กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 162740 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 156732

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกออกแบบ วิจัยและพัฒนาสินค้า

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกออกแบบ วิจัยและพัฒนาสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 25,000

งานประจำ : 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
1.ร่วมศึกษาเกี่ยวกับตลาดของหน่วยงานที่กำลังจะริเริ่ม/วิเคราะห์
2.ร่วมวิเคราะห์ รวบรวม ข้อมูลคู่แข่ง
3.ทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ และทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมจัดทำแผนธุรกิจของหน่วยงานใหม่
4.สรรหาช่องทางการขาย
5.ค้นหา วิเคราะห์ นำเสนอ แผนการตลาด ริเริ่ม และต่อเนื่อง
6.ติดต่อประสานงานกับ partners supplier ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจ
7.บริหาร/ ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยธุรกิจ และกลุ่มลูกค้า
8.อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156627

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
- ตรวจเอกสาร ตรวจงานต่างๆ ของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอเลขานุการ กรรมการบริหาร (ซึ่งจะนั่งประจำอยู่คนละชั้น)
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 156543

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
- งานด้านจัดซื้อ
- ดูแลการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
- เจรจาต่อรองราคา
- เปิด P/O
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 156669

ตำแหน่งงานว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตำแหน่งงานว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
-ดำเนินการจัดหาสินค้าและบริการให้ตรงตามที่ฝ่ายงานผู้ขอซื้อต้องการ โดยให้ตรงกับความต้องการทั้งคุณภาพสินค้าและปริมาณ
-ควบคุมให้สินค้าหรือบริการถูกจัดส่งให้ถึงผู้ขอซื้อในเวลาที่เหมาะสม
-ควบคุมราคาที่จัดซื้อให้มีความถูกต้องและเหมาะสม
-ควบคุมปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 156646

ตำแหน่งงานว่างOrder Handling Engineer

ตำแหน่งงานว่างOrder Handling Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
จัดการกระบวนการดำเนินการคำสั่งซื้อทั้งหมดรวมถึงกำลังคนชิ้นส่วนสิ้นเปลืองสินค้าคงคลังตามสัญญาการดำเนินการใบสั่งบริการการจัดส่งสินค้าบริการและการจัดการบริการทั่วไป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 156718

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ-บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ-บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
ลงบันทึกรับ-จ่ายทั่วไป แบบแยกประเภท
ทำ ภงด.3, 53 ภพ.30
พิมพ์งาน จัดเก็บเอกสารทั่วไป

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 156316

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน,สหกิจศึกษา

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน,สหกิจศึกษา

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
- จัดทำเอกสารฝ่ายการตลาด
- วางแผนการจัดทำโปรโมชั่น ส่งเสริมการขาย
- ดูแลสื่อออนไลน์ของบริษัท
- วางแผนจัดทำ Content ประชาสัมพันธ์สินค้า
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156061

ตำแหน่งงานว่างDesign Engineer

ตำแหน่งงานว่างDesign Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
-ออกแบบด้วยโปรแกรมAutoCAD
-ออกแบบได้
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่รับได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156104

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยครูสอนภาษาอังกฤษ จ.นครสวรรค์

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยครูสอนภาษาอังกฤษ จ.นครสวรรค์

งานประจำ : เงินเดือน 25000-40000

งานประจำ : 25000-40000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
สำหรับท่านที่กำลังหางาน Coding เขียนโค้ดอย่างเดียว
และมีประสบการณ์ด้านงาน Java coding มาเป็นเวลา 2-3 ปีขึ้นไป
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีกระบวนการคิด หาทางแก้โจทย์,
มีระเบียบและไหวพริบในการแก้ปัญหา
เขียน API , code บน AWS cloud
จะเรียนจบสาขาอะไรก็ได้ เงินเดือนตามความสามารถ
ส่ง resume และเงินเดือนที่ต้องการมาที่ wanida@xp-link.com
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156065

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (ปฎิบัติงานทีสำนักงานใหญ่ประชาชื่น)

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (ปฎิบัติงานทีสำนักงานใหญ่ประชาชื่น)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
ดูแลความสะอาดอาคารสำนักงาน
การบริการอาหาร และเครื่องดื่มให้ผู้บริหาร แขกหรือผู้มาติดต่องาน
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155927

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
-ดูแลสถานที่ทำงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานให้พร้อมความปลอดภัย ในการทำงาน
-งานอื่นๆที่ได้ได้รับมอบหมายใน Site งาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155922

ตำแหน่งงานว่างTelesales

ตำแหน่งงานว่างTelesales

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานโครงสร้างต่างๆ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานเสร็จสิ้นทันตามเวลาที่กำหนด ควบคุมการใช้วัสดุในการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด ควบคุมสภาพแวดล้อม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 155382

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการประจำโครงการกทม.

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการประจำโครงการกทม.

งานประจำ : เงินเดือน 28,000-35,000

งานประจำ : 28,000-35,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
บริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงาน ติดต่อประสานงาน เร่งงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ราคา คุณภาพงานที่เหมาะสม
เป็นงานก่อสร้างบ้านจัดสรร อาคาร อาคารชุด ห้างสรรพสินค้า อาคารทั่วไป

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155391

ตำแหน่งงานว่างADMIN ตอบแชท ปิดการขาย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ไม่ต้องหาลูกค้าเอง

ตำแหน่งงานว่างADMIN ตอบแชท ปิดการขาย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ไม่ต้องหาลูกค้าเอง

งานประจำ : เงินเดือน 15000+

งานประจำ : 15000+ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
ตอบแชท ปิดการขาย
ประจำออฟฟิศ แถว ประชานิเวศน์ 1
ไม่ใช่งาน Part time

(ขอคนขยัน ซื่อสัตย์ ทนความกดดันได้)
.
มีฐานเงินเดืoน + ค่าคอมมิชชั่น+เบี้ยขยัน

ประเภทสินค้า
เช่น สินค้าแต่งบ้าน ของใช้ น้ำมันมะพร้าว และอื่นๆ
พร้อมแนะนำบริการหลังการขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155279

ตำแหน่งงานว่างSales Specialist

ตำแหน่งงานว่างSales Specialist

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 30,000 (ยังไม่รวมค

งานประจำ : 20,000 - 30,000 (ยังไม่รวมค กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
ร่วมงานในธุรกิจใหม่ของเรา CAP+ บริษัทฯ กำลังอยู่ในกระบวนการเข้าสู่ตลาดสำหรับเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นที่บ้าน และเป็นโอกาสที่ดีในการเป็นทีมงานทำยอดขายร่วมกับเรา

หน้าที่และรายละเอียดงาน
- รับผิดชอบต่อเป้าหมายการขาย
- ติดต่อลูกค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ และปิดการขาย
- ดำเนินการขายทางโทรศัพท์ และออกไปพบลูกค้า
- เป็นตัวแทนของบริษัทในงานอีเวนต์ และออกบูธต่างๆ
- เก็บบันทึกข้อมูลการโทรขาย
- ดูแลความพึงพอใจของลูกค้าตลอดทั้งกระบวนการ
- อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155383

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกโครงการ ประจำโครงการ ลาดกระบัง

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกโครงการ ประจำโครงการ ลาดกระบัง

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
-ดุแลโครงการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
-เคลียร์แบบ
-ควบคุมงานสถาปัตย์ หรืองานตกแต่งภายใน
-ประสานผู้ออกแบบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155261

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (ประจำสาขาวิภาวดี)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (ประจำสาขาวิภาวดี)

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000

งานประจำ : 15000-20000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
1. บันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่าย
2. บันทึกรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย
3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

**ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ **
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154950

ตำแหน่งงานว่างTendering Engineer (ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ประชาชื่น)

ตำแหน่งงานว่างTendering Engineer (ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ประชาชื่น)

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 - 30,000

งานประจำ : 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
- ติดต่อและเข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอราคางานก่อสร้าง รวมถึงสร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
- ประเมินมูลค่าเบื้องต้นของโครงการ
- ศึกษารายละเอียดประกอบการเสนอราคา (TOR) และจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคาให้ครบถ้วนเรียบร้อย
- เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการกับลูกค้า
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 154943

ตำแหน่งงานว่างCost Controller (ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ประชาชื่น)

ตำแหน่งงานว่างCost Controller (ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ประชาชื่น)

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 - 30,000

งานประจำ : 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
- ควบคุมดูแล และตรวจสอบถอดแบบประมาณราคาและงบประมาณ เพื่อให้งานเป็นไปตามที่กำหนด
- ทำความเข้าใจกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ใน BOQ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154951

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ประชาชื่น)

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ประชาชื่น)

งานประจำ : เงินเดือน 9,930 - 12,000

งานประจำ : 9,930 - 12,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
- ดูแลความสะอาดอาคารสำนักงาน และอาคารโรงงาน
- การบริการอาหาร และเครื่องดื่มให้ผู้บริหาร แขกหรือผู้มาติดต่องาน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา