กรุงเทพมหานคร งานนอกเวลา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร งานนอกเวลา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร งานนอกเวลา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร งานนอกเวลา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5856 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 120362
เลขที่ประกาศ : 120199

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เนื้อหาออนไลน์ (Website & Application)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เนื้อหาออนไลน์ (Website & Application)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
• ผลิต พัฒนา บริหารจัดการและควบคุมการผลิตคอนเทนต์รายการ, องค์กร และคอนเทนต์หมวดอื่นๆ ขึ้นเว็บไซต์ และสื่อใหม่ทุกประเภทขององค์กร
• ควบคุม ดูแลโครงสร้างหน้าเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์เครือข่ายให้สมบูรณ์ และถูกต้อง
• สร้างสรรค์งานเนื้อหาในคอลัมน์ออนไลน์, โครงการพิเศษต่าง ๆ ตามนโยบายขององค์กร
• สรุปผลงาน, สถิติ, ปัญหาอุปสรรค และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบรายงาน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 120050

ตำแหน่งงานว่างPart-Time ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ 1 วัน ทำงานวันที่ 11 ธันวาคม 2562

ตำแหน่งงานว่างPart-Time ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ 1 วัน ทำงานวันที่ 11 ธันวาคม 2562

งานนอกเวลา : เงินเดือน 1,000.- บาท/วัน( มีหัก 3%)

งานนอกเวลา : 1,000.- บาท/วัน( มีหัก 3%) กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ปทุมวัน
ช่วยงาน PROMOTION ขนย้ายเฟอร์นิจอร์ ติดตั้งป้าย แบนเนอร์ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ทำงานวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30-22.30 น.

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119914

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสินไหมรถยนต์ (ติดตามคดี) (ทุกสาขาทั่วประเทศ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสินไหมรถยนต์ (ติดตามคดี) (ทุกสาขาทั่วประเทศ)

งานนอกเวลา : เงินเดือน 15,000 ++++

งานนอกเวลา : 15,000 ++++ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
ติดตามคดีตามนัดหมาย พร้อมสรุปผลแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นส่วนใหญ่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119915

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบอุบัติ (สาขาชลบุรี)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบอุบัติ (สาขาชลบุรี)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1.ออกตรวจอุบัติเหตุ และเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
2.ออกติดตามคดี เจรจาค่าสินไหมผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้ได้ข้อยุติ
3.ตรวจสอบราคาค่าซ่อมรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่เสียหาย เจรจาต่อรองกับอู่ศูนย์ หรือเจ้าของทรัพย์สิน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119916

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1.แก้ไขและพัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย
2.สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน HW และ SW
3.สามารถเขียนโปรแกรม ASP.NET ด้วยภาษา VB มีความรู้ด้าน SQL
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 119905

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสาขา อุดรธานี,นครราชสีมา,ขอนแก่น,อุบลราชธานี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสาขา อุดรธานี,นครราชสีมา,ขอนแก่น,อุบลราชธานี

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
- ประสานงานระหว่างพนักงานสาขาอื่นๆของบริษัท ฯ
- ประสานงานกับคู่ค้าของบริษัทฯ เช่น บริษัท เซอร์เวย์ อู่
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119913

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สำรวจภัย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สำรวจภัย

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1.ติดต่อประสานงานในการออกตรวจสอบอุบัติเหตุของลูกค้า
2. จัดทำข้อมูลและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานตามขั้นตอน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119908

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าทั่สินไหม ประจำสาขา นครสวรรค์, พิษณุโลก, กำแพงเพชร,ตาก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าทั่สินไหม ประจำสาขา นครสวรรค์, พิษณุโลก, กำแพงเพชร,ตาก

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
- ติดต่อ ประสานงานในการออกตรวจอุบัติเหตุของลูกค้า
- จัดทำข้อมูล และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานตามขั้นตอน
- ติดตามคดีจากเจ้าหน้าตำรวจหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119910

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาอุดรธานี,ขอนแก่น)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาอุดรธานี,ขอนแก่น)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1.ออกตรวจอุบัติเหตุ และเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
2.ออกติดตามคดี เจรจาค่าสินไหมผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้ได้ข้อยุติ
3.ตรวจสอบราคาค่าซ่อมรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่เสียหาย เจรจาต่อรองกับอู่ศูนย์ หรือเจ้าของทรัพย์สิน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119909

ตำแหน่งงานว่างProgrammer / Software Developer

ตำแหน่งงานว่างProgrammer / Software Developer

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
• Develop and deploy new features for mobile application in both iOS and Android.
• Contribute to adding new components to corporate website in order to meet business solutions.
• Coordinate with product and marketing team to facilitate related requirements and ideas to meet customers’ demands using technology based solutions.
• Troubleshoot and maintain all software products and databases to ensure seamless operation and functionality.

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119738

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เนื้อหาออนไลน์ (Social Media)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เนื้อหาออนไลน์ (Social Media)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
• ผลิตและบริหารจัดการคอนเทนต์ (News, Non-News) บนสื่อสังคมออนไลน์
• ผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ใหม่ ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์
• สื่อสาร ให้ข้อมูล คำตอบกับผู้ชมผู้ฟังทางสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมทั้งรวบรวมข้อคิดความเห็นทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการวิเคราะห์

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 119911

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1. ประสานงานเกี่ยวกับประภัยรถยนต์ อัคคีภัย กับลูกค้าและตัวแทน
2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร เช่น รับเรื่องแก้ไขสลักหลังต่างๆ แก้ไข้ใบเตือน
3. ติดตามงานต่ออายุประภัย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119739

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เนื้อหาออนไลน์อาวุโส (OTT)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เนื้อหาออนไลน์อาวุโส (OTT)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
ผลิต พัฒนาและบริหารจัดการเนื้อหาวิดีโอและพ็อดคาสท์ในทุกสื่อออนไลน์ (Website, App., Social Media, Smart TV) ของบริการ OTT และสร้างสรรค์เนื้อหาต่อยอดทุกรูปแบบมัลติมีเดียที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์ม OTT พร้อมสรุปผลงาน, สถิติ, ปัญหาอุปสรรค และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา OTT ในรูปแบบรายงานที่เหมาะสมพร้อมนำเสนอการวิเคราะห์ รวมทั้งควบคุม ดูแลโครงสร้าง การแสดงผลของแพลตฟอร์มให้สมบูรณ์ ถูกต้องเรียบร้อย และประสานงานกับพาร์ทเนอร์และหน่วยงานต่าง ๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119907

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสินไหมรถยนต์ (ราคา)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสินไหมรถยนต์ (ราคา)

งานนอกเวลา : เงินเดือน 15,000 ++++

งานนอกเวลา : 15,000 ++++ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
พิจารณาตรวจสอบค่าสินไหมรถยนต์
พิจารณาตรวจสอบค่าซ่อมรถประกัน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119906

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสำรวจอุบัติเหตุ (เคลม)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสำรวจอุบัติเหตุ (เคลม)

งานนอกเวลา : เงินเดือน รายได้ดี++++

งานนอกเวลา : รายได้ดี++++ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119737

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เนื้อหาออนไลน์ (OTT)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เนื้อหาออนไลน์ (OTT)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
ผลิต พัฒนาและบริหารจัดการเนื้อหาวิดีโอและพอสคาดส์ในทุกสื่อออนไลน์ (Website, App., Social Media, Smart TV) ของบริการ OTT และสร้างสรรค์เนื้อหาต่อยอดทุกรูปแบบมัลติมีเดียที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์ม OTT พร้อมสรุปผลงาน, สถิติ, ปัญหาอุปสรรค และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา OTT ในรูปแบบรายงาน รวมทั้งควบคุม ดูแลโครงสร้าง การแสดงผลของแพลตฟอร์มให้สมบูรณ์ และถูกต้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119081

ตำแหน่งงานว่างInterior Designer

ตำแหน่งงานว่างInterior Designer

งานนอกเวลา : เงินเดือน 15000-22,000 (ตามประสบการ

งานนอกเวลา : 15000-22,000 (ตามประสบการ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
1. เขียนแบบและออกแบบทางด้านงานโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำแบบภาพ 3 มิติ
3. เข้าสำรวจพื้นที่หน้างาน
4. จัดทำเอกสารและรูปเล่มรายงาน AS BUILT
5. ติดต่อประสานงานทีมภายในและภายนอก; ทีมช่าง / ซัพพลายเออร์ / ลูกค้า / อื่นๆ
6. หน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 119079

ตำแหน่งงานว่างAssistant Sale and Marketing Director

ตำแหน่งงานว่างAssistant Sale and Marketing Director

งานนอกเวลา : เงินเดือน 16,000 - 22,000

งานนอกเวลา : 16,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
เจราจาและติดต่อประสานงานกับลูกค้าของบริษัทในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
ประสานงานทีมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้
ติดต่อประสานงาน ควบคุมคุณภาพงาน ตรวจสอบงานต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
ทำเอกสารรายงาน และความคืบหน้างานในทุกโปรเจคที่อยู่ในความรับชอบของหัวหน้างาน
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลอดและฝ่ายขายของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119296

ตำแหน่งงานว่างParttime/Sideline Programmer

ตำแหน่งงานว่างParttime/Sideline Programmer

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามตกลง

งานนอกเวลา : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
Outsource programmer base on project or job. Database , mobile and auotoID application.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา