กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164224 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 108875

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้งกระจก อลูมิเนียม

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้งกระจก อลูมิเนียม

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามความสา

งานประจำ : พิจารณาตามความสา กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
1. ติดตั้งโครงเคร่าประตู ,หน้าต่าง อลูมิเนียมตามอาคาร
2. ติดตั้งกระจกประตู ,หน้าต่างตามอาคาร
3. ไปทำงานตามหน่วยงานตามที่บริษัทกำหนดได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108876

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามความสา

งานประจำ : พิจารณาตามความสา กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
- ตรวจสอบพื้นที่้หน้างาน
- เตรียมพร้อมพื้นที่การติดตั้ง งานประตู,หน้าต่างกระจก อลูมิเนียม
- เตรียมพร้อมพื้นที่การติดตั้ง งานระบบ ผนังCURTAIN WALL
- เตรียมพร้อมพื้นที่การติดตั้ง งานระบบ ผนังComposite
- จัดทำรายงานประจำวัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147725

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกัน

งานประจำ : ตามตกลงกัน กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
เสนอขายหมึกพิมพ์ และอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนที่เกี่ยวข้อง ดูแลรับผิดชอบลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ของบริษัทฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147726

ตำแหน่งงานว่างนักเคมี

ตำแหน่งงานว่างนักเคมี

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
ประจำโรงงานที่จ.สมุทรสาคร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149476

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโครงการ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
บริหารจัดการโครงการตามนโยบายบริหาร

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162189

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมทีวี (สาขาอยุธยา)

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมทีวี (สาขาอยุธยา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
ซ่อมแซมและดูแลเครื่องตัดเจาะอลูมิเนียม
ซ่อมแซมและดูแลเครื่องจักร CNC อลูมิเนียม
ซ่อมแซมและดูแลระบบพลังงานและไฟฟ้าทั้งหมด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 162199

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมทีวี (สาขานครราชสีมา)

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมทีวี (สาขานครราชสีมา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
ควบคุมเครื่องตัดเหล็กแผ่น CNC
ควบคุมเครื่องพับเหล็กแผ่น CNC
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162968

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
ทำตารางเวลาสำหรับผู้บริหาร และแจ้งเตือนกำหนดนัดหมาย จัดทำเอกสารตามแต่ได้รับมอบหมาย สามารถใช้งาน MS Office ได้อย่างคล่องแคล่ว
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160131

ตำแหน่งงานว่างธุรการขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการขาย

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
1. ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า
2. พิมพ์เอกสารต่างๆ ภายในฝ่าย
3. สรุปยอดขายและทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา
4. รับโทรศัพท์จากลูกค้าและบันทึกการติดต่อให้ครบถ้วน
5. ดูแลเอกสารต่างๆภายในฝ่าย
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 160912

ตำแหน่งงานว่างจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
1. วางแผนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานบริษัท
2. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้า เพื่อขอรายละอียดเกี่ยวกับการเสนอราคาสินค้า , วัตถุดิบ และเงื่อนไขอื่นๆ
3. เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
4. จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้ขายสินค้า
5. ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบ หรือประสานงานกับตัวแทนจัดการขนส่ง เพื่อดำเนินการเรื่องภาษีศุลกากร รวมทั้งประสาน
งานกับผู้ใช้วัตถุดิบเกี่ยวกับการรับมอบและเอกสารจัดซื้อ
6
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161065

ตำแหน่งงานว่างธุรการพิมพ์บิล

ตำแหน่งงานว่างธุรการพิมพ์บิล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
- เปิดบิลขายให้ลูกค้าหน้าร้าน ออกใบส่งของ , ใบอินวอยซ์
- คุมบิลดูเลขที่ออกประจำวัน เลข IV บิลแรกของวัน ใส่วันที่ ใส่จำนวนเงิน
- จัดทำใบส่งเงิน , ดูแลเงิน , นับเงินส่งทางการเงิน
- ทำสมุดส่งบิลเงินสด , Cr , เงินโอน
- ปริ้นสรุปรายงานประจำวัน และใบส่งเงิน
- เปิดบิลส่งของพร้อมวางบิล
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 108576 เลขที่ประกาศ : 108577

ตำแหน่งงานว่างSales หน่วยรถกรุงเทพและต่างจังหวัด 3 อัตรา รายได้ 20,000+++ พร้อมสวัสดิการ (ด่วนมาก!!!!!)

ตำแหน่งงานว่างSales หน่วยรถกรุงเทพและต่างจังหวัด 3 อัตรา รายได้ 20,000+++ พร้อมสวัสดิการ (ด่วนมาก!!!!!)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000+ สวัสดิการอื่น

งานประจำ : 20,000+ สวัสดิการอื่น กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
ดูแลฐานลูกค้าเก่า และมองหาตลาดลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้า ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134225

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Web & IT Support Part time หรือนักศึกษา ทำวันเสาร์ สัมภาษณ์ 27 - 28 มีนาคม พร้อมทราบผลและเริ่มงานได้ทันที

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Web & IT Support Part time หรือนักศึกษา ทำวันเสาร์ สัมภาษณ์ 27 - 28 มีนาคม พร้อมทราบผลและเริ่มงานได้ทันที

งานประจำ : เงินเดือน 8000-12000

งานประจำ : 8000-12000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
- ทำงานทุกวันเสาร์
- ดูแลงานระบบ Infrastructure , server , data backup
- พัฒนาระบบงานด้าน Database ผ่าน excel, access, PHP, mySQL
- เชื่อมต่อข้อมูลจาก server ผ่านระบบ web service, API และหรือ online databaseหางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136375

ตำแหน่งงานว่างช่วงปิดCOVID นักศึกษาฝึกงาน Graphic design/Web design สัมภาษณ์ วันที่ 18-23 พค ทราบผลและพร้อมโอกาสเริ่มงานได้

ตำแหน่งงานว่างช่วงปิดCOVID นักศึกษาฝึกงาน Graphic design/Web design สัมภาษณ์ วันที่ 18-23 พค ทราบผลและพร้อมโอกาสเริ่มงานได้

ฝึกงาน : เงินเดือน ตามประสบการ์ณ

ฝึกงาน : ตามประสบการ์ณ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
เคยคิดไหมว่าหลังจบการศึกษาแล้วจะสมัครงานสู้คนอื่นไม่ได้ หากไม่มีประสบการณ์ หากน้องๆอยากเรียนรู้งานจริงเพื่อเป็น portfolio สำหรับใช้เป็นบันไดในการทำงานหลังจบการศึกษา เพียงกล้าที่ลองทำงานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ไม่เพียงจะสามารถเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเพื่อนที่จบพร้อมกันยังสามารถสู้กับคนที่ทำงานมาแล้วได้

หากน้องสามารถ
*ออกแบบ Design Artwork สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆให้กับบริษัทสำหรับสื่อสารกับลูกค้ามากกว่า 1ล้านราย
*ออกแบบ Graphic ในรูปแบบงาน web ของบริษัท
* จัดทำ web สำหรับ weloveshopping และ them
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153527

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่งานขายพื้นที่เช่าโกดังสินค้าและงาน Fullfillment- สัมภาษณ์งาน 22-23 มค พร้อมเริ่มงานได้ทันที!

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่งานขายพื้นที่เช่าโกดังสินค้าและงาน Fullfillment- สัมภาษณ์งาน 22-23 มค พร้อมเริ่มงานได้ทันที!

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-30,000 ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 15,000-30,000 ขึ้นอยู่กับ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
* ดูแลงานขาย พื้นที่แบบแบ่งเช่าเก็บรายเดือนสำหรับลูกค้าที่ให้บริหารคลังสินค้า packing และจัดส่งสินค้ากับทาง Logistic ต่างๆ
* บริหารพื้นที่ขายคลังสินค้าให้เกิดรายได้สูงสุด
* ดำเนินการขายตามกลยุทธ์ที่ได้รับ หรือวางแผนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าขาย
* สามารถต่อยอดทางธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อให้เกินรายได้สูงสุด
* มีฐานลูกค้าเดิมที่สามารถมาต่อยอดทางธุรกิจได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160022

ตำแหน่งงานว่างด่วนนน! ผู้จัดการฝึกหัด ใช้Excelได้ สัมภาษณ์งาน 19-24 เมษ พร้อมเริ่มงานได้ทันที!

ตำแหน่งงานว่างด่วนนน! ผู้จัดการฝึกหัด ใช้Excelได้ สัมภาษณ์งาน 19-24 เมษ พร้อมเริ่มงานได้ทันที!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
* ดูแลงานขาย และลูกค้าต่างๆ
* ดูแลงานพธุรการต่างๆให้ดำเนินงานตามระเบียบบริษัท
* จัดเตรียมเอกสาร และข้อมุลต่างๆ เพื่อให้กับแผนกอื่นๆได้
* สรุปรายงานรายสัปดาห์และรายเดือนผ่านระบบ excel
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160871

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่าย ดูแลงานต่างๆของบริษัท เข้าสัมภาษณ์ได้วันที่ 13-15 พค. . ทราบผลทันทีพร้อมโอกาสเริ่มงาน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่าย ดูแลงานต่างๆของบริษัท เข้าสัมภาษณ์ได้วันที่ 13-15 พค. . ทราบผลทันทีพร้อมโอกาสเริ่มงาน

งานประจำ : เงินเดือน 16000-30000

งานประจำ : 16000-30000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
งานบริการ Best Express งานคลังสินค้า งานFullfillment
* บริหารจัดการและควบคุมการทำงานของพนักงาน
* ดำเนินงานตามนโยบายเพื่อให้ลุล่วงตามเป้าหมาย
* ประสานงานด้านการตลาดกับคู่ค้า
* ควบคุมดูแลงานบริหารจัดการสต็อกสินค้า
* ติดต่อหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอาทิ supplier / ลูกค้าเป็นต้น
* เข้างานทางด้านบัญชี
* มีความสามารถทาง Excel เป็นอย่างดี
* หากมีประสบการณ์ด้านการตลาด การขายหรือด้านคลังสินคาจะได้รับพิจาณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 161313

ตำแหน่งงานว่างSoftware Engineering พัฒนาระบบ API  (front-end & back-end ) ประจำหรือ Part Time เข้าสัมภาษณ์ได้ทุกวัน พร้อมทราบผลทันที หรือนศ ก็ได้

ตำแหน่งงานว่างSoftware Engineering พัฒนาระบบ API  (front-end & back-end ) ประจำหรือ Part Time เข้าสัมภาษณ์ได้ทุกวัน พร้อมทราบผลทันที หรือนศ ก็ได้

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-40,000 ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 15,000-40,000 ขึ้นอยู่กับ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
พัฒนาและดูแลเว็บแอพพลิเคชั่น
- มีทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อนำมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีประสบการณ์ในการพัฒนา front-end ด้วย modern framwork เช่น Vue.js, React หรือ Angular ตัวใดตัวหนึ่ง
- มีประสบการณ์ในการพัฒนา back-end ด้วย Golang, Typescript, Javascript
- เข้าใจการทำงานของ REST API
- มีประสบการณ์ในการใช้งาน relational database หากเคยใช้ Postgresql จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้งาน Git ได้  หากเข้าใจ git flow จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
- เข้าใจ pattern design เช่น MVC, Clean Architecture จะ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161314

ตำแหน่งงานว่างWeb Dev พัฒนาระบบ API ประจำหรือ Part Time  พร้อมทราบผลทันที หรือนศ ก็ได้

ตำแหน่งงานว่างWeb Dev พัฒนาระบบ API ประจำหรือ Part Time  พร้อมทราบผลทันที หรือนศ ก็ได้

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-50,000 ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 15,000-50,000 ขึ้นอยู่กับ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
พัฒนาและดูแลเว็บแอพพลิเคชั่น
- มีทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อนำมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีประสบการณ์ในการพัฒนา front-end ด้วย modern framwork เช่น Vue.js, React หรือ Angular ตัวใดตัวหนึ่ง
- มีประสบการณ์ในการพัฒนา back-end ด้วย Golang, Typescript, Javascript
- เข้าใจการทำงานของ REST API
- มีประสบการณ์ในการใช้งาน relational database หากเคยใช้ Postgresql จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้งาน Git ได้  หากเข้าใจ git flow จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
- เข้าใจ pattern design เช่น MVC, Clean Architecture จะ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา