กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 161913 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 153124

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการคอนโด

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการคอนโด

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บ.

งานประจำ : 20,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน
ดูแลจัดการงานในคอนโดทั้งหมด รวมถึงดูแลควบคุมจัดการการทำงานของพนักงานในคอนโดให้เรียบร้อยเป็นระเบียบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151817

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
1. จัดพิมพ์และเรียบเรียงเอกสารงานประมูล สัญญา เอกสารประกอบการขอรับคืนหนังสือค้ำประกัน รวมถึงติดตามหนังสือค้ำประกัน
2. จัดเก็บเอกสารหนังสือค้ำประกันของธนาคาร (Bank Guarantee) และบันทึกรายงานติดตามความคืบหน้า
3. รวบรวมเอกสารต่างๆ จัดส่งให้ฝ่ายขาย โดยการจองเข้าหน้าที่ BJC Move
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151584

ตำแหน่งงานว่างอายุรแพทย์ทั่วไป ...(Full time/Part time)

ตำแหน่งงานว่างอายุรแพทย์ทั่วไป ...(Full time/Part time)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
ปฏิบัติงานด้านอายุรแพทย์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151007

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม/ช่างสีเฟอร์นิเจอร์/ผู้ช่วยช่าง/ช่างปูน

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม/ช่างสีเฟอร์นิเจอร์/ผู้ช่วยช่าง/ช่างปูน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
- Network Access Control, RADIUS, 2-Factor Authentication, Antivirus, Log Management (related Crime Act B.E.2560)
- Networks equipment: Router, Switch, Wireless Access point & Controller, Bandwidth Management (QOS), WAN Optimization, VoIP, Load Balance for High Availability or Backup and All equipment with hardware of Network Interface Card (NICs).
- Network Monitoring: Bandwidth Graphing, Net-flow, Node and Service Up/Down Monitor, Package Sniffer, Threshold and Alert
- Data Communication: 7
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150802

ตำแหน่งงานว่างทนายความ

ตำแหน่งงานว่างทนายความ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
1. ดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีปกครอง และคดีอื่นๆ ในฐานะทนายว่าความในชั้นศาล ให้แก่บริษัทและบริษัทในเครือ
2. จัดทำคำฟ้อง คำให้การ และคำร้องต่างๆ ที่ต้องยื่นต่อศาล ยื่นและรับเอกสารจากศาล
3. ดำเนินการในชั้นบังคับคดีกับลูกหนี้ของบริษัท
4. แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เช่น ศาล สถานีตำรวจ สำนักงานที่ดิน สำนักงานบังคับคดี เป็นต้น
6. ติดต่อประสานงานกับทนายความภายนอก ในการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีปกครอง และคดีอื่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150658

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
ตรวจติดตามงานแม่บ้านของบริษัทรับจ้างช่วงในการทำความสะอาด ให้บริการผ้า และการจัดการขยะ และติดตามงานเพื่อให้งานราบรื่นเรียบร้อย และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 150618

ตำแหน่งงานว่างSenior AR

ตำแหน่งงานว่างSenior AR

งานประจำ : เงินเดือน 20000-30000

งานประจำ : 20000-30000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย
Responsibility:
1. Responsible for Account Receivable and all receipts
2. Daily checking Service/ Deferred revenue report from POS
3. Daily review interface Service/ Deferred revenue transactions from POS before recording to Accounting system (Dynamics Navision)
4. Reconcile Bank balance in receipt part
5. Review AR voucher and Receipt voucher
6. Prepare the refund report for client
7. Prepare Tax invoice, VAT report, AR Aging report
8. Monthly prepare the supporting details of receivab
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150620

ตำแหน่งงานว่างAP Staff

ตำแหน่งงานว่างAP Staff

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000

งานประจำ : 15000-20000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย
Responsibility:
1.Responsible for Account Payable and all expenses
2.Checking documents from suppliers, employees and all expenses reimbursement, before processing the payment
3.Prepare payment for suppliers and ensure payment made on time
4.Assist Senior AP to prepare the supporting details of liabilities and all accrued expenses
5.Can work with Ad hoc project

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150619

ตำแหน่งงานว่างSenior AP

ตำแหน่งงานว่างSenior AP

งานประจำ : เงินเดือน 20000-30000

งานประจำ : 20000-30000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย
Responsibility:
1. Responsible for Account Payable and all expenses
2. Checking documents from suppliers, employees and all expenses reimbursement, before processing the payment
3. Review AP voucher and Payment voucher
4. Prepare and Review payment for suppliers and ensure payment made on time
5. Prepare withholding tax voucher, withholding report, VAT report, AP Aging report
6. Monthly prepare the supporting details of liabilities and all accrued expenses
7. Reconcile Bank balance in pa
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150060

ตำแหน่งงานว่างChecker and Forklift driver

ตำแหน่งงานว่างChecker and Forklift driver

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
- การปฏิบัติงาน Inbound, Outbound, Repackให้ถูกต้องตามเป้าหมายและข้อกำหนดของบริษัท
- ควบคุม ดูแลคุณภาพในการปฏิบัติงาน , การตรวจเช็คสินค้า และสภาพสินค้า
- ประสานงานกิจกรรมของแผนกที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายในกระบวนการคลังสินค้า
- ควบคุม ดูแลอุปกรณ์ ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ,งานด้านความปลอดภัย และความสะอาด(5ส.)ภายในคลังสินค้า
- ตรวจนับสินค้าประจำปี และตามที่กำหนดและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150058

ตำแหน่งงานว่างOperation Officer

ตำแหน่งงานว่างOperation Officer

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
- จัดทำ จัดเตรียม รวบรวมเอกสารขาเข้า - ขาออก เพื่อนำส่งลูกค้า รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคลังสินค้า
- บันทึกข้อมูลสินค้าขาเข้า – ขาออก และใบ Order สินค้า
- ตรวจนับ สต๊อกสินค้า และ Cycle count
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น และลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150050

ตำแหน่งงานว่างWarehouse Supervisor

ตำแหน่งงานว่างWarehouse Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
- จัดการ,ดูแลและควบคุมกระบวนการ Inbound & Outbound และ Reverse,Repack ภายในคลังสินค้าให้ครบถ้วน ถูกต้องตามข้อกำหนดของบริษัทบันทึกข้อมูลสินค้าขาเข้า – ขาออก และใบ Order สินค้า
- ตรวจสอบ ติดตามกระบวนการควบคุมสินค้า เพื่อให้เกิดการจัดการที่ถูกต้องตามระบบ
- ควบคุม ดูแลสินค้าของลูกค้ารวมทั้งทรัพย์สินของบริษัท เช็คสต๊อกสินค้า Cycle count
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ควบคุม ดูแลด้านคุณภาพงาน ความปลอดภัย รวมทั้งกฎระเบียบอย่างเคร่งคร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 149926

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการ (Service Staff) ประจำสาขา All season Place (BTS เพลินจิต)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการ (Service Staff) ประจำสาขา All season Place (BTS เพลินจิต)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 16,000 บาท

งานประจำ : 12,000 - 16,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน
หน้าที่พนักงานบริการ
- ต้อนรับ และดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน
- รับ Order และ เสิร์ฟอาหารให้ลูกค้า
- คอยดูแลลูกค้า ระหว่างที่ใช้บริการภายในร้านอาหาร
- ดูแลความสะอาดในบริเวณส่วนงานบริการลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149935

ตำแหน่งงานว่างSupervisor ประจำสาขา ซอยปรีดีพนมยงค์ (สุขุมวิท 71)

ตำแหน่งงานว่างSupervisor ประจำสาขา ซอยปรีดีพนมยงค์ (สุขุมวิท 71)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000.

งานประจำ : 15,000. กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน
หน้าที่การบริหารร้าน (เป็นร้าน Delivery ไม่มีนั่งทาน)
- ดูแลช่องทางการขาย Delivery ทุกช่องทางให้พร้อมขาย (Food Panda/ Grab / Lineman)
- ประสานงานกับทาง Support เมื่อมีปัญหาด้านการจัดส่งถึงลูกค้า
- จัดตารางการทำงานของพนักงานในร้าน (พนักงานครัว 2 คน)
- ดูแลการสั่งสินค้า และวัตถุดิบเพื่อให้เพียงพอต่อการขาย
- ดูแลการส่งยอดขายประจำวันกับทางแผนกบัญชี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่งานครัว
- จัดเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมสำหรับการขายในแต่ละวัน
- ปรุงอาหารตามสูตรของทางบริษัท (พาสต้า /สลัด / แซนวิช /
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149691

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการ (Service Staff) ประจำสาขา สุขุมวิท 101 (True Digital Park )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการ (Service Staff) ประจำสาขา สุขุมวิท 101 (True Digital Park )

งานประจำ : เงินเดือน ชั่วโมงละ 55-58 บาท

งานประจำ : ชั่วโมงละ 55-58 บาท กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน
หน้าที่พนักงานบริการ
- ต้อนรับ และดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน
- รับ Order และ เสิร์ฟอาหารให้ลูกค้า
- คอยดูแลลูกค้า ระหว่างที่ใช้บริการภายในร้านอาหาร
- ดูแลความสะอาดในบริเวณส่วนงานบริการลูกค้า
หน้าที่พนักงานครัว
- จัดเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมสำหรับการขายในแต่ละวัน
- ปรุงอาหารตามสูตรของทางบริษัท (พาสต้า /สลัด / แซนวิช / สเต๊ก )
- ดูแลความสะอาดในบริเวณครัว และจัดเก็บวัตถุดิบให้เป็นระเบียบพร้อมใช้งาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149692

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Part-time (ครัว-เสิร์ฟ) สาขา MRT เพชรบุรี (Singha Complex)

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Part-time (ครัว-เสิร์ฟ) สาขา MRT เพชรบุรี (Singha Complex)

งานประจำ : เงินเดือน ชั่วโมงละ 55-58 บาท

งานประจำ : ชั่วโมงละ 55-58 บาท กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน
หน้าที่พนักงานบริการ
- ต้อนรับ และดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน
- รับ Order และ เสิร์ฟอาหารให้ลูกค้า
- คอยดูแลลูกค้า ระหว่างที่ใช้บริการภายในร้านอาหาร
- ดูแลความสะอาดในบริเวณส่วนงานบริการลูกค้า
หน้าที่พนักงานครัว
- จัดเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมสำหรับการขายในแต่ละวัน
- ปรุงอาหารตามสูตรของทางบริษัท (พาสต้า /สลัด / แซนวิช / สเต๊ก )
- ดูแลความสะอาดในบริเวณครัว และจัดเก็บวัตถุดิบให้เป็นระเบียบพร้อมใช้งาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149693

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Part-time (ครัว-เสิร์ฟ) สาขา BTS ชิดลม (Mercury Ville)

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Part-time (ครัว-เสิร์ฟ) สาขา BTS ชิดลม (Mercury Ville)

งานประจำ : เงินเดือน ชั่วโมงละ 55-58 บาท

งานประจำ : ชั่วโมงละ 55-58 บาท กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน
หน้าที่พนักงานบริการ
- ต้อนรับ และดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน
- รับ Order และ เสิร์ฟอาหารให้ลูกค้า
- คอยดูแลลูกค้า ระหว่างที่ใช้บริการภายในร้านอาหาร
- ดูแลความสะอาดในบริเวณส่วนงานบริการลูกค้า
หน้าที่พนักงานครัว
- จัดเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมสำหรับการขายในแต่ละวัน
- ปรุงอาหารตามสูตรของทางบริษัท (พาสต้า /สลัด / แซนวิช / สเต๊ก )
- ดูแลความสะอาดในบริเวณครัว และจัดเก็บวัตถุดิบให้เป็นระเบียบพร้อมใช้งาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149454

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน
1.ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหารและครอบครัว
2.ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษารถ
3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 149078

ตำแหน่งงานว่างSAP Support (FI/CO Module)

ตำแหน่งงานว่างSAP Support (FI/CO Module)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
- Responsible to User’s problem and Integration from other application
- Recognize issues, take ownership and drive to resolution
- Lead continuous improvement within area of responsibility
- Configuration on SAP in FI/CO/SD/MM Module
- Proposed opportunity of improvement in area
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149060

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการ (Service Staff) ประจำสาขา โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ (BTS นานา)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการ (Service Staff) ประจำสาขา โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ (BTS นานา)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 16,000 บาท

งานประจำ : 12,000 - 16,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน
- ต้อนรับ และดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน
- รับ Order และ เสิร์ฟอาหารให้ลูกค้า
- คอยดูแลลูกค้า ระหว่างที่ใช้บริการภายในร้านอาหาร
- ดูแลความสะอาดในบริเวณส่วนงานบริการลูกค้า
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการตามความเหมาะสม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา