กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 161913 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 152031

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
- ออกแบบสื่อ (ภาพ) สำหรับสื่อสารการตลาด ทั้งเชิงให้ความรู้/ บันเทิง และเพื่อการขาย หลากหลายรูปแบบสินค้า/ บริการ ตามความต้องการของลูกค้า
- รับบรีฟจากทีมงาน Creative แล้วนำมาคิดสร้างสรรค์ และลงมือทำผลออกแบบงานได้ทันที
- แปลงข้อมูลที่เป็น Information เพื่อออกแบบภาพ Infographic
- ออกแบบภาพตามสัดส่วน/ ขนาดของภาพ ที่เหมาะกับ Social Media Platform ต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152040

ตำแหน่งงานว่างVideo Editor

ตำแหน่งงานว่างVideo Editor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
- ตัดต่อคลิปวิดีโอสำหรับลงบนสื่อโซเซียลมีเดีย เช่น Facebook, Youtube, Tiktok
- ถ่ายคลิปวิดีโอ และถ่ายภาพบุคคล/ กิจกรรม/ สินค้า (มีกล้องให้ใช้)
- จัดแสง ห้องสตูดิโอ เพื่อถ่ายทำรายการ LIVE หรือ ถ่าย/วิดีโอ บุคคล หรือ สินค้า ตามความต้องการของลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152098

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 20,000

งานประจำ : 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ปิดงบการเงิน
-จัดทำและบันทึกเอกสารทางบัญชีด้านลูกหนี้,เจ้าหนี้ ตามนโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
-บันทึกบัญชีทั้งเอกสารด้านรับและด้านจ่ายของบริษัทฯ จัดทำรายงานข้อมูลด้านลูกหนี้,เจ้าหนี้,การรับเงิน,จ่ายเงิน
-จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
-จัดทำและนำส่ง ภ.ง.ด. 1,3,50,51,53, ภ.พ.30
-จัดทำรายละเอียดทางด้านบัญชีเพื่อเสนองบการเงินประจำเดือนต่อผู้บริหาร
-จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้ตรงตามการบัญทึกบัญชี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152035

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคประจำเครื่อง.

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคประจำเครื่อง.

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1. Digital Media Planning: วางแผนสื่อดิจิทัล

- Digital Media Suggestion: แนะนำช่องทางการสื่อสารการตลาด บน Digital Platform ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อแบรนด์ลูกค้าที่ดูแลอยู่
- Digital Media Allocation Planning: วางแผนและแบ่งงบโฆษณาบน Digital Platform ต่าง ๆ เช่น Facebook Ads, Google Ads, LINE Ads Platform, Instagram Ads, Tiktok Ads, Etc.
- Measurement Suggestion: กำหนดเป้าหมายของการสื่อสารผ่านสื่อ Digital Platform ได้อย่างเหมาะสม เพื่อทำการวัดผลลัพธ์ของลูกค้า

2. Digital Me
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151905

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน บัญชี-การเงิน

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน บัญชี-การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-16000

งานประจำ : 14,000-16000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ดูแลรับผิดชอบบัญชี รับ-จ่าย ของบริษัทฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151725

ตำแหน่งงานว่างCreative Producer

ตำแหน่งงานว่างCreative Producer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1. คิดสร้างสรรค์ Communication Approach (Content) ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้
- Summarize Communication Direction : สรุปไอเดียและแนวทางการสื่อสารหลัก การกำหนด Key Message ของแบรนด์
- Communication Phasing : วางแผนการสื่อสารและการบริหารการจัดการการสื่อสารของแบรนด์ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
- Communication initial creative ideas : กำหนดไอเดียสำหรับการสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ของแบรนด์ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
- Budget Allocation: กำหนดงบประมาณการสร้างเนื้อหาให้ครบตั้งแต่ต้นจนจบแคมเปญ

2. ค
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 151724

ตำแหน่งงานว่างStrategic Planner

ตำแหน่งงานว่างStrategic Planner

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1. ศึกษา Context Analysis ของสินค้า/ บริการ ของลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม

- Market & Competitive analysis : ศึกษา movement ของตลาด และ คู่แข่ง เพื่อดูมุมมองการสื่อสารของคู่แข่งและหาโอกาสในการสื่อสารที่แตกต่าง
- Brand & Product analysis : ศึกษาหาจุดเด่นของตัวแบรนด์และสินค้าของเราที่แตกต่างจากตลาด เพื่อวางตัวตนของเราให้ชัดเจน
- Consumer exploring : ศึกษาผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหน มีพฤติกรรม ความต้องการ อย่างไร เพื่อเป็นสิ่งสำคัญในการคิดกลยุทธ์ในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย
- Summary Finding : สร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151534

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขาย (ปั๊ม/วาล์ว)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขาย (ปั๊ม/วาล์ว)

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1. ดำเนินการปฏิบัติประมาณการ และวางแผนการขายในแต่ละเดือน
2. ดำเนินการปฏิบัติสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย ดูแลประสานงานให้กับลูกค้า อำนวยความสะดวก
3. ดำเนินการปฏิบัติเข้าพบลูกค้า เพื่อเสนอสินค้าตัวใหม่ สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า
4. ดำเนินการปฏิบัติอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ตอบข้อซักถามแก้ลูกค้า
5. ดำเนินการปฏิบัติทำใบเสนอราคา ทำใบยืม ทำใบจอง ทำใบสั่งผลิต ทำสินค้าเคลมให้กับลูกค้า
6. ดำเนินการปฏิบัติติดตามประสานเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. อื่น ๆ ตามผู้บังคั
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151460

ตำแหน่งงานว่างธุรการทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างธุรการทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-14,000.

งานประจำ : 12,000-14,000. กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ดูแลงานธุรการของบริษัทฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151459

ตำแหน่งงานว่างธุรการขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการขาย

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-14,000.-

งานประจำ : 12,000-14,000.- กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ประสานงานขาย พิมพ์ใบเสนอราคา จัดทำรายงานการขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151458

ตำแหน่งงานว่างธุรการคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างธุรการคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-14,000.-

งานประจำ : 12,000-14,000.- กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ประสานงานคลังจัดเตรียม และ จัดส่งสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151301

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า/สต็อก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า/สต็อก

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ดี/มีสวัสดิ

งานประจำ : รายได้ดี/มีสวัสดิ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
เบิก-จ่ายสินค้า จัดสินค้าตามออร์เดอร์ที่ลูกค้าสั่ง
บันทึกข้อมูลเข้าระบบสต๊อก
ตรวจเช็คสินค้าเข้า-ออก
ตรวจนับสต๊อก
จัดของ-แบกยกสินค้า
และงานอื่นๆในแผนกที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 150466

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านประจำบริษัท

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านประจำบริษัท

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ดูแลและทำความสะอาด ทั่วไป ให้เรียบร้อยสะอาดเป็นระเบียบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150467

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยแม่บ้าน ประจำออฟฟิส ไป-กลับ

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยแม่บ้าน ประจำออฟฟิส ไป-กลับ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
งานผู้ช่วยแม่บ้านทั่วไป
3 เดือนแรก รับเป๋นรายวัน
ผลงานดี ปรับเป็นเงินเดือน ไม่ตัดค่าแรงวันหยุด
อายุไม่เกิน 40 ปี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150145

ตำแหน่งงานว่างOnline Admin Page

ตำแหน่งงานว่างOnline Admin Page

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ดูแลพัฒนาการขายสินค้า Online ของบริษัทฯ ร่วมกับทีมงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150144

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-15,000

งานประจำ : 10,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ดูแลสำรวจสินค้าของบริษัทฯ ตามสาขาใน กทม. ตามแผนงานที่บริษัทฯวางไว้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149079

ตำแหน่งงานว่างประสานงาน ธุรการเซลล์

ตำแหน่งงานว่างประสานงาน ธุรการเซลล์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ดูแล ซัพพอร์ท เซล ประสารงานด้านเอกสารต่างๆ
มีสอนให้
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ ใช้อุปกรณ์ออฟฟิศได้ เช่นแฟกซ์
พิมพ์งานคล่อง อดทนต่อแรงกดดันได้ ขยัน มีวินัย ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ รอบคอบ
ลักษณะงาน ส่วนใหญ่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149145

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1. วางแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว
2. จัดทำแผนงบประมาณประจำปี และแผนอัตรากำลังคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. ควบคุมการปฏิบัติงานภายในฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนการตรวจสอบที่กำหนด
4. สอบทานร่างรายงานผลการตรวจสอบ
5. ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ และขอความเห็นจากผู้บริหารของหน่วยงานรับตรวจ
6. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ติดตามการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 148453

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน บัญชี-การเงิน

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน บัญชี-การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ดูแลระบบบัญชี-การเงิน บริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148451

ตำแหน่งงานว่าง ธุรการการเงิน

ตำแหน่งงานว่าง ธุรการการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ดูแลการเงิน รับ- จ่าย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา