กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

งานเด่น


17/02/2562
รับสมัครพ่อครัว Cruise (กรุงเทพมหานคร)
17/02/2562
29/01/2562
รับสมัคร Graphic designer Global Apparel Networks Ltd. (กรุงเทพมหานคร)
25/01/2562
16/11/2561
บริษัท พีเพิลเสปซ คอนซัลติง(ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครงาน บริษัท พีเพิลสเปซ คอนซัลติง (ประเทศไทย) จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
18/10/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
16/09/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
21/08/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
26/07/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
26/07/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
05/07/2561
รับสมัคร Modern Trade Executive Officer บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
03/07/2561
Modern Trade Executive Officer บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
28/06/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
03/06/2561
รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ English teacher Part-time Fun Tutor สถาบันสอนภาษาอังกฤษ สอนสนุก (กรุงเทพมหานคร)

เลขที่ประกาศ : 076992

เจ้าหน้าที่ธุรการ 'งานขาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ 'งานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 14,000+ประสบการณ์

งานประจำ : 14,000+ประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บางขุนศรี
- จัดทำเอกสารใบเสนอราคา
- ตรวจเช็คสินค้าให้ลูกค้าในโปรแกรม
- บริการให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า
- ประสานงานกับแผนกคลังสินค้าในการจัดเตรียมสินค้าให้ลูกค้า
- ประสานงานกับแผนกบัญชีในการเปิดบิลขาย
- สนับสนุนเอกสารให้กับ Sales
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 076465

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 -25,000

งานประจำ : 20,000 -25,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บางขุนศรี
1. ดำเนินงาน ตามแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าร่วมงานกับองค์กร
2. ดำเนินงานตามแผนการฝึกอบรมประจำปี และบันทึกอบรม Acc PayRoll
3. ยื่นขอรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมของบริษัทฯให้กับสพภ.5 ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาผีมือแรงงาน
4. วิเคราะห์สรุป KPI รายงานประจำเดือนส่งผู้บังคับบัญชา
5. จัดทำรวบรวมแบบประเมินการทำงานประจำปี -ทบทวน JDJS update ประจำปี - รายงานประจำปี
6. วางแผนกิจกรรมบริษัท และจัดทำโครงการและดำเนินงาน
7. Team/Auditor ISO9001 14001 หรือระบบต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076571

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงสร้างอาคารและสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงสร้างอาคารและสิ่งแวดล้อม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บ้านช่างหล่อ
รับผิดชอบงานก่อสร้าง วิเคราะห์และออกแบบ เขียนแบบรูปแบบโครงการ ประเมินราคา ควบคุม ดูแลงานก่อสร้าง ให้ได้ตามเวลาและคุณภาพ ประสานงานในด้านการก่อสร้างกับทีมงานและผู้รับเหมา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076627

Implementer - Urgent!!!!!

Implementer - Urgent!!!!!

งานประจำ : เงินเดือน 15000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
Job Responsibility
- Implementing and support, hardware and software of the project.
- Coordinate with other team to implement project.
- Give consultation to customer about problem and support both of hardware and software.
- Sometime working outside office and sometime working other province.
- Standby support by mobile phone and remote configuration.
- Working on Monday - Satuarday, time 9.00 - 18.00
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076357

ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานประจำ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
-

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076089

เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน

เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
การให้บริการจัดหาห้องพัก ตรวจสอบสิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล รวมถึงประเมิณค่าใช้จ่ายในการทำหัตถการสำหรับผู้ป่วยที่รับรักษาไว้ในโรงพยาบาล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076063

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บ้านช่างหล่อ
บริการต้อนรับให้ข้อมูล ติดต่อสอบถามและประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนผู้ป่วย สื่อสาร ส่งต่อ ประสานงาน ดำเนินการตาม คำร้องขอหรือตามความต้องการของผู้รับบริการ ให้บริการลูกค้าคู่สัญญาและรับข้อมูลหลังศูนย์บริการต่างๆปิดทำการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง สร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์อันดีแก่ผู้รับบริการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075555

วิศวกรควบคุมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร

วิศวกรควบคุมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
1. ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน และเครื่องจักร
2. ทำแผนการ PM เครื่องจักร & ระบบไฟฟ้า
3. จัดทำแผนงบประมาณ และนำเสนอผู็มีอำนาจอนุมัติ
4. ประสานงานกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานระบบไฟฟ้า/เครื่องจักร
5. ติดตามสถานะการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในโรงงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075564

ธุรการการตลาด

ธุรการการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
1.จัดทำและจัดเก็บเอกสารทางการตลาด
2.จัดทำงานด้านสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์
3.ประสานงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
4.วิเคราะห์ SWOT ทางการตลาด
5.สำรวจความพึงพอใจลูกค้า
6.ประสานงานจัดงานด้านการแสดงสินค้า ออกบูธ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075562

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC/QA LAB

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC/QA LAB

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
1.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามเอกสารทางเทคนิค
2.ควบคุมการปฏิบัติงาน LAB TEST ,การสอบเทียบเครื่องทดสอบกับหน่วยงานภายนอก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075558

HR supervisor

HR supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
1.ควบคุมดูลแงานด้านสรรหาบุคคลากร
2.ควบคุมจัดการงานฝึกอบรม
3.ควบคุมวางแผนงานด้านระบบบริหารองค์กร
4.ควบคุมดูแลงานด้านสวัสดิการ
5.ควบคุมดูแลงานด้านระบบ ISO
6.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075563

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
1.ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ในโรงงาน
2.ดูแลระบบไฟฟ้าของอาคาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075553

ENGINEER (MANUFACTURING AND MANUFACTURING SUPPORT)

ENGINEER (MANUFACTURING AND MANUFACTURING SUPPORT)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
บริหารงานในสายงานการผลิตที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของข้อมูลสถิติการทำงาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพ ตามมาตรฐานและส่งมอบตามเวลา รวามถึงลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075565

วิศวกรตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

วิศวกรตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
1. ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ การผลิตงานในแต่ละกระบวนการ
2. วิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจสอบ กรณีที่พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ได้พร้อมหาแนวทางแก้ไข
3. รายงานสรุปผลการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพประจำเดือนนำเสนอต่อผู้บริหาร
4. สรุปรายงานสาเหตุงานเสียแต่ละเดือน พร้อมแนวทางแก้ไข
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075557

ผู้ช่วย QMR ภาคเอกสารบริหารการจัดการและสนับสนุนงาน R&D

ผู้ช่วย QMR ภาคเอกสารบริหารการจัดการและสนับสนุนงาน R&D

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
1.ปฏิบัติงานเพื่อรักษาและพัฒนาระบบ ISO 9001:2008
2.ควบคุม จัดทำ Docoment Control
3.ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขระเบียบปฏิบัติงานให้สอดคล้องเสมอ
4.ติดตามงานประสานงาน ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบ
5.ติดตาม Update สิงที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ควบคุม จัดทำ ระบบเอกสาร
6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075561

พนักงานฝ่ายผลิต

พนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
1.เตรียมเครื่องจักร และควบคุมการเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้า
2.ผลิตสินค้าตามกระบวนการผลิตที่มีการวางแผน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075554

พนักงานขนส่งสินค้า

พนักงานขนส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
1. รับผิดชอบการจัดเตรียมสินค้าจากคลังสินค้า และเอกสารต่างๆ
2. จัดเตรียมสินค้าขึ้นรถ เพื่อที่จะขนส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ และลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075560

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) จ.ราชบุรี

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) จ.ราชบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
1.จัดทำ-จัดเก็บเอสารทางระบบคุณภาพ ISO และด้านอื่นๆ
2.งานด้านอื่นๆทางระบบ ISO ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075567

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
1. วางแผนเข้าพบลูกค้าเก่า-ใหม่ ในแต่ละเดือน
2. นำเสนอสินค้าเก่า-ใหม่ ให้ลูกค้าทั้งเก่า และใหม่
3. ปิดการขายพร้อมส่งข้อมูลให้ Sales Admin
4. บริการข้อมูลทางด้านเทคนิค ให้ลูกค้าทราบเพิ่มเติม

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075556

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน (ASSISTANT FACTORY MANAGER)

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน (ASSISTANT FACTORY MANAGER)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
บริหารจัดการโรงงานในระบบคุณภาพ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา