กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 7065 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 131406

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคสาธารณูปโภค ประจำโครงการ บางบัวทอง บางใหญ่

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคสาธารณูปโภค ประจำโครงการ บางบัวทอง บางใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
ควบคุมงานก่อสร้าง งานอาคาร อาคารชุด ห้างสรรพสินค้า บ้านจัดสรร งานสาธารณูปโภค
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131447

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประมาณราคา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประมาณราคา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
1.ถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานอาคารพักอาศัย เพื่อจัดทำ BOQ ต้นทุนค่าก่อสร้าง
2.คิดงานลด-งานเพิ่มของงานก่อสร้าง
3.ควบคุมงบประมาณในงานก่อสร้าง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 131382

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล ( ประจำโครงการ กรุงเทพ. )

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล ( ประจำโครงการ กรุงเทพ. )

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
ควบคุมการติดตั้งงานระบบ เช่น แอร์ ลิฟท์ ประปา ดับเพลิง สุขาภิบาล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 131378

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรงานระบบ ประจำโครงการ กทม.และตจว.

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรงานระบบ ประจำโครงการ กทม.และตจว.

งานประจำ : เงินเดือน 25000-35000

งานประจำ : 25000-35000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
บริหารงาน ควบคุมงาน เคลียร์แบบ ติดตามเร่งรัดงานติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ในอาคาร ห้างสรรพสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 131206

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
-กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM Strategy)

-บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานด้านบริหารบุคคล (Human Resource Management)

-ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร (Human Resource Training and Development )

-ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Appraisal & KPI)

-ควบคุมค่าใช้จ่ายทางด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน ให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทกำหนดไว้

-เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการ ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน การให้รางวัลผลงานพิเศษ และกฎหมายแรงงาน

-ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อวางแผนด้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130794

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (ประจำสาขารามอินทรา)

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (ประจำสาขารามอินทรา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
- รับผิดชอบทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน
- รับผิดชอบเสริฟ์น้ำ - กาแฟ สำหรับลูกค้า
- อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 130627

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท

งานประจำ : 30,000 - 40,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
- ตรวจสอบรายการทางบัญชีและปิดบัญชีให้ครบถ้วน ทันเวลา และถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี
- ควบคุมการจัดทำงบการเงิน กำไร ขาดทุน และจัดทำรายงานทางบัญชี สถานะการเงินของบริษัท เสนอผู้บังคับบัญชา
- จัดทำและตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของบริษัท
- จัดทำและตรวจสอบบัญชีต้นทุนของสินค้าที่ขาย และ สินค้านำเข้า
- ตรวจสอบรายการภาษีต่างๆ ประจำเดือน (ภงด1,ภงด3,ภงด53,ภธ40,ภพ30 เป็นต้น)
- เป็นตัวแทนในนามบริษัทเพื่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
- ควบคุม และติดตามดูแลรายงานของโครงการต่างๆ จากทุกหน่วยงาน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบห
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130656

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ด่วนมาก!!!**

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ด่วนมาก!!!**

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
- ดูแลติดต่อ เเละประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดูเเลติดต่อประสานงานกับลูกค้า ที่ต้องการเช่าพื้นที่ลานโปรโมชั่นต่างๆ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130511

ตำแหน่งงานว่างนิติกร (นิติกรรมสัญญา)

ตำแหน่งงานว่างนิติกร (นิติกรรมสัญญา)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 15,000 เบี้ยขยัน

งานประจำ : 13,000 - 15,000 เบี้ยขยัน กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
- ตรวจสอบสินค้าก่อนรับเข้า จัดระบบการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ จัดสินค้ากและตรวจสอบก่อยส่งสาขา ดูแลระบบ Stock สินค้า ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130204

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน 20,000+++

งานประจำ : 20,000+++ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
ควบคุมการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตรวจงานก่อนส่งบ้านและเก็บงานก่อนส่งบ้านให้ลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130277

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

งานประจำ : เงินเดือน 17,000.00 ขึ้นไป

งานประจำ : 17,000.00 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
1.สรรหาว่าจ้าง,สัมภาษณ์เบื้องต้น,สัญญาจ้าง,ประเมินทดลองงาน
2.งานด้านสวัสดิการ ประกันสังคมแจ้งเข้า-ออก ผ่านระบบ Online
3.งานด้านเงินเดือน
4.Time Attendance
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130283

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Berkery

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Berkery

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-16,000

งานประจำ : 14,000-16,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
ทำขนมและ Berkery ตามสูตรร้าน WAKE & BAKE ประจำสาขา CENTRAL ชลบุรี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 129801

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (การเงิน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (การเงิน)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
1.ดูแลงานด้านการเงินต่างๆของแผนก
2.ดูแลเอกสารด้านการเงินของแผนก
3.ประสานงานภายในและภายนอก
4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129814

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-20,000 บาท

งานประจำ : 14,000-20,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
- นำเสนอขายสินค้าทางด้านเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
- นำเสนอขายสินค้าประเภทเวชภัณฑ์ยา ให้กับลูกค้าคลินิก อนามัย ฯลฯ
- แนะนำ สาธิต การใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- ทำงานต่างจังหวัด พื้นที่การทำงานแบ่งตามเขตครอบคลุมทั่วประเทศ
- ใช้รถยนต์และแท็บเล็ตของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129468

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเภสัชกร

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเภสัชกร

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-17,000 บาท

งานประจำ : 15,000-17,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
1.จัดยา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ภายในร้านยาภายใต้การควบคุมของเภสัชกร
2.ตรวจรับยา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
3.จัดเรียงยา
4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมองหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129656

ตำแหน่งงานว่างSenior Marketing

ตำแหน่งงานว่างSenior Marketing

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
ลักษณะงาน วางแผนการตลาด หาโอกาสในการติดตั้งบริการ เข้าพบแพทย์ ประสานงานกับแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆ สุ่มเยี่ยมการให้บริการ และพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ รับข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนบริการทางการแพทย์ ติดตามสัญญาข้อตกลงของหน่วยงาน และต่ออายุสัญญา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129748

ตำแหน่งงานว่างผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย (PT) **ไม่ต้องจบตรงสาย** สาขา เอสพลานาด รัชดา

ตำแหน่งงานว่างผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย (PT) **ไม่ต้องจบตรงสาย** สาขา เอสพลานาด รัชดา

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน + ค่าคอม

งานประจำ : เงินเดือน + ค่าคอม กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
1. ให้คำแนะนำกับท่านสมาชิกเรื่องการออกกำลังกาย และการใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง
2. ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายให้กับท่านสมาชิก
3. ฝึกสอนท่านสมาชิกในการใช้งานที่เหมาะสมของอุปกรณ์การออกกำลังกายตามแนวทางที่ได้รับการฝึกอบรม
4. ปลูกฝังทัศณคติที่ดีในการออกกำลังกายให้กับท่านสมาชิก
5. หาสมาชิกใหม่ให้เข้ารับโปรแกรมการออกกำลังกาย
6. จัดทำรายงานการฝึกสอนประจำวันส่งให้กับผู้บังคับบัญชา

**มีฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มงาน**
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129749

ตำแหน่งงานว่างผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย (PT) **ไม่ต้องจบตรงสาย** สาขา เอสพลานาด แคราย

ตำแหน่งงานว่างผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย (PT) **ไม่ต้องจบตรงสาย** สาขา เอสพลานาด แคราย

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน + ค่าคอม

งานประจำ : เงินเดือน + ค่าคอม กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
1. ให้คำแนะนำกับท่านสมาชิกเรื่องการออกกำลังกาย และการใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง
2. ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายให้กับท่านสมาชิก
3. ฝึกสอนท่านสมาชิกในการใช้งานที่เหมาะสมของอุปกรณ์การออกกำลังกายตามแนวทางที่ได้รับการฝึกอบรม
4. ปลูกฝังทัศณคติที่ดีในการออกกำลังกายให้กับท่านสมาชิก
5. หาสมาชิกใหม่ให้เข้ารับโปรแกรมการออกกำลังกาย
6. จัดทำรายงานการฝึกสอนประจำวันส่งให้กับผู้บังคับบัญชา

**มีฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มงาน**
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 129144

ตำแหน่งงานว่างบาริสต้า ร้าน NapsGardenCafe(ถนน สายไหม61)

ตำแหน่งงานว่างบาริสต้า ร้าน NapsGardenCafe(ถนน สายไหม61)

งานประจำ : เงินเดือน 350-500/DAY, 9000-12000

งานประจำ : 350-500/DAY, 9000-12000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
รักงานบริการ
มีความสนใจการทำงานเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และรับงานจากหัวหน้างาน
ปล.เดินทางมาทำงานไม่เกิน 15 นาที (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129143

ตำแหน่งงานว่างบาริสต้า พนักงานชงกาแฟ

ตำแหน่งงานว่างบาริสต้า พนักงานชงกาแฟ

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน 400 - 500 เดือน 10,0

งานประจำ : รายวัน 400 - 500 เดือน 10,0 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
บาริสต้า พนักงานชงกาแฟ
-แนะนำสินค้าเครื่องดื่มให้ลูกค้า
-ทำเครื่องดื่มกาแฟและเครื่องดื่มต่างๆมาตรฐานร้าน
-ทำลาเต้อาร์ตได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
-ดูแลเอกสาร ดูแลสต๊อกเครื่องดื่ม
-ทำความสะอาด เก็บ กวาด ถูพื้นทำงานและส่วนอื่นในร้าน
สวัสดิการ
-อาหาร 2 มื้อ
-ทำงาน 5 วัน
-เบี้ยขยัน(พิจารณาจาก: ขาด, ลา, มาสาย,ผลการทำงาน)
-วันหยุด(ตามธนาคารและสอดคล้องเงื่อนไขบริษัท)
-ทิปประจำเดือน
-โบนัสประจำปี
-คอมมิชั่น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา