กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 161913 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 152964

ตำแหน่งงานว่างSale Executive

ตำแหน่งงานว่างSale Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
- รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
- บริหารจัดการงานขาย
- ศึกษารายละเอียดของโครงการ และคู่แข่งขัน
- ให้คำปรึกษากับลูกค้า พร้อมแนะนำจุดเด่นโครงการ เพื่อให้ลูกค้าสนใจและนำไปสู่การปิดการขาย
- ให้บริการและสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า
- จัดทำรายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผลการขายสินค้า
- **ปฏิบัติงาน 6 วัน (หยุดวันธรรมดา)

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152736

ตำแหน่งงานว่างWeb programmer

ตำแหน่งงานว่างWeb programmer

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท

งานประจำ : 15,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บุคคโล
1.พัฒนาโปรแกรม Web Applicationsด้วยPHP Framework (ClหรือLaravel) ,cssและJavascript
2.มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล เช่น MySQL,Oracle,SQL Server อย่างใดอย่างหนึ่ง
3.มีความสามารถในการใช้งานapache/nginx
4.สามารถจัดทำเอกสารการออกแบบระบบ เช่น ER-Diagram,Data Dictionary,Data Flow Diagramเป็นต้นได้
5.มีความรู้ความเข้าใจ Web Services XML,Restful จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.มีความรู้ด้านการพัฒนา Mobile Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152618

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่นิติบริการ (โอนกรรมสิทธิ์)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่นิติบริการ (โอนกรรมสิทธิ์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
- จัดทำเอกสารโอนกรรมสิทธิ์
- ประสานงานกับงานสินเชื่อเพื่อโอนกรรมสิทธิ์
- ดูแลลูกค้าเพื่อทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ๆ ดิน
- เคลียเอกสารการโอนให้ฝ่ายบัญชี
- จัดทำสัญญาตามหน่วยงานร้องขอ
- ไปติดต่อหน่วยงานราชการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152682

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (สาขาร่มเกล้า)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (สาขาร่มเกล้า)

งานประจำ : เงินเดือน 12,300 - 15,000 บาท

งานประจำ : 12,300 - 15,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บุคคโล
งานทางด้านบัญชี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152512

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร โครงการเพชรเกษม48

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร โครงการเพชรเกษม48

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
- ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่กับโครงการ
- ดูแลและแก้ไขปัญหาของผู้พักอาศัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รับข้อคิดเห็นต่างๆจากเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย
- จัดและตกแต่งสถานที่สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ ที่จัดภายในอาคาร
- ตรวจสอบการซ่อมบำรุงระบบต่างๆ การรับประกันผลงานของระบบต่างๆ ระยะเวลาของสัญญาจ้างต่างๆ ตรวจสอบบันทึกข้อมูลต่างๆ ในอาคารชุด
- เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมประจำเดือน
- จัดเตรียมและส่งรายงานประจำวันให้ฝ่ายปฏิบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152567

ตำแหน่งงานว่างผู้อำนวยการโครงการ/Project Director

ตำแหน่งงานว่างผู้อำนวยการโครงการ/Project Director

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
1. รับผิดชอบทุกกิจกรรมในสายงานโครงการ คือ วางแผน , สั่งการ , ควบคุม , และรายงาน
2. รับผิดชอบงานพัฒนาโครงการ และบริหารโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงาน
3. อื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 151860

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (ก่อสร้าง)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (ก่อสร้าง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
- งานจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างในทันกับความต้องการกับฝ่ายก่อสร้าง
- เปรียบเทียบราคา/ต่อรองราคาสินค้า ให้มีได้สินค้าที่มีคุณภาพ
- ประเมิน Supplier และผู้รับเหมา
- ติดต่อประสานงานในการจัดส่งของกับไซต์งาน และแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151489

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมสโตร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
-จัดการเรื่องงานเอกสารของบริษัท
-ดูแลการเบิกของในสโตร์

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151414

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
- ฝึกงานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- งานด้าน Payroll
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151312

ตำแหน่งงานว่างCall Center

ตำแหน่งงานว่างCall Center

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
- ให้ข้อมูล และ รับเรื่องร้องเรียน จากลูกค้าของบริษัทฯ
- ตอบคำถามและข้อสงสัยของลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151337

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักกรรมการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักกรรมการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร
- ดูแลเอกสารฝ่ายสำนักกรรมการ
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ดูแลการจัดประชุม ติดตามการประชุม จัดทำรายงานการประชุม
- ดูแลความเรีบยร้อยในส่วนสำนักกรรมการ และผู้บริหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151217

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (สาขาเดอะมอลล์บางแค)

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (สาขาเดอะมอลล์บางแค)

งานประจำ : เงินเดือน 9,930 บาท

งานประจำ : 9,930 บาท กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บุคคโล
ดูแลทำความสะอาด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 151025

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟ/ช่างโป๊/ช่างเชื่อม/ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป/ (โซนสุขุมวิท, เพชรเกษม)

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟ/ช่างโป๊/ช่างเชื่อม/ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป/ (โซนสุขุมวิท, เพชรเกษม)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
- งานเดินไฟฟ้าภายใน/ภายนอกอาคาร
- งานช่างทั่วไป
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150082

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
-ขับรถ รับ-ส่งผู้บริหารตามสถานที่ต่างๆ
-ขับรถให้พนักงานไปสถานที่ต่างๆ กรณีเมื่อมีการร้องขอ
-ดูแลรถให้พร้อมใช้งานเสมอ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149053

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท

งานประจำ : 15,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บุคคโล
- ดูแลเพจ Facebook , Line , Instagram , Website ของบริษัท
- สร้างภาพลักษณ์ เขียน Content เพื่อให้มีความน่าสนใจ สร้างแบรนด์ให้คนรู้จัก
- ดูแลและประสานงานกับเซลล์ออนไลน์ เรื่องการจองรถของลูกค้า เรื่องร้องเรียนต่างๆ ในช่องทางออนไลน์หลัก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148810

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย/Real Estate Sales Agent

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย/Real Estate Sales Agent

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
- รับผิดชอบงานขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องชุดที่รับฝากขาย - เช่า
- ติดต่อประสานงาน และหาช่องทางในการขายสินทรัพย์
- พาลูกค้าชมห้องชุด
- ช่วยตรวจสภาพห้องชุดทั้งก่อนและหลังลูกค้าเข้าอยู่
- งานอื่นๆ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148695

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการส่วนขายอสังหาริมทรัพย์

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการส่วนขายอสังหาริมทรัพย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
- รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
- บริหารจัดการงานขาย
- ศึกษารายละเอียดของโครงการ และคู่แข่งขัน
- ให้คำปรึกษากับลูกค้า พร้อมแนะนำจุดเด่นโครงการ เพื่อให้ลูกค้าสนใจและนำไปสู่การปิดการขาย
- ให้บริการและสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า
- จัดทำรายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผลการขายสินค้า
- **ปฏิบัติงาน 6 วัน (หยุดวันธรรมดา)หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148434

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงนิติอาคารชุด โซนสุขุมวิท

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงนิติอาคารชุด โซนสุขุมวิท

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
- ซ่อมบำรุงงานภายในอาคาร มีความรู้ด้านช่าง สามารถซ่อมบำรุงได้
- ตรวจสอบเช็คระบบภายในอาคาร
- งานบริการซ่อมแซมภายในอาคารสำนักงาน
- หาซื้ออุปกรณ์ สำหรับการซ่อมบำรุงต่าง ๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 148271

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนคอนโด คุมงาน defect,finishing

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนคอนโด คุมงาน defect,finishing

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-25,000

งานประจำ : 20,000-25,000 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
-วางแผน,ควบคุมงานให้ตรงไปตามแบบและตามกำหนด
-สรุปงานประจำสัปดาห์,เดือน
-ตรวจงานและดูงวดงานผู้รับเหมา
-ทำงานตามคำสั่งผู้บริหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147983

ตำแหน่งงานว่างจ่ายงานช่าง

ตำแหน่งงานว่างจ่ายงานช่าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี หิรัญรูจี
จ่ายงานช่างทอง QC ตัวเรือน คีย์ข้อมูลลงคอม
ประสานงานกับแผนกต่างๆ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา