กรุงเทพมหานคร ฝึกงาน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร ฝึกงาน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร ฝึกงาน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร ฝึกงาน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

งานเด่น


17/02/2562
รับสมัครพ่อครัว Cruise (กรุงเทพมหานคร)
17/02/2562
29/01/2562
รับสมัคร Graphic designer Global Apparel Networks Ltd. (กรุงเทพมหานคร)
25/01/2562
16/11/2561
บริษัท พีเพิลเสปซ คอนซัลติง(ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครงาน บริษัท พีเพิลสเปซ คอนซัลติง (ประเทศไทย) จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
18/10/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
16/09/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
21/08/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
26/07/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
26/07/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
05/07/2561
รับสมัคร Modern Trade Executive Officer บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
03/07/2561
Modern Trade Executive Officer บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
28/06/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
03/06/2561
รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ English teacher Part-time Fun Tutor สถาบันสอนภาษาอังกฤษ สอนสนุก (กรุงเทพมหานคร)

เลขที่ประกาศ : 076567

นักศึกษาฝึกงาน การตลาด (มีเบี้ยเลี้ยง 200 บาท/วัน)

นักศึกษาฝึกงาน การตลาด (มีเบี้ยเลี้ยง 200 บาท/วัน)

ฝึกงาน : เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง 200 บาท/

ฝึกงาน : เบี้ยเลี้ยง 200 บาท/ กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน
- วางแผนและบริการสื่อ Social Media
- ประสานงาน Co-Campaign กับหน่วยงานภายนอก (Partner) และหน่วยงานภายใน
- ออกแบบสื่อ PR,Advertising Concept
- วางแผนออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
- ค้นคว้าข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
- บริหารจัดการฐานข้อมูลในระบบ Yellow Pages
- เตรียมงานร่วมออกบูธในบางงาน

*บริษัทเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการทำงานจริงๆ *มีการสอนงานให้*
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076295

นักศึกษาฝึกงาน Graphic Designer

นักศึกษาฝึกงาน Graphic Designer

ฝึกงาน : เงินเดือน ตามตกลง

ฝึกงาน : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
- ออกแบบ Content Facebook
- ออกแบบ เวปไซต์
- UX/UI Design
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075035

ด่วน !!! นักศึกษาฝึกงาน (ฝึกงานฝ่ายสินไหมทดแทน)

ด่วน !!! นักศึกษาฝึกงาน (ฝึกงานฝ่ายสินไหมทดแทน)

ฝึกงาน : เงินเดือน N/A

ฝึกงาน : N/A กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าฝึกงาน :
1. ผู้สมัครเข้าฝึกงานต้องศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2- 3 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3 ภาคการศึกษาขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2.75/ 4.00

2. ผู้สมัครเข้าฝึกงานต้องมีสัญชาติไทย เท่านั้น

3. สาขาวิชาที่เปิดรับฝึกงาน: เศรษฐศาสตร์ การเงิน/ การธนาคาร บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบัญชี สถิติ คณิตศาสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์

4. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี และมีความประพฤติดี โดยได้รับการรับรองความประพฤติจากสถาบัน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 074750

นักศึกษาฝึกงาน (ช่วยงานบัญชี)

นักศึกษาฝึกงาน (ช่วยงานบัญชี)

ฝึกงาน : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

ฝึกงาน : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางแวก
ช่วยงานบัญชี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 074711

นักศึกษาฝึกงาน Administrative Assistant

นักศึกษาฝึกงาน Administrative Assistant

ฝึกงาน : เงินเดือน -

ฝึกงาน : - กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน
• จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
• งานพิมพ์ และงานป้อนข้อมูล
• ติดต่อประสานงานและช่วยสนับสนุนการทำงานของบริษัท
• รับผิดชอบในการดูแลและบริหารงานสำนักงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 074359

รับนักศึกษาฝึกงาน !!! ด่วน

รับนักศึกษาฝึกงาน !!! ด่วน

ฝึกงาน : เงินเดือน มีค่าเบี้ยเลี้ยง

ฝึกงาน : มีค่าเบี้ยเลี้ยง กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
นักศึกษาฝึกงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 074211

นักศึกษาฝึกงาน ( ช่างซ่อมบำรุง ) ด่วนมาก!!!

นักศึกษาฝึกงาน ( ช่างซ่อมบำรุง ) ด่วนมาก!!!

ฝึกงาน : เงินเดือน 210 บาท / วัน

ฝึกงาน : 210 บาท / วัน กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก
ฝึกงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ไฟฟ้า ปะปา แอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073637

Technical Service

Technical Service

ฝึกงาน : เงินเดือน -

ฝึกงาน : - กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
ฝีกงานด้านคลังสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073644

นักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงาน

ฝึกงาน : เงินเดือน -

ฝึกงาน : - กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
ฝึกงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073249

นักศึกษาฝึกงานด้านบัญชี

นักศึกษาฝึกงานด้านบัญชี

ฝึกงาน : เงินเดือน ตามตกลง

ฝึกงาน : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
จัดทำเอกสารและบันทึกบัญชีลงในระบบบัญชีสำเร็จรูป
ตรวจและจัดเรียงเอกสารทางบัญชี
จัดทำใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินลูกค้า
จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
จัดทำเอกสารทางภาษี
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 072944

นักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงาน

ฝึกงาน : เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง 150 /วัน

ฝึกงาน : เบี้ยเลี้ยง 150 /วัน กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
งานจัดชื้อ
งาน Admin
งาน Stock งานอื่นที่ได้รับหมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071562

CRM - Customer Relationship Management (+Billing and Receipt Controller)

CRM - Customer Relationship Management (+Billing and Receipt Controller)

ฝึกงาน : เงินเดือน 15,000 - 20,000

ฝึกงาน : 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
- Take care the Company's customer.

รายละเอียดงาน
- Customer Center Contact
- Billing & Receipt
- Customer Activities and Event.
- เก็บฐานข้อมูลลูกค้า
- ช่วยประสานงานในแผนก เช่น รับเรื่องจากลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา และส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานของลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน
- ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071000

นักศึกษาฝึกงาน แผนก IT. สารสนเทศ(3-5เดือน)

นักศึกษาฝึกงาน แผนก IT. สารสนเทศ(3-5เดือน)

ฝึกงาน : เงินเดือน -

ฝึกงาน : - กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
1. ดำเนินการติดตั้ง ระบบคอมพิวเตอร์ PC/Printer/Software ให้กับผู้ใช้งาน
2. ดูแลและบริหารงานด้าน Support Hardware, Serverและระบบ Network (LAN ,WAN ,Router , Firewall, Switch
Hub) ภายในองค์กร
3. รับผิดชอบงานด้านการบำรุงรักษาPC/Printer และประสานงานด้านการซ่อมบำรุงผ่านSupplier
4. แนะนำและอบรมการใช้งานและการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อป้องกันปัญหาจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้งาน
5. จัดทำ Report ในส่วนของการ Support และการดูแลรักษา PC และ Server ภายในองค์กร
6. ดูแลการแก้ปัญหา การสำรองข้อมูล แล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070283

นักศึกษาฝึกงาน (ประจำพระประแดง)

นักศึกษาฝึกงาน (ประจำพระประแดง)

ฝึกงาน : เงินเดือน วันละ 325 บาท

ฝึกงาน : วันละ 325 บาท กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน รองเมือง
- พิมพ์งาน
- จัดเก็บเอกสาร
- ประสานงานทั่วๆ ไป
- งานธุรการอื่นๆ ตามแต่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070059

รับนักศึกษาฝึกงาน หลายตำแหน่ง

รับนักศึกษาฝึกงาน หลายตำแหน่ง

ฝึกงาน : เงินเดือน 0 บ.

ฝึกงาน : 0 บ. กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน
ทางบริษัทได้เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาด้านการศึกษา และการฝึกประสบการณ์จริง ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่การทำงานจริง อีกทั้งสามารถนำข้อมูลอ้างอิงพัฒนาการ ในการสมัครงานในสถานประกอบการต่างๆ
โดยส่วนบริษัทเปิดรับนักศึกษาดังต่อไปนี้

1.ด้านการตลาด
2.ด้าน IT Computer
3.ด้านการบัญชี
******ทางบริษัท เปิดรับนักศึกษาตลอดปีการศึกษา******
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069922

นักศึกษาฝึกงาน Internal Communication & Employee Relation

นักศึกษาฝึกงาน Internal Communication & Employee Relation

ฝึกงาน : เงินเดือน เบี้ยเลี้ยงนักศึ

ฝึกงาน : เบี้ยเลี้ยงนักศึ กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก
- ออกแบบงานทางด้านสื่อสารภายในองค์กร งานข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ด้าน HR
- ประสานงานกิจกรรมส่วนกลางของบริษัท เช่น ประชุมระดับบริหาร การฝึกอบรมต่างๆ
- - งานฐานข้อมูล และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069590

นักศึกษาฝึกงาน IT Engineer หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

นักศึกษาฝึกงาน IT Engineer หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ฝึกงาน : เงินเดือน วันละ 300 บาท

ฝึกงาน : วันละ 300 บาท กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ
-สร้าง Web Application
-สร้าง Mobile Application
-สนับสนุนงาน Project ของทีม Engineer
-ช่วยงานฝ่าย Technical support ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068813

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Guest Service Officer)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Guest Service Officer)

ฝึกงาน : เงินเดือน 13000-17000

ฝึกงาน : 13000-17000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
ต้อนรับลูกค้า ดูแลและประสานงานบริการลูกค้าเมื่อลูกค้า Check- in /Check-out
ตรวจสอบ Booking
จัดทำรายงานสรุปประจำวัน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068481

นักศึกษาฝึกงาน สาขา บัญชี

นักศึกษาฝึกงาน สาขา บัญชี

ฝึกงาน : เงินเดือน -

ฝึกงาน : - กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
ทำงานที่หัวหน้างานมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068220

นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งฝ่ายบุคคล

นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งฝ่ายบุคคล

ฝึกงาน : เงินเดือน 0 บ.

ฝึกงาน : 0 บ. กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
เช็คเวลาการลงเวลาทำงาน การลา ของพนักงานทั้งหมด และสรุปเวลาทำงานทั้งหมดของพนักงาน สรรหาบุคคลากรให้กับบริษัท ดูแลสต๊อกชุดฟอร์มและจัดสรรชุดฟอร์มให้กับพนักงาน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในบริษัทให้กับพนักงาน ติดต่อประสานงานบุคคลภายนอกที่มาติดต่อภายในบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา