กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 7065 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 131376

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
ให้บริการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ณ สถานที่ติดตั้ง (หน้างาน)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 131167

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายซอฟแวร์ (Software Sales)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายซอฟแวร์ (Software Sales)

งานประจำ : เงินเดือน 12000-18000

งานประจำ : 12000-18000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- ติดต่อพบลูกค้าตามเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
- รับผิดชอบยอดขายสินค้า Software ทางการแพทย์ คลินิก ร้านยา คลินิกทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และ อุปกรณ์ต่อเชื่อมตา่งๆ ผ่านช่องทาง TeleSales หรือ LINE Online
- หาช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลาย
- เพิ่มความต้องการของลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- เพิ่มโอกาสและช่องทางในการสร้างยอดขายผ่านทาง website และ social network ต่างๆ
- กำหนดกลยุทธ์การตลาด วางแผนและจัดทำ Promotion
- มีประสบการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 131054

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประจำคอนโดมิเนียม วิภาวดีซอย 16)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประจำคอนโดมิเนียม วิภาวดีซอย 16)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
ดูแลงานในฝ่ายบัญชีและการเงิน , บริหารนโยบายในฝ่าย, ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานในฝ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ , ตรวจสอบงบต่างๆ ที่อยู่ในความดูแล , ตรวจสอบรายรับ - รายจ่ายของบริษัทในเครือทุกบริษัท , จัดทำ KPI ของฝ่าย , ตรวจสอบและยื่นงบการเงินประจำปี ฯลฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131053

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายอาคารสถานที่ (ประจำคอนโดมิเนียม วิภาวดีซอย 16)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายอาคารสถานที่ (ประจำคอนโดมิเนียม วิภาวดีซอย 16)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
ควบคุม ดูแล วางแผนและบริหารงานอาคารให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131052

ตำแหน่งงานว่างIT Support

ตำแหน่งงานว่างIT Support

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
-ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เช่น Computer, Printer, Fax และระบบ Network
-ตรวจสอบเส้นทางการขับขี่ของรถบรรทุกจากระบบ GPS
-ดูแลระบบกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131051

ตำแหน่งงานว่างSupport Engineer / Service Engineer ประจำจังหวัดอุดรธานี

ตำแหน่งงานว่างSupport Engineer / Service Engineer ประจำจังหวัดอุดรธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
ดูแลติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS)
ตรวจสอบ ดูแล อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ GPS ที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เช่นComputer, Printer, Fax และระบบ Network
ปฏิบัติงานทั้งใน และนอกสถานที่


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 130542

ตำแหน่งงานว่างแมสเซนเจอร์ (ระยะทางไกล)

ตำแหน่งงานว่างแมสเซนเจอร์ (ระยะทางไกล)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000+

งานประจำ : 12,000+ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
เข้าไปรับเช็ค หรือเซ็นต์สัญญาที่อบต.และเทศบาล
พื้นที่ที่ไปเป็นจังหวัดรอบๆกทม.
ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ปทุมธานี นนทบุรี อยุทธยา นครนายก
และขับรถไปรับ-ส่งเอกสาร ถ้าเป็นจังหวัดอื่นๆที่ไกลกว่านั้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130495

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
ขา่ยประกันภัย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129228

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ หรือ หัวหน้าฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ หรือ หัวหน้าฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
ดูแลทีมงานขายและที่ปรึกษา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128871

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการฝ่ายขาย *ด่วน*

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการฝ่ายขาย *ด่วน*

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-14,000

งานประจำ : 13,000-14,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
ประสานงานขายกับพนักงานขายกรุงเทพฯ หรือพนักงานขายต่างจังหวัด ,ลูกค้าหน้า Web และลูกค้าหน้าร้าน
ออกบิลขายตาม Order ของพนักงานขาย ประสานงานขายทั่วไป เช่น แจ้งราคาสินค้า และคุณลักษณะการใช้งานของสินค้าในเบื้องต้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128718

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกจัดซื้ออะไหล่และสโตร์

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกจัดซื้ออะไหล่และสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
1.ควบคุม ดูแล วางแผน การจัดซื้อและการเบิก-จ่าย อะไหล่
2.ดูแลบริหารจัดการสต็อกอะไหล่ให้เรียบร้อย เป็นระบบตามแผนงาน
3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128484

ตำแหน่งงานว่างInternet Marketing

ตำแหน่งงานว่างInternet Marketing

งานประจำ : เงินเดือน 20,000.-

งานประจำ : 20,000.- กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
ดูแลเฟสบุ๊ค เว็บไซต์
เพื่อขายสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 128582

ตำแหน่งงานว่างTelesales ประกันภัยรถยนต์

ตำแหน่งงานว่างTelesales ประกันภัยรถยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 30000 ขึ้นไป

งานประจำ : 30000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
-ดำเนินการติดตามงานต่ออายุประกันภัยลูกค้าและนิติบุคคล
-ปิดงานขายที่นำเสนอต่อเบี้ยประกันภัย
-ให้คำปรึกษาลูกค้า
-ตอบข้อซักถาม
-มีเงินเดือน +ค่าคอมมิชชั่น+ประกันสังคม+เงินกู้ยืม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128603

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
ทำความสะอาด ดูแลภายในออฟฟิส
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128578

ตำแหน่งงานว่างSuppervisor

ตำแหน่งงานว่างSuppervisor

งานประจำ : เงินเดือน 30000 ++

งานประจำ : 30000 ++ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
เป็นหัวหน้างาน ดูแลงานขายของเซลล์
- มีเงินเดือน+ค่าคอมฯ +เปอร์เซ็นต์จากการขาย+ประกันสังคม
-การันตี รายได้มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128132

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท

งานประจำ : ตามตกลงกับบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
1.ติอต่อประสานงานระหว่างลูกค้าหรือองค์กรต่างๆ เพื่อเข้าหน้างานและทำธุรกรรมต่างๆ
2.จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127737

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design (เจ้าหน้าที่กราฟฟิก)

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design (เจ้าหน้าที่กราฟฟิก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือ

งานประจำ : ตามโครงสร้างหรือ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- สร้างสรรค์โดยออกแบบตกแต่งพื้นที่ รวมทั้งออกแบบพื้นที่ให้ดึงดูด
- รวมทั้งออกแบบสื่อสารการตลาด อาทิเช่น ใบปลิว ป้ายไวนิล โบรชัวร์ต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127738

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด ( Event)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด ( Event)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานประจำ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- จัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด เช่น Event,PR การจัดโปรโมชั่นต่างๆ
- การออกแบบสื่อโฆษณา การประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- การดูแลเว็บไซต์
- วางแผนการประชาสัมพันธ์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 127695

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 9000-15000

งานประจำ : 9000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
พิมพ์เอกสาร ออกบิล ประสานงาน แพคสินค้าส่งเคอรี่ อื่นๆตามได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127250

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 บ.

งานประจำ : 13,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
งานลงบัญชี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา