กรุงเทพมหานครเขตบางกะปิหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตบางกะปิ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรุงเทพมหานครเขตบางกะปิหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตบางกะปิ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 061454

หน.แผนกขาย (Lanceo เพชรเกษม 81)สายงานขาย

หน.แผนกขาย (Lanceo เพชรเกษม 81)สายงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน รายได้สูง

งานประจำ : รายได้สูง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
- บริหารการขายโครงการ
- งานโอนกรรมสิทธิ์
- งานตรวจรับมอบบ้าน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061455

หัวหน้าแผนกขาย/เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส (Lanceo วัชรพล-ทางด่วน) สายงานขาย

หัวหน้าแผนกขาย/เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส (Lanceo วัชรพล-ทางด่วน) สายงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน รายได้สูง

งานประจำ : รายได้สูง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
บริหารทีม งานขาย-โอน อสังหาริมทรัพย์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061456

หัวหน้าแผนกขาย (โคราช จ.นครราชสีมา) สายงานขาย

หัวหน้าแผนกขาย (โคราช จ.นครราชสีมา) สายงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
1.ให้บริการลูกค้าในการจองและทำสัญญา
2.บริการจัดการงานขายและปิดการขาย
3.พาลูกค้าชมโครงการตัวอย่าง (บ้าน)
4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.ศึกษารายละเอียดของสินค้าและคู่แข่ง
6.งานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061457

ผู้จัดการส่วนขาย (โซนระยอง ชลบุรี) สายงานขาย

ผู้จัดการส่วนขาย (โซนระยอง ชลบุรี) สายงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
งานขายอสังหาริมทรัพย์ บริหารทีมงานขาย เจาะ Direct Approach ในโซนดูแล ดูแลเรื่องขอสินเชื่อของลูกค้าในโครงการที่ดูแล
ดูแลงานโอนของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างในการตามงานโอนและงาน CRM
ดูแลสภาพโครงการให้พร้อม สําหรับลูกค้าเข้าชมโครงการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061452

หัวหน้าแผนกขาย ( Lanceo พัทยา ) สายงานขาย

หัวหน้าแผนกขาย ( Lanceo พัทยา ) สายงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
1. ให้บริการลูกค้าในการจองและทำสัญญา
2. บริการจัดการงานขายและปิดการขาย
3. พาลูกค้าชมโครงการตัวอย่าง (บ้าน /คอนโด)
4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ศึกษารายละเอียดของสินค้าและคู่แข่ง
6. งานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061453

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ด้านบริหาร และ การเงิน) ด่วน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ด้านบริหาร และ การเงิน) ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
- ดูแลงานสายงานบัญชี การเงิน,MIS,HR,แผนกลยุทธ์ และ การบริหาร

- มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับด้านการเงิน และ ตลาดทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

- มีสมรรถนะในการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

- มีสมรรถนะในการวางแผนกลยุทธ์องค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริหาร

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- มีสมรรถนะในการวางแผนกลยุทธ์องค์กร ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร

- มีความรู้เป็นผู้นํา Proactive และ Self motive

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061305

เจ้าหน้าที่สโตร์

เจ้าหน้าที่สโตร์

งานประจำ : เงินเดือน 310/วัน

งานประจำ : 310/วัน กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
เบิกจ่ายวัตถุดิบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061306

ช่างอิเล็คโทรนิค ช่างเซอร์วิส

ช่างอิเล็คโทรนิค ช่างเซอร์วิส

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
ซ่อมวงจรอิเล็คโทรนิค หรือ ผลิตวงจรอิเล็คโทรนิค
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061307

พนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

พนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
-เขียนและออกแบบวงจรอิเล็คทรอนิค
-วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061308

เจ้าหน้าที่แผนก QC

เจ้าหน้าที่แผนก QC

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
- ควมคุมและตรวจสอบคุณภาพการผลิตสินค้า
- ปฎิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ
- ตรวจติดตามคุIภาพภายในองค์กร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061309

ขับรถผู้บริหาร

ขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
- ขับรถให้กับผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลรักษารถยนต์และตรวจความสะอาดเรียบร้อย ก่อนใช้งาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061310

ผู้จัดการบัญชี หรือ สมุห์บัญชี

ผู้จัดการบัญชี หรือ สมุห์บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
ดูแล ตรวจสอบ และวางแผน ระบบบัญชีทั้งระบบ

สามารถปิดงบประจำปีได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061300

**ด่วน**เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

**ด่วน**เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
-ค้นหาและคัดเลือก Supplier เพื่อเปรียบเทียบสินค้า และเจรจาต่อรองราคาให้เหมาะสม
-จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ (PO)
-ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในบริษัท ในการหาข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ และวัตถุดิบ
-ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061301

เจ้าหน้าที่กราฟฟิค

เจ้าหน้าที่กราฟฟิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
1.ออกแบบสื่อและงานสิ่งพิมพ์ สำหรับลงโฆษณาในสื่อต่างๆ
2.ดูแลเว็บไซต์ต่างๆของบริษัทและบริษัทในเครือ
3.งานกราฟฟิคอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061302

ฝ่ายขาย ด้าน วางสเปกโครงสร้าง กับผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า

ฝ่ายขาย ด้าน วางสเปกโครงสร้าง กับผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
วางสเปกและเสนอขายสินค้าของบริษัท กับ ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ สถาปนิก
มีความรู้ด้านไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061303

ช่างเชื่อมโลหะ

ช่างเชื่อมโลหะ

งานประจำ : เงินเดือน 350-450/วัน

งานประจำ : 350-450/วัน กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
เชื่อมเหล็ก เจียเหล็ก พับและประกอบเหล็ก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061304

พนักงานโลหะแผ่น

พนักงานโลหะแผ่น

งานประจำ : เงินเดือน 300-350/วัน

งานประจำ : 300-350/วัน กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
ติดตั้งแม่พิมพ์ปั๊ม พับ ตามสเป๊กงานที่ทำการผลิต ปั๊ม พับ ประกอบ ชิ้นงานตามสเป๊กที่ตั้งไว้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003743

เจ้าหน้าที่ขาย (Lanceo นาพร้าว)

เจ้าหน้าที่ขาย (Lanceo นาพร้าว)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
งานขายอสังหาริมทรัพย์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003752

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด(คุมโซนตะวันออก)

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด(คุมโซนตะวันออก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
วางแผนควบคุมดูแลและประสานงานกิจกรรมทางการตลาด ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003755

หน.แผนกขาย/ขายอาวุโส( โซนอ่างศิลา/แหลมฉบัง/นาพร้าว ชลบุรี)

หน.แผนกขาย/ขายอาวุโส( โซนอ่างศิลา/แหลมฉบัง/นาพร้าว ชลบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
ดูแลงานขายที่ได้รับมอบหมาย
ทำเอกสารยื่นกู้ธนาคารสำหรับลูกค้า
ตรวจบ้านโอนกรรมสิทธิ์
ดูแลบ้าน SOS สำหรับงานขาย
ดูแลงานโอนกรรมสิทธิ์ให้ได้ตามเป้าหมาย
ทำงานการตลาดเช่น ออกบูธ Direct Apporach
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา