านยาบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
ขายสินค้าของบริษัทฯในร้านขายยาชั้นนำ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายได้แก่ วิตามิน เวชสำอางค์บำรุงผิวและเส้นผม อาหารเสริมสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่รู้จักโดยทั่วไป รายได้ดี มีเงินเดือนประจำ และรางวัลการขาย มีการฝึกอบรมที่เป็นสากล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 107166

ตำแหน่งงานว่างPC พนักงานขาย โกลบอลเฮ้าส์ ระยอง

ตำแหน่งงานว่างPC พนักงานขาย โกลบอลเฮ้าส์ ระยอง

งานประจำ : เงินเดือน 9,900

งานประจำ : 9,900 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
• แนะนำสินค้าและปิดการขายผลิตภัณฑ์ประตูไม้สนนิวซีแลนด์
• ตรวจนับสต๊อกสินค้าประจำเดือน/ปี
• อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 105480

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด โมเดิร์นเทรด MODERN TRADE

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด โมเดิร์นเทรด MODERN TRADE

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 15,000

งานประจำ : 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
บริหารทีมขาย
บริหารเป้าที่ได้รับมอบหมาย
ประสานงานขายห้าง
วางแผนกลยุทธการตลาด
ประสานงานหน่วยงานต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107176

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย PC โฮมโปร เขาใหญ่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย PC โฮมโปร เขาใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน 9,600

งานประจำ : 9,600 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
• แนะนำสินค้าประตูไม้สนนิวซีแลนด์และปิดการขาย
• ตรวจนับสต๊อกสินค้าประจำเดือน/ปี
• อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103553

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายอาหารเสริมสุขภาพ (PC) ประจำร้านค้า ใน รพ.บำรุงราษฎร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายอาหารเสริมสุขภาพ (PC) ประจำร้านค้า ใน รพ.บำรุงราษฎร์

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
ขายสินค้าของบริษัทฯ ในร้านขายยาชั้นนำ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย ได้แก่ วิตามิน เวชสำอางค์บำรุงผิวและเส้นผม อาหารเสริมสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่รู้จักโดยทั่วไป รายได้ดี พร้อมรางวัลการขาย มีการฝึกอบรมที่เป็นสากล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103554

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายอาหารเสริมสุขภาพ (PC) ประจำร้านยา ในศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายอาหารเสริมสุขภาพ (PC) ประจำร้านยา ในศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
ขายสินค้าของบริษัทฯ ในร้านขายยาชั้นนำ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย ได้แก่ วิตามิน เวชสำอางค์บำรุงผิวและเส้นผม อาหารเสริมสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่รู้จักโดยทั่วไป รายได้ดี พร้อมรางวัลการขาย มีการฝึกอบรมที่เป็นสากล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107171

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายPC Homepro เมกา บางนา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายPC Homepro เมกา บางนา

งานประจำ : เงินเดือน 9,500

งานประจำ : 9,500 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
1. แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้าและปิดการขาย ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด
2. ตรวจนับสินค้าประจำเดือน/ปี
3. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 105485

ตำแหน่งงานว่างGRAPHIC DESIGN ** รับสมัครด่วน **

ตำแหน่งงานว่างGRAPHIC DESIGN ** รับสมัครด่วน **

งานประจำ : เงินเดือน ตามเงื่อนไขที่ตก

งานประจำ : ตามเงื่อนไขที่ตก กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
1. ออกแบบสื่อโฆณาและงานกราฟิกต่างๆ เพื่อใช้สำหรับการโฆษณาบน Facebook,Instagram,และGoogle IG Line
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชำนาญการโฆษณาออนไลน์ เพื่อทราบความต้องการออกแบบให้สวยงามตรงกับความต้องการบริษัทและกลุ่มลูกค้า
3.ให้ความช่วยเหลือทีมเจ้าหน้าที่การโฆษณาออนไลน์ในการปรับปรุงภาพโฆษณา
4.งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107164

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย PC ดูโฮม โคราช

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย PC ดูโฮม โคราช

งานประจำ : เงินเดือน 9,600

งานประจำ : 9,600 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
1. แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้าและปิดยอดการขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด
2. ตรวจนับสต๊อกประจำเดือน/ปี
3. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา