กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163344 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 160015

ตำแหน่งงานว่างธุรการขาย-แอดมินขายอุปกรณ์ออกกำลังกาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการขาย-แอดมินขายอุปกรณ์ออกกำลังกาย

งานประจำ : เงินเดือน 11,000-12,000 บาท

งานประจำ : 11,000-12,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันตก
1.ดูแลช่องทางการขายออนไลน์ของบริษัทฯ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย
- คีย์ข้อมูลสินค้า
- จำนวนสต๊อคสินค้า
- อัพเดทสินค้า
2.ตอบคำถามลูกค้า
- ตอบแชทเกี่ยวกับสินค้า
- ปิดการขายได้
3.โทรเสนอสินค้าให้ลูกค้า
4.ดูแลการขายให้ถึงยอด มีค่าคิมมิชชั่นต่างหากเพิ่มให้
5.ทำงานจันทร์-เสาร์ 9.00-18.00น.
6.หยุดวันอาทิตย์ (ตอบแชทลูกค้าในมือถือปกติ)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158104

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-18,000

งานประจำ : 10,000-18,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
1.ตรวจเช็คสินค้าร่วมกับลูกค้า
2.ประสานงานการขนส่งกับฝ่ายขนส่งและลูกค้า
3.ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158132

ตำแหน่งงานว่างแอดมินเพจ

ตำแหน่งงานว่างแอดมินเพจ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-18,000

งานประจำ : 12,000-18,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
- ดูแลระบบร้านค้า website และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของบริษัท
- สามารถเขียนหรือออกแบบ content ได้อย่างน่าสนใจ
- ดูแลตอบคำถามลูกค้า และ คอนเฟิร์มออเดอร์ ลูกค้าทุกช่องทาง
- สามารถวิเคราะห์ยอดขายและนำเสนอเครื่องมือทางการตลาดในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อใช้ในการกระตุ้นยอดขายให้ได้
ประสิทธิภาพสูงสุด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157925

ตำแหน่งงานว่างออกแบบภูมิสถาปัตย์ สาขาหทัยราษฏร์

ตำแหน่งงานว่างออกแบบภูมิสถาปัตย์ สาขาหทัยราษฏร์

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000

งานประจำ : 15000-20000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันตก
ออกแบบภูมิสถาปัตย์ และทำภาพเกี่ยวงานโฆษณาและภาพทำContent
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157928

ตำแหน่งงานว่างผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงานว่างผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1. จัดทำงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินและการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
2. ดำเนินการตรวจสอบงานด้านการเงิน ตรวจความถูกต้องของเอกสารการจ่ายชำระหนี้ เอกสารรับชำระหนี้
3. ดำเนินการตรวจสอบงานด้านสินเชื่อ ตรวจสอบด้านการให้สินเชื่อ การติดตามหนี้
4. ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำรายงานรายการระหว่างกันองบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการ และผู้ถือหุ้น
5. จัดทำและตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
6. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157929

ตำแหน่งงานว่างประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

ตำแหน่งงานว่างประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1. ดูเรื่อง การบริหารงานด้านบัญชี และการเงินทั้งระบบ
2. ดูเรื่อง ระบบงานบริหาร ตามแผนงานตลาดหลักทรัพย์
3. ประสานงานระหว่างฝ่ายจัดการ, ฝ่ายบริหาร และพนักงานให้ทำงานร่วมกันภายใต้กฎระเบียบของบริษัท
4. ส่งเสริมความตระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีจิตสำนึกที่ดี
5. ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรหรือคณะกรรมการระบบคุณภาพ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 157498

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงานกราฟิกดีไซน์

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงานกราฟิกดีไซน์

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ออกแบบ สร้างแบบ และปรับปรุงงานด้านกราฟฟิกดีไซน์ที่ทันสมัย สร้างสรรค์ และเหมาะสมให้กับตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กรและกลุ่มเป้าหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157369

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
บันทึกรายการงานบัญชี,เอกสารสต๊อกสินค้า และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157368

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
- ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า นโยบายและการบริการของบริษัทเพื่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างถูกต้อง
- บริหารจัดการงานขายทั้งร้านค้าและโปรเจคโรงแรม
- ดูแลลูกค้าที่บริษัท มอบหมายให้และสร้างฐานลูกค้าใหม่
- ศึกษารายละเอียดของสินค้าคู่แข่ง
- รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผลการขายสินค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157429

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานคีย์ข้อมูลฝ่ายการตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานคีย์ข้อมูลฝ่ายการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000

งานประจำ : 10,000-12,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
คีย์ข้อมูล(โปรแกรมสำเร็จรูป) และประสานงานกับฝ่ายการตลาด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157377

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท

งานประจำ : 15,000 - 18,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
- บันทึกบัญชีรายเดือน
- จัดทำงบการเงินสำหรับปี
- นำส่งภาษีนิติบุคคลครึ่งปีและสำหรับปี
- จัดทำรายงานซื้อขายสำหรับยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน
- จัดทำแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม
- จัดทำแบบนำส่งภาษีหักณที่จ่ายต่างๆ (ภงด.1, 3, 53)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156217

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
- สามารถหาสินค้าและสั้งซื้อสินค้ากลุ่มเครื่องมือช่าง ผ่านระบบ 1688.com , Alibaba.com เป็นต้น
- สามารถพูดคุยและประสานงานโดยตรงกับ Supplierโรงงานจีน ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
- สามารถดูแลการจัดส่ง ประสานงานสินค้าจากประเทศจีนมาโกดังไทย ให้ถูกต้องสมบูรณ์
- มีประสบการณ์การนำเข้าสินค้าผ่านพิธีการ
- ติดตามสถานะสินค้าและรายงานได้อย่างมีระบบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 156285

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
- ดำเนินการปฎิบัติ งานตรวจสอบตามแนวทางการ ตรวจสอบ และวิธีการที่กำหนดไว้
- ดำเนินการปฎิบัติจัดทำกระดาษทำการและรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการปฎิบัติจัดทำสรุปสิ่งที่ตรวจพบพร้อมระบุสาเหตุ
- อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155986

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย(เซลล์)วัสดุก่อสร้าง-ขายโครงการก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย(เซลล์)วัสดุก่อสร้าง-ขายโครงการก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-20,000 ค่าคอมต่างห

งานประจำ : 12,000-20,000 ค่าคอมต่างห กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
1.เสนอขายวัสดุก่อสร้างกับลูกค้า
2.ขยายฐานลูกค้าใหม่และดูแลฐานลูกค้าเดิม
3.ดูแล ติดตาม ประสานงาน และดำเนินการต่างๆเพื่อให้การส่งมอบสินค้าและการบริการลูกค้าเป็นไปตามข้อตกลง ทันต่อความต้องการของลูกค้า
4.จัดเตรียมและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
5.ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155654

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ทรายกองดิน
งานโฟร์แมน งานเกี่ยวกับ ดูแบบหน้างาน ประสานงานกับผู้ควบคุมงาน ควบคุมดูแลคนงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155691

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ติดตามค่าเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ติดตามค่าเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ติดตามทวงถามค่าเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า ก่อนถึงกำหนดนัดหมาย ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า เป็นงานประจำออฟฟิศ หากมีความรู้เบื้องต้นด้านประกันภัยรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
คุณ เอ๋ 081-922-0802
สนง. 02-118-6299
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155517

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านประกันภัยรถยนต์ การตลาด1 คุณสหรัฐ (พี่แมน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านประกันภัยรถยนต์ การตลาด1 คุณสหรัฐ (พี่แมน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
นำเสนอเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ให้ทางลูกค้าทางโทรศัพย์ ตามรายชื่อที่ทางบริษัทมีให้ ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่
เงินเดือนประจำ+คอมมิสชั่น สูงสุด 10% จากยอดขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155276

ตำแหน่งงานว่างขายประกันภัยรถยน์ทางโทรศัพท์ มีเงินเดือนประจำ คอมมิชชั่นต่างหาก รายได้สูงโทรนัดสัมภาษณ์โดยตรงนะคะ 082-8784130 หรือแอดไลน์ไอดี ngservice1

ตำแหน่งงานว่างขายประกันภัยรถยน์ทางโทรศัพท์ มีเงินเดือนประจำ คอมมิชชั่นต่างหาก รายได้สูงโทรนัดสัมภาษณ์โดยตรงนะคะ 082-8784130 หรือแอดไลน์ไอดี ngservice1

งานประจำ : เงินเดือน 25,000++

งานประจำ : 25,000++ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
บจ.เอ็น.จี.เซ็อร์วิส เป็นธุรกิจประเภทนายหน้าประกันวินาศภัยทุกประเภท เน้นประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก ต้องการเปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่มเติมหลายตำแหน่ง รายได้ดี มีเทรนงานให้ มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารนาเป็นพิเศษ ขยัน อดทน วินัยดี มีการสื่อสารที่ดี ไม่จำกัดวุฒิ เพศ และวัย
ลักษณะงาน
- นำเสนอขายประกันรถยนต์ทางโทรศัพท์ บริษัท มีข้อมูลให้ ไม่ต้องเดินทาง รายได้ เงินเดือน+คอม+อื่นๆ การันตีขั้นต่ำ 25000++ มีท่องเที่ยว+งานเลี้ยง+รางวัลประจำปี+อื่นๆ

สนใจติดต่อคุยรายละเอียดด้วยตัวเอง จะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 154697

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก บัญชี-การเงิน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก บัญชี-การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000

งานประจำ : 15,000-20,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ดูแลงานบัญชี-การเงิน ของบริษัทฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154660

ตำแหน่งงานว่างCopywriter (Digital Platform)

ตำแหน่งงานว่างCopywriter (Digital Platform)

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงตามประสบการณ

งานประจำ : ตกลงตามประสบการณ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
- หาข้อมูลความสำเร็จและล้มเหลว เกี่ยวกับธุรกิจ สินค้า บริการ การลงทุน ในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปและเขียนเป็นเนื้อหา พร้อมทั้งแนะนำรูปแบบการนำเสนอหรือ Concept ของภาพหรือวิดีโอที่จะนำเสนอให้กับทีมออกแบบสร้างสรรค์คอนเทนต์
- หาข้อมูลพร้อมสรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอภาพรวมของตลาดในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดยุคใหม่ (ดิจิทัล)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา