กรุงเทพมหานครเขตคันนายาวหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรุงเทพมหานครเขตคันนายาวหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 057368

SA

SA

งานประจำ : เงินเดือน 20000+

งานประจำ : 20000+ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
วิเคราะห์ ออกแบบระบบ พร้อม database ตามมาตรฐาน ISO29110
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060748

Sale Executive / Account Executive

Sale Executive / Account Executive

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 23,000

งานประจำ : 18,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- รับผิดชอบการหาลูกค้ากลุ่มใหม่ เพื่อขยายตลาดให้กับบริษัท
- นำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
- วางแผนการขาย เพื่อผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้
- ให้บริการก่อนและหลังการขายให้กับลูกค้ารายใหม่/ลูกค้าเดิมที่ดูแล เพื่อสร้างความพันธ์อันดีและทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

- จัดทำรายงานเพื่อสรุปข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า / สถานการณ์ยอดขายเทียบกับเป้าหมาย / ปัญหาและแนวทางแก้ไข

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060749

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ - สวัสดิการ

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ - สวัสดิการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- ดูแลงานด้านประกันสุขภาพและประกันชีวิต
- ดูแลด้านสวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน
- ดูแลด้านสวัสดิการญาติเที่ยว
- งานกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทหางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060750

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ - ค่าจ้างเงินเดือน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ - ค่าจ้างเงินเดือน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
1.บันทึกเวลาทำงานของพนักงาน
-ดึงข้อมูลบันทึกเวลา เข้า-ออก ทำงานของพนักงานจากเครื่องสแกน
-ตรวจสอบข้อมูล
-ประสานงานเรื่องเอกสารกับหน่วยงานต้นสังกัด
-สรุปอัตรากำลังคนที่มีอยู่ ณ วันสุดท้ายของเดือน
2.งานทะเบียนประวัติ
-บันทึก/ดูแล/จัดเก็บ ทะเบียนประวัติของพนักงาน
3.งานคำนวณและจ่ายค่าจ้าง
-บันทึกความเคลื่อนไหวระหว่างเดือนรายได้ และค่าใช้จ่าย
-สรุปรายงานการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน
-ประมวลผลค่าจ้าง
4.เงินประกันการทำงาน
-สรุปจำนวนเงินประกันการทำงาน
5.งานรายงานและภาษี
-จัดทำรายงานประกันสังคม
-
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060740

ช่างเครื่องทำความเย็น

ช่างเครื่องทำความเย็น

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานประจำ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- งานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและตู้แช่
- งานซ่อมเครื่องปรับอากาศและตู้แช่ตามใบงานแจ้งซ่อม
- บำรุงรักษาตามแผนงานที่ได้วางไว้
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060741

เจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรผ่านประตู(Cashier)

เจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรผ่านประตู(Cashier)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
-จำหน่ายบัตรผ่านสวนน้ำ-สวนสนุก
-ตรวจสอบยอดเงินนำส่ง
-อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060742

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(RANGER)

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(RANGER)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-15,000

งานประจำ : 9,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
1.ดูแลงานด้านความปลอดภัยในสวนสนุกและบริเวณโดยรอบ
2.ดูแลงานด้านอัคคีภัย
3.ดูแลระงับเหตุฉุกเฉิน
4.ดูแลงานด้านจราจร
5.งานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060743

เจ้าหน้าที่ขายทัวร์

เจ้าหน้าที่ขายทัวร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานประจำ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
• ติดต่อประสานงานกับบริษัททัวร์ ในประเทศและต่างประเทศ
• ทำเป้าหมายการขายรายเดือนและรายปี
• หาฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ และดูแลฐานลูกค้าเดิม
• นำเสนองาน เจรจาต่อรองธุรกิจ และสร้างแรงจูงใจกับลูกค้า
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060744

ช่างภาพ

ช่างภาพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- ถ่ายภาพนิ่งและวิดิโอสำหรับกิจกรรมต่างๆ
- แต่งภาพ และ ตัดต่อวิดีโอ เพื่อนำไปเผยแพร่ในสื่อของสวนสยาม และประชาสัมพันธ์กิจกรรม โอกาสพิเศษต่างๆ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060745

โฟร์แมน

โฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
• รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ
• ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
• ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียด ปริมาณ และงบประมาณที่กำหนด
• ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
• ควบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060746

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (PR)

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (PR)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
-เขียนข่าวและส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมของสวนสยามให้สื่อสิ่งพิมพ์
-ตอบขอซักถามโปรโมชั่นต่างๆของสวนสยาม - ทะเลกรุงเทพ
-ประสานงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆในการจัดงานและกิจกรรมต่างๆของสวนสยาม
- ประสานงานกองถ่ายต่างๆในการมาขอใช้สถานที่ในการถ่ายทำรายการ
-ออกบูธการจัดกิจกรรมต่าง เช่น งานท่องเที่ยวไทย
-ดูแลควบคุมการจัดบูธ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060747

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ - สรรหาบุคลากร

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ - สรรหาบุคลากร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- สรรหาบุคลากร คัดเลือก สัมภาษณ์ ทดสอบ
- บริหารกำลังคนให้เพียงพอตามแผนงาน
- ดูแลควบคุมสื่อในการสรรหาพนักงานทั้งหมด รวมทั้งช่องทางสรรหาอื่นๆ
- ส่งตรวจประวัติผู้สมัคร
- จัดทำสัญญาว่าจ้าง
- จัดเก็บทะเบียนประวัติพนักงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060731

พนักงานบริการเครื่องเล่น

พนักงานบริการเครื่องเล่น

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
1.ดูแลควบคุมเครื่องเล่นและทำความสะอาดเครื่องเล่น
2.ดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ
3.งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060732

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
-ดูแล พิมพ์ และจัดเก็บเอกสารของฝ่ายฯ
-บันทึกข้อมูลลงระบบ อาทิเช่น ข้อมูลการขาย บันทึกซ่อม etc
-ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
-จัดเตรียมเอกสารทั่วไป
-งานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060733

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องเล่น

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องเล่น

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- ติดตั้ง ประกอบ เครื่องเล่นตัวใหม่
- ตรวจเช็คช่อมบำรุงเครื่องเล่น
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060734

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด ( Event)

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด ( Event)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานประจำ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- จัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด เช่น Event,PR การจัดโปรโมชั่นต่างๆ
- การออกแบบสื่อโฆษณา การประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- การดูแลเว็บไซต์
- วางแผนการประชาสัมพันธ์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060735

ช่างยนต์

ช่างยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- ซ่อมบำรุงด้านเครื่องยนต์รถยนต์
- ดูแลระบบเครื่องยนต์/เครื่องจักร
- งานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060736

พนักงานมาสคอต(MASCOT)

พนักงานมาสคอต(MASCOT)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
1.แต่งชุดมาสคอตให้บริการความสุขความบันเทิงแก่ลูกค้า
2.งานอื่นๆด้านความบันเทิงและงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060737

ช่างสี

ช่างสี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานประจำ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- ทาสีอาคารภายในภายนอก
- ทาสีเครื่องเล่นและสวนน้ำ
- งานสีอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060738

พนักงานจัดสวน

พนักงานจัดสวน

งานประจำ : เงินเดือน 9,300

งานประจำ : 9,300 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
จัดแต่งสวนปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดสวน และงานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา