กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 161914 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 152923

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิตและบริการ จ.สมุทรปราการ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิตและบริการ จ.สมุทรปราการ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1. ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. ควบคุมเครื่องจักรในการโกยหินทรายเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีต
3. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานเบื้องต้นร่วมกับทีมงาน
4. สรุปรายงานการผลิตประจำวันเสนอต่อ หัวหน้าโรงงาน
5. งานอื่นๆภายในโรงงานที่ได้รับมอบหมาย
*มีการสอนงาน กรณีไม่มีประสบการณ์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152871

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานบึงกาฬ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานบึงกาฬ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
- ทดสอบ Slump
- เก็บตัวอย่างหน้างาน
- จัดทำเอกสาร รายงานการเก็บตัวอย่าง
- นำส่งวัตถุดิบ ทดสอบความชื้น
- ติดตามผลทดสอบให้ลูกค้า
- งานอื่นๆภายในโรงงานที่ได้รับมอบหมาย
*มีการสอนงาน กรณีไม่มีประสบการณ์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152917

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมรถบรรทุก โรงงานสระบุรี

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมรถบรรทุก โรงงานสระบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1. วางแผนและตรวจเช็ครถในเขตที่รับผิดชอบ
2. ซ่อมรถให้พร้อมใช้งานตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนด
3. วางแผนเบิกเตรียมอะไหล่สำหรับซ่อมให้พร้อมซ่อม
4. ตรวจเช็คเครื่องมือซ่อมให้พร้อมใช้งาน
5. สอนการดูแลรักษารถเบื้องต้นให้พนักงาน
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152876

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานมีนบุรี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานมีนบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 16,500 บาท

งานประจำ : 12,000 - 16,500 บาท กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
- ทดสอบ Slump
- เก็บตัวอย่างหน้างาน
- จัดทำเอกสาร รายงานการเก็บตัวอย่าง
- นำส่งวัตถุดิบ ทดสอบความชื้น
- ติดตามผลทดสอบให้ลูกค้า
- งานอื่นๆภายในโรงงานที่ได้รับมอบหมาย
*มีการสอนงาน กรณีไม่มีประสบการณ์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152878

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานกบินทร์บุรี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานกบินทร์บุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
- ทดสอบ Slump
- เก็บตัวอย่างหน้างาน
- จัดทำเอกสาร รายงานการเก็บตัวอย่าง
- นำส่งวัตถุดิบ ทดสอบความชื้น
- ติดตามผลทดสอบให้ลูกค้า
- งานอื่นๆภายในโรงงานที่ได้รับมอบหมาย
*มีการสอนงาน กรณีไม่มีประสบการณ์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152879

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตัก โรงงานโคราช

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตัก โรงงานโคราช

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1.ขับเครื่องลากหินทรายภายในโรงงาน เพื่อลำเลียงวัตถุดิบหินทราย
2.ดูแลความสะอาด ซ่อมบำรุงเครื่องลากหินทราย
3.แจ้งซ่อมกรณีเกิดการเสียหนัก
4.งานอื่นๆภายในโรงงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 152877

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตัก โรงงานรัตนาธิเบศร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตัก โรงงานรัตนาธิเบศร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1.ขับเครื่องลากหินทรายภายในโรงงาน เพื่อลำเลียงวัตถุดิบหินทราย
2.ดูแลความสะอาด ซ่อมบำรุงเครื่องลากหินทราย
3.แจ้งซ่อมกรณีเกิดการเสียหนัก
4.งานอื่นๆภายในโรงงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152869

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานโคราช

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานโคราช

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
- ทดสอบ Slump
- เก็บตัวอย่างหน้างาน
- จัดทำเอกสาร รายงานการเก็บตัวอย่าง
- นำส่งวัตถุดิบ ทดสอบความชื้น
- ติดตามผลทดสอบให้ลูกค้า
- งานอื่นๆภายในโรงงานที่ได้รับมอบหมาย
*มีการสอนงาน กรณีไม่มีประสบการณ์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152924

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตัก จ.สมุทรปราการ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตัก จ.สมุทรปราการ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1.ขับเครื่องลากหินทรายภายในโรงงาน เพื่อลำเลียงวัตถุดิบหินทราย
2.ดูแลความสะอาด ซ่อมบำรุงเครื่องลากหินทราย
3.แจ้งซ่อมกรณีเกิดการเสียหนัก
4.งานอื่นๆภายในโรงงานที่ได้รับมอบหมาย
*กรณีไม่มีประสบการณ์ มีคนสอนงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152888

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานบางบ่อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานบางบ่อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
- ทดสอบ Slump
- เก็บตัวอย่างหน้างาน
- จัดทำเอกสาร รายงานการเก็บตัวอย่าง
- นำส่งวัตถุดิบ ทดสอบความชื้น
- ติดตามผลทดสอบให้ลูกค้า
- งานอื่นๆภายในโรงงานที่ได้รับมอบหมาย
*มีการสอนงาน กรณีไม่มีประสบการณ์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152922

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าโรงงานคอนกรีต จ.สมุทรปราการ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าโรงงานคอนกรีต จ.สมุทรปราการ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1. ควบคุมงานผลิต ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ และมาตรฐานที่กำหนด
2. ควบคุมทรัพย์สินบริษัท ได้แก่ วัตถุดิบ เครื่องจักร รถโม่ รถตัก ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการผลิต ดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้น
3. ควบคุมงานขายและบริการ รับผิดชอบการขายเงินสด ดูแลเรื่องการบริการ การจัดส่งสินค้าให้ตรงเวลา และต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
4. ควบคุมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานไม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152563

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการอาคาร(ด่วน) ประชาอุทิศ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการอาคาร(ด่วน) ประชาอุทิศ

งานประจำ : เงินเดือน 18000-25000

งานประจำ : 18000-25000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
ดูแลจัดการความเรียบร้อยภายใจอาคารชุด ควบคุมการทำงานของ แม่บ้าน รปภ. ช่างประจำอาคาร ติดต่อประสานกับเจ้าของร่วมและบุคคลภายนอก ทำเอกสารเบิกจ่าย ออกใบเสร็จรับเงิน ติดต่อธนาคาร ประสานบริษัทภายนอกเกี่ยวกับงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 152565

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่างประจำอาคาร (ลาดพร้าว ) ด่วน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่างประจำอาคาร (ลาดพร้าว ) ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน 18000-25000

งานประจำ : 18000-25000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
ดูแลระบบต่างๆภายในอาคาร ควบคุมการทำงานของพนักงานช่างในอาคาร ติดต่อประสานงานกับบริษัทฯภายนอกเกี่ยวกับงานระบบและงานซ่อมแซมต่างๆ ติดต่อประสานกับกรรมการและผู้รับเหมาภายนอก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152409

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
ควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ตรวจสอบและพิจารณา และให้ความช่วยเหลือใน เนื้อหาสาระทางด้านวิศวกรรมบริหารจัดการ วางแผน และติดตามการดำเนินงานด้านโครงสร้างและสถาปัตย์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และเป็นไปตามแผนงานโดยควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152411

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโครงการ ถอดแบบและคำนวณวัสดุในการทำงาน รวมทั้งจัดทำและตรวจสอบงบประมาณ วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามการทำงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151872

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (โรงงานสาขาลาดหลุมแก้ว)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (โรงงานสาขาลาดหลุมแก้ว)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1. ควบคุมดูแลตรวจสอบความถูกต้องของงานเอกสารงานบัญชี บัญชีเจ้าหนึ้ การลงบัญชีและการบันทึกบัญชี
2. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารการเบิกจ่าย
3. ตรวจสอบเอกสารเปรียบเทียบกับรายงานแยกประเภท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151567

ตำแหน่งงานว่างPHP Programmer

ตำแหน่งงานว่างPHP Programmer

งานประจำ : เงินเดือน 15000-30000

งานประจำ : 15000-30000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
เนื้องาน
- ทำเว็บไซต์ตามที่ลูกค้าต้องการได้
- สามารถออกไปประชุมเพื่อรับบรีฟจากลูกค้าโดยตรงได้
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ เช่น elastic search / line api / google api
- สามารถเรียนรู้ PHP Framework ใหม่ได้ (บริษัทใช้ Framework ที่พัฒนาเอง)
- มาทำงานเหมือนมาบ้านเพื่อน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151411

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิตและบริการ (สามารถโยกย้ายทำงานต่างจังหวัดได้)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิตและบริการ (สามารถโยกย้ายทำงานต่างจังหวัดได้)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000

งานประจำ : 18,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1. ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. ควบคุมเครื่องจักรในการโกยหินทรายเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีต
3. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานเบื้องต้นร่วมกับทีมงาน
4. สรุปรายงานการผลิตประจำวันเสนอต่อ หัวหน้าโรงงาน
5. งานอื่นๆภายในโรงงานที่ได้รับมอบหมาย
*มีการสอนงาน กรณีไม่มีประสบการณ์
*สามารถโยกย้ายได้ ตามฐานการผลิต
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 151413

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ (สามารถโยกย้ายทำงานต่างจังหวัดได้)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ (สามารถโยกย้ายทำงานต่างจังหวัดได้)

งานประจำ : เงินเดือน 17,000

งานประจำ : 17,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
- ทดสอบ Slump
- เก็บตัวอย่างหน้างาน
- ทดสอบ และกดก้อนปูน
- จัดทำเอกสาร รายงานการเก็บตัวอย่าง
- นำส่งวัตถุดิบ ทดสอบความชื้น
- ติดตามผลทดสอบให้ลูกค้า
- งานอื่นๆภายในโรงงานที่ได้รับมอบหมาย
*มีการสอนงาน กรณีไม่มีประสบการณ์
*สามารถโยกย้ายได้ ตามฐานการผลิต

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151330

ตำแหน่งงานว่าง2D โมชั่น กราฟฟิก (สัญญาจ้าง 3 เดือน)

ตำแหน่งงานว่าง2D โมชั่น กราฟฟิก (สัญญาจ้าง 3 เดือน)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 20,000

งานประจำ : 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
สัญญาจ้าง 3 เดือน +- 1 เดือน ตั้งแต่ เดือน 7 - เดือน 9 เริ่มงานระหว่างเดือนได้

Editor : ใช้โปรแกรม Premier pro ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์. มีทักษะเบื้องต้นทางศิลป์
Animation : มีความสามารถในการใช้โปรแกรม After Effect. ได้ดีมีความคิดสร้างสรรค์.
ยินดีรับเด็กจบใหม่ พร้อมเริ่มงานทันที
ถ้ามี notebook มาเองจะดีมาก (มีค่าเสื่อมราคาให้)

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา