กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 7065 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 131072

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์ (ประจำ A.C.T สาขา ห้าง makro บางบอน)

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์ (ประจำ A.C.T สาขา ห้าง makro บางบอน)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 20,000

งานประจำ : 11,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
ให้บริการบำรุงรักษารถยนต์
- เปลี่ยนยาง
- เปลี่ยนระบบช่วงล่าง
- เปลี่ยนระบบเบรค
- เปลี่ยนโช๊คอัพ
- เปลี่ยนแบตเตอรี่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130776

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิตและบริการงานคอนกรีต โรงงานลำลูกกา คลอง11

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิตและบริการงานคอนกรีต โรงงานลำลูกกา คลอง11

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประส

งานประจำ : ตามโครงสร้าง+ประส กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1) ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2) ควบคุมเครื่องจักรในการโกยหินทรายเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีต
3) ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานเบื้องต้นร่วมกับทีมงาน
4) สรุปรายงานการผลิตประจำวันเสนอต่อ หัวหน้าโรงงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130777

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานลำลูกกา คลอง11

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานลำลูกกา คลอง11

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประส

งานประจำ : ตามโครงสร้าง+ประส กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ
2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน
3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน
4) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130572

ตำแหน่งงานว่างArea Manager ด่วนมาก !!

ตำแหน่งงานว่างArea Manager ด่วนมาก !!

งานประจำ : เงินเดือน 25000++

งานประจำ : 25000++ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1.วางแผนกำลังคนในระดับผู้จัดการร้าน
2.รับสมัครและคัดเลือกผู้จัดการร้านที่มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการที่ต้องการ
3.ตรวจสอบว่าพนักงานทุกคนในทีมได้รับการฝึกอบรมอย่างดี และผ่านกระบวนการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานได้
4.ควบคุม ดูแล และ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของผู้จัดการร้านและให้แน่ใจว่า สามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
5.พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นระยะๆและประเมินผลความคืบหน้าของการปรับปรุง
6.ชื่นชมและให้รางวัล และให้คำเตือนหรือบทลงโทษกับพนั
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130247

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
- ทำความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการดำเนินธุรกิจขององค์กร และให้คำแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรถูกต้องและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ
- สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานตามโครงการ/แผนงานประจำปี
- รวบรวมข้อมูลเพื่อประมวลผลรายงานการทำธุรกรรมตามกฏระเบียบต่างๆ เพื่อให้จัดทำรายงานมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้
- ติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท
- จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างความตระหนักถึงนโ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129571

ตำแหน่งงานว่างเทอราปิสต์ หรือ พนักงานทรีทเม้นต์

ตำแหน่งงานว่างเทอราปิสต์ หรือ พนักงานทรีทเม้นต์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
- ทำทรีทเม้นท์ตามขั้นตอนและมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้
- แนะนำ ให้คำปรึกษาด้านความงามให้กับลูกค้า
- ดูแลอุปกรณ์ เครื่องใช้ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- จัดตารางนัดผู้เข้ารับบริการ
- จัดการงานเอกสารภายในแผนก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 129588

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ-ส่งเอกสาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ-ส่งเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
- รับส่ง - เอกสาร (เส้นทางประจำ, วิ่งงานด่วน)
- รับเช็ค - วางบิล (เส้นทางประจำ, เก็บเช็ควางบิลงานด่วน)
- วิ่งงานเอกสารนำเข้า-ส่งออก (แลก D/O, B/L)
- วิ่งงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129139

ตำแหน่งงานว่าง ที่ปรึกษาด้านความงามแบรนด์ No.7 (หลายสาขา)

ตำแหน่งงานว่าง ที่ปรึกษาด้านความงามแบรนด์ No.7 (หลายสาขา)

งานประจำ : เงินเดือน 16,500

งานประจำ : 16,500 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
ลักษณะงาน : งานประจำ
คอยให้คำปรึกษาด้านความงามและให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแบรนด์ No. 7 แก่พนักงานภายในร้าน และมีหน้าที่บริหารจัดการสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ด้านความงามแบรนด์ No.7 ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งสามารถสร้างความเชื่อมั่น และความผูกพันกับลูกค้า จนทำให้เกิด Customer Loyalty
สถานที่ปฎิบัติงาน :
1. Mercury (Bts ชิดลม)
2. Silom Complex (Bts สีลม)
3. เมกะ บางนา
4. Future รังสิต
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129179

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล (RPT)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล (RPT)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000

งานประจำ : 11,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1.จัดทำเงินเดือนพนักงานในระบบ Payroll
2.สามารถทำ ภงด.1 และ ภงด. 1 ก ได้
3.จัดทำเอกสารประกันสังคม
4.จัดทำ บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสารต่างๆของงานบุคคล
5.ตรวจเช็ค ขาด ลา มาสาย สรุปรายงาน จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน
6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128452

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์ หรือ พนักงานให้บริการลูกค้า (ประจำ ACT สาขาอุบล)

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์ หรือ พนักงานให้บริการลูกค้า (ประจำ ACT สาขาอุบล)

งานประจำ : เงินเดือน 11,500 - 15,000 + Incentive

งานประจำ : 11,500 - 15,000 + Incentive กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
- ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการศูนย์รถยนต์ A.C.T
- การชำระเงิน
- แนะนำบริการ
- การให้ข้อมูล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128572

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานอาหารและยา

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานอาหารและยา

งานราชการ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานราชการ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
- ขออนุญาตเครื่องสำอาง แก้ไขปัญหาเรื่องที่ไม่ได้รับการอนุญาต
- รวบรวมข้อมูลและพิมพ์ข้อมูล สคบ.สินค้าใหม่ เพื่อนำไปติดบนผลิตภัณฑ์ที่จะนำออกขายสู่ตลาดให้ถูกต้องตามกฏหมาย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับ งานประสานงาน อย.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128230

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายปลีกและส่งเสื้อผ้าแฟชั่นสตรี ชุดชั้นใน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายปลีกและส่งเสื้อผ้าแฟชั่นสตรี ชุดชั้นใน

งานประจำ : เงินเดือน 10,500 - 17,500 + Incentive รายเดือ

งานประจำ : 10,500 - 17,500 + Incentive รายเดือ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
• ให้บริการบำรุงรักษารถยนต์
- เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
- เปลี่ยนระบบช่วงล่าง
- เปลี่ยนโช๊คอัพ
- เปลี่ยนยาง
- เปลี่ยนเบรค
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 21 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 128401

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิตและบริการงานคอนกรีต โรงงานบางละมุง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิตและบริการงานคอนกรีต โรงงานบางละมุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประส

งานประจำ : ตามโครงสร้าง+ประส กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1) ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2) ควบคุมเครื่องจักรในการโกยหินทรายเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีต
3) ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานเบื้องต้นร่วมกับทีมงาน
4) สรุปรายงานการผลิตประจำวันเสนอต่อ หัวหน้าโรงงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128377

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประส

งานประจำ : ตามโครงสร้าง+ประส กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ
2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน
3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน
4) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
*กรณีไม่มีประสบการณ์ มีคนสอนงานให้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128066

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์ ประจำ Cockpit สาขา พระประแดง (เยื้อง BigC พระประแดง)

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์ ประจำ Cockpit สาขา พระประแดง (เยื้อง BigC พระประแดง)

งานประจำ : เงินเดือน 11,500 - 15,000 + Incentive

งานประจำ : 11,500 - 15,000 + Incentive กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
• ให้บริการบำรุงรักษารถยนต์
- เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
- เปลี่ยนระบบช่วงล่าง
- เปลี่ยนโช๊คอัพ
- เปลี่ยนยาง
- เปลี่ยนเบรค
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128192

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายรักษาความสะอาด

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายรักษาความสะอาด

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 +

งานประจำ : 20,000 + กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1. ดูแลพนักงานและรับผิดชอบงานตามนโยบายของบริษัท
2. ดูแลการให้บริการลูกค้าให้ตรงตามที่ระบุในสัญญาบริการ
3. ควบคุมการบริการให้ได้คุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
4. ควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ตรงตามงบประมาณที่กำหนดไว้
5.จัดทำหน้าที่งานและตรวจสอบการทำงาน ของพนักงานทำความสะอาดในแต่ละส่วนงานได้อย่างชัดเจน
6. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และประสานงานต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
7. ประเมินผลงาน,ชมเชย,ลงโทษ ผู้ใต้บังคับบัญชาตามกฎระเบียบของบริษัท
8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128062

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี AR

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี AR

งานประจำ : เงินเดือน 16,000 - 25,000

งานประจำ : 16,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
- ออกใบกำกับสินค้า / ใบเรียกเก็บเงินลูกค้า
- ออกใบแจ้งหนี้การจัดเก็บภาษี
- ติดตามการชำระเงินของลูกค้า
- จัดทำรายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127664

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้งหัวเบียร์ และ ผู้ช่วยช่างติดตั้ง สุขุมวิท 101/1 **รับด่วน**

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้งหัวเบียร์ และ ผู้ช่วยช่างติดตั้ง สุขุมวิท 101/1 **รับด่วน**

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
ตำแหน่งช่างติดตั้ง ติดตั้งหัวเบียร์สดตามพื้นที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่งผู้ช่วยช่างติดตั้ง ปฏิบัติงานช่วยงานช่างติดตั้ง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 25 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 127666

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา (ฝึกหัด) ประจำสาขา ภูเก็ต

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา (ฝึกหัด) ประจำสาขา ภูเก็ต

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1. การบริหารงาน การสร้างยอดขาย การกำหนดแผนงาน ของสาขา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
2. การตรวจสอบมาตรฐาน ต่างๆ เช่น ด้านงานบริการ งานช่าง ด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อสร้างความพึงพอใจ ลดความผิดพลาด และป้องกันอุบัติเหตุ
3. การจัดระบบการควบคุมต่างๆ เช่น สต็อคสินค้า และการเบิกจ่ายต่างๆ
4. การตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี/การเงิน เงินสดย่อย
5. การพัฒนาบุคลากร การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า เพื่อสร้างความเข้าใจ และเพิ่มทักษะ ด้านการขาย สร้างความชำนาญของพนักงานในการติดตั้งสินค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127668

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า (ประจำสุขุมวิท 101/1)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า (ประจำสุขุมวิท 101/1)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
- เช็คสินค้า จัดการส่งสินค้า ได้อย่างถูกต้อง
- วางแผนการจัดส่งสินค้า
- ควบคุม และติดตามการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนด
- ควบคุม ดูแลการทำงานของพนักงานขับรถ และขนส่งสินค้า
- งานด้านเอกสาร ติดต่อประสานงาน
เป็นต้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา