กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 90376 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 146560

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1.ปกครองบังคับบัญชา พนักงานในฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบ
2.พิจารณาจัดสรรอัตราบุคลากรในแผนกที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม และจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์ให้ครบถ้วน
3.วางแผนซ่อมเครื่อง อะไหล่ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
4.กำกับและปฏิบัติงานของแผนกให้เป็นไปตามแผนงาน
5.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.วิเคราะห์และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน(รายสัปดาห์/เดือน/ไตรมาส/ปี)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146519

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายแผนและควบคุมการเดินเรือ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายแผนและควบคุมการเดินเรือ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1.รับนโยบายจากรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือและผู้อำนวยการปฏิบัติการเดินเรือ พร้อมสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
2.ปกครองบังคับบัญชา พนักงานในฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบ
3.วางแผน และดูแลประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ท่าเรือและการให้บริการเรือ
4.วางแผนดูแลบำรุงรักษาเรือ การจัดเตรียมอะไหล่เรือเบื้องต้น การจอดซ่อมเรือ และการนำเรือเข้าอู่
5.ควบคุมดูแล การต่อทะเบียนเรือ การต่อใบอนุญาตต่าง ๆ ของเรือ และเจ้าหน้าที่เรือ
6.ดูแล จัดการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับเร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146494

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่วยผลิต โรงงานบึงกาฬ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่วยผลิต โรงงานบึงกาฬ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1.ขับรถตักภายในโรงงาน เพื่อลำเลียงวัตถุดิบหินทราย
2.ดูแลความสะอาด ว่อมบำรุงรถตัก
3.แจ้งซ่อมกรณีเกิดการเสียหนัก
4.งานอื่นๆภายในโรงงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145957

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนกผลิตไบโอดีเซล

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนกผลิตไบโอดีเซล

งานประจำ : เงินเดือน 9,240 บ.

งานประจำ : 9,240 บ. กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตและจัดส่งน้ำมันไบโอดีเซล
2. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145981

ตำแหน่งงานว่างธุรการ-ประสานงานขาย (ผู้หญิงเท่านั้น)

ตำแหน่งงานว่างธุรการ-ประสานงานขาย (ผู้หญิงเท่านั้น)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
งานดูแล งานซ่อมบำรุงอาคาร เช่น ไฟฟ้า แอร์ ประปา ทาสี ซ่อมบำรุงสุขภัณฑ์
อพาร์ตเม้นท์อยู่จ.นครปฐม ใกล้กับโรงพยาบาลนครปฐม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145956

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม,ตัดแก๊ส

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม,ตัดแก๊ส

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000

งานประจำ : 15,000-20,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1 ควบคุมเงินสดย่อย
2 ตรวจสอบเอกสารจ่ายตามเงื่อนไขอำนาจอนุมัติ
3 ตรวจสอบทะเบียนเช็คจ่าย
4 ตรวจสอบรายงานทะเบียนเช็ครับ
5 ตรวจสอบรายงานเงินสดรับประจำวัน
6 ตรวจสอบรายงานนำฝากเช็คประจำวัน
7 จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร Bank Reconcile
8 จัดทำรายงานกระแสเงินสด
9 จัดทำรายงานประมาณงบประมาณประจำปี พร้อมทั้งรายงานเปรียบเทียบ
10 จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน
11 เข้าใจกระบวนการบันทึกบัญชีและเข้าใจกระบวนการปิดงบการเงิน
12 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 146049

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับเครน โรงงานโคราช หนองกระทุ่ม

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับเครน โรงงานโคราช หนองกระทุ่ม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1.ขับเครนภายในโรงงาน เพื่อลำเลียงวัตถุดิบหินทราย
2.ดูแลความสะอาด ซ่อมบำรุงเครน
3.แจ้งซ่อมกรณีเกิดการเสียหนัก
4.งานอื่นๆภายในโรงงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145170

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานชลบุรี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ
2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน
3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน
4) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145217

ตำแหน่งงานว่างDigital Marketing Executive

ตำแหน่งงานว่างDigital Marketing Executive

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000

งานประจำ : 15000-20000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
รับมอบหมายในการดูแลระบบงานขายสินค้าออนไลน์ในเว็บไซต์ lazada.co.th, shopee.co.th, jd.co.th รับออเดอร์ ออกบิลสินค้า ตอบคำถามแชทจากลูกค้า โพสสินค้าใหม่ลงแคตาล็อค โปรโมทผลิตภัณฑ์และตอบกลุ่มลูกค้าใน line, facebook, twitter, instragram เป็นต้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 144965

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการหมู่บ้านจัดสรร(ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการหมู่บ้านจัดสรร(ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000

งานประจำ : 15000-20000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
ดูแลบริหารการจัดการหมู่บ้านจัดสรร ประสานงานติดต่อคณะกรรมการและสำนักงานที่ดิน คู่สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ดูแลการเก็บเงิน จ่ายเงินคู่สัญญา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 144601

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค ส่วนงานวิศวกรรม

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค ส่วนงานวิศวกรรม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1. ซ่อมระบบไฟฟ้าและงานกล
2. บำรุงรักษา(PM) โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ
3. แนะนำและช่วยเหลือให้พนักงานประจำโรงงาน ดูแลโรงงานโดยถูกวิธี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 144810

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานพานทอง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานพานทอง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ
2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน
3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน
4) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 144135

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตัก โรงงานสมุทรสาคร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตัก โรงงานสมุทรสาคร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1.ขับรถตักภายในโรงงาน เพื่อลำเลียงวัตถุดิบหินทราย
2.ดูแลความสะอาด ว่อมบำรุงรถตัก
3.แจ้งซ่อมกรณีเกิดการเสียหนัก
4.งานอื่นๆภายในโรงงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143983

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 9,600-10,000

งานประจำ : 9,600-10,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1. บันทึกข้อมูลรายการต่างๆ ได้แก่ บันทึกรายการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ บันทึก SO และออกใบสั่งขาย บันทึก INV ใบสำคัญตั้งหนี้และออกใบแจ้งหนี้ บันทึกรายการใช้น้ำมันในระบบ SPSS บันทึกเงินสดฝากประจำวัน และบันทึกเงินโอนระหว่างธนาคาร
2. ตรวจสอบเงินสดกับรายได้และเงินฝากประจำวัน รวมถึงทำการกระทบยอดเงินสดกับ GL
3. ออกใบแจ้งหนี้ค่าโดยสาร
4. จัดทำค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย
5. ตรวจนับสต็อกและทรัพย์สินตามแผนประจำเดือนและแผนประจำปี
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143737

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานลาดหลุมแก้ว

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานลาดหลุมแก้ว

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ
2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน
3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน
4) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143733

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานปลวกแดง2

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานปลวกแดง2

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ
2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน
3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน
4) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143734

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานศรีสองรัก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานศรีสองรัก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ
2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน
3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน
4) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143728

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิตและบริการ โรงงานบึงกาฬ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิตและบริการ โรงงานบึงกาฬ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1) ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2) ควบคุมเครื่องจักรในการโกยหินทรายเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีต
3) ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานเบื้องต้นร่วมกับทีมงาน
4) สรุปรายงานการผลิตประจำวันเสนอต่อ หัวหน้าโรงงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 143731

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานบ่อวิน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานบ่อวิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ
2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน
3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน
4) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143736

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานพลูตาหลวง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานพลูตาหลวง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ
2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน
3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน
4) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา