กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 7065 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 131060

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ติดต่อ/เข้าพบนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ลูกค้ารายใหม่
รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มลูกค้าใหม่
ติดตามลูกค้าและประสานกับเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ดูแลเขตพื้นทีี่ขาย
เข้ามาสรุปงานขายทุกเช้าก่อนออกพื้นที่ขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127861

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามมาตรฐานบริษัท

งานประจำ : ตามมาตรฐานบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
-วางแผนและดำเนินการ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
-ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย
-ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
-รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการประสบอันตราย
-แนะนำฝึกสอน จัดฝึกอบรมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127222

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำลำลูกกา คลอง 11)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำลำลูกกา คลอง 11)

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ตกลง

งานประจำ : แล้วแต่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ดูแลบัญชี ภาษีซ์้อ ขาย เงินทดลองจ่าย บัญชีต้นทุน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121760

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี และการเงิน
- ลงบันทึกบัญชี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120874

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์ (พุทธบูชา 39)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์ (พุทธบูชา 39)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- รับ-จ่าย และบันทึกรายการสินค้าในสโตร์
- ตรวจนับและบันทึกรายการสินค้าคงเหลือในสโตร์
- สามารถติดรถไปกับคนขับรถเพื่อส่งสินค้าได้
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120200

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ขับรถผู้บริหาร ดูแลรักษารถและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 118843

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย เขตต่างจังหวัด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย เขตต่างจังหวัด

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ 20,000 บาท ขึ้น

งานประจำ : รายได้ 20,000 บาท ขึ้น กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- นำเสนอขายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
- พื้นที่ต่างจังหวัด ( ตามที่ทางบริษัทฯมอบหมาย )
- เงินเดือน , ค่าคอมมิสชั่น , ค่าน้ำมันรถ , เบี้ยเลี้ยง , ค่าสึกหรอยานพาหนะ , ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118841

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่างเครื่อง ฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่างเครื่อง ฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- ควบคุม และ set-up เครื่องฉีดพลาสติก ( Injection ) และเครื่องรีดพลาสติก ( Extrusion )

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118844

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- ทำงานในกระบวนการผลิตชิ้นงานพลาสติก ( Extrusion และ Injection )
- ทำงานเป็นกะได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118845

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
จัดทำรายงานการผลิต , เบิก-จ่ายวัตถุดิบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118842

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่งานบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่งานบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
-รับสมัครและเตรียมการคัดเลือกพนักงาน
-เตรียมและจัดเก็บเอกสารงานบุคคล , ประกันสังคม
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116153

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
-วางแผนและบริหารจัดการระบบงานในคลังสินค้า
-ควบคุม,ตรวจสอบ,แก้ไขปัญหาและรายงานผลในงานคลังสินค้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในระบบงานคลังสินค้า
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 112041

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า(วัดโพธิ์แจ้/สมุทรสาคร)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า(วัดโพธิ์แจ้/สมุทรสาคร)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-11,000

งานประจำ : 10,000-11,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- ดูแลจัดเรียง-ตรวจเช็คคุณภาพสินค้าในสโตร์ รับเข้า-จ่ายออก
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112053

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน(งานถนน-สะพาน-งานระบบกันซึม-งานกำแพงกันดิน)

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน(งานถนน-สะพาน-งานระบบกันซึม-งานกำแพงกันดิน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
2.ควบคุมการใช้วัสดุ
3.ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
4.ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาและให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
** งานรื้อถอนโครงสร้าง ตัด เจาะ คอริ่งคอนกรีต/งานติดตั้งระบบกันซึม งานพื้นยางสังเคราะห์สนามเด็กเล่น งานติดตั้งเครื่องเล่นเด็ก รับสมัครโฟร์แมนเพศชาย จบ ปวส.ก่อสร้าง อายุ 22-30 ปี มียานพาหนะรถม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112046

ตำแหน่งงานว่างเขียนแบบก่อสร้าง(งานกำแพงกันดิน)

ตำแหน่งงานว่างเขียนแบบก่อสร้าง(งานกำแพงกันดิน)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000+

งานประจำ : 13,000+ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
-เขียนแบบก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย
-ตรวจวัดปริมาณงานของแบบที่ได้เขียนหรือแบบอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112047

ตำแหน่งงานว่างProject Manager

ตำแหน่งงานว่างProject Manager

งานประจำ : เงินเดือน 50,000+

งานประจำ : 50,000+ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- บริหารโครงการปรับปรุง/ก่อสร้างอาคารสูง
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112052

ตำแหน่งงานว่างSite Engineer-งานถนน

ตำแหน่งงานว่างSite Engineer-งานถนน

งานประจำ : เงินเดือน 20,000+

งานประจำ : 20,000+ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
-ควบคุมการปฏิบัติงาน ของพนักงาน, ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและแผนงาน
-ควบคุมคุณภาพงาน , ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
-วางแผนการทำงานและค่าใช้จ่าย
-จัดทำรายงานความคืบหน้าของงาน
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112048

ตำแหน่งงานว่างSales / Telesales / E-mail

ตำแหน่งงานว่างSales / Telesales / E-mail

งานประจำ : เงินเดือน 30,000+

งานประจำ : 30,000+ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
-ควบคุมดูแลไชต์งานส่วนต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
-ดูแลผู้รับเหมา คนงานรายวัน
-ตรวจสอบคุณภาพงาน
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 112051

ตำแหน่งงานว่างSite Supervisor/Site Engineer งานติดตั้งหลังคา

ตำแหน่งงานว่างSite Supervisor/Site Engineer งานติดตั้งหลังคา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- ควบคุมและประสานงานติดตั้งหลังคา กับผู้รับเหมา+ลูกค้า
- วางแผนการทำงาน & วัสดุ
- รายงานและนำเสนอแผนการทำงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112054

ตำแหน่งงานว่างSales (ทำงานที่ ซ.พุทธบูชา39)

ตำแหน่งงานว่างSales (ทำงานที่ ซ.พุทธบูชา39)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
รับผิดชอบยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย, วางบิล-รับเช็ค
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา