กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

งานเด่น


17/02/2562
รับสมัครพ่อครัว Cruise (กรุงเทพมหานคร)
17/02/2562
29/01/2562
รับสมัคร Graphic designer Global Apparel Networks Ltd. (กรุงเทพมหานคร)
25/01/2562
16/11/2561
บริษัท พีเพิลเสปซ คอนซัลติง(ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครงาน บริษัท พีเพิลสเปซ คอนซัลติง (ประเทศไทย) จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
18/10/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
16/09/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
21/08/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
26/07/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
26/07/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
05/07/2561
รับสมัคร Modern Trade Executive Officer บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
03/07/2561
Modern Trade Executive Officer บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
28/06/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
03/06/2561
รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ English teacher Part-time Fun Tutor สถาบันสอนภาษาอังกฤษ สอนสนุก (กรุงเทพมหานคร)

เลขที่ประกาศ : 075362

ผู้จัดการฝ่าย HR

ผู้จัดการฝ่าย HR

งานราชการ : เงินเดือน -

งานราชการ : - กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1. ดำเนินการบริหารกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ดำเนินการบริหารจัดทำและรวบรวมโครงสร้างองค์กร (ORG. Chart) และ Manpower Model รวมถึงจำนวนพนักงานที่มีอยู่จริงตามผังองค์กรในแต่ละฝ่ายให้ปัจจุบันอยู่เสมอ
3. ดำเนินการบริหารการจัดทำประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง
4. ดำเนินการบริหารการวางแนวทางและควบคุมดูแลการสรรหา, สถิติหรือชั่วโมงการทำงาน, สวัสดิการ, แรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
5. ดำเนินการบริหารการเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
6. ดำเน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075349

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1. ดำเนินการปฏิบัติรับใบสั่งซื้อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการปฏิบัติเปิดใบสั่งซื้อเพื่อทบทวนและขออนุมัติการสั่งซื้อและส่งให้ผู้ขาย
3. ดำเนินการปฏิบัติขอใบเสนอราคา
4. ดำเนินการปฏิบัติหาผู้ขายรายใหม่
5. ดำเนินการปฏิบัติเปรียบเทียบราคาสินค้า คัดเลือกและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ขาย
6. ดำเนินการปฏิบัติประสานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าและส่งมอบสินค้า
7. ดำเนินการปฏิบัติขั้นตอนชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายโดยแจ้งคำสั่งการชำระเงินผ่านฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. ดำเนินการปฏิบัติป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075386

Sale Engineer หรือ. Sales. ตามงานทั่วไป

Sale Engineer หรือ. Sales. ตามงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1. ดำเนินการปฏิบัติการพัฒนาระบบงานตามแผนกงานที่กำหนด ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
2. ดำเนินการปฏิบัติการติดต่อประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมที่ใช้งานของบริษัท
3. ดำเนินการปฏิบัติการจัดทำคู่มือการใช้งานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบงาน
4. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075385

ผู้อำนวยการสายงานผลิตและโรงงาน

ผู้อำนวยการสายงานผลิตและโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1. ดำเนินการบริหารงานคลังสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
2. ดำเนินการบริหารการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณ ในฝ่ายคลังสินค้า และจัดส่งให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทกำหนด
3. ดำเนินการบริหารงานจัดการงานรับ-จ่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รองรับกับปริมาณของสินค้าที่จะจัดเก็บและจ่ายออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดำเนินการบริหารการจัดเก็บสินค้าให้สามารถใช้พื้นที่คลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. ดำเนินการบริหารจัดการแปรรูปสินค้า เปลี่ยนCode ให้ทันกับงานขาย
6. ดำเนินการบริหารงานเติมเต็มในอาคารจ่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075383

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยในแต่ละเดือน และจัดทำรายงาน จปว.ส่งแรงงาน
5. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
6. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075361

เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้าน

เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1. ดำเนินปฏิบัติการสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
2. ดำเนินการปฏิบัติติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่มาติดต่อหน้าร้าน ให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องสินค้า ประสานงาน อำนวยความสะดวกต่าง ๆ
3. ดำเนินการปฏิบัติเข้าพบลูกค้า เพื่อเสนอสินค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า
4. ดำเนินการปฏิบัติประสานงานกับลูกค้า เพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาจัดทำเอกสารต่าง ๆ
5. ดำเนินการปฏิบัติทำใบเสนอราคา ทำใบยืม ทำใบจอง ทำใบสั่งผลิต ทำสินค้าเคลมให้กับลูกค้า
6. ดำเนินการปฏิบัติประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. อื่น ๆ ตามผู้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075087

Telesales ฝ่ายขายการตลาด

Telesales ฝ่ายขายการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000

งานประจำ : 10,000-12,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
โทรขายตรงสินค้าและบริการให้กับกลุ่มลูกค้าที่บริษัทฯ กำหนด ประสานงานขาย ติดตามดูแลลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075072

ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายใน

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 16,000

งานประจำ : 13,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
-ควบคุมการติดตั้งระบบงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องและมีคุณภาพ
-ประสานงานกับลูกค้าหน้างาน
-จัดทำเอกสารรายละเอียดการปฏิบัติงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075086

ธุรการ บัญชี **ด่วนมาก**

ธุรการ บัญชี **ด่วนมาก**

งานประจำ : เงินเดือน 11,000-14,000

งานประจำ : 11,000-14,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
-คีย์งานตามเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075095

Sale วางสเปค ผลิตภัณฑ์

Sale วางสเปค ผลิตภัณฑ์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000

งานประจำ : 15,000-20,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ติดต่อนำเสนอผลิตภัฑณ์กับสถาปนิค เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075094

Sales Representative ด่วนมาก!!

Sales Representative ด่วนมาก!!

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ขายสินค้าเกี่ยวกับงานพื้นอุตสาหกรรมและระบบกันซึม ทำหน้าที่ นำเสนอสินค้า,ปิดงานขาย,ดูแลลูกค้าและให้บริการลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 074816

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1. ดูเรื่อง การบริหารงานด้านบัญชี และการเงินทั้งระบบ
2. ดูเรื่อง ระบบงานบริหาร ตามแผนงานตลาดหลักทรัพย์
3. ประสานงานระหว่างฝ่ายจัดการ, ฝ่ายบริหาร และพนักงานให้ทำงานร่วมกันภายใต้กฎระเบียบของบริษัท
4. ส่งเสริมความตระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีจิตสำนึกที่ดี
5. ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรหรือคณะกรรมการระบบคุณภาพ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 074152

หัวหน้าช่างเทคนิค

หัวหน้าช่างเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
หัวหน้าช่างเทคนิค เกี่ยวกับงานไฮดรอลิคส์ในโรงงานอุตสาหกรรมและผู้สร้างเครื่อง ซ่อม , สร้าง งานระบบ โดยออกหน้างาน และ ปฏิบัติงานที่บริษัทฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 074148

ช่างเขียนแบบ

ช่างเขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
เขียนแบบกระบอกไฮดรอลิคส์ , กระบอกลม , ถังไฮดรอลิคส์ และอื่นๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 074163

พนักงานขับรถส่งสินค้า

พนักงานขับรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ส่งสินค้า - เก็บเช็ค ( ขับรถยนต์ )
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 074157

บัญชีการเงิน

บัญชีการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
คีย์ข้อมูล เปิดบิลขาย วางบิล รับเช็ค ทำรับเจ้าหนี้ ลูกหนี้ลงโปรแกรม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 074147

ช่างไฮดรอลิคส์

ช่างไฮดรอลิคส์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ประกอบ ติดตั้ง ชิ้นงานไฮดรอลิคส์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 074158

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
งานช่างทั่วไป เช่น เชื่อมเหล็ก ประกอบชิ้นงาน ผู้ช่วยหัวหน้าช่างในโรงงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 074160

ควบคุมการผลิต

ควบคุมการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ควบคุมการผลิต และเวลาการผลิตชิ้นงาน ถอดแบบวัสดุชิ้นงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 074149

ช่างกลึง

ช่างกลึง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
กลึงชิ้นงาน ตัดประกอบชิ้นงาน กระบอกลม กระบอกไฮดรอลิคส์ และชิ้นงานอื่นๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา