กรุงเทพมหานครงานประจำหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครงานประจำ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรุงเทพมหานครงานประจำหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครงานประจำ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 061719

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (ด่วน,มาก!!!!!!!)

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (ด่วน,มาก!!!!!!!)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
- ทวงหนี้ เก็บเช็ค วางบิล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061720

เจ้าหน้าที่ร้านค้าสัมพันธ์ (วันละ 500 ) ทำถึงสิ้นปีนี้ ประจำ ตลาดต่ออยุธยา คุณแจ๊กกี้ 081-3581900

เจ้าหน้าที่ร้านค้าสัมพันธ์ (วันละ 500 ) ทำถึงสิ้นปีนี้ ประจำ ตลาดต่ออยุธยา คุณแจ๊กกี้ 081-3581900

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร
1. งานบันทึกขออนุมัติปล่อยเช่าพื้นที่และสัญญาเช้าพื้นที่,นำและบริหารกิจกรรมเช้าซื้อ
ลูกค้ารายย่อย(ผู้เช่า)ภายใต้เขตรับผิดชอบ
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรและนอกองค์กร
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและเอกสารตามที่กำหนด
4. จัดทำ บันทึกอนุมัติการปล่อยเช่าหรือต่อสัญญาเช่าพื้นที่ และจัดทำสัญญาปล่อยเช่าพื้นที่
และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัญญาของร้านค้าลูกค้าหมดอายุสัญญาเช่าหรือขอยกเลิกสัญญา
เช่าพื้นที่ก่อนกำหนด
6. ตรวจสอบหนี้ค
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061721

Senior Site Engineer (ประจำระยอง)

Senior Site Engineer (ประจำระยอง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061722

พนักงานขับรถTATA (ประจำอยุธยา) ด่วนมาก!!

พนักงานขับรถTATA (ประจำอยุธยา) ด่วนมาก!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ
1.ขับรถตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมาย
2.ดูแลรักษาและตรวจเช็ครถยนต์ให้สามารถใช้งานได้เสมอ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061723

Site Engineer

Site Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ
ควบคุมงานก่อสร้าง ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061724

พนักงานขับทาวเวอร์เครน (ประจำอยุธยา)

พนักงานขับทาวเวอร์เครน (ประจำอยุธยา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ
ขับทาวเวอร์เครน ประจำสโตร์กลาง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061725

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ
ต้อนรับผู้มาติดต่อ
ประสานงานภายในบริษัท
คัดแยกจดหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061711

ฝ่ายผลิต ด่วน!!

ฝ่ายผลิต ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
ปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติหน้าที่กำหนดด้วยความปลอดภัย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061712

โฟร์แมน (ถอดแบบ) ด่วนมาก!!!

โฟร์แมน (ถอดแบบ) ด่วนมาก!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
งานถอดแบบ ประเมินพื้นที่ กระเบื้อง ไม้ โครงการต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061713

ธุรการฝ่ายโครงการ

ธุรการฝ่ายโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง

-ติดต่อประสานงานกับวิศวกรและโฟรแมน
-และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061714

พนักงานติดรถส่งของ

พนักงานติดรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
ติดรถส่งหิน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061715

Sales Project และ Sales หน้าร้าน (ด่วน!!!)

Sales Project และ Sales หน้าร้าน (ด่วน!!!)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่า

งานประจำ : ตามโครงสร้าง + ค่า กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
วิ่งวาง spect และขายโครงการ สินค้าประเภท
1.1 Sales ขายสินค้าสำเร็จรูป เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำ เช่น Auto Flusval,สุขภัณท์ ,ก็อกน้ำ,ฝักบัวฯลฯ จำนวน 1 อัตรา
1.2 Sales ขายวัสดุตกแต่ง เช่น หิน,กระเบื้อง,พื้นไม้, Terrazzo,ประตู ฯลฯ จำนวน 1 อัตรา
1.3 Sales หน้าร้าน ขายวัสดุตกแต่ง เช่น หิน,กระเบื้อง,พื้นไม้, Terrazzo,ประตู ฯลฯ จำนวน 1 อัตรา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061716

พนักงานส่งเอกสาร (ด่วนมาก!!!!!!!)

พนักงานส่งเอกสาร (ด่วนมาก!!!!!!!)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
- รับเซ็ควางบิล ส่งเอกสาร สินค้าอุปกรณที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่อื่นๆตามได้รับมอบหมาย
- ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061717

โฟร์แมน (งานภายใน) ด่วนมาก!!!

โฟร์แมน (งานภายใน) ด่วนมาก!!!

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ++ ตามโครงสร้าง

งานประจำ : 15,000 ++ ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
- ควบคุมงานติดตั้งภายในอาคาร เช่นคอนโด บ้าน ให้ตรงตามแบบและมีประสิทธิภาพ
- เป็นงานติดตั้งประเภทหินอ่อน หินแกรนิต ไม้พื้น
- ประสานงาน นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้
- รายงานความคืบหน้าของงาน
-สามารถถอดแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061718

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง (ด่วนมาก!!!!!!)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง (ด่วนมาก!!!!!!)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
-ควบคุมจ่ายสินค้า เข้า-ออก โกดังสินค้าตามใบสั่งสินค้า
-เช็คสต๊อก
-ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงานเอกสาร
-และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061703

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง / ช่างซ่อมบำรุง

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง / ช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน หัวหน้าช่าง 18,000-20,000 +

งานประจำ : หัวหน้าช่าง 18,000-20,000 + กรุงเทพมหานคร
ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงตามแผนปฏิบัติงานและใบแจ้งซ่อมที่ได้รับ ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดีโดยให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบริการ
ควบคุมดูแลการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเสมอ

ความรับผิดชอบหลัก:
- ดำเนินการเข้าตรวจช็ค ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตามที่ได้รับแจ้งจากสาขา หรือหน่วยงาน
- ควบคุมการปฏิบัตงานให้เป็นไปตามแผน PM/CM ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะ
ที่ดี ให้ได้ตามความต้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061704

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 35,000 - 50,000

งานประจำ : 35,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน
2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพกร
3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี
4.ดูแล แนะนำ แก้ไข การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
5.รับผิดชอบบริหารจัดการภาพรวมบัญชี (AP, AR, GL, Asset)
6.วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชีการเงิน เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.วางแผนควบคุม ตรวจสอบการใช้ประมาณของฝ่ายต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายและกิจกรรมของบริษัท
8.อื่นๆที่ได้รับมอ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061705

QA LAB

QA LAB

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-17,000 บาท

งานประจำ : 15,000-17,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
*รับเพิ่มเนื่องจากขยายงาน
-พัฒนาวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตัวยาสำคัญ
-ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในฝ่ายควบคุมคุณภาพ
-วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต
-เก็บตัวอย่างวิเคราะห์และวิเคราะห์คุณภาพความสะอาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
-ตรวจสอบและจัดทำเอกสารมาตรฐานวิธีการปฏิบัติตามข้อกำหนดการวิเคราะห์ของวัตถุดิบตัวยา
-จัดทำและควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทั้งหมด
-ปฏิบัติงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061706

Online Manager

Online Manager

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 บาท

งานประจำ : 30,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
1. บริหารจัดการทีมทั้งเรื่องการกระตุ้นยอดขายและการพัฒนาศักยภาพทีมงาน
2. สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด online เพื่อกระตุ้นยอดขายผ่านตัวแทนจำหน่ายสินค้า
3. มองหาโอกาสหรือช่องทางการจัดจำหน่าย online ใหม่ๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061707

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ รับสมัครด่วน

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ รับสมัครด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามการตกลง

งานประจำ : ตามการตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
-จัดทำบัญชีลูกหนี้
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา