กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5818 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 115866

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำหรื

งานประจำ : ค่าแรงขั้นต่ำหรื กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ทรายกองดินใต้
เป็นผู้ช่วยช่างทั่วไป ช่วยงานตามคำสั่ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115863

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึงและมิลลิ่ง

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึงและมิลลิ่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ทรายกองดินใต้
กลึง เชื่อม มิลลิ่ง ประกอบชิ้นงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115865

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ทรายกองดินใต้
เชื่อมงานตามแบบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115868

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรบริการ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรบริการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ทรายกองดินใต้
ติดต่อประสานงานลูกค้า แนะนำการทำงานของเครื่องจักร งานซ่อมบำรุง งานติดตั้งเครืองจักร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115862

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ทรายกองดินใต้
ติดตั้งงานไฟฟ้า พร้อมทั้งประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115867

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคบริการ

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคบริการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ทรายกองดินใต้
ซ่อมแซม ซ่อมบำรุง และติดตั้ง เครื่องจักร ในระบบบำบัดน้ำเสีย
และติดต่อลูกค้าตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 115864

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคเขียนแบบ

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคเขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ทรายกองดินใต้
-ควบคุมดูแลการผลิตเครื่องจักร
-ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113935

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ทรายกองดิน
ควบคุมงานตกแต่งภายในตามโครงการ ดูแบบโครงสร้างได้ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113911

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายยาสัตว์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายยาสัตว์

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้น 18,000 (ไม่รว

งานประจำ : เริ่มต้น 18,000 (ไม่รว กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ดูแลงานขายให้กับลูกค้าในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ
เสนอขายยาสัตว์ตามโรงพยาบาลสัตว์และคลินิกรักษาสัตว์ในกรุงเทพและต่างจังหวัดตามแต่ละเขตที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110598

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าบัญชี ด่วน!!!!!! (จบบัญชีโดยตรง)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าบัญชี ด่วน!!!!!! (จบบัญชีโดยตรง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ปิดบัญชีต้นทุน
จัดทำต้นทุกการปิดงบต้นุทนการผลิตและต้นทุนขาย
CAL COST Mat
ตรวจนับ Stock และ Wip
จัดทำภาษีเงินได้ทุกประเภท
บันทึกตรวจสอบบัญชีลูกหนี้,รายได้
หากมีประสบการณ์ในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชี อย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จัดทำรายงานข้อมูลต้นทุน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110052

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ระบบต้นทุน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ระบบต้นทุน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1. ตรวจสอบวัตถุดิบ
2. ตรวจสอบพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า
3. จัดทำแผนการผลิต
4. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. เสนอแผนการผลิตต่อผู้จัดการโรงงาน
6. แจกจ่ายแผนการผลิตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ติดตาม ทบทวน แก้ไข แผนการผลิต
8. จัดทำสรุปรายงานผลการวางแผน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110049

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดส่ง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1. สนับสนุนงานกระจายส่งสินค้าของบริษัท ให้ได้ตามที่บริษัทฝ่ายขายร้องขอ
2. ดูแลงานกระจายสินค้าทั่วประเทศ ให้ทันความต้องการของลูกค้า
3. แพ็คสินค้า ให้ปลอดภัย จากความชำรุด เสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการส่งสินค้า
4. นำสินค้าขึ้นรถส่งสินค้าให้ถูกต้อง ตามเอกสารส่งสินค้า
5. ควบคุมการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงรถส่งสินค้าของบริษัท ให้ใช้งานได้อยู่เสมอ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 110050

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่งานเตรียมสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่งานเตรียมสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 400 บาท ต่อวัน (ผ่านท

งานประจำ : 400 บาท ต่อวัน (ผ่านท กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1. เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ / ติดสติ๊กเกอร์ เครื่องกรองน้ำ หรือ วัตถุ เพื่อการประกอบหรือขาย
2. ดำเนินการปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนการผลิต
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112830

ตำแหน่งงานว่างพนักงานกราฟฟิค

ตำแหน่งงานว่างพนักงานกราฟฟิค

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000 (ไม่รวมค่าคอม

งานประจำ : 15000-20000 (ไม่รวมค่าคอม กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันตก
ออกแบบงานเกี่ยวภาพในการใช้งานต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110597

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการบัญชี ด่วน!!!! (จบบัญชีโดยตรง)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการบัญชี ด่วน!!!! (จบบัญชีโดยตรง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1.ปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน
2.วางแผน และจัดการระบบทางด้านการบัญชี การเงินให้สอดคล้องกับแนวทางของบริษัทฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110599

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าบัญชีฝั่งรับ-จ่าย ด่วน!!!!!! จบบัญชีโดยตรง

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าบัญชีฝั่งรับ-จ่าย ด่วน!!!!!! จบบัญชีโดยตรง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1.ตรวจสอบรับวางบิล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อต่างๆ และเอกสารประกอบใบตั้งหนี้และการจ่าย รวมทั้งความถูกต้องของการอนุมัติจ่าย
2.ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย และลงบันทึกบัญชีเจ้าหนี้
3.ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายประจำเดือน
4.ตรวจสอบรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30,36),ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.2, ภงด.3, ภงด.53, ภงด.54)
5.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเงินสดย่อย การเบิกเงินสดย่อย การลงนามอนุมัติ รวมทั้งสรุปการจ่ายค่าใช้จ่ายเงินสดย่อย รายวันและรายเดือน
6.กระทบยอดบัญชีจ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานและจัดท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110600

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
รับ-ส่งเอกสาร
รับเช็ควางบิล
รับ-ส่งของ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110051

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน 400 บาท (ผ่านท

งานประจำ : รายวัน 400 บาท (ผ่านท กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1. ดำเนินการปฏิบัติดูแล งานรับ, เก็บ, จ่าย สินค้าภายในคลัง
2. ดำเนินการปฏิบัติเก็บสินค้าเข้า Location ให้ตรงกับในโปรแกรมที่ระบุที่เก็บ และตรวจ Location ประจำวัน
3. ดำเนินการปฏิบัติจ่ายสินค้าให้ตรงกับจำนวนใบเบิกสินค้า
4. ดำเนินการปฏิบัติการเก็บ, จ่ายสินค้า ด้วยระบบ First in - First out
5. ดำเนินการปฏิบัติดูแลยอดStock, นับStock คลัง5 ประจำวัน และประจำเดือน/ไตรมาส
6. ดำเนินการปฏิบัติดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยในคลัง
7. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 110601

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1. รับเข้า-จ่ายออกสินค้า/พัสดุ จากคลังสินค้า
2. จัดทำรายงานสรุปสินค้า/พัสดุ/สินทรัพย์
3. จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวสินค้า/พัสดุ/สินทรัพย์
4. วางแผนการจัดเก็บสินค้า/พัสดุ/สินทรัพย์
5. วางแผนการตรวจนับสินค้า/พัสดุ/สินทรัพย์
6. สรุปการทำงานทุกวัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110596

ตำแหน่งงานว่างเด็กติดรถส่งของ (รายวัน-รายเดือน)

ตำแหน่งงานว่างเด็กติดรถส่งของ (รายวัน-รายเดือน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1.หน้าที่ความรับผิดชอบ -ส่งสินค้าให้ลูกค้าในพื้นที่ กทม.และ ปริมณฑล
2.ติดรถไปส่งของตามสถานที่ที่มีรายการส่งของในแต่ละวัน
3.ลงสินค้า และตรวจเช็คสินค้าให้ตรงตามเอกสารและถูกต้องส่งให้ลูกค้า
4.บริการลูกค้า ให้ลูกค้าประทับใจ
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา