กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 161908 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 153032

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายออนไลน์ (Online Marketing)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายออนไลน์ (Online Marketing)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
- ให้คำปรึกษา แนะนำและขายสินค้า ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook,Shopee เป็นต้น
- การแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับตัวสินค้าให้กับลูกค้า
- ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152971

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่อาวุโส ศูนย์ฝึกอบรม

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่อาวุโส ศูนย์ฝึกอบรม

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-22,000

งานประจำ : 15,000-22,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
- จัดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว
- ติดต่อ ประสานงาน วิทยากรแต่ละหลักสูตร
- ติดตาม ประสานงาน โรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว และผู้สนใจ เข้าอบรม
- ดูแลการจัดการฝึกอบรมระยะสั้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152746

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (Account Payble Officer )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (Account Payble Officer )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
1.บันทึกบัญชีซื้อสินค้า(Trade payable)และตรวจสอบใบแจ้งหนี้และเอกสารต่างๆให้ครบถ้วนถูกต้อง
2.บันทึกบัญชีค่าซ่อมแซมต่างๆ(MA)และตรวจสอบใบแจ้งหนี้และเอกสารต่างๆให้ครบถ้วนถูกต้อง
3.บันทึกบัญชีเงินสดย่อย(Petty Cash)และตรวจสอบเอกสารเงินสดย่อยให้ครบถ้วน
4.จัดทำรายงานค่าซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์
5.กระทบยอดบัญชี (Reconcile)
6.จัดเก็บเอกสาร Voucher เข้าแฟ้ม และจัดทำทะเบียนคุม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152676

ตำแหน่งงานว่างด่วน !!! รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำบริษัทธนพรคลินิก

ตำแหน่งงานว่างด่วน !!! รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำบริษัทธนพรคลินิก

งานประจำ : เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท / เดือน

งานประจำ : 40,000 - 50,000 บาท / เดือน กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
• กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
• ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละเดือน และ ไตรมาส ห้ถูกต้อง
• ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
• ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย
และรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ตรงกัน
• ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152675

ตำแหน่งงานว่างด่วน !!! รับสมัครพยาบาลวิชาชีพPart Time ประจำธนพรคลีนิกสาขาชลบุรี

ตำแหน่งงานว่างด่วน !!! รับสมัครพยาบาลวิชาชีพPart Time ประจำธนพรคลีนิกสาขาชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 3,000 / วัน

งานประจำ : 3,000 / วัน กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
-ดูแลลูกค้า
-ช่วยแพทย์
-ดูแลเครื่องมือ
-ให้คำปรึกษาเบิ้องต้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152677

ตำแหน่งงานว่างด่วน !!! ธนพรคลีนิกสาขาชลบุรี รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์Part Time

ตำแหน่งงานว่างด่วน !!! ธนพรคลีนิกสาขาชลบุรี รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์Part Time

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 - 30,000 /เดือน

งานประจำ : 25,000 - 30,000 /เดือน กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
-ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมอบหมาย
-ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ / อุปกรณ์ และสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 152437

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานบริการทั่วไป กำจัดปลวก แมลง

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานบริการทั่วไป กำจัดปลวก แมลง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
เป็นงานด้านบริการ
กำจัดปลวก กำจัดแมลง พวกพาหะต่างๆ รวมถึงพ่นฆ่าเชื้อโรค ตามสถานที่ที่ลูกค้ามีสัญญากับเรา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152351

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการสื่อโฆษณา !! ด่วน มาก !!

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการสื่อโฆษณา !! ด่วน มาก !!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
- ดูแลแผนการทำงานของสาขาทุกสาขา สรุป และรายงานผล
- ดูแลรถยนต์ของบริษัทฯ ทุกคัน (มีความรู้ด้านรถยนต์)
- บำรุงรักษารถยนต์ ตรวจ เช็คสภาพรถตามกำหนด
- จัดทำข้อมูลการซ่อม การ maintenance ลงระบบ
- ดูแลป้ายภาษี พรบ.รถยนต์ เพื่อให้พร้อมใช้งานเสมอ
- ตรวจติดตามรถยนต์ ด้วย GPS และประเมินผลการใช้งาน
- เช็คสภาพรถยนต์ ก่อนการนำส่งซ่อม
- วางแผนการทำงาน และประวงสานงานร่วมกับจัดซื้อ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152096

ตำแหน่งงานว่างDigital Branding Executive

ตำแหน่งงานว่างDigital Branding Executive

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-40,000 บาท

งานประจำ : 20,000-40,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
ดูแลจัดการสร้าง Content และวางแผนการประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้กลยุทธ์ Online platfrom SEO,SEM,ADS MANGER,DATA INSIDE รวมตัวนำมาวิเคราะห์และประเมินปรับปรุงให้เกิดผลอย่างมีประสทธิภาพและตามเป้าหมายบริษัทฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151870

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการเขต (Area Manager)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการเขต (Area Manager)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
1. บริหารบุคลากรภายในร้าน และพัฒนาบุคลากรให้สามารถบริการลูกค้าได้ตามเป้าหมายบริษัท
2. บริหารยอดขายของแต่ละสาขา ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. ควบคุมต้นทุนต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมาย
4. ตรวจสอบ การบริหารการทำงานของสาขาต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายองค์กร
5. เสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาสาขา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151699

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 10000-13000

งานประจำ : 10000-13000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
ขับรถส่งของ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151513

ตำแหน่งงานว่างธุรการ ประจำสาขา นนทบุรี ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างธุรการ ประจำสาขา นนทบุรี ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000 หรือตามตกลง

งานประจำ : 12,000-15,000 หรือตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า เปิดบิลขาย และดูแลงานต่างๆของสาขา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 151585

ตำแหน่งงานว่างAdmin - เจ้าหหน้าที่ธุรการประสานงาน สาขาราชพฤกษ์

ตำแหน่งงานว่างAdmin - เจ้าหหน้าที่ธุรการประสานงาน สาขาราชพฤกษ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.1 วางแผนจัดงานที่เข้าทำบริการทั้งลูกค้ารายเล็กและรายใหญ่ให้สอดคล้องกับเส้นทางเดียวกันและเวลานัดหมายในแต่ละรายของงานในวันนั้น ๆ
1.2 วางแผนให้มีการตรวจเช็คซ่อมบำรุงใหญ่ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ตลอดจนยานพาหนะในการใช้งาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
1.3 เช็คสต็อก อุปกรณ์ เคมีครั้งใหญ่ พร้อมความสะอาดของสโตร์ เก็บอุปกรณ์เคมี
1.4 สรุปผลการใช้น้ำยาเคมีประจำเดือน พร้อมตั้งเบิกน้ำยาเคมีอุปกรณ์ ที่จะใช้ในเดือนต่อไป
1.5 ประเมินผลการทำบริการ ของพนักงานว่าดี หรือต้องปรับปรุงแก้ไข
1.6 ออ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151396

ตำแหน่งงานว่างForeman

ตำแหน่งงานว่างForeman

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
- สามารถวางแผนงานและการจัดการ
- สามารถแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
- สามารถมอบหมายงานและติดตามงาน
- เทคนิคการก่อสร้างงานระบบ
- มีเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150838

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน 16,000 - 18,000 บาท

งานประจำ : 16,000 - 18,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
- วางแผนการผลิตและส่งมอบให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
- ประมาณการวัตถุดิบให้ได้ตามที่กำหนด
- จัดทำและควบคุมในระบบ ERP
- จัดทำและควบคุมข้อมูลการทำ S&OP
- งานที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150844

ตำแหน่งงานว่างAdmin(แอดมินประสานงาน)

ตำแหน่งงานว่างAdmin(แอดมินประสานงาน)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000+++(ตามประสบการณ์)

งานประจำ : 12,000+++(ตามประสบการณ์) กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
- จัดทำเอกสารต่างๆเช่น ใบเสนอราคา
- สรุป Report ต่างๆให้กับทางแผนก
- ประสานงานและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150695

ตำแหน่งงานว่างนายหน้าอิสระ (ตัวแทนขายโครงการอสังหาริมทรัพย์(Real Estate Agent))

ตำแหน่งงานว่างนายหน้าอิสระ (ตัวแทนขายโครงการอสังหาริมทรัพย์(Real Estate Agent))

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
เป็นนายหน้าตัวแทนขายโครงการอสังหาฯ(Freelance)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150604

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสต๊อก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสต๊อก

งานประจำ : เงินเดือน 25000.--30000.-ขึ้นไป

งานประจำ : 25000.--30000.-ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
ดูแลสต๊อกสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 150603

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 30000.--50000.-

งานประจำ : 30000.--50000.- กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
ดูแลเกี่ยวกับ ระบบของบริษัทฯทั้งหมด มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับกฏหมายแรงงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150561

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค ประจำสำนักงานขอนแก่น (Technician)

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค ประจำสำนักงานขอนแก่น (Technician)

งานประจำ : เงินเดือน 9,00-11,000

งานประจำ : 9,00-11,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
สามารถติดตั้ง ซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายสินค้าและอะไหล่สินค้า
สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา