กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 161913 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 152518

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหารโซนหลักสี่-ท่าพระ (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหารโซนหลักสี่-ท่าพระ (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
-ขับรถผู้บริหารจากหลักสี่มาสำนักงานใหญ่ท่าพระ ไปตรวจงานตามไซต์งานต่างๆ ในกรุงเทพฯ กรณีออกไซต์งานต่างจังหวัดจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้
-ตรวจเช็ครถยนต์, ทำความสะอาดรถยนต์ อื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
-กรณีทำงานเกินเวลา จ่ายพิเศษต่างหากเหมาจ่าย หรือตามตกลง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152315

ตำแหน่งงานว่างวิศกรประมาณราคา

ตำแหน่งงานว่างวิศกรประมาณราคา

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ตกลง

งานประจำ : แล้วแต่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
-รวบรวมข้อมูลประมาณราคา ถอดปริมาณงานตามแบบและประเมินตามแผน BOQ
-รวบรวมข้อมูลปริมาณงานจริงทำ Budget Control, คิดงานเพิ่ม/ลด
-ทำแผนงานโครงการและสรุปการใช้ทรัพยากร
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151375

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ รับ - ส่ง ประจำโครงการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ รับ - ส่ง ประจำโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000.-

งานประจำ : 15,000.- กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- บริการขับรถรับ - ส่ง ให้กับเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย จากคอนโดไปส่งยัง MRT - BTS
- ดูแลรักษารถยนต์ ให้พร้อมอยู่เสมอ
- ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149299

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี(เจ้าหนี้)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี(เจ้าหนี้)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 18,000

งานประจำ : 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
1. คีย์ตั้งหนี้เจ้าหนี้, คีย์จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้, ตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายต่างๆ
2. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149298

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ช่วยสนับสนุนงานต่างๆในฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149391

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-18,000

งานประจำ : 13,000-18,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
รับผิดชอบงานปฏิบัติงานและบริการ โดยทำหน้าที่ วางแผนการดำเนินการทั้งในเชิงป้องกัน และซ่อมบำรุง รวมทั้งการจัดเตรียมกระบวนการในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งหลังการให้บริการ เพื่อให้การดำเนินการซ่อมแซม ครุภัณฑ์เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ พร้อมใช้ตลอดเวลา และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 148353

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-20,000

งานประจำ : 18,000-20,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
1.จัดเก็บประวัติของพนักงาน วันขาด ลา สาย
2.ทำเงินเดือนด้วยโปรแกรม payroll คำนวณค่ากะ โอที เงินได้อื่นๆ
3.ดูแลด้านงานต่อวีซ่า และต่อใบอนุญาตทำงาน
4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148354

ตำแหน่งงานว่างเสมียน

ตำแหน่งงานว่างเสมียน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
1.เปิดบิลด้วยโปรแกรมเอ็กเพรส เพื่อส่งของให้ลูกค้า
2.ปริ้นใบสั่งขาย เพื่อสั่งงานตามแผนกต่างๆ
4.ติดตามการผลิต และตรวจสอบออเดอร์
5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148352

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000

งานประจำ : 15,000-18,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (Safety Officer) มีหน้าที่ในการคอยดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และให้ปฏิบัติไปตามที่กฎหมายกำหนด
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147974

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง N/A

งานประจำ : ตามตกลง N/A กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ทำหน้าที่ยกสินค้าขึ้นรถ และเก็บสินค้าให้ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147972

ตำแหน่งงานว่างช่างผลิตเก้าอี้บาร์เบอร์

ตำแหน่งงานว่างช่างผลิตเก้าอี้บาร์เบอร์

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ผลิตและประกอบเก้าอี้บาร์เบอร์ ตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147971

ตำแหน่งงานว่างช่างขัด

ตำแหน่งงานว่างช่างขัด

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ขัดโลหะเพื่อนำไปประกอบเป็นเก้าอี้ หรือเตียงสระ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 148086

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิคดีไซน์ / แอดมินเพจ

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิคดีไซน์ / แอดมินเพจ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- ออกแบบสิ่งพิมพ์ แคตตาล๊อค โบรชัวร์ สินค้าของบริษัทฯ
- ติดต่อลูกค้าตามช่องทาง Social media เ่ช่น Line, Facebook , E-mail เป็นต้น
- Update เพจ , เวปไซต์ ของบริษัทฯ
- คิดเนื้อหา , รูปภาพ ลงสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147970

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง N/A

งานประจำ : ตามตกลง N/A กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ทำหน้าที่ขับรถส่งของให้ลูกค้า และส่งของที่ขนส่ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147973

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 บ.

งานประจำ : 13,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
เชื่อมเหล็กตามออเดอร์ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147636

ตำแหน่งงานว่างธุรการคลังสินค้า(วัดโพธิ์แจ้-สมุทรสาคร)

ตำแหน่งงานว่างธุรการคลังสินค้า(วัดโพธิ์แจ้-สมุทรสาคร)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- ทำเอกสาร จัดเก็บเอกสาร งานในคลังสินค้า
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147185

ตำแหน่งงานว่างงานเขียนแบบ (Draftman)

ตำแหน่งงานว่างงานเขียนแบบ (Draftman)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ทำแบบ,เขียนแบบและแก้ไขแบบ โดยใช้ Autocad , SketchUp
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145428

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี - ขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี - ขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- เปิดเอกสารการขาย
- ประสานงานกับลูกค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 143841

ตำแหน่งงานว่างOffice Engineer(ท่าพระ)

ตำแหน่งงานว่างOffice Engineer(ท่าพระ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- ออกแบบและจัดทำแบบ
- ประสานงานโครงการ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน
- ติดตามความคืบหน้าของการทำงานโครงการ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143435

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สนับสนุน งานIT

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สนับสนุน งานIT

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- ดูแล,update, ปรับปรุง เวปไซต์,web page และไลน์@ ของบริษัทฯ
- บำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ของServer
- ติดต่อประสานงาน กับลูกค้าที่ติดต่อทางช่องทางออนไลน์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา